SUDRABA VABOLES

1.

Tālumā aiz kalniem atkal bija dzirdamas lielgabalu zalves, lielākiem sprādzieniem sekoja dūmu mākoņi, ko vējš slinki stiepa garumā, kamēr tie pagaisa. Tad nāca jauna zalve, un viss sākās no sākuma. Jau kuro gadu viens un tas pats, prātoja Baba Hasans al Fatari, cik sevi atceros, viens un tas pats. Tikai varas mainījās, bet karš ilga visu Babas mūžu un pusi viņa tēva mūža. Kaut kādā bezjēdzīgā kaujā tēvs arī bija kritis, Baba nevarēja atcerēties, kādas varas pusē tēvs bija karojis un kāda vara viņu nobendējusi. Vajadzēja iet un viņš, Babas tēvs, gāja, šāva, kamēr kādu dienu nepārnāca. Tā Baba bija uzaudzis bez tēva un jau desmit gadu vecumā kļuvis par saimes vienīgo un galveno vīrieti. Tagad viņam bija trīsdesmit pieci, bet grūtā dzīve viņa ārieni vairāk vērta par piecdesmitgadnieku – pleci sagumuši, kādreiz melnie mati lielākoties sirmi, arī bārdā sudrabs vien. Tumšās acis dziļi iegrimušas, sejā aizvien krasāk iegriezās grumbas. Nū, Baba uzsita ēzelim ar nūju pa krustiem, un tas slinki turpināja kāpienu kalnā. Baba atgriezās no tirgus, kur uzpircējs Samīrs bija viņu apkrāpis kā tādu sievieti – par divdesmit kaltētām kazādām tikai neliels maišelis rīsu un divdesmit paciņas cigarešu. Nelietis, tas Samīrs, Baba klusībā pukojās, suns kraupainais, kāda man daļa par viņa grūtībām? Man tās kazādas arī no gaisa nekrīt! Tā sevī prātodams, Baba Hasans al Fatari pa akmeņaino taku kāpa kalnup – ēzelis mazo maišeli mugurā pa priekšu, viņš nopakaļus. Pilsētā tagad pilns ar amerikāņu karavīriem, visu izrīko un māca kā dzīvot, dažus noķer un iesloga, citus no gūsta atbrīvo. Kad bija krievi, viss notika tāpat, tikai raķetes tolaik nelidoja tik tālu un šuravi bija daudz sliktāki karotāji par amerikāņiem. Kas man no tā? Nekas, itin nekas, tikai amerikāņi pērk kazas savai virtuvei, krievi nepirka.

Pārgājis kalna korei, Baba jau varēja saskatīt savu ciemu. Ha, kas nu vairs tas par ciemu – divas mājeles un viens šķūnis, tas bija viss, kas palicis pēc tās nolādētās raķetes sprādziena, kad aizgāja bojā teju visi ciema iedzīvotāji un Baba kļuva par atraitni ar diviem bērniem kamiešos. Tā bija briesmīga diena, visapkārt uguns, drupas, cilvēku ķermeņu daļas. Baba nekad neaizmirsīs, kā, rāpdamies ārā no savas mājas drupām, uzvēlies virsū tieši ciema vecākā ķermenim – viņam bija norauta galva. Tas notika pirms gadiem desmit, bet vēl neviens tā arī nezina, kura puse to raķeti izšāva. Visi saka, ka raķete bijusi nomaldījusies, bet uz kurieni tai bija jālido, to tikai Visaugstākais zina. Ciemā viņi palika tikai divi pieaugušie – Baba un viņa kaimiņš Farūks az Tatars, un divi Babas dēli – divpadsmitgadīgais Saīds un desmitgadīgais Mahamads. Kad māte aizgāja bojā, mazākajam dēlam tikai kāds gadiņš bija.

Baba piesēja ēzeli pie šķūņa, nocēla no tā nastu un nolika zemē, pamalē aiz kalna nogranda sevišķi spēcīgs sprādziens, pat šeit zeme salīgojās. Nedz Baba, nedz viņa dēli, nedz vispār kāds cilvēks šiem trokšņiem vairs nepievērsa uzmanību, tā ir bijis vienmēr un droši vien vienmēr arī būs vienmēr. Puiku mājās vēl nebija, kopā ar kaimiņu viņi kaut kur augstāk kalnos ganīja kazas. Baba ienesa pirkumus mājā un nometa pie pavarda. Iekurinājis uguni, viņš neviļus atminējās kā citureiz bija nācis no tirgus, viņu sagaidīja sieva un visapkārt skanēja kaimiņu klaigas. Tagad viņš viens kā tāds maitasputns, kā koks ar noplēstām lapām vēl turējās nagiem ieķēries akmeņainajā zemē. Vairs nekas nav palicis, tikai tukša māja, rūpes un trūkums. Baba ielēja katliņā ūdeni, iemeta tajā pāris gabalus kaltētās kazas gaļas, sīpolus un vēl šādas tādas saknītes. Vēlāk piebēršu rīsus, Baba pats sev teica, būs mums kārtīgas vakariņas. Viņš noraisīja galvsegu, izpurināju un rūpīgi salocīja uz plauktiņa, tad izklāja uz blietēta māla grīdas paklājiņu un nometās uz tā ceļos. Zemu noliecis galvu, ar pieri skardams paklājiņu, Baba kā katru dienu uzsāka lūgšanu Allāham. Kā katru dienu viņš slavēja Visaugstāko, kā katru dienu viņš lūdza Visaugstākajam tikai vienu – dod mums mieru. Neko vairāk, tikai mieru, pārējo mēs paši atradīsim. Tikai klusumu dāvā mums, tikai iespēju bez nāves draudiem iet pa savu zemi.

–        Tēt, tēt, skaties ko mēs atradām, – ārā skanēja Mahamada balstiņa. Dēli ieskrēja mājiņā sārtiem vaigiem un aizelsušies. Saīds bija novilcis kreklu un tajā kaut ko ievīstījis.

–        Tēt, paskaties …

–        Es paskatīšos, – teica Baba. – Bet vispirms – kur ir kazas?

–        Kazas? – Saīds izskatījās aplam apjucis.

–        Jā, dēls, kazas gan! Kur tās ir?

–        Ak, kazas – iesaucās Mahamads. – Mūsu kazas kopā ar savējām dzen Farūks!

–        Labi, es jau domāju, ka jūs atkal kaut kur aizdauzījušies un par kazām pavisam aizmirsuši – Baba samierinoši teica. – Ja nebūtu tās reizes, kad šakāļi mums divus lopus aiznesa jūsu blēņu dēļ, tad es tā nejautātu. Bet tagad aši nomazgājiet mutes un iesim ēst, pēc tam apskatīsimies, ko esat atraduši

Zēni izmetās ārā un aizskrēja uz strautu mazgāties, tikām Baba salika bļodiņās kazas virumu, trīs vienādās daļās. Kad atnāks kaimiņš ar kazām, arī viņu pacienāšu. Farūks tai nelaimē bija zaudējis itin visu ģimeni, arī bērnus, tādēļ Baba uzskatīja par savu pienākumu reizēm savam vienīgajam kaimiņam parādīt vairāk goda kā tas pelnījis. Vai nav savādi, Baba iedomājās – no visa ciema palicis dzīvs tikai viņš un Farūks, kuru pirms tam neviens ij acu galā nevarēja ciest, jo viņš vienmēr bija draugos ar kārtējo jauno varu – gan krieviem viņš pielīda, gan talibu laikā bija kaismīgākais jauno ideju aizstāvis. Amerikāņi patrieca talibus un Farūks pārtapa par labāko jauno saimnieku draugu. Tas viņam nesa arī kādu labumu, Faruka ģimene dzīvoja pie treknāka katliņa. Runāja, ka viņš vieniem kādu ziņu pateicis, šo to noklausījies un citiem pateicis, tāds glums tips bija Farūks.

Maltīte tuvojās beigām, zēni izlaizīja pēdējās kripatas no savām bļodiņām un galvas pieliekuši pateicās Visaugstākajam. Kad arī tas bija galā un tauki no galda noņemti, Saīds uz tā nolika kreklā ievīstīto atradumu.

–        Tēt, tu pat iedomāties nevari, ko mēs atradām, – Mahamads priekā lēkāja acīm zibot. – Nekad neviens neko tādu nav redzējis!

Saīds atraisīja mezglu un izbēra uz galda pāris duču tādu kā sudrabainu čiekuru. Vismaz Babam tie šķita līdzīgi čiekuriem, kaut pats ne reizi dzīvē nebija īstu čiekuru redzējis. Tomēr čiekuri tie nebija, šie bija dzīvi, gulēja uz galda un slinki kustināja kājeles. Baba pieliecās tuvāk, lai labāk apskatītu savādos radījumus. Tos varētu nosaukt par vabolēm – tās bija visai prāvas, apmēram sērkociņu kastītes lielumā, katrā pusē pa astoņām līkām kājelēm. Neko, kas atgādinātu galvu vai acis, radījumiem nebija – abi gali pilnīgi vienādi. Baba uzmanīgi paņēma vienu vaboli rokās, kājiņas vārgi skrāpējās gar viņa raupjo ādu, bet izskatījās, ka tās kustās tāpat vien, bez jebkāda mērķa. Visa vaboļu kaudzīte uz galda knosījās un kustējās, bet pat nemēģināja rāpties prom. Kukaiņi bija matēta sudraba krāsā, kas visvairāk atgādināja no biežas šaušanas nomelnējušu ieroča stobru.

–        Kur jūs tos atradāt? – Baba jautāja dēliem, radījumu krāsa vedināja viņu domāt, ka tas varētu būt kāds jauns ierocis.

–        Am, ē – uzsāka Saīds. – Tais tālajās ganībās, kur viņnedēļ šakāļus šāvām, tur to vēl ir daudz – paprāva bedre un pilna ar šitādiem kukaiņiem.

–        Un nevienu karavīru tuvumā nemanījāt?

–        Nē! – korīti atbildēja abi zēni.

Baba vēlreiz pacēla vienu no kukaiņiem, tas bija daudz smagāks par vissmagāko vaboli. Tam acīmredzami bija apakšpuse un augšpuse, jo vienu pusi klāja tāds kā ŗaupjš padziļinātu līniju tīklojums, bet otrā pusē no viena gala līdz otram stiepās viena pati līnija. Itin kā zem čaulas vajadzētu būt spārniem, Baba prātoja. Viņš paspaidīja kukaini, tas bija ciets, bet šķita silts.

Ar kazām ieradās Farūks un nācās vaboles no galda novākt, Farūks varētu par atradumu kādam pastāstīt. Ja nu tām vabolēm ir kāda vērtība? Tuvojās vakars, puikas devās pie miera, lai rīt ar pirmajiem saules stariem dzītu kazas kalnos ganīties, bet Baba ar Faruku izgāja ārā uzsmēķēt pa cigaretei. Sarunas lāgā nevedās, Farūks visu laiku centās runāt par kaut kādiem darījumiem ar amerikāņiem, bet Babam gar to bija maz daļas – lai tikai viņi ļauj tam mierīgi dzīvot un pērk vairāk kazu. Pie debesīm parādījās plāns mēness sirpītis, Baba aizbultēja durvis un nolēma vēlreiz apskatīt savādās vaboles. Izvilcis vienu no tām, viņš uzlika vaboli uz galda un sāka aplūkot tuvāk. Pirmajā reizē viņš nebija pamanījis, ka kukaiņiem visapkārt ir tādu kā iedobumu un izciļņu rinda, Baba ievēroja, ka pār visu muguru pārvilktā līnija patiesībā ir sprauga. Paņēmis nazi viņš mēģināja to iebāzt spraugā, lai atvērtu kukaini. Tas neizdevās, Baba paņēma akmeni un sāka ar to dauzīt pa naža spalu kā pa kaltu. Lēni, lēni, tomēr sprauga kļuva platāka. Neviens kukainis nevar būt tik cits, Baba prātoja. Jebkura normāla vabole sen jau būtu sašķīdusi. Tomēr pavisam atvērt kukaini viņam neizdevās, pa pavērušos spraugu viņš tikai tik daudz redzēja, ka vabolē iekšā kaut kas tā kā kustas, kā pulsē. Baba izņēma nazi no spraugas, abas puses ar klikšķi aizvērās. Labi, viņš domāja, rīts gudrāks par vakaru, rīt būs jāaiziet zēniem līdzi un jāpaskata to vaboļu krātuvi. Izskatās, ka bīstamas tās nav, katrā ziņā pēc granātām neizskatās, tomēr nav izslēgts, ka tas ir kaut kādas citādas iedarbības ierocis. Baba sabēra vaboles tukšā podā un uzlika tam vāku. Savādi, Baba domāja, no kurienes te tika daudz putekļu, nupat tikai taču galdu noslaucīju. Tomēr tās vietas, kur viņš bija darbojies ar vabolēm, bija plānā kārtā segtas tādiem kā zilganiem putekļiem. Rūpīgi tos saslaucījis, Baba izbēra gružus pa logu un nopūta eļļas lampiņas vāro gaismiņu. Slava Visaugstākajam!

Kā jau bija iecerēts, no rīta Baba kopā ar dēliem devās uz ganību vietu. Farūks ar savām kazu ādām šodien sasparojies tirgū iet, tādēļ Babam nācās dzīt ganībās arī kaimiņa kazas. Kādu pusstundu gājuši, viņi nonāca vietā, kur zēni vakar bija atraduši vaboles. Bedre bija gan, tāds kā bumbas izrauts krāteris apmēram divu metru diametrā, tās dibenā kūņojās kāds simts vai divi tādu pašu vaboļu. Visa apkārtne bija klāta pelēcīgi zilganiem putekļiem, itin kā zemi būtu skārusi sarma. Vēlējis dēliem aizdzīt kazas kaut kur nostāk (jo putekļi varētu būt arī indīgi), Baba satvēra līdzi paņemto lāpstu un rūpīgi aizbēra bedri – lai kas tie radījumi būtu, nekas labs tas nav. Vismaz svešām acīm tās nav jāredz, kamēr nav noskaidrojies, kas tas ir.

Atgriezies mājās, Baba tāpat izdarīja arī ar vakar atnestajām vabolēm – apraka netālu no strauta, kur zeme mīkstāka. Darot visdažādākos darbus pagāja diena un Baba aizmirsa par savādajiem kukaiņiem, jo prātu nodarbināja daudz vienkāršākas un ikdienišķākas lietas. Pret vakarpusi sāka līt, ne stipri, bet tā smidzināja. Lietus samērcēja putekļaino zemi un savēla to piciņās, izejot ārā basām kājām, mitrie putekļi nepatīkami lipa pie pēdām. Noguruši atgriezās zēni ar kazām, paēda un tūlīt likās gulēt, arī Baba jutās saguris un drīz vien nopūta eļļas lampiņu.

Nākošais rīts bija tik savāds, ka kazas uz ganībām tika aizdzītas daudz vēlāk – pamodušies viņi pamanīja, ka visapkārt ir saauguši platlapaini staipekņi ar lielām zilganzaļām lapām. Baba ar dēliem stāvēja mutes pavēruši un nevarēja vien beigt brīnīties – kā šajā neauglīgajā māla zemē var vienā naktī izaugt tik lekns augājs? Tīteņi bija apauguši visu māju un šķūni, pat ap dažām miegainām kazām tie bija aptinušies. Augus klāja pumpuri, kas acīmredzami kļuva aizvien resnāki un resnāki, līdz viens pēc otra pārsprāga, atklādami treknas, pelēkzilas iekšas. Uzpūta vējš un gaisā pacēlās pelēku putekļu mākonīši, kas lēnām nolaidās zemē. Kur vien putekļi krita, tur tūlīt sāka dīgt jauni staipekņi, tādus brīnumus Baba vēl nebija redzējis un šaubījās vai vispār iespējama tik ātra augšana. Staipekņiem bija visai nepatīkama zili zaļa krāsa, kas nemaz nelīdzinājās pierastajai zāles vai krūmu krāsai. Augi auga tik strauji, ka tos vajadzēja cirst ar sirpi, lai izlauztos paši un aizvestu kazas uz ganībām. Cirtuma vietās no lakstiem pilēja eļļaina, kodīgi smaržojoša sula, Babam šī smarža atgādināja slimnīcu, kur bērnībā bija nonācis ar salauztu roku.

Kad zēni ar lopiem bija prom, Baba ņēmās tīrīt māju un apkārtni, teju visu dienu viņš cirta un rāva, plēsa un mīdīja, tomēr katra norauta auga vietā ar skubu izauga jauns un kā traks ņēmās ziedēt. Baba mēģināja augus plaucēt ar verdošu ūdeni, bet efekts bija pretējs – saņēmuši ūdeni, staipekņi, auga gandrīz vai spiegdami. Cīnīdamies ar augiem, viņš aizelsās un elpot kļuva grūtāk, Baba atsēdās malā un centās atelpoties. Nē kaut kas nav kārtībā – kaut sen vairs nav vasaras karstuma, tomēr viņam līst sviedri aumaļām un visu laiku ir grūti elpot, galva reibst. Līdzīgi kā augstu kalnos, Babam iešāvās prātā. Vairākas stundas cīnījies ar augiem, Baba nolēma uzsmēķēt, apsēdās uz akmens, ielika lūpās cigareti un uzrāva sērkociņu. Itin kā kāds būtu te benzīnu izlējis, viss apkārt vienā mirklī uzliesmoja un tūlīt arī nodzisa, leknie augi karājās melni un apsviluši. Baba galīgi apstulbis sēdēja ar neaizdegto cigareti zobos un neticīgi vērās postažā – tad redz, kas jums nepatīk! Augi bija sabirzuši pelnos, tagad viss apkārt melns kā pēc ugunsgrēka. Baba bailīgi uzāva otro sērkociņu – nekas nenotika.

Atgriezās Farūks no pilsētas, pēc elpas varēja saprast, ka viņš ir grēkojis pie amerikāņiem. Baba izstāstīja Farukam visu par vabolēm un augiem, jo kaut kā taču vajadzēja paskaidrot kāpēc viss apkārt melns. Farūks gan klanīja galvu un it kā piekrita, tomēr pēc tam teica, vai tik kaimiņš kaut kur neesot pie pīpējamās zāles ticis. Citreiz lai uzmanoties ar sērkociņiem, bet mantā labāk dalīties ar kaimiņu. Farūks aizgāja, bet Babu viņa teiktais bija aizvainojis – kā gan viņu, īstenu Pravieša sekotāju var vainot tādā izlaidībā?

Tomēr no rīta Farukam savas domas bija jāmaina – visu, cik vien acs spēja saskatīt, atkal klāja lekni zilpelēki staipekņi. Izbailēs viņš skrēja pie Babas un atrada to kopā ar dēliem kārpāmies ārā no savas mājas drupām – augu svars bija to sagrāvis. Kaut kur netālu izmisīgi mekšķēja kazas, arī tās bija piespiestas pie zemes ar vareno augu segu. Kā mācēdami, visi četri ar sirpjiem metās glābt lopus, jo labi zināja, ka bez kazām viņiem pašiem gals klāt. Kaut kā atbrīvojuši kazas, viņi dzina tās pa staipekņu mežu lejā no kalna. Tālāk no mājām staipekņu bija mazāk, kalna pakājē pavisam maz.

–        Kas tā par Allāha sodību pār mums nākusi, – vaimanāja Farūks. – Ko mēs esam nogrēkojušies viņa vaiga priekšā?

Kā atbildot uz viņa vaimanām, tālumā ieducinājās pērkons. Nē, tā nebija lielgabalu zalve, tie šorīt klusēja. Pār kalniem samilza varens negaisa mākonis, šajā gada laikā tas nebūt nebija gaidāms. Gājēji paslēpās zem pārkarenas klints radzes un gaidīja lietu, trīcošām rokām Farūks mēģināja aizdegt sērkociņu un aizsmēķēt. Sāka līt, no sākuma lielām, retām lāsēm, tad aizvien stiprāk un stiprāk, līdz gāza kā ar spaiņiem. Apkārtne gluži kā atdzīvojās, no visām malām spraucās ārā jauni savādo staipekņu asni, auga augumā, sējās mezglos un veidoja aizvien lielākas augu kaudzes. Farūks, Baba un abi viņa dēli skatījās kā ap viņiem augu siena aug aizvien lielāka, lielāka un lielāka. Uzplaiksnīja zibens un tūlīt arī pērkona dārds aizvēlās pār kalniem, tātad negaiss ir teju virs galvas. Vēl viens zibens spēriens un visa pasaule ap četriem vīriešiem un viņu kazām uzliesmoja milzīgā ugunsbumbā – zibens trāpīja tieši augos.

2.

–        Ser, vai drīkst ienākt, ser? – telts durvis vēra kāds kareivis.

Pulkvedis Makārtūrs noņēma kājas no galda un pamāja kareivim ienākt.

-Ser, atļaujiet ziņot, ser – nupat seismogrāfi sastādīja ziņojumu un vēlēja to nekavējoties nogādāt jums, – kareivis pasniedza pulkvedim izdruku.

– Brīvi, kareivi, – atņurdēja pulkvedis Makarturs un paņēma papīra lapu.

Ko, vellos, tie seismologi atkal atklājuši, pulkvedis prātoja, meklēdams atvilktnē brilles. Dokumentu rotāja zīmogs “Slepeni”, atkal pakistāņi kādu kodolbumu uzspridzinājuši?

„Šodien, 23. oktobrī, pulksten 07:14 6 km attālumā no bāzes notika ļoti spēcīgs sprādziens, tā jaudu vērtējam apmēram 3 kilotonu ekvivalentā. Sprādziena mehānika visvairāk atgādināja gāzes eksploziju. Pats par sevi šāds sprādziens nebūtu nekas īpašs, bet mūsu uzmanību pievērsa fakts, ka sprādziena rezultātā visa jauda tika vērsta atmosfērā, kas izraisīja minimālas zemes svārstības. Meteorologi ziņo, ka virs sprādziena vietas izveidojusies ļoti spēcīga un nekustīga augsta atmosfēras spiediena fronte, kas nav raksturīga šim reģionam. Iesakām rūpīgi izpētīt sprādziena vietu. Koordinātas …”

Tālāk pulkvedis nelasīja, piespieda interkoma taustiņu un iebrēca mikrofonā: – Seržant, mērkaķa ātrumā pie manis!

Kā ķipars no lādes durvīs tūlīt parādījās štāba seržants Karls Gou.

–        Seržant, uz karstām pēdām sameklē to mīnu čali, kapteini Veldri, paņemiet vēl dažus vīrus un aizbrauciet uz šito vietu paskatīties, izskatās, ka mūsu draugiem talibiem kaut kas tur uzsprādzis. Tikai izlūkot, nekādās darbībās neiesaistīties, skaidrs? Jā, un paņemiet līdzi arī tulku, varbūt atradīsiet kādu runātīgu vietējo.

–        Tieši tā, ser, ļausiet izpildīt, ser?

–        Izpildiet seržant, par rezultātiem ziņot man personīgi!

Seržants Gou salutēja un izgāja no pulkveža telts. Ak, Dievs, klusībā nopūtās pulkvedis Makarturs, kaut nu tie maitas nebūtu izgudrojuši kaut ko jaunu! Pulkvedis jau trīs gadus bija šai misijā un Afganistāna viņam bija apriebusies līdz kaklam. Īsi uzbrukumi, pretuzbrukumu atvairīšana, pašnāvnieki spridzinātāji – tas viss bija tapis par pulkveža ikdienu. Kāpēc mēs nevaram vienkārši ļaut viņiem pašiem vienam otru slaktēt? Vai arī izbeigt visas tās muļķības ar ierobežoto kontingentu – izvērst kārtīgu  plaša apmēra operāciju un visu pāris mēnešu laikā pabeigt?

Tikām seržants Gou, sapieru kapteinis Jānis Veldre, tulks un pāris desmiti atlasītu jūras kājnieku un sapieru divās bruņumašīnās izvirzījās uz kalniem. Līdz dokumentā norādītajām koordinātām bija apmēram pieci, seši kilometri, ceļa kā tāda nebija, tātad ceļā paies kāda stunda. Vietu viņi atrada nekļūdīgi, to nevarēja nepamanīt – milzīgs melns un apsvilis lauks, kalnu muguras melnas, cik vien tālu skats sniedzas – viss melns. Pie klints pārkares piespiedušies divi afgāņu vīrieši un divi zēni, visi nokvēpuši melni. Visapkārt izmētātas kazas, lielākoties lauztām kājām. Izkāpuši no mašīnām, kareivji devās pie pārbiedētajiem vīriem. Seržants Gou uzreiz pazina vienu no vīriem, tas bija Farūks, itin bieži redzēts grozāmies ap garnizonu.

–        Kapteini, – viņš vērsās pie Veldres. – Jūs protat krievu valodu, tas resnais ir Farūks, viņš runā krieviski. Pajautājiet viņam, kas te noticis.

–        Privet, Farūk! Varbūt pastāstīsi, kas te noticis? – Veldre uzrunāja resnāko no abiem vīriem, kurš, tāpat kā otrs, trīcēja kā lapa un skatījās neko nesaprotošā acīm.

–        Mister, šaitans šiteno vietu apsēdis! – Farūks bērtin izbēra. – Vaboles, puķes, uguns un ūdens, Visaugstākais soda mūs ar uguni!

–        Paga, paga, Farūk, kādas vaboles, kas te ir dedzis?

–        Viņš, – Farūks pastiepa pirkstu pret Babu, – viņš pie visa vainīgs! Viņš man rādīja kaut kādas sudrabainas vaboles, pēc tam izauga milzīgas, smacējošas puķes. Pēc tam bija zibens un pērkons un viss aizdegās!

–        Kaptein, ko viņš tur stāsta? – seržants jautāja kapteinim Veldrem.

–        Kaut ko par vabolēm un puķēm, saka, ka vainīgs esot tas otrs, Bet runā kā prātu izkūkojis.

Veldre vēl kādu laiku mēģināja no abiem nokvēpušajiem vīriem kaut ko izdibināt, bet ne viens, ne otrs neko sakarīgu nespēja pateikt.

–        Domāju, kraujam šos mašīnās un vedam uz štābu, lai tur gudrie tiek ar viņiem galā, – teica kaprālis Gou.

Veldre pagājās uz priekšu un savāca melnos pelnus analīze, ar pārsteigumu viņš konstatēja, ka zem pelnu kārtas acīm redzamā ātrumā dīgsts zilgani zaļas lapiņas. Kapteinis nogrieza dažus stiebrus un paostīja, spēcīgi uzvēdīja ētera smarža. Kamēr viņš brīnījās par savādo augu, melno pelnu klājienu nomainīja zili zaļo lapiņu sega, nekad viņš nebija redzējis nevienu augu stiepjamies garumā tik ātri. Turklāt virs galvas melnēja mākonis un ducināja pērkons, te notika kaut kas pavisam savāds.

Abi vīri kopā ar zēniem tika iesēdināti mašīnā, tikai Farūks kliedza, ka nevarot taču kazas tā pamest, nācās viņam apsolīt atsūtīt kareivjus, kuri tās vēlāk savāks. Otrs vīrs un abi zēni klusēja kā ūdeni mutē ieņēmuši, arī aizvesti pie pulkveža Makartura klusu tupēja stūrītī un izbiedēti zibināja acis uz visām pusēm. Farūks gan neklusēja.

–        To viņš, Baba, viņš un viņa puišeli izdarīja! – Farūks brēca. – Jau pirms pāris dienām viņš rādīja man kaut kādu ellišķīgu vaboli un no rīta viss bija apaudzis ar tiem smacējošajiem augiem! Ai, Allāha lāsts pār manu muļķa galvu! Un es vēl domāju, ka šis man draugs, bet nē – divi vien tur esam palikušies pēc tās negantās bumbošanas, bet viņš ņem un izdara šitā. Šaitans viņš ir, tas Baba!

Farūks runāja bez mitas, izskatījās, ka viņš nobijies un gaida kaut kādu sodu par notikušo. Tomēr gan pulkvedim Makarturam, gan citiem virsniekiem bija skaidrs, ka Farūks neko nezina par notikušo, tikai cenšas drošības labad nodrošināties pret iespējamajiem apvainojumiem. Baba sāka runāt tikai nākošajā dienā, izstāstīja visu par dēlu atrastajām vabolēm un savādajiem augiem, arī Saīds un Mahamads izstāstīja kā atraduši vaboles bedrē, kā pārnesuši mājās. Tomēr arī no viņu stāstītā neko vairāk taujātāji neuzzināja.

Mahamads paraustīja tulku ar svārku malas: – Klau, cienītais, pasaki tam kungam, ka man viena vabole ir.

Pulkvedis Makarturs pārsteigts blenza un vaboli, kas bezspēcīgi kūņojās uz viņa galda, neko tādu viņš pat Discovery kanālā nebija redzējis, savādais radījums vairāk izskatījās pēc atnācēja no citas pasaules. Iezvanījās tālrunis.

–        Vai pulkvedis Makarturs? – klausulē skanēja sapieru komandiera Jāņa Veldres balss.

–        Jā, kaptein, kas jums ziņojams?

–        Ser, vai jūs nevēlaties atnākt pie mums uz ķīmisko laboratoriju, materiāli no sprādziena vietas ir ļoti interesanti.

Pulkvedis un daži viņa vietnieki ātri piecēlās un izgāja no telpas. Līdz laboratorijai nebija tālu, tomēr pulkvedis nesteidzās, vajadzēja to lietu „apsmadzeņot’, kā viņš mēdza teikt. Vai tiešām šajā karā atkal tiek izmantots kāds jauns ierocis? Ja vienā mirklī uzsprāgst milzīgas apgabals, vienā acumirklī viss sadeg un liesma noplok – kas tas ir?  Šorīt meteorologi ziņoja, ka virs tā apgabal izveidojies un nekustīgi stāv milzīgs zema atmosfēras spiediena apgabals. Tas nav raksturīgi šai zemei. Vai tas kaut kādā veidā saistīts?

Tā prātojot viņš nonāca līdz ēkai, kur saimniekoja sapieru kapteinis Veldre. Laika gaitā viņš bija izveidojis visai labi aprīkotu laboratoriju, kur varēja pētīt gan sprāgstvielas, gan gāzes – visu, kas interesēja komandierus. Pulkvedis iegāja laboratorijā, tajā dega spilgta gaisma, gar sienām plauktos izvietoti dažādi aparāti. Atsevišķā telpā, kas bija nožogota ar sprādziendrošo stiklu, atradās galds. Pie tā ķīmijas aizsargtērpos rosījās vairāki vīri. Kāds no tiem pamāja pulkvedim un ar žestu vēlēja uzlikt sakaru ierīci. Makarturs uzlika austiņas un pieregulēja mikrofonu. Nekavējoties austiņās atskanēja kapteiņa Veldres balss:

–        Priecājos, ka atnācāt, pulkvedi! Mēs te tādas lietas esam atklājuši!

Veldre stāstīja un Makarturs nespēja noticēt dzirdētajam – tas ir kaut kāds augsto tehniku ierocis vai iebrukums no citas pasaules? Kapteinis pastāstīja, ka sprādziena  vietā paņemtās augsnes paraugi esot bāztin piebāzti ar savādām sporām.

–        Mazākā ūdens lāse, un sporas sāk dīgt, – kapteinis teica. – Neiedomājami – dažu stundu laikā augi spēj izaugt teju desmit pēdu augstumā, uzziedēt un izkaisīt jaunas sporas! Turklāt tiem augiem nevajag apputeksnēšanu.

Augi neveicot neko fotosintēzei līdzīgu, tajos notiek sarežģīta ķīmiska reakcija, kas no zemes iegūtos minerālus pārveido ēterī un skābeklī. Turklāt tas notiek neticami ātri un milzīgos daudzumos.

–        Nav nekāds brīnums, ka to nabagu ciems uzsprāga – ēteris pats par sevi ir viegli uzliesmojošs, bet skābeklis degšanu tikai pastiprina, – turpināja Veldre. – Otrajā gadījumā augi jau bija pārņēmuši visu kalnu un ieleju, tātad tur uzkrātās gāzes apjoms arī bija milzīgs. Atceraties, vien no tiem vīriem stāstīja, ka bijis grūti elpot? Tas no skābekļa pārbagātības gaisā!

–        Vai tām vabolēm ir kāds sakars ar visu notiekošo? – pulkvedis norādīja uz sudrabaino vaboli, kas vāri kūņojās hermētiskā kārbiņā.

–        O, jā, tas arī ir ļoti interesanti!

Veldre stāstīja tālāk – vaboles acīmredzot ir transporta līdzeklis. Patiesībā tās nav vaboles, bet biomehāniskas ierīces. Tās ir ārkārtīgi izturīgas, ar parastajiem līdzekļiem tās nav iespējams atvērt. Noskaidrojies, ka vaboles izstrādā zilganpelēko augu sporas milzīgā daudzumā, bet pašas ir gluži nekaitīgas.

–        Bet kādēļ? Kāda tam visam loģika? – jautāja pulkvedis.

–        Tūlīt parādīšu! – Veldre paņēma vaboli un ievietoja to lielākā kārbā, kur bija salapojuši svešādie augi. – Redzat? Gāzu analizators rāda, ka kārbā ir gandrīz tikai ēteris un skābeklis, īstens degmaisījums.

Vabole rātni tupēja un neizrādīja nekādas dzīvības pazīmes. Pēc pāris minūtēm tā atdzīvojās un sāka raiti rikšot pa kārbu. Kājiņas zibēja tik ātri, ka izskatījās, it kā radījums lidotu uz pelēku putekļu spilvena. Pulkvedis pārsteigs skatījās notiekošajā un jautāja:

–        Bet kāda tam visam jēga?

–        Kāda jēga? Vaboles mūsu atmosfērā nespēj normāli kustēties, tām ir vajadzīgs ētera un skābekļa maisījums, tā ir viņu atmosfēra!

–        Un kas tad tas īsti ir? Kāds jauns ierocis?

–        Tas nav ierocis parastajā izpratnē, pulkvedi. Tās noteikti ir būtnes no kosmosa, no citas planētas. Bet tas var būt arī ierocis, viņu ierocis pret mums.

–        Un ko tām vajag?

–        Kas to lai zina? Tikai vaboles spēj uz to atbildēt.

Pulkvedis noņēma austiņas un aizdomīgi paskatījās uz tām, it kā austiņas no viņa slēptu kaut ko svarīgu. Citu planētu būtnes? Tas nevar būt, vienkārši nevar būt! Šeit, Dieva pamestajā nostūrī, ko karš saraustījis gabalu gabalos, tieši šeit jānotiek kaut kam tādam. Viņam jāpieņem lēmums, tāds ir viņa darbs, bet kādu lēmumu var pieņemt, ja nav zināms kā tas uz mums attiecas. Varbūt vaboles mūs neapdraud? Varbūt tas tomēr ir ierocis?

No slēgtās telpas iznāca kapteinis Veldre:

–        Zināt, pulkvedi, mēs ar puišiem vēlamies aizskriet līdz tai vietai un paskatīties, kas īsteni notiek. Skatījāmies jaunākās satelītnovērošanas bildes, bet mākoņi virs tiem kalniem ir tik biezi, ka nekas nav redzams.

–        Lieliski, izpētiet visu kārtīgi un uz karstām pēdām par visu ziņojiet tieši man! – atvieglots atsaucās pulkvedis. Tādējādi lēmuma pieņemšanu varēja atlikt. Mans pienākums ir analizēt apstākļus un dod komandas par uzbrukumu vai aizstāvību, padomāja pulkvedis Makarturs. Par citplanētiešiem nevienā augstskolā nemāca. Durvīs parādījās seržants Gou.

–        Atļausiet vaicāt, ser? Ko darīt ar tiem četriem afgāņiem, ko aizvakar atvedām?

Pulkvedis pakasīja pakausi.

–        Lai brauc kopā ar Veldri, mēs tā arī neatvedām viņu kazas, lai paši ar tām tiek galā.

–        Klausos, ser! – Gou salutēja. – Varbūt arī es varu doties viņiem līdzi?

–        Brīvi, seržant, varat doties, ja jums tā tīk. Iztikšu kādu brīdi bez jums.

Jau iztālēm braucēji pamanīja, ka aizvakardienas sprādziena vieta ir krasi izmainījusies – gan kalnus, gan daļu piekalnes, cik vien tālu sniedza skats, klāja zilgani zaļo augu mežs. Virs kalniem melnēja pamatīgs negaisa mākonis. Augi bija nokāpuši arī no kalna un ieņēmuši krietnu daļu līdzenuma to tuvumā. Gou brauca tuvāk augu robežai, pēkšņi mašīnas ātrums strauji samazinājās.

–        Kas, pie velna, te notiek? – iebrēcās seržants Gou un vēl stiprāk piespieda akseleratora pedāli. Motors iekaucās, riteņi neganti griezās uz vietas un kārpījās pa akmeņiem, tomēr nekustējās no vietas. – Sasodīts, vai jūs kaut ko saprotat?

–        Tūlīt slēdziet ārā motoru, – iesaucās kapteinis Veldre. – Tai biezoknī ir pilns ar sprāgstošu gāzi! Viena dzirkstele, un mēs visi uzlidosim gaisā!

Seržants atlaida akseleratoru un izslēdza motoru, mašīnā sāka no sākuma lēni, pēc tam aizvien ātrāk un ātrāk ripot atpakaļ. Gou spieda bremžu pedāli cik spēka, tomēr mašīna slīdēja atpakaļ līdz ar pamatīgu blīkšķi ietriecās aizmugurē braucošajā Hummer. Vīri sēdeklī sakrita kaudzē, kaut kur pašā apakšā sašutis kliedz Farūks.

Visi izkāpa no mašīnām.

–        Neko tādu vēl neesmu redzējis, kaptein – itin kā būtu iebraucis gumijas spilvenā! – teica seržants Gou, berzēdams sasisto pakausi.

Kapteinis Veldre pagāja pāris soļus uz priekšu, bet tālāk netika – kāda mīksta neredzama siena spieda viņu atpakaļ. Neredzams siena neļāva spert ne soli.

–        Kas tas ir? – jautāja Gou, taustīdams nez no kurienes uzradušos barjeru.

–                  Nav ne jausmas, – teica Veldre. – Izskatās pēc spēka lauka..

–        Zvaigžņu kari, vai? – Gou bija neizpratnē. Apkārt pulcējās pārējie vīri, taustīja neredzamo sienu un neticībā grozīja galvas.

Seržants Gou satvēra Veldri aiz rokas:

–        Kaptien! Skatieties, skatieties tur biezoknī!

Veldre paskatījās norādītajā virzienā un kļuva vai mēms aiz pārsteiguma – gar zaļo augu robežu slīdēja sudrabaina čūska. Tā bija apmēram metru resna un savus desmit metrus gara, čūska neizsakāmi veikli locījās cauri augu biezoknim, laiku pa laikam apstājās un it kā ieklausījās, kaut gan abi tās gali bija vienādi, ne vēsts no acīm, ausīm vai kāda cita maņu orgāna.

–        Šausmas, kaptein, tas gan ir īstens briesmonis, gluži kā no filmas “Svešie”!  – Gou drošības labad pakāpās pāris soļu atpakaļ.

Veldre skatījās biezoknī, kur neticami veikli locījās milzīgais dzīvnieks. Uz brīdi tas apstājās un kapteinis pamanīja, ka lielais ķermenis sastāv no daudzām sudrabainajām vabolēm, kas bija cieši saķērušās kopā kājiņām. Kā Lego klucīši, Veldrem iešāvās prātā. Tātad vaboles atsevišķi nav bīstamas, bet kopā tās droši vien var veidot jebkādas formas un nozīmes … Jā, ko tās kopā veido? Dzīvniekus? Citādas biomehāniskas ierīces? Kā apstiprinot viņa domas, gar neredzamās sienas otru pusi aizvēlās iespaidīgu izmēru lode, arī veidota no neskaitāmām sudrabainajām vabolēm. Tālumā leknie augi locījās un liecās, varēja saprast, ka aiz sienas ir daudz šādu radījumu. Veldre sajuta, ka kāda neredzama roka viņu stumj atpakaļ, viņš padevās tai un spēra soli atpakaļ. Tātad barjera izplešas! Svešie radījumi un augi iekaro jaunas teritorijas. Iekaro, Veldre prātā atkārtoja šo vārdu. Acīmredzot atnācēju spēka lauks ir puslodes veida, jo virs tā vēl aizvien karājās melnais mākonis un nemitīgi šķīla zibeni pēc zibeņa. Pērkona dārdi ar tālumā notiekošo apšaudi saplūda vienā nepārtrauktā dunoņā. Pēkšņi iepīkstējās viņa rācija, viņu izsauca pulkvedis Makarturs:

–        Kaptein, steidzīgi atgriezieties! Nupat saņēmu ziņu no NATO virspavēlniecības – viņi no pavadoņa infrasarkanajā spektrā pamanījuši, ka netālu no jums darbojas vairāki desmiti iespaidīga izmēra ierīču. Atgriezieties un sastādiet detalizētu ziņojumu, rīt ieradīsies kāds augsts ierēdnis no Briseles.

Vīri sakāpa mašīnās un devās atpakaļ uz bāzi, aiz muguras melnēja zaļgani zilais biezoknis un laiku pa laikam tajā pazibēja kāda radījuma sāni.

Amerikāņi aizbrauca, bet Baba ar dēliem un kaimiņu Farūku sēdēja uz akmeņiem un skatījās uz blīvo zili zaļo biezokni sev priekšā.

–        Un ko mēs tagad darīsim? Ko? – Farūks burkšķēja. – Kur mums likties? Mājas ir aiz tās neredzamās sienas, varbūt nekādu māju vispār vairs nav. Kazas pagalam, ko ēst mums nav, un pie visa vainīgs esi tu, Baba!

–        Rimsties, kaimiņ! Kāpēc tu vaino mani? Vai tad tev tas amerikānis nepastāstīja par zvaigžņu būtnēm? Tās vaboles nokritušas no turienes, no debesīm. Un, kur pēc tavām domām dzīvo Allāhs? Debesīs, tu kazas pauri! Vēl nesaproti? Pats Allāhs to ir atsūtījis, varbūt tā čūskas tur iekšā ir jauns Pravietis, kas sūtīts pie mums? Nezaimo, Farūk, nezaimo, labāk pagriezies ar seju pret Meku un palūdz Visaugstākajam, lai viņš nesoda tavu dumjo galvu pārāk bargi!

–        Allāhs, saki? Un kāds Allāhs lika tev tās vaboles mājās nest? Ne jau es tos augus ar ūdeni laistīju, tu tas biji! Labi, ne tu pats, bet tavi dēli, kas būtībā neko nemaina. Zini, ko es tev teikšu – iešu es kalnos uz slepenajām alām pie mullas Omāra. Izstāstīšu viņam par visām šīm lietā, lai tad viņš izspriež- ir tā Allāha sūtība vai arī pats nelabais pa zemi staigā.

–        Pie mullas Omāra? – Baba bija izbrīnīts. – Viņš jau sen nav nekāds Dieva cilvēks, Farūk. Dzirdēju, ka tapis par vietējo Taliban vadoni. Kāpēc tad viņš sēž tais alās un amerikāņi cenšas viņu no turienes izbumbot?

–        Svēts vai nesvēts, mulla vai ne mulla – kāda atšķirība? Iet man tāpat nav kur, tur vismaz mani pabaros un ļaus pie uguntiņas pasildīties. Nāksi līdzi?

–        Nē, kaimiņ, mēs iesim atpakaļ pie amerikāņiem, kādu laiku padzīvosim bēgļu nometnē un paskatīsimies kā šī jezga beigsies. Tad varbūt dosimies tālāk pie mans nelaiķes sievas radiem uz Hurzufu. Runā, ka tur esot daudz brīvas zemes.

–        Tad paliec sveiks, kaimiņ Baba! Zvēru pie Muhameda bārdas – tad vēl redzēsi, ka amerikāņi visā vainos tevi!

Farūks piecēlās un sparīgi aizsoļoja, Baba noskatījās bijušajam kaimiņam pakaļ, tad ar dēliem devās atpakaļ uz amerikāņu bāzi.

3.

Helikopters nosēdās bāzes lidlaukā, kad putekļu mākonis izklīda, no lidaparāta iztrausās maza auguma apaļīgs vīriņš sārtiem vaigiem un papliku galvvidu, cepuri ar roku pieturēdams, viņš sīkiem solīšiem aiztipināja sagaidītāju virzienā.

–        Ģenerālis van Eriksens, Gvido van Eriksens – vīriņš izplūda platā smaidā un stiepa roku pulkvedim Makarturam. – Esmu NATO ģenerālštāba īpašais sūtnis, virspavēlniecība deleģējusi man visplašākās pilnvaras.

Pulkvedis paspieda mīksto, maigo rociņu. Tad šis būs tas vīrs, kam jāpieņem lēmums iespējams vissarežģītākajā konfliktā pasaules vēsturē? Makarturs bija rūpīgi izstudējis Veldres ziņojumu un šaubu vairs nebija – tas noteikti ir citplanētiešu iebrukums. Vai tiem nodomi labi vai slikti, to rādīs laiks. Mazais ģenerālis rikšoja blakus pulkvedim Makarturam un jautāja:

–        Sakiet, pulkvedi, vai tas tiesa, ka jums te lidojošie šķīvīši nolaidušies? Un citplanētieši esot tizlas vaboles nevis monstri kaut kādi? Briselē man teica, ka mūsējie no kosmosa esot šos nobildējuši, kalnos to esot liels bars. Vai tas tiesa, pulkvedi?

–        Ne gluži, ģenerāli van Eriksen.

–        Nebūsim tik oficiāli – Gvido, vienkārši Gvido.

–        Labi, Gvido. Lidojošo šķīvīšu nav, kā viņi ieradušies nav zināms. Mūsu atmosfēra viņiem ir kaitīga, tādēļ svešie uzbūvējuši kaut kādu spēka lauku un zem tā no vabolēm veido dažādus nesaprotamus ķermeņus. Viņiem nepieciešama ētera un skābekļa maisījums, mūsu atmosfērā tas ir ārkārtīgi bīstams.

Tālāk pulkvedis izstāstīja visu, ko bija izdevies uzzināt kapteinim Veldrem.

–        Ej tu nost, tas gan ir sasodīti interesanti, – mazais ģenerālītis sasita plaukstas. – Ko viņiem vajag? Vai viņi grib iekarot Zemi? Esat mēģinājuši stāties ar viņiem kontaktos?

–        Spēka lauks tika izveidots tikai pirms pāris dienām, nekādu mēģinājumu kontaktēties ar mums nav bijis. Pie robežas visu laiku atrodas patruļa un ir zināms, ka savas robežas viņi palielina – spēka lauks lēnām virzās uz priekšu. Bet jūs pats visu redzēsit, ja vēlaties, pēc pāris stundām dosimies uz notikuma vietu.

–        Bet tikai pēc pusdienām, pulkvedi. Esmu tā izsalcis, ka vērtu tos jūsu citplanētiešus visus apēst!

Apmierināts par izdevušos joku, ģenerālis van Eriksens iegrudzinājās.

–        Ziniet, pulkvedi, jūsu pavārs nekam neder, – ģenerāļa garastāvoklis pēc pusdienām sāka maitāties. – Tas liellopa bifšteks bija sīksts un – jūs pamanījāt? – ar tādu savādu smaciņu.

–        Tā bija kaza, ģenerāli … atvainojiet, Gvido … mēs tās pērkam no vietējiem un kareivji ar to ir tīri apmierināti.

–        Kaza? Pulkvedi, es nepārklausījos? No kazām taču tikai fetaki sieru taisa!

Tā pukodamies ģenerālis tomēr ietusnīja Hummer un līdz pat notikuma vietai gaudās par neērtību, par bruņuvestes smagumu un daudz ko citu. Briselē viss ir citādāk, viņš sūkstījās.

–        Ā, tad šitā ir tā jūsu robeža, – konstatēja ģenerālis, trausdamies ārā no mašīnas.

Pagāja uz priekšu un uzmanīgi pataustīja neredzamo sienu.

– Nav slikti, nav slikti. Pulkvedi, jūs zinājāt, ka jūsu tā saucamais spēka lauks ir silts? Tur iekšā laikam ir pamatīgs karstums!

Ģenerālis jau grasījās gardi pasmieties par savu joku, kad no zili zaļo augu biezokņa izslīdēja kuprains radījums bez galvas, bet ar astoņām kājām. Siena pavirzījās par kādu pēdu uz priekšu un nogāza ģenerāli no kājām.

–        Jūs redzējāt? Pulkvedi, tas man uzbruka, tas gribēja mani nogalināt! Padodiet roku! Nestāviet kā tāds auns, padodiet roku un palīdziet piecelties!

Tālāk notikumi risinājās zibens ātrumā – ticis kājās, ģenerālis izrāva kādam kareivim no rokām patšuteni un iztukšoja visu aptveri nezvēra virzienā. Neviens nepaspēja viņu brīdināt – lodes iegrima neredzamajā sienā, apstājās un svilpdamas lidoja atpakaļ – trīs no tām trāpīja ģenerālim tieši krūtīs, viena ieskrambāja tuvākā Hummer vējstiklu. Ģenerālis nogāzās kā nopļauts un necēlās, ātri sameklēja nestuves, uzlika viņu uz tām un iekrāva mašīnā. Pusceļā uz bāzi cietušais atguva samaņu, veste bija ģenerāli pasargājusi no paša izšautajām lodēm, bet uz miesas bija palikuši trīs pamatīgi zilumi.

–        Man uzbruka! – ģenerālis iebrēcās. – Vai redzējāt? Tas zvērs likās man tieši virsū un apšaudīja! Es esmu ievainots! Ārstu, ātrāk ārstu sagādājiet!.

Velti pulkvedis centās ģenerālim paskaidrot, ka neviens viņam nav uzbrucis, bet savainojis viņš pats sev, Gvido Van Eriksens bija pārskaities.

–        Tā bija naidīga rīcība, tas bija uzbrukums man un visai aliansei! Tas ir karš, velns parāvis! Es iznīdēšu to odžu dzimumu!

Ģenerālis izrāva no kabatas mobilo tālruni un sāka drudžaini spaidīt taustiņus.

–        Ko? Sasodīts, zonas nav, iedodiet man satelīttelefonu! Jūs mani nedzirdējāt? Ātri atrodat to tālruni!

Lai prasīto atrastu, nācās apstāties, jo satelīttelefons atradās citā mašīnā.

–        Madlēna? Vai tā esi tu, Madlēna? – ģenerālis van Eriksens kliedza klausulē. – Tūlīt savieno mani ar komandieri Bergeru! Anrī, sveiks, te es! Jā, jā Gvido, nupat biju tajā invāzijas vietā, tas kaut kas šausmīgs! Ko tu runā, Anrī?  Kādi zinātnieki, kāda izpēte? Man uzbruka, uz mani šāva, ko tur vēl pētīt? Sazinies tūlīt ar amerikāņu jūras floti, lai viņi aši paceļ pārīti Stealth, vai kas nu viņiem tur ir ar kodolbumbām, un noslauka to burbuli no zemes virsas! Nē, Anrī, nē, tas nav apspriežams, tā ir naidīga un mums sveša dzīvības forma, kas noteikti vēlas mūs iekarot! Man taču uzbruka! Viss, Anrī, rīkojies!

Ģenerālis nometa klausuli un uzdzalkstīja ar acīm pārējiem, itin kā gribēdams teikt – re, cik ātri es visu nokārtoju! Pirmais atguvās Pulkvedis Makartūrs:

–        Ģenerāļa kungs, vai esat pārliecināts, ka tā ir pareiza rīcība? Ja bumba caursitīs viņu spēka lauku un uzsprāgs tajos kubikkilometros sprādzienbīstamas gāzes, varat iedomāties kas notiks? Sešu kilometru attālumā no mūsu bāzes nomesta kodolbumba viena pati noslaucīs mūsu bāzi no zemes virsmas! Padomājiet ja vēl aizdegsies visa tā gāze, tā jūs pusi pasaules var iznīcināt!

Ģenerālis nepiekrita, ģenerālis strīdējās un rādīja savus zilumus, tomēr kopīgiem spēkiem viņa atriebes kāre tika samazināta līdz zeme – zeme tipa raķetei.

–        Ja jums izdotos tur iedabūt kaut vai sērkociņu, tas maisījums aizdegtos un iznīcinātu visu zem spēka lauka, – teica pulkvedis Makarturs. Par to, vai jāmēģina atnācējus iznīcināt, pulkvedis neiebilda – kaut arī tieša drauda no spēka laukā ietvertajiem nebija, tomēr lauks pakāpeniski auga un neviens nevarēja zināt, cik tālu tas pletīsies.

Četras dienas pēc spēka lauka parādīšanās uzbrukums svešajiem bija sagatavots – apmēram kilometra attālumā no lauka robežas uzstādīja raķešu iekārtu un notēmēja to uz neredzamo ienaidnieku. Tuvāk laukam novietoja vairākas videokameras, kam viss notiekošais būs jāieraksta. Ģenerālis van Eriksons pats uzņēmās aktivizēt raķetes starta iekārtu. Trīs – divi – viens – maizais īkšķītis piespieda sarkano pogu un raķete šņākdama aizlidoja, skatītāji pievērsās datoru ekrāniem. Lūk, raķete lido, lūk – ietriecas laukā, krīt zemāk un zemāk, spiežas dziļāk un dziļāk, tūlīt būs sprādziens, bet nekā. Raķete iztērējusi visu degvielu, kūleņu kūleņiem aizlidoja atpakaļ un uzsprāga kādā laukā tālu aiz vērotāju mugurām.

–        Nu? Ko es teicu? Tagad paši redzējāt, ka ar koka zobentiņu pret ložmetēju nevar iet! – ģenerālis bija sašutis. – Ja būtu lietots kāds spēcīgāks ierocis, tas noteikti būtu pārsitis lauku un mēs mierīgi varētu braukt mājās. Ko tagad darīsi, pulkvedi?

Arī pulkvedis bija pārsteigts par raķetes nespēju ielauzties laukā. Bet balsī viņš teica:

–        Raķetei beidzās degviela, to mēs nevarējām paredzēt. Man padomā ir izmantot bunkuru bumbu,  tai vajadzētu līdzēt.

–        Kādu vēl bunkuru bumbu? – ģenerālis jautāja.

–        Nu, tā ir tāda visai jaudīga bumba, ko mūsu karspēks šeit izmanto alu un bunkuru spridzināšanai – tā no sākuma ietriecas vairākus metrus dziļi zemē un tikai tad uzsprāgst. To visai bieži izmantojam, jo pretinieks slēpjas dziļi pazemē. Kaut kur tur kalnos arī mūsu draugs mulla Omars atrodas kādā alu labirintā.

–        Kalnos? Kurā pusē? – interesējās ģenerālis.

–        Kaut kur tur, – pulkvedis ar plašu žestu norādīja uz kalniem. – Apmēram turpat, kur plešas tas spēka lauks, bet precīzi nezina neviens. Bumbas atrodas Bagramas bāzē, vajadzīgas tikai koordinātas un pavēle.

–        Tad dodat tādu pavēli! Ko jūs vēl gaidāt? – iesaucās ģenerālis van Eriksens.

4.

Farūks klupdams un krizdams kūlās uz priekšu pa akmeņaino kalna nogāzi. Sendienās te bija taka, bet nu jau labu laiku kā rūpīgi iznīcināta. Krievu okupācijas laikā Farūks kādu laiku bija cīnījies modžahedu spēkos un itin labi zināja gan ceļu, gan alu sistēmu. Pašas alas tika izveidotas pirms daudziem gadsimtiem kārtējā kara laikā ar kādiem iekarotājiem, bet tik tāla pagātne Farūkam neinteresēja. Lūk, te ir pieci lieli akmeņi, aiz tiem būs nobrucis klints gabals, bet aiz tā – ieeja alu sistēmā. Kādreiz viņš bija lēsis, ka varētu itin izdevīgi pārdot šīs zināšanas amerikāņiem, bet tagad bija itin priecīgs, ka tā nav rīkojies. Aiz nobrukušā klintsakmens Farūkam krūtīs iespiedās automāta stobrs.

–        Salam Aleikum, cienītais, es nāku ar mieru un svarīgu vēsti godājamajam mullam Omāram, – viņš teica un būtu zemu paklanījies, ja krūtīs nebūtu iespiedies stobrs.

–        Un kāpēc man tev būtu jātic? Vienkāršāk būtu tevi nošaut un atdot šakāļiem par barību, – čukstēja sargs, bet spiedienu uz Farūka krūtīm tomēr atslābināja.

–        Allāhs ir viens un Muhameds viņa pravietis, es esmu Farūks az Tatars, mulla mani labi pazīst, pajautā viņam.

Sargs piespieda interkoma taustiņu un kaut ko klusi pateica, sagaidījis atbildi, viņš nolaida automātu un teica Farūkam:

–        Vari iet, mulla tevi gaida.

Farūks devās pa labi zināmo ceļu dziļāk alās, kopš viņa cīņu laikiem te daudz izmaiņu noticis – alās un gaiteņos uzstādīti neuzkrītoši gaismas ķermeņi un novērošanas kameras, visur redzami vadi, darbojās gaisa kondicionētājs. Mulla Omārs sēdēja paklājiem izklātā alā pie rakstāmgalda, ala bija spoži izgaismota, mulla kaut ko rakstīja datorā.

–        Miers tavam namam, – teica Farūks un zemu paklanījās.

–        Ā, Farūks atnācis, sen par tevi nekādu ziņu nebija, – mulla Omārs pacēla acis no datora ekrāna. – Nav labi, nemaz nav labi vecus draugus aizmirst. Ko gribēji man teikt, Farūk??

–        Ai, godājamais mulla visgudrākais no gudrajiem, tu zini, ka Farūks ir tur un paklausās, vēl kaut kur un atkal paklausās, Farūks daudz dzird un redz. Gribēju tev pastāstīt par atnācējiem no citas pasaules, kuri savu māju uzbūvējuši uz manas mājas.

–        Tu domā šo? – mulla pagrieza datora ekrānu pret Farūku. Tajā bija redzams satelītuzņēmums un pašā vidū gaiši pelēks aplis. – To man jau pirms pāris dienām paziņoja, zinu arī par Babas dēlu atrastajām vabolēm un augiem, kas aug milzīgā ātrumā. Ja gribēji stāstīt par šo, tad tās ir vecas ziņas, mullam Omāram arī ir garas ausis.

Farūks bija pārsteigts, ka mulla visu zina teju labāk par viņu pašu.

–        Nebaidies, Farūk, kaut arī neko jaunu man pavēstīt nevari, tomēr allaž priecājos tevi redzēt. Tu vēl biji mazs zēns, kad mēs ar tavu tēvu vērsām ieročus pret neticīgajiem šuravi. Tie bija labi gadi, jaunība un dumjš pretinieks – kas gan var būt labāks īsteni ticīgam džihāda kareivim?

Mulla Omārs pievēra acis un sapņaini pasmaidīja.

–        Saki man Farūk – vai mēs tos debesu sūtņus nevarētu kaut kā izmantot savā labā? Man tapis zināms, ka amerikāņi šāvuši raķeti pa to kupolu, bet nevarēja tam ne nieka padarīt. Es domāju, ka Allāhs savā gudrībā ir atsūtījis mums kādas citas pasaules pārstāvjus, tātad tām jābūt saprātīgām būtnēm. Kā tev šķiet – vai mēs varētu ar viņiem satikties un varbūt iegūt tā spēka lauka tehnoloģiju? Padomā pats, kāds mums no tā būtu labums – sēžam mēs kā zem liela lietussarga un nevar mums ne lode, ne bumba, ne raķete neko padarīt. Kā tev šķiet, Farūk?

Farūks juta kā auksti sviedri tek pār muguru – kā viņš, vienkāršs zemnieks var dot padomus viedākajam no viedajiem, pašam mullam Omāram?

–        Lai nekad nenodziest gaisma tavā namā, godājamais mulla, – viņš knapi dvesa. – Vai var ar Allāha sūtņiem runāt cilvēku valodā, nezinu gan. Cik man stāstīts, tās ir kaut kāds kuslas vaboles, kas lāgā pat paiet nevar.

–        Farūk, Farūk, un tu teicies man svarīgas ziņas pavēstīt? Skaties, šo mani cilvēki nofotografēja pie spēka lauka malas.

Mulla uzklikšķināja pa datora taustiņiem un atkal pagrieza ekrānu pret Farūku.

–        Skaties, šī ir milzu čūska, šis – kuprains nezvērs bez galvas, te vēl kaut kāds kubs ar atverēm sānos, te ģenerālis van Eriksens pārbīlī šauj uz citplanētieti – mullam viss ir zināms! Tās nav nekādas nevarīgas vabolītes, šie, mans draugs Farūk, ir saprātīgi radījumi un viņi spēj darbināt necaursitama spēka lauka mašīnu. Bet kā pie tiem iekļūt, ja viņi nelaiž nevienu savā mājā?

Pēkšņi Farūkam galvā dzima lielā ideja, doma, kas viņu pilnībā reabilitēs mullas acīs:

–        Es zinu, kā tur iekļūt! Atver to satelītuzņēmumu vēlreiz, cienītais mulla. Redzi, šeit ir ieeja alu sistēmā, šeit spēka lauka robeža, bet šeit – mana māja. Ieeja atrodas ārpus spēka lauka, bet netālu no manas mājas ir vēl viena slepena izeja, šobrīd tā ir aizmūrēta un aizkrauta akmeņiem.

–        Interesanti, interesanti, mans mīļais Farūk, laikam jau pats Allāhs tevi sūtījis pie manis, – teica mulla, domīgi glaudīdams sirmo bārdu. – Rīt dosimies lūkot to tavu alu, kazi, varbūt arī citu planētu iemītniekiem nav svešs Allāha vārds! 

5.

No Bagramas bāzes lidlauka pacēlās melns bumbvedējs, tam kravas telpā tikai viena bumba – divarpus tonnas smagā bunkuru bumba. Pāris kilometru attālumā no spēka lauka pie datora ekrāniem pieplakuši ģenerālis van Eriksens, pulkvedis Makarturs un pārējie virsnieki. Viens ekrāns bija melns, tajā būs redzams bumbai pievienotās kameras raidītais attēls. Pēkšņi šis ekrāns izgaismojās, tātad bumbu lūka atvērta. Lūk, attēls atdzīvojās, parādījās zemes un kalnu attēls no liela augstuma, pašā attēla vidū prāvs aplis, spēka lauks. Tas strauji kļuva lielāks un lielāks, līdz aizņēma visu ekrānu. Varēja redzēt milzīgos, treknos augus un vairākus desmitus dažādas formas un lieluma radījumus, kuri veikli skraidīja pa iezīmēto apli. Pašā apļa vidū bija redzams liels, apaļš priekšmets, tieši uz to bija notēmēta bumba. Priekšmets ekrānā palielinājās, varēja saskatīt to ieskaujošo augu zarus, lapas un ziedus. Tas tuvojās, tuvojās, tuvojās, tagad jābūt sprādzienam un ekrānam jānodziest. Tomēr ekrāns nenodzisa, bet gan priekšmets tajā kļuva aizvien mazāks un mazāks, tātad bumba lidoja atpakaļgaitā! Pēc brīža tā atkal krita lejā, tikai pavisam citā vietā, līdzās lauka robežai. Ekrāns nodzisa un visu apkārtni satricināja varens sprādziens.

–        Nolādēts! – iebļāvās ģenerālis van Eriksens. – Atkal nekā! Paskatieties uz to bumbu – nupat tā lidoja atpakaļgaitā, sagriezās velns viņu zina uz kurieni un uzsprāga kaut kur galīgi ne tur! Pulkvedi, vai tiešām jūsu rīcībā ne nekā stiprāka? Vai man zvanīt uz Briseli Anrī un atkārtot lūgumu par kodolbumbu mešanu? Ko? A?

Pulkvedi tas sadusmoja. Ja reiz divi uz ātru roku organizēti uzbrukumi svešajiem ir cietuši neveiksmi, vai tad nevajadzētu apsēsties un kārtīgi to visu “apsmadzeņot”?

–        Kas jums, ģenerāli, liek domāt, ka kodolbumba spēs iznīcināt spēka lauku? Varbūt tā tāpat uzlidos gaisā un tiks aizmest velns viņu zina uz kurieni? Varbūt tieši mums uz galvas? Pirms bļaustīties par bumbām, vai jums tur Briselē vai kaut kur citur nav ienācis prātā, ka mēs cenšamies iznīcināt unikālu tehnoloģiju, kurai mēs ar visiem mūsu rīcībā esošajiem ieročiem nevaram neko padarīt? Varbūt jābeidz strēbt karstu un jāpadomā kā to iegūt sev? Padomājiet, kāds pārspēks mums būtu pār pretinieku, ja mums būtu tāds spēka lauks! Redzējāt satelītattēlos to kubu aizsarglauka centrā? Var gadīties, ka tieši tas ir lauka ģenerators!

Ģenerālis satvēra satelīttelefonu un ievadīja numuru.

–        Anrī? Klausies, man te blakus sēž viens vietējais pulkvedis un saka jēdzīgas lietas. Nē, nē, liec mierā savas kodolbumbas, labāk padomā, kur varam dabūt labi jaudīgu tuneļu rokamo mašīnu – tas spēka lauks taču nevar būt lodveida, tātad tam var parakties apakšā! Padomā par to Anrī, rīt piezvanīšu atkal. Jā, Anrī, arī es skumstu pēc tevis, atā!

6.

–        Te ir tā izeja, godājamais mulla, – teica Farūks un norādīja uz akmeņu krāvumu priekšā. – Aiz tā ir mana māja un, spriežot pēc tā satelītattēla, turpat arī vajadzētu būt tai spēka lauka ierīcei.

–        Tā, vīri, – izrīkoja mulla Omārs. – Viesiem uzlikt gāzmaskas, aiz šim akmeņiem ir cita pasaule un ja kādam ienāks prātā aizdegt kaut sērkociņu …

Tālāk mulla nepaspēja neko pateikt, jo visu kalnu satricināja drausmīgs sprādziens, ala aiz viņiem iebruka.

–        Nolādētie amerikāņu, – mulla Omārs lādējās, celdamies kājās un purinādams nost putekļus no drānām. – Tātad atraduši tomēr mūsu slēptuvi un uzmetuši tai savu bunkuru bumbu! Kaut velns viņus visus parauj, laikam jau trāpījuši tieši mūsu munīcijas noliktavā! Tātad ceļš mums tikai viens – uz priekšu, atpakaļ ceļa vairs nav. Aptiniet laužņus ar lupatām, kaut mazākā dzirkstelīte un mēs visi dosimies pa vistaisnāko taku pie Allāha.

Vīri uzlika gāzmaskas un sāka lauzt akmeņus, jau pēc neliela brīža parādījās gaismas pleķītis, kas drīz vien tapa tik liels, ka tajā var ielīst pieaudzis vīrietis pilnā apbruņojumā. Pirmais pa caurumu izlīda mulla Omārs, aiz viņa Farūks un tad pārējie vīri. Bārdas dēļ gāzmaska slikti piegulēja Farūka sejai un no skābekļa pārbagātības viņam drīz sāka reibt galva. Varbūt tā izskatās paradīzē? Augstu pāri galvai sniedzās savādie zili zaļie augi, tieši pretī atradās prāva sudrabota lode, varēja redzēt, ka to veidoja neskaitāmas kopā sastiprinātas vaboles, no skābekļa pārbagātības šķita, ka gaiss trīsuļo zilganā mirgā. Mulla Omārs ar saviem vīriem apstāja lodi no visām pusēm.

–        Kā jums šķiet, vīri, vai varēsiet to pacelt?

Kāds no mullas vīriem piegāja pie lodes un pamēģināja to pagrūst, bet roka līdz plecam iegrima lodē, it kā tā sastāvētu no tīra gaisa. Vīrs sabijās un izrāva roku no lodes, bet rokas vairāk nebija – zem pleca neliels stumbenis, un viss.

–        Mana roka, kas noticis ar manu roku? – vīrs iebļāvās un ar otru roku izrāva revolveri.

–        Nē !!! – iekliedzās mulla Omārs, bet bija par vēlu, ierocis izšāva. Tikai vienu reizi, bet ar to pietika, lai viss apkārt uzliesmotu kā kalēja ēzē.

7.

–        Sveiks, Anrī, – ģenerālis van Eiksens kliedza satelīttelefona klausulē. – Tu labi mani dzirdi? Paldies, mīļais, nevajadzēs vairāk nekādu tuneļu rokamo vai kodolbumbas, vakar pēcpusdienā tas viss pats no sevis uzsprāga un tagad tur ir tikai apsviluši akmeņi. Viss ir sadedzis, gan skābekli un ēteri ražojošie augi, gan vaboles – viss. Cik savādi, Anrī, vakar nometām uz spēka lauka to superjaudīgo bunkuru bumbu, bet lauks to aizmeta prom un bumba uzsprāga kaut kur kalnos. Pēc kādām divdesmit minūtēm viss kupols izgaismojās baltās liesmās un pēc pāris sekundēm pazuda, gaisā pacēlās dūmu mākoņi. Mēs, protams, tūlīt devāmies uz turieni un atradām visu sadegušu. Pēc tam biologi teica, ka pat to augu sporas esot sadegušas. Kamēr vēl spēka lauks nebija pazudis, degošā gāze esot iekšā radījusi milzīgu spiedienu un temperatūru. Padomā tikai, karstums tur bijis, ka māli ir keramizējušies, tā augsne tagad ir pilnībā sterila, tur neaugs nekas. Tu vēl klausies, Anrī? Pats interesantākais sākās pēc tam, kad pašā apļa centrā atradām pārdesmit personu pārogļojušās atliekas. Mūsu mīļā pulkveža Makartura speciālisti ātri vien noskaidroja, ka viens no mirušajiem bijis mulla Omārs, viens no meklētākajiem teroristiem pasaulē! Pēc tam atrada nesen aizbrukušu alu, no tā pulkvedis izsecināja, ka mūzu bunkuru bumba, kas kā korķis no šampanieša pudeles aizlidoja no spēka lauka, nejauši trāpīja tieši Omāra pulvera pagrabā un nabaga velniem nav bijis citas izejas kā līst laukā pa pēdējo atlikušo izeju, bet tā, kā par nelaimi, atradusies pašā atnācēju teritorijas centrā. Nezinu, ko viņi tur darījuši, varbūt kāds izdomājis pīpēt, bet ar to pietika, lai viss uzlidotu gaisā. Tādi, lūk, mani piedzīvojumi, Anrī, rīt lidošu atpakaļ uz Briseli, sagaidi mani, lūdzu, lidostā. Aiziesim kaut kur paēst normālas pusdienas, vai vari iedomāties tādu barbarismu – viņi šeit ēd kazas!

© Didzis Sedlenieks, 2011

 

 

 

 

 

Advertisements

MĒS RAUDĀJĀM UZ IEKŠU

1. PAMOŠANĀS

Bija auksti, tik sasodīti auksti, itin kā kuņģis būtu pārvērties ledus klucī un saldētu mani no iekšpuses. Aukstums it visur – augšā, apakšā, manī un ap mani. Apkārt tikai tumsa, bieza un melna kā nafta. Varbūt arī gaisa nebija, tikai ledaini auksta tumsa. Jutu savu ķermeni, varēju pakustināt rokas un kājas, bet telpa bija tik šaura un maza, ka īpaši pakustēties nebija iespējams. Tā bija kaut kāda kaste vai bedre; pagrozīju galvu un tūlīt pret kaut ko atsitos. Sāpju nebija. Apziņa pakāpeniski noskaidrojās, atcerējos savu vārdu un izskatu, atmiņā uzpeldēja pazīstami tēli un sajūtas. Laikam modos no kādas bezsamaņas.

Mēģināju kustēties, vietas bija sasodīti maz, tomēr pēc pamatīgiem pūliņiem izdevās apgriezties uz vēdera. Baiļu nebija, tikai kādā no apziņas kaktiem mirgoja sīka panikas lampiņa. Pār visu valdīja vēlme izrauties, izkļūt no šejienes. Grozījos un stūmu, centos saliekt ķermeni tā, lai mugura spiestos pret kastes vāku. Es kliedzu un dzirdēju savu balsi. Nav iespējams pateikt, cik ilgi cīnījos, bet kastes vāks tomēr padevās un ar pamatīgu troksni nogāzās kaut kur tumsā. Pretēji gaidītajam, gaismas nebija, visapkārt valdīja tā pati aklā tumsa un aukstums. Piecēlos sēdus un aptaustīju savu sprostu – tā bija garena kaste, kājgalī šaurāka, polsterēta ar audumu. Mēģināju atmiņā atsaukt kādu atbilstošas formas attēlu, tomēr neko labāku par zārku nespēju izdomāt. Bet kāda velna pēc lai es būtu zārkā?

Pārcēlu kājas pār kastes malu, bet pamatu sataustīt nespēju, tātad kaste atrodas uz kāda paaugstinājuma. Laidu kājas zemāk un zemāk, bet stabila pamata kā nebija, tā nebija. Pēkšņi kaste sasvērās un kopā ar to nogāzos zemē. Dīvaini, es pamatīgi sasitos, bet nekas nesāpēja. Varbūt vēl neesmu pilnībā atguvies no bezsamaņas? Tagad varēju aptaustīt gan kasti, gan nokritušo vāku, gan paaugstinājumu, uz kura tā stāvēja. Šaubu nekādu – tas patiešām bija zārks. Uzlikts uz galda. Nesapratu itin neko – kāpēc atrados zārkā, kāpēc ir tik šausmīgi auksts, kāpēc apkārt valda tik necaurredzama tumsa? Varbūt kāds pajokojis, iemidzinājis mani un ielicis zārkā? Stulbs joks, nespēju iedomāties, kam varētu ienākt prātā tāda doma. Visi man zināmie cilvēki bija pieauguši un nav dzirdēts, ka kādam no tiem būtu tieksme slēpt citus zārkos. Bet, kāpēc ir tik tumšs? Varbūt esmu zaudējis redzi un tagad akls kā kurmis taustos apkārt? Un tas aukstums, kāpēc, pie joda, ir tik šausmīgi auksti? Tas nebija sals kādu to pazinu, tas bija savādāks, cita veida aukstums, tas saldēja miesu no iekšpuses.

Nometos ceļos un sāku aptaustīt telpu. Lūk, galda kājas, grīdu sedza mitras flīzes, pēc brīža atdūros pret vēl vienu galdu. Piecēlos kājās un aptaustīju to, uz galda stāvēja vēl viens atvērts zārks, pie tā kaut kādi augi vai puķes. Atmiņā sāka veidoties tēlu virtene – tumša telpa, tajā vairāki galdi, uz tiem zārki un puķes. Kas tas ir? Nepārprotami kapliča vai morgs. Šī atziņa neviesa ne mazāko skaidrību, jo jautājumu radās vēl vairāk – kāpēc es pamostos zili melns nosalis aizvērtā zārkā kapličā? Izkļūšu no šejienes un uzzināšu, kurš bijis tas jokdaris, ādu pār acīm novilkšu!

Soli pa solim, izstiepis rokas uz priekšu, virzījos tumsā, pēc soļiem pieciem atdūros pret sienu. Tātad telpa varētu būt kādus desmit soļus plata, turpināju virzīties gar sienu līdz stūrim. Siena bija gluda, no grīdas līdz apmēram mana deguna augstumam tā bija klāt vienādām, nelielām flīzītēm. Turpināju sienas apsekošanu aiz stūra un – tavu laimi! – pēc pāris soļiem atradu durvis. Rūpīgi tās aptaustīju, atradu rokturi un pavilku to. Durvis neatvērās. Raustīju rokturi kā neprātīgs, bet tās bija un palika aizvērtas.

–        Ei! Vai kāds tur ir? – es kliedzu, dauzīdams ar dūrēm pa durvīm. – Palīdziet, es esmu te ieslēgts un netieku ārā!

Klusums, neviens neatsaucās, neviens nesteidzās durvis atdarīt. Panikas lampiņa apziņas dzīlēs sāka mirgot ātrāk – ja nu šī ir kāda pazemes kapliča vai morgs un neviens te mēnešiem nenāk? Varbūt tās ir kapenes? Nē, puķes uz galda bija svaigas, tātad pavisam nesen te kāds bijis. Nolika puķes, ielika mani zārkā un aizslēdza durvis. Tiešām jautri, itin kā es būtu miris. Bet neesmu taču – rau, es staigāju, varu parunāt, dzirdu savu balsi un trokšņus, spēju pakustināt rokas. Tikai tas aukstums nedabiskais iekšā, kas tas varētu būt? Acīmredzot dauzīt pa durvīm un kliegt nebija jēgas, neviens mani nedzirdēja un nenāca palīgā. Sāku aptaustīt durvis no jauna, pēc krietna laika atradu pagriežamu slēdzi. Nu, tādu, kāds mēdz būt durvīs, kas no vienas puses aizslēdzamas ar atslēgu, bet no otras puses ar slēdzīti. Pagriezu to, durvis bez mazākās pretestības atdarījās.

Priekš bija ne pārāk garš gaitenis un vēl vienas durvis. Redzi nebiju zaudējis, jo pa maziem lodziņiem gaitenī spiedās iekšā bāla gaisma. Laikam ir nakts, es padomāju, un devos uz priekšu pa gaiteni. Nākošās durvis nebija aizslēgtas un atvērās bez problēmām. Skats aiz tām nebija šokējošs, jo laikam jau biju sagatavojies tādai zārks – kapliča secībai. Aiz durvīm bija kapi, liela plaša kapsēta, pār to kā spocīgs lukturis karājās apaļš mēness, liedams savu bālo gaismu pār krustu un pieminekļu rindām. Uz kapličas kāpnītēm kāds sēdēja pret mani ar muguru.

–        Ak, tad tiki gan ārā. Būtu labāk domājis, nevis bļaustījies, – teica sēdētājs. – Ja jau esi iznācis, nāc un piesēdi līdzās.

Piegāju pie viņa un apsēdos līdzās. Tas bija vecs vīrs sirmu galvu, vecs un sagumis nēģeris. Viņš tupēja uz kāpnītēm, ceļus pievilcis cieši klāt un apskāvis tos rokām.

–        Nu, kā tev patīk? – vecais nēģeris jautāja.

–        Kas patīk? Es nupat tikai pamodos kaut kādā zārkā, ieslēgts sasodītā kapličā un galīgi pārsalis! Kas te notiek?

–        Nekas nenotiek, – teica nēģeris. – Vienkārši tu esi beigts. Pavisam beigts un nomiris, ielikts zārkā un apdziedāts.

Es un miris? Tas nevar būt!

–        Nemels niekus, vecais, – teicu. – Kā tad es varu būt beigts, ja stāvu te un runāju? Varbūt tu arī esi beigts?

–        Beigts gan, kapos lielākoties visi ir beigti, – vecais teica. – Aukstumu iekšā jūti? Kad biji dzīvs, iekšā bija siltums, vai ne? Tas ir līķa aukstums, dēliņ.

Pavēros vecajā, tam nebija acu un kalsnajām rokām lielām lēkšķēm lobījās nost āda. Mjā, apmēram tādu varēju iedomāties kādu laiku pastāvējušu līķi.

–        Redzi, draugs, mani neielika zārkā, nenolika kapličā kā tevi – vecais stāstīja. – Es nosprāgu kā klaidonis pirms kādas nedēļas tur, aiz tiem krūmiem. Šovakar piecēlos un atnācu šurp. Man nav acu, tātad nav arī kur iet, tepat vien kaut kur tupēšu un gaidīšu, kas notiks tālāk.

–        Un kam būtu jānotiek? – vaicāju. – Kaut kā negribas ticēt, varbūt tu esi aktieris, kas nolīgts, lai turpinātu manu izjokošanu? Tas viss taču ir joks, vai ne?

–        Ja tas arī ir joks, tad to ar mums izspēlējis Dievs tas kungs. Gribi tici, negribi – netici. Varbūt tā ir pastarā diena, kad miroņi ceļas augšā?

Vecis pieslējās kājās un grīļīgā gaitā devās prom pa celiņu, pamāja ar skrandainu roku:

– Kas pie krūmiem pakritis, tam pie krūmiem jāpaliek.

Skatījos kā sirmais, salīkušais stāvs klibo prom pa grantēto celiņu. Pakaļ tam tikpat grīļīgi vilkās gara un piekususi ēna. Nē, spoks viņš nebija, drīzāk visa šīs stulbā joka līdzdalībnieks. Vai arī īsts mironis. Apskatīju savas rokas – īstas, normāls cilvēka rokas, pirkstā universitātes gredzens, arī pulkstenis uz rokas. Pavilku uz augšu bikses – kājas kā jau kājas. Nē, laikam tas vecis muld, varbūt tas viss ir kaut kāda superīga hologramma, kāds skatās monitorā kā es te pārbijies ņemos, un gardi smejas. Varbūt kāds televīzijas šovs? Pagaidi, gan tikšu tev klāt, jokdari! Bet ko tagad darīt? Joks vai patiesība, bet nevar taču tā tupēt kapos uz kapličas kāpnītēm! Pulkstenis rādīja bez piecpadsmit minūtēm divi. Nakts. Tātad līdz saullēktam palikušas kādas stundas trīs. Jātinas prom, kamēr vēl kāds nav pamanījis mani te tā sēžam.

Piecēlos kājās un grasījos doties prom, kad spalgs troksnis pa labi no manis lika apstāties. Ar skaļu čīkstu vērās vaļā kāds greznas dzimtas kapenes kaltās durtiņas un no tām lēnām nāca ārā balts tēls. Tā izrādījās jauna sieviete baltā kleitā. Ko tai vēl vajag naktī kapos?

Sieviete iznāca no kapenes, paskatījās apkārt un iekliedzās:

–        Ko jūs ar mani darāt? Ko jums vēl vajag?

Un aizskrēja prom pa grantēto celiņu, līdzi velkot mēness radīto ēnu kā melnu plīvuru. Pietiek, jāiet prom no kapiem, varbūt ārpusē tikšu kaut kādā skaidrībā. Piecēlos, notrausu no biksēm gružus un aizsoļoju prom pa taciņu, kur pirmīt bija aizgājis vecais nēģeris un savādā sieviete.

  1. KOSTA PRIMAVERS

Kapsētas celiņš bija garš, iet bija grūti, aukstums krūtīs stindzināja locekļus un katrs solis devās ar zināmu piepūli. Paskatījos pulksteņa datuma lodziņā, bija 6. jūlijs, tātad nakts nevarēja būt auksta. Bet es salu. Kapsēta bija pazīstama, vairākas reizes te biju piedalījies gan radu un paziņu bērēs, gan kā preses fotogrāfs, kad glabāja kādu slavenību. Šī bija Amsterdamas Te Vraag kapsēta, kur nelaiķi tika glabāti kārtu kārtām jau vairākus simtus gadu. Te bija apglabāti arī visi mani radi, tostarp pirms pieciem gadiem bojā gājušie vecāki. Savādi, kāpēc gan jokdaris mani atstiepis tieši uz šo kapsētu? Itin kā es patiešām būtu miris un sagatavots apglabāšanai ģimenes kapuvietā. Patiesībā – kāda tur kapuvieta? Vienkāršs betona mūrītis, kur tiek iestiprinātas urnas ar dārgajiem pīšļiem.

Aiz kapsētas vārtiem sākās viena no Amsterdamas 50. gados būvētajām priekšpilsētām. Te bija taisnas un garas ielas, gar tām rindu rindām izvietotas kā olas vienādas ģimenes mājas. Ļoti kluss un garlaicīgs rajons. Tomēr galvenajā ielā bija autobusa pietura, ar ko varētu nokļūt … Jā, uz kurieni doties? Dzīvokļa man nav, to pārdevu pirms devos pēdējā komandējumā, jo biju dabūjis ļoti labu darba piedāvājumu no Asociated Press un grasījos pārcelties uz Parīzi vai Berlīni. Visa mana iedzīve sakrauta konteinerī un gaida ostā, kad norādīšu jauno galamērķi. Tātad vienīgā reālā adrese ir Amsterdam Bilderpost redakcija, kur pirms komandējuma strādāju un aizvedu visas pirmās nepieciešamības mantas, ko grasījos ņemt līdzi kā rokas bagāžu. Pie redakcijas ēkas vajadzētu atrasties arī manam busiņam.

Pēc brīža pieripoja autobuss, tas bija dzeltens, daudz pieredzējis Volvo ar sīka auguma vjetnamieti pie stūres, citu pasažieru nebija. Tikai tagad pamanīju, ka manam uzvalkam ir aizšūtas kabatas un acīmredzami nedz naudas, nedz maka tajās neatradās. Cik stulbs uzvalks, nodomāju, bet problēma palika – ar ko samaksāt par braucienu? Piegāju pie šofera un teicu, ka esmu pazaudējis maku, bet ļoti vēlos nokļūt mājās, samuldēju vēl kaut ko par trakulīgu ballīti un raudošu sieviņu. Vjetnamietis atmeta ar roku, aizvēra durvis un piespieda akseleratora pedāli. Apsēdos autobusa aizmugurē un pavēros savā atspulgā logā. Pazinu sevi – esmu Kosta Primavers, trīsdesmit četrus gadus vecs, neprecējies, bērnu nav. Esmu profesionāls preses fotogrāfs un līdz šim strādāju Amsterdam Bilderpost. Ja vajag, varu bildēt politiķu saietus, varu izspiegot slavenības vai kādu citu. Citiem vārdiem sakot – vecais zēns Kosta izdarīs visu labākajā veidā. Vismaz tā bija agrāk, bet kā būs tālāk? Neapšaubāmi kaut kas bija noticis, kaut kas liels; tāds, kas ietekmē visu turpmāko dzīvi. Tāda sajūta bija.

Mans pēdējais uzdevums bija visai tālu no Amsterdamas – Serbijā. Vajadzēja sagatavot reportāžu par kāda plaši meklēta serbu ģenerāļa aizturēšanu, kurš dzīvoja slepenu dzīvi kaut kur šajā valstī. Atcerējos, ka uzdevumu izpildīju un iesēdos vilcienā, lai dotos mājup. Tālāk atmiņā tukšums, nākamais kadrs jau zināmajā kapličā pirms stundas. Ja šodien ir 6. jūlijs, tad kur es biju kopš 29. jūnija, kad iekāpu vilcienā? Noslēpumu kļuva aizvien vairāk, atbilžu mazāk un teorija par muļķīgo joku tapa aizvien apšaubāmāka. Autobuss apstājās pieturā Rue Torensteeg, no turienes līdz redakcijai tikai daži kvartāli ejami.

Soļoju pa naksnīgo ielu un klausījos savu soļu atbalsī ēku sienās. Kaut kāds neticams murgs, pat iedomāties grūti, ka kaut kas tāds notiek ar mani.  Vai te soļo Kosta Primavers, vai tas jau ir kāds cits? Kājas bija kā svina pielietas, laikam jau vilkos pa ielu, nevis braši soļoju. Stāvlaukums pie redakcijas bija tukšs, tikai tālākajā stūrī stāvēja mans baltais Mercedess Sprinter busiņš. Lielajā stiklotajā ēkā nevienā kabinetā nedega gaisma, tikai ieeja bija izgaismota; tur noteikti stikla būrī sēž kāds no sargiem – Vaclavs vai Pjotreks. Milzu uzraksts Amsterdam Bilderpost uz jumta neļāva visam grimt absolūtā tumsā. Tuvojos redakcijas ēkai, vis bija kluss kā jau naktī. Tālumā varēja dzirdēt nemitīgo ostas dunu, kaut kur signalizēja automobilis un parkā aizrautīgi sisināja cikādes. Kā vienmēr, nekas nebija mainījies.

Atvēru lielās stikla durvis un iegāju caurlaides telpā. Elektroniskās caurlaides, protams, nebija, tādēļ devos pie stikla kubā, kurā vajadzēja būt sargam, lai palūgtu atvērt barjeru. Naktī daudzi redakcijas darbinieki laiku pa laikam tā darīja. Tonakt dežūrēja Pjotreks, viņš bija iesnaudies. Pieklauvēju pie lodziņa, Pjotreks atvēra acis un pielēca kājās tādā ātrumā, it kā viņam pie dibena kāds būtu pielicis karstu dzelzi. Izvalbījis acis lielas kā krokodilam, viņš nebalsī iebļāvās:

–        Pan Kosta!!! Matka Boža!

Parādīja acu baltumus un saļima pār pulti kā nopļauts. Kas tad Pjotrekam lēcies? Paskatījos spogulī pār plecu un pie pretējās sienas – nekā cita te nav, tikai es, Kosta, normālā izskatā. No kā viņš tā pārbijās? Neko darīt, pārkāpu pāri barjerai, iegāju liftā un piespiedu 9. stāva podziņu. Stiklotajā kabīnē labi varēju sevi aplūkot no visām pusēm – neapšaubāmi tas biju es, tikai mugurā melns svešs uzvalks ar aizšūtām kabatām. Ja tā padomā, man pašam vispār nebija neviena uzvalka. Seja varbūt mazliet bālāk nekā parasti, bet mani grieķu senči bija parūpējušies, lai īpaši bāls neizskatītos nekad. Varēju teikt, ka biju visai izskatīgs puisis labākajos gados. Ko tad Pjotreks ieraudzīja?

9. stāvā bija lielā redakcijas radošu cilvēku telpa, te ikdienā strādāja ap trīsdesmit žurnālisti, datorsalikuma speciālisti, korektori un redaktori, bet tālākajā stūrī bija fotogrāfu zona. Te katram no mums bija savs galds un dators, arī mana darba vieta. Tā izcēlās citu starpā ar pāris lieliem čemodāniem pie galda. Caur logiem garās galdu un datoru rindas spīdēja bālā mēness gaisma, šur un tur klusu dūca lietotāju neizslēgtie datori. Kaut kur aiz sienas sīca serveru ventilatori, darba dunā tos parasti nevarēja dzirdēt. Apsēdos krēslā un beidzot sajutu realitāti ap sevi. Datora ekrāns lēnām atdzīvojās un tajā parādījās paroles lodziņš. Ievadīju paroli, datorā it kā nekas nebija mainījies – tās pašas mapes un programmu ikonas, tādēļ ieslēdzu internetu, lai paskatītos, kas jauns noticis pa šīm dienām. Politika, politika, Amerika – tas viss mani neinteresēja, ritināju ekrānu tālāk, līdz kāds virsraksts lika man sastingt: “Serbijā nogalināts Amsterdam Bilderpost reportieris”. Pele zem rokas tā trīcēja, ka uzreiz neizdevās uzklikšķināt kursoru uz vajadzīgās rindiņas.

29. jūnijs – Belgrada. Šodien pēcpusdienā nezināms noziedznieks nošāvis pazīstamo Amsterdam Bilderpost fotogrāfu Kostu Primaveru. Fotogrāfs pēdējo reizi dzīvs tika redzēts iekāpjam vilcienā Belgradas centrālajā stacijā, pēc tam viņa līķi atrada kupejā. Noziedznieks bija šāvis no neliela attāluma tiešā tēmējumā, Kosta Primavers no gūtajiem ievainojumiem miris notikuma vietā. Policija veic izmeklēšanu, bet visticamāk slepkavība saistīta ar fotogrāfa profesionālo darbību. Zināms, ka viņa pēdējais darbs bija saistīts ar kādu serbu ģenerāli, ko jau vairākus gadus nesekmīgi meklē Starptautiskais Tribunāls un Interpols.”

Viss, īsa ziņa par manu nāvi, nošauts kaut kādā kupejā kaut kādā vilcienā. Vairāk nekā, tikai īsa Associated Press ziņa. Sēdēju krēslā kā zibens ķerts, tātad taisnība bija tam nēģerim kapsētā? Bet tas nevar būt, ja esmu nošauts un beigts, tad man jābūt beigtam, nevis jālasa ziņas internetā pašam par savu nāvi! Atvēru Google meklētāju un ierakstīju lodziņā savu vārdu, visas šaubas pagaisa – lapu pēc lapas tikai un vienīgi ziņas par manu nošaušanu. Panikas lampiņa zemapziņas dzīlēs papildinājās ar skaļu tauri – šī ir nenormāla situācija un es nezinu, kas noticis. Bet kas? Vai tiešām kāds inscenējis tik baisu spēli ar nolūku mani izjokot? Bija reiz tāda filma ar Maiklu Duglasu galvenajā lomā – viņam brālis sarīkoja tādu neticamu spēli, bet man nav nekādu problēmu, nav arī brāļa vai kāda cita, kurš spētu sarīkot kaut ko tik traku. Vēros neticamajās ziņās internetā un prātoju, ko tagad darīt. Nav neviena, kam pajautāt, visapkārt klusums un viss. Arī visu zinošā Google šoreiz bija bezspēcīga. Pārliku prātā vienu variantu pēc otra un tūlīt pat no tiem atteicos. Biju sasodīti apjucis. Galu galā nolēmu piezvanīt savam labākajam draugam, fotogrāfam Svenam Liceniusam, un sastādīju tālrunī viņa numuru. Gari signāli, ilgi …

–        Ko vajag? – klausulē dzirdēju aizkaitinātu Svena balsi, vēl bija dziļa nakts.

–        Vai Svens? – es pēc pamatīgas pauzes nomurmināju.

–        Svens, Svens! Kas zvana? Vai apjēdzat cik tagad ir pulkstenis!

–         Te Kosta, Kosta Primavers. Es zvanu no redakcijas …

–        Jociņš, ja? Kosta ir gājis bojā un ar tādām lietām nespēlējas!

 

Klikšķis, īsu signālu sērija kā automāta kārta klausulē. Vai tiešām taisnība un es esmu miris? Varbūt arī Svens ir iesaistīts šajā sazvērestībā? Sastādīju viņa tālruņa numuru vēlreiz. Tiklīdz Svens pacēla klausuli, steigā sāku runāt: – Piedod, Sven, bet tas patiešām esmu es, Kosta! Pirms vairākām stundām pamodos kapličā un atnācu šurp, es neko nesaprotu …

–        Vēl viens zvans, mister Asprātīgais, un es izsaukšu policiju …

–        Sven, pagaidi, nenoliec klausuli! Aizej rīt uz kapliču, mans zārks ir tukšs, es esmu pamodies ….

Atkal īsu signālu sērija, Svens bija nolicis klausuli. Nē, nevar būt, ka Svens būtu iesaistīts šajā nežēlīgajā jokā, bet, kurš vēl to varētu izdarīt? Tur taču jābūt velnišķīgiem resursiem, lai visu tik pamatīgi un ticami izspēlētu; vai maz ir iespējams ievietot Google tik daudz viltotas informācijas? Man jāredz savu ķermeni! Iegāju tualetē un sāku pogāt vaļā žaketi un kreklu. Patiesības mirklis – ja spogulī būs redzami ložu caurumi krūtīs, tad patiešām esmu nošauts, ja ne – tas viss ir kaut kāds murgs un iespējams, esmu zaudējis prātu vai neatrodos vairs reālajā pasaulē. Nostājos pie spoguļa un atrāvu vaļā kreklu, ložu caurumu nebija. Toties pāri visam ķermenim stiepās milzīga Y veida rēta. Brutāla, milzīga rēta, ar lieliem dūrieniem pavirši sašūta. Stāvēju un blenzu sava sagraizītā ķermeņa spoguļattēlā. Pataustīju ar pirkstu – rēta bija īsta, rupja un itin nemaz nesāpēja.

Aizvilkos atpakaļ pie sava datora un atkritu krēslā. Tātad patiešām esmu beigts, visas šaubas pagaisa. Nošauts, sagraizīts un gandrīz vai apglabāts. Daudzkārt biju redzējis tādas Y veida rētas pāri visam rumpim – tā pataloganatomi atver vēderu un krūškurvi, lai dziļā vienaldzībā atrastu nāves cēloni. Bandīts man sagrūdis krūtīs veselu aptveri svina, bet viņiem vēl jāuzšķērž līķis, lai noskaidrotu nāves cēloni. Itin kā tas nebūtu tāpat saprotams! Fakti bija nepagāžami – es esmu beigts, bet kaut kādā mistiskā veidā atmodies no nāves miega. Kā tas iespējams? Kas es tagad esmu? Cilvēks? Līķis? Vai esmu Kosta Primavers vai kaut kas cits?

  1. PUNDURIS

Pats biju pārsteigts, cik vienkārši uztvēru šo baiso ziņu, pat īsti nevarēju aptvert, kas ir baigāk – tas, ka mani nošāvis kaut kāds serbu bandīts, vai tas, kas esmu no miroņiem piecēlies? Nebija asaru, nebija izmisuma, bija tikai sauss fakts. Tātad tā nav nekāda spēle, viss ir pa īstam un jāmeklē izeja vai vismaz kaut kāds risinājums, jo sēdēt un prātot nebija nekādas jēgas. Pirmais uzdevums – jātiek prom no redakcijas, jo drīz ieradīsies citi kolēģi un situācija tādā gadījumā sarežģīsies vēl vairāk. Vispirms jāpārģērbjas, šis uzvalks ir pārāk neērts un acīs krītošs, tādos sen vairs neviens nestaigā. Atvēru vienu no čemodāniem, sameklēju savas ierastās drānas, pārģērbos un līķa uzvalciņu iestūķēju atkritumu konteinerī. Pārējās mantas vajadzēja atstāt, jo nedrīkstēju citiem parādīt, ka te kāds bijis un paņēmis Kostas mantas. Atvēru fotosomu un izcēlu savu kameru. Mans uzticamais draugs un ceļabiedrs, darbarīks un iztikas līdzeklis Canon Mark II tagad nošķiests ar asinīm. Manām asinīm. Satelītpārraides modemā rēgojās negants caurums, laikam slepkava bija trāpījis arī tam. Objektīvi sašauti. Gādīgas rokas bija salasījušas manas tehnikas paliekas slepkavības vietā un atsūtījušas uz redakciju, jo citas adreses nelaiķim nebija. Neko darīt, nāksies visus tos lūžņus atstāt tepat. Kādā somas kabatā uzgāju savu mobilo tālruni un maku ar dažiem simtiem eiro un kredītkartēm. Tas iepriecināja; kaut arī vēl nebiju izdomājis ko tālāk darīt, bet viens bija skaidrs – šajā pasaulē bez naudas nevarēšu spert ne soli. Savācu arī dokumentus un Lion šokolādes batoniņus, ko parasti nēsāju līdzi fotosomā pēkšņa bada gadījumiem. To visu saliku mazajā fotosomā, parasti tā glabājās skapītī un netika bieži izmantota. Paņēmu arī savu klēpjdatoru, diez vai kāds raksies pa manām mantām un pamanīs, ka kaut kas pazudis. Vēl pēdējo reizi paskatījos uz bijušo darbavietu un iekāpu liftā.

Pirmajā stāvā Pjotreks bija nometies ceļos pie kādas kabatas formāta svētbildes, drudžaini meta krustus un murmināja: “Matka Boža, Święta Matka Boža …” Viņš bija tā pārbijies, ka pat nepamanīja, kā pārlēcu pār barjeru un izgāju ārā tumsā. Ar dievu Amsterdam Bilderpost, ar dievu mana bijusī dzīve.

Mercedes Sprinter busiņš raiti ripoja pa šoseja prom no Amsterdamas un prom no iespējas tikt atpazītam. Tālāk no visa tām murga, jāapstājas kādā vietā un vēsu prātu jāapdomā viss notikušais. Ha! Vēsu prātu! Aukstums krūtīs nebija mazinājies, tas tāpat stindzināja visus locekļus, mans ķermenis darbojās ar tādu kā aizturi. Pirmajām rītausmas stundām bija vissvarīgākā nozīme turpmākajos notikumos, es sakrustoju pirkstu un domās palūdzu – kaut tikai neviens nebūt bankai un vietējai policijai paziņojis par manu nāvi. Ja tā notiktu, es būtu pilnīgi bezspēcīgs radījums bez plika centa pie dvēseles un ar anulētiem dokumentiem. Vispirms bija jāpārliecinās vai manas kredītkartes darbojas un konts bankā nav bloķēts, tad jāpārskaita visa nauda uz citu kontu, kas bija jāizveido kādā citā bankā. Ja līdz šim vēl neviens nav pasludinājis iestādēm par manu bojā eju, tad paies labs laiks līdz kādam pasniegsies roka pēc mirušā Kostas Primavera konta bankā. Bet agri vai vēlu tas notiks un tad būs labāk, ja visa nauda jau būs kaut kur tālumā. Iespējams, ka Svens Liceniuss tomēr aizbrauks uz kapliču, var gadīties, ka sāksies liela jezga.

Iereģistrējos savā Societe Generale internetbankā un atviegloti uzelpoju, naudiņa bija neskarta! Tālāk kādā mazā pilsētiņā atvēru kontu Barklays bankas filiālē, tad aizbraucu pie jūras un apstādināju busiņu stāvlaukumā. Naski pārskaitīju visu uz Barklays kontu, un – paliec sveika, vecā banka. Tas bija izdarīts, nauda drošībā, nu bija jāpadomā par jumtu virs galvas. Varēju jau dzīvot arī busiņā, tas bija aprīkots īslaicīgai dzīvei tajā, tomēr situācija jau tā bija pietiekami sarežģīta, gribējās izstiepties gultā un atpūtināt savu pārsalušo vairākas tonnas smago ķermeni. Nesaprotamais gurdums un stīvums locekļos neļāva kustēties tikpat viegli un aši kā pirms uzbrukuma Belgradā.

Apmetos kādā motelī šosejas malā – te apgrozās daudz dažādi cilvēki, neviens nepievērsīs uzmanību vēl vienam puisim ar baltu busiņu. Beidzot varēju mierīgi atgulties gultā un atskatīties uz pēdēju dažu stundu vētrainajiem notikumiem. Esmu beigts un augšāmcēlies, par to vairs nav nekādu šaubu. Pataustīju sev pulsu, protams – tā nebija, tātad sirds nedarbojas. Vai man vispār vēl ir sirds? Varbūt pataloganatomi to izņēmuši? Varbūt tā slēgtā konteinerītī jau nogādāta slimnīcā un pārstādīta kādam sirdzējam? Kur tagad ir manas nieres un aknas? Kur ir plaušas? Varbūt manī, bet varbūt arī ne. Par to nebija vērts spriedelēt, jo skaidrību varētu sniegt tikai rentgens. Kā tagad darbojas mans ķermenis? Nav asinsrites, varbūt nevajag arī elpot, nedz ēst, nedz dzert negribējās. Kas to lai zina, kā darbojas tāds miris ķermenis. Tā prātodams, atplēsu vienu Lion batoniņu un tīri automātiski sāku to grauzt – vecs ieradums, saldumi man parasti līdzēja domāt kritiskās situācijās. Jau pēc pirmā kumosa notika brīnums – manā aukstajā ķermenī ieplūda tāda kā silta strāva, prāts kļuva možāks. Apēdu batoniņu un piecēlos kājās, viss gurdums bija pazudis! Kaut kā pati no sevis prātā ienāca doma, ka manam ķermenim ir vajadzīgs cukurs, saldumi tam kalpo kā baterijas! Žigli apēdu vēl vienu Lion, viss gurdums pagaisa kā nebijis, arī aukstums krūtīs pazuda. Labsajūtā atlaidos gultā un, prātodams par turpmāko rīcību, ieslēdzu klēpjdatoru un tāpat vien šķirstīju vienu interneta lapu pēc otras.

Uzmanību piesaistīja kāds attēls – jaunā pāra kāzas. Meitenes seja šķita kaut kur redzēta, tādēļ izlasīju informāciju zem attēla „Grāfiene Anna Luīze Verstapena (30) pagājušā gada 4. augustā salaulājas ar bankas ierēdni Filipu Paradī (26). Jaunais pāris medusmēnesi pavadīs grāfienes senču īpašumos Viskonsinā, bet turpmāk dzīvos Versatpenu pilī pie Amsterdamas.”

Kur es varētu bijis redzējis šo seju? Jāpameklē vēl, var būt tikšu skaidrībā, sāku meklēt internetā visu par grāfieni Annu Luīzi. Informācijas bija daudz, bet pēdējais ieraksts pavisam nesen, 3. jūlijā: „Nelaimes gadījums pilī. Šorīt grāfu Verstapenu pils sargs atrada jauno grāfieni Annu Luīzi mirušu uz celiņa pie pils. Policija uzskata, ka grāfiene mirusi no spēcīga sitiena ar trulu priekšmetu pa galvu. Noziegums acīmredzot pastrādāts laupīšanas nolūkā, jo grāfienei noņemtas visas dārglietas. Jaunās Annas Luīzes Verstapenas mirstīgās atliekas tiks apglabātas dzimtas kapenēs Amsterdamas Te Vraag kapsētā.” Un līdzās fotoattēls no notikuma vietas – jauna sieviete guļ uz celiņa pie rožu krūma un no mutes kaktiņa notecējusi tieva asiņu strūkliņa.

Voila! Rokā ir – tā bija grāfiene Anna Luīze, kas šorīt kliedzot izskrēja no kapenēm! Tātad arī viņa ir augšāmcēlusies! Dīvaini, ļoti dīvaini, kas lika mums mosties no nāves dusas? Atbildes nav un diez vai kādreiz arī būs. Pārdomas pārtrauca troksnis tepat istabā, pavēros tajā virzienā un pielecu gultā sēdus – spilgti sarkans gaismas aplis trīsuļoja telpas vidū un griezīgi dūca kā bojāts transformators. Pamazām traipa aprises sāka kļūt asākas un parādījās īsta cilvēka karikatūra: apmēram trīs pēdas garš punduris ar sarkanu seju un šaurām acu spraudziņā. Rokās tas turēja sarežģītu ierīci ar daudzām lampiņām un podziņām. Punduris kaut ko teica, bet dūkoņa bija pārāk stipra, dīvainā viesa seja kļuva no sarkanas par oranžu, bija dzirdami daži vārdi.

–        … Kosta … piedod … avārija … avārija …. briesmas …Kosta, atrodi Amsterdamā … lauks zūd …  nepaspēšu … zūd …

Pundura aprises atkal kļuva neskaidras un pēc brīža gaismas traips pazuda. Sēdēju gultā vai mēms aiz brīnumiem – kas tad tas vēl par punduri? Viņš zināja manu vārdu, bet kas tā par avāriju, kāds lauks zūd? Neko nesapratu, bet vēl labu laiku gaidīju, sarkanā pundura atkārtotu parādīšanos, tomēr velti. Vai punduris būtu kādā saistībā ar visiem šī rīta fantastiskajiem notikumiem? Kas to lai zina, tomēr viens bija skaidrs – tāpat vien sarkani punduri istabas vidū neparādās.

Pie durvīm klauvēja. Atvēru, uz sliekšņa ar beisbola bozi rokā stāvēja moteļa īpašnieks.

–        Primavera kungs, vai ne? – tas jautāja.

–        Jā, tas esmu es, vai varu kaut kā palīdzēt?

–        Primavera kungs, vai jums šeit numuriņā ir kāda ierīce? Mēs dzirdējām negantu troksni no šejienes nākam un pirms mirkļa pazuda elektrība. Vai jūs ar to esat kaut kā saistīts?

–        Nē, monsier, varat pats pārliecināties – istabā nekā nav, tā būs kāda kļūda.

Moteļa īpašnieks pastūma mani malā un ienāca istaba, ielūkojās tualetē un dušas telpā, pat zem gultas paskatījās un teica:

–        Zināt, Primaver, šiten tā ir solīda iestāde, pie mums nav pierasts taisīt troksni un traucēt citus. Ja vēlaties to atkārtot, varbūt dariet to citur?

Aizvēris aiz moteļa īpašnieka durvis padomāju – re, laikam atkal palieku bez pajumtes, jo nevar jau zināt, vai sarkanais punduris neparādās vēlreiz. Nekas, jāsāk pierast, jo šķiet, ka turpmāk vairs nekas nebūs kā senāk.

No rīta saliku visu savu skopo bagāžu busiņā un devos atpakaļ uz Amsterdamu. Punduris teica, ka tur kaut kas esot jāatrod, varbūt tā būs atslēga visiem šiem notikumiem. Vairāk nekādu norāžu nebija.

  1. ANNA LUĪZE

Šosejas melnā lente virzījās taisna kā bulta, pa labi palika dambji ar veco dzirnavu rindām, kreisajā iekopti lauki līdz pašam padebesim. Pundurim jau viegli teikt – atrodi Amsterdamā! Bet, kas man jāmeklē milzu pilsētā? Kur meklēt vēl kādu atslēdziņu, kas tuvinātu mīklas atrisinājumam? Nolēmu nebraukt uz centru, nebija jēgas tāpat vien riņķot pa pilsētu un meklēt kaut ko nezināmu. Tāds kā aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko. Tādēļ nolēmu atgriezties tur, kur viss sākās – garlaicīgajā piepilsētā pie Te Vraag kapsētas.

Arī šoreiz ātri izdevās atrisināt jumta virs galvas problēmu – atradu kādu namu, ko īpašnieks par visai pieņemamu samaksu bija ar mieru izīrēt. Darījumu kārtojot pagāja visa diena, pievakarē iebraucu lielveikalā un nopirku milzīgu daudzumu šokolādes batoniņu, ar ko radīju pārdevējā neviltotu pārsteigumu. Pārnācis mājās, ieslēdzu televizoru un, apbruņojies ar Lion batoniņiem sāku spaidīt tālvadības pults pogas. Pārsvarā nekā interesanta nebija, vienīgi Euronews rādīja sižetu par grāfienes Annas Luīzes Verstapenas  mīklaino nāvi. Policijai esot aizdomas, ka uzbrukumu esot veicis grāfienes vīrs Filips un laupīšanu esot inscenējis, lai novirzītu aizdomas no sevis. Tomēr policija esot nākusi pie slēdziena …

Grūti iedomāties, kas notiks, ja kāds pamanīs, ka grāfu kapeņu durvis līdz kājai vaļā un nelaiķa nav savā vietā. Varbūt tas būs Svens, ja atnāks paraudzīties uz manu zārku. Vispār jau vajadzētu, jo kaut kad taču bija paredzētas manas bēres, ja reiz zārks atradās kapličā. Bet tie ir tikai minējumi, patiesību rādīs laiks. Ko tur prātot, es tāpat nevaru neko ietekmēt, galvenais, lai neviens mani nenotver pirms šī mīkla atrisinās. Varbūt dīvainais punduris atkal parādīsies? Kādā kanālā tika intervēts astronoms amatieris, kurš pavēstīja sensacionālu ziņu – zvaigznes apstājušās un jau vairākas dienas pilnmēness ij nedomā mainīt fāzi. Raidījuma vadītājs visādi ķircināja un izsmēja astronomu – sak’ zvaigznes taču nevar apstāties, to pat skolēni mūsdienās zinot! Tomēr astronoms palika pie sava un apņēmīgi pierādīja teikto ar skaitļiem un fotoattēliem. Es iesnaudos, kāda man daļa par zvaigznēm, ja tepat tāda problēma. No snaudas iztrūkos, sadzirdējis pazīstamo dūkoņu, no gaismas traipa istabas vidū atkal rāpās ārā vakarējais punduris.

–        Nav laika … avārija … ej pie sestā tiltiņa pār kanālu … atkal lauks … pasteidzies … satiec Van Stripenu, viņš …

Sarkanais traips noraustījās un punduris izgaisa. Kas tas viņam par lauku, kas vis laik zūd? Pie kādā tiltiņa jāgaida? Kas ir Van Stripens? Uz pēdējo jautājumu var mēģināt rasta atbildi, ierakstīju šo vārdu Google meklētājā. Amsterdamā dzīvoja vairāki simti Van Stripenu, kurš no tiem varētu būt īstais? Varbūt Pīrss Van Stripens, viņš esot terapeits pensijā un kaislīgs astronoms. Paga! Astronoms? Tas taču bija tas amatieris, kurš nule televīzijā centās pierādīt, ka zvaigznes apstājušās! Bet, kur viņu meklēt? Internetā adresi neizdevās atrast, vienīgi kādreiz viņa prakse esot bijusi pie Prinsengracht kanāla sestā tilta. Tas jau ir kaut kas!

Agri no rīta piebāzu pilnas kabatas ar Lion batoniņiem un devos uz pilsētas centru, apsēdos ietves malā pie vajadzīgā tilta un sāku gaidīt. Uzmanīgi pētīju garāmgājēju sejas, bet neviens pat attāli nelīdzinājās televīzijā redzētajām Van Stripenam. Pagāja vairākas stundas, saule patīkami karsēja manu nedzīvo miesu un izdevās uzturēt možu prātu arī bez Lion batoniņiem. Pēkšņi uzmanību piesaistīja kāds garāmgājējs, tomēr tas noteikti nebija meklētais – viscaur melnā netīrā apmetnī satinies stāvs, galvu sedza kapuce, tādēļ seju nevarēja redzēt. Cilvēks gāja viegli gāzelēdamies, varēja redzēt, ka tas no kaut kā cieš un iešana vedas grūti. Sperot kādu neveiklu soli, melnais paltraks nedaudz pacēlās uz augšu un atklājās balta, dubļaina kurpe ar ļoti augstu papēdi. Anna Luīze, lūk, kas bija šis stāvs! Es pielēcu kājās un skrēju pakaļ klibojošajam stāvam. Grāfiene mani pamanīja un centās bēgt, bet kurpes papēdis iesprūda tiltiņa režģos un Anna Luīze pakrita.

–        Liec mierā mani, ķēms tāds! – grāfiene šņāca. – Man nekā nav un tāpat jau ir bezgala draņķīgi!

–        Nebaidieties, grāfien, – es teicu, palīdzēdams viņai piecelties. – Nebaidieties, esmu tāds pats mironis kā jūs un neko ļaunu nedarīšu. Es vēlos tikai parunāties!

–        Kāds mironis? Tu stulbs esi, vai? Es esmu slima, nevis beigta!

Grāfiene lepni atmeta galvu un kapuce noslīdēja pār pleciem. Sasper mani pērkons, tik skaistu sievieti vēl nekad nebiju redzējis! Kastaņbrūni viļņoti mati, bāla seja un tās lūpas … Pie margām turēdamās, Anna Luīze steberēja uz priekšu.

–        Pieņemiet šo, – es sniedzu viņai Lion batoniņu. – Tas palīdzēs atjaunot spēkus.

–        Aizvāc, es tādus draņķus neēdu! Tu ko, kaut kāds batoniņu reklāmas aģents esi? Apēd batoniņi spēki atjaunosies …

–        Nerunājiet muļķības, Anna Luīze! – es uzstāju. – Ņemiet, tas tiešām palīdzēs, jūs taču noteikti kopš aizvakardienas rīta neko neesat ēdusi.

–        Kā tu zini manu vārdu? Un kas ir ar aizvakardienas rītu?

–        Paklausieties, es biju tai kapsētā, sēdēju uz kapličas kāpnītēm kopā ar vecu nēģeri. Jūs iznācāt no kapenēm un aizskrējāt …

–        Ak, tad tu esi tas kretīns, kurš mani iebāza tajās kapenēs? Nelietis! Bet es domāju, ka tas ir Filips!

Grāfiene atvēzējās un gribēja man iesit, bet spēku bija pārāk maz.

–        Ak, Dievs, cik man ir slikti …

Grāfiene sabruka uz tiltiņa un vairs nekustējās. Pulsu meklēt nebija jēgas, grāfienei tāda noteikti nebija. Tikai ne to! Paķēru Annu Luīzi uz rokām un skriešus diedzu uz busiņu. Gājēji pašķīrās un deva man ceļu, jo skrēju tādā ātrumā, ka būtu notriecis ikvienu, kurš stātos man ceļā. Uzmanīgi noguldīju Annu Luīzi busiņā un devos uz noīrēto namu. Braucu un domāju – vai atmodies mironis var nomirt bada nāvē? Grāfiene noteikti visu šo laiku nav neko ēdusi un enerģijas viņai vienkārši nav. Pa ceļam pārkāpu visus ātruma ierobežojumus, Annu Luīzi nekādā gadījumā nedrīkstēja zaudēt. Iespējams, viņa var pateikt kaut ko jaunu šajā mīklā!

Nokļuvis mājās, sametu blenderī kādus piecus šokolādes batoniņus, sasmalcināju un izšķīdināju siltā ūdeni, iznāca pašķidra putriņa. Atvēru Annai Luīzei muti un uzmanīgi ar karotīti lēju iekšā izšķīdinātos batoniņus. Pēc brīža viņa atvēra acis, vēl pēc brīža jau sēdēja gultā. Spēki atgriezās, grāfiene atvēzējās un iecirta man tādu pliķi, kas es tenteru tenteriem aizvēlos pa grīdu.

–        Nu, ķēms? Vēl grābstīsies gar mani?

Trausos kājās un taustīju sasisto seju, nesāpēja nemaz.

–        Nomierinieties, Anna! Ļoti lūdzu jūs – nomierinieties un uzklausiet! Es nezinu, kas ar jums noticis, nezinu, kas ar mani noticis, bet mēs varam viens otram palīdzēt!

–        Kādā gan veidā, interesanti? Nogādāsi mani atpakaļ pilī? – Anna izaicinoši izmeta.

Tomēr apsēdās un bija gatava uzklausīt. Izstāstīju visu – kā pamodos kapličā, kā redzēju viņu aizskrienam, kā nejauši atklāju, ka spēku dod šokolādes batoniņi. Ka aukstumā ķermenis kļūst stīvs un neklausa. Anna  Luīze uzmanīgi klausījās un pēc sejas izteiksmes varēja redzēt, ka stāstam viņa tic ar grūtībām. Ne vārda neteikusi, viņa piecēlās un iegāja vannas istabā. Pēc brīža iznāca no tās un teica:

–        Es neesmu mirusi, man nav tādas rētas kā jūs stāstījāt.

–        Varbūt jūs pēc nāves neizmeklēja? Nāves cēlonis tāpat bija skaidrs, varbūt titulētas personas apglabā tāpat?

–        Var jau būt, – Anna Luīze teica. – Taustīju sev pulsu – nav! Es pat paraudāt nespēju!

Anna Luīze apsēdās man līdzās uz gultas, saķēra galvu.

– Es taču esmu tik jauna …

Gribēju viņu mierināt un apliku roku ap pleciem, bet Anna mani atgrūda.

– Nav asaru, tās visas ir kaut kur iekšā un ārā nenāk …

– Anna? – pēc brīža uzmanīgi jautāju. – Vai jūs tādu jocīgu sarkanu punduri neesat redzējusi?

– Vienreiz tāds parādījās gan, es slēpos zem tilta un pēkšņi tas punduris sāka spīdēt netālu. Es pārbijos un aizbēgu.

– Vai viņš kaut ko teica? – cerīgai vaicāju. Varbūt Annai viņš būs kaut ko vairāk pastāstījis?

– Kaut ko teica, bet es bēgu un neko nesaklausīju. Man bija tik slikti, es biju nosalusi  un pārgurusi.

Tātad arī šis pavediens ir pārtrūcis. Anna Luīze nav atslēga šai mīklai, tikai vēl viens nelaimīgs mironītis.

5. UGUNSGRĒKS

Ar Annu Luīzi bijām sastapušies kā divi kuģi miglas klātā jūrā; visapkārt nezināmais un mēs paši sev vislielākā mīkla. Grāfiene patiesi bija visskaistākā sieviete pasaulē un ar visnegantāko raksturu. Viņa bija kā izlutināts, gražīgs un rupjš bērns, kas pieradis, ka viss pēc pirmā sauciena tiek iedots. Gāja dienas, nedēļas, mēs pieradām viens pie otra, iepazinām, pierīvējāmies. Anna Luīze pamazām lobīja nost savu negantā aristokrāta čaulu un atklāja to, kurā es iemīlējos kā nekad vēl. Arī Annai Luīzei es patiku, sākām saderēt viens ar otru kā cimds ar roku. Notikumu virtene šķita apstājusies, punduris nerādījās, Van Stripens joņoja pa planētu kā nokaitēta komēta un allaž bija visu ziņu pirmajās rindiņās. Kaut kur sastapt viņu nebija nekādas iespējas. Bet, vai tas maz vairs vajadzīgs? Zvaigznes patiešām bija apstājušās, bet man tas bija vienaldzīgi. Annas Luīzes personā biju atradis to, ko visu mūžu biju meklējis. Šis laiks namiņā pie kapsētas bija kā nebeidzams medusmēnesis, mēs iemigām un cēlāmies kopā, apskāvušies vērojām saulrietus, baudījām izklaides Amsterdamā, vizinājāmies pa kanāliem un vienkārši iepirkāmies. Brīžiem pat piemirsām to, kādēļ esam satikušies, bija labi un neko nevajadzēja mainīt. Es dievināju Annu Luīzi, viņa bija manas tagadējās dzīves sākums un gals. Ik dienas patērējām milzīgā daudzumā šokolādes batoniņus un vīna vietā dzērām sīrupu. Bija vēl kāda problēma, kas visādi tik skaisto dzīvi aptumšoja – mūsu tagadējie ķermeņi seksam nebija paredzēti. Nedarbojās un viss. Pilnmēness apspīdētajās naktīs mūsu sausās un vēsās lūpas sakļāvās ilgā skūpstā, mēs saplūdām vienā veselā un varējām lasīt viens otra domas. Bijām laimīgākie cilvēki pasaulē un tagadējā dzīvē bija pilnīgi viss. Tas bija Lielā Solījuma piepildījums. Jūtas nedzīvo sirdī, mūsu sirdis bija apstājušās un pa dzīslām neplūda asinis, bet mīlējām karsti Laime nelaimē. Mēs piederējām viens otram un pietikām viens ar otru, televizors noputējis stāvēja stūrī, dators kaut kur zem krēsla. Mēs bijām divi visā pasaulē un viss pārējais sīks un mazsvarīgs.

Radās sajūta, ka veidojas jauna dzīve, piemirsās, ka patiesībā esam miruši. Nē, dzīve patiešām bija, un mēs bijām dzīvāki par dažu labu dzīvo; katra diena bija piepildīta un mēs izgaršojām tās visas kā dievišķu nektāru. Kādu vakaru sēdējām pie kamīna, uguns laizīja pagales un patīkami sildīja. Es sēdēju uz grīdas, Anna Luīze gulēja līdzās, galvu ielikusi man klēpī, un stāstīja kaut ko par ceļojumu ar vecākiem pa Vidusjūru. Mums ļoti patika atmiņas par siltumu. Pēkšņi līdzās kamīnam uzplaiksnīja jau pazīstamais sarkanais aplis, tajā sāka materializēties sarkanais punduris ar šaurajām actiņām. Gaisma mājā nodzisa, laikam drošinātāji neizturēja pārslodzi, punduris kaut ko steidzīgi stāstīja, bet dūkoņā nekas nebija dzirdams. Viņš drudžaini spaidīja podziņas uz sava aparātiņa, dūkoņa pieklusa.

–        … uz Amsterdamu … ātri .. šodien … Seranggracht kanāla pirmais tilts.. Van Stripens gaidīs … viņš zina …

No pundura aparātiņa izlauzās liela, zila dzirkstele un šņākdama ielidoja kamīnā. Punduris izgaisa, bet kamīnā notika sprādziens. Svilpdamas pagales aizlidoja pa istabu, aizsvilās aizkari un mēbeles. Neticamā ātrumā uguns aizlocījās pa griestiem, sāka kust modernā dekoratīvā apdare, dūmi aizpildīja visu istabu. Satvēru Annu Luīzi aiz rokas un rāvu uz loga pusi. Iesviedu tajā krēslu, pašķīda stikli un līdz ar liesmu mēlēm izlecām ārā mauriņā. Māja dega aumaļām, kā liesmainas vāveres liesmas lēca no vienas vietas uz otru. Dzirksteļu spieti aiztraucās debesīs.

– Deg! Kaimiņiem māja deg! – sauca kāds aiz dzīvžoga. Tālumā jau bija dzirdamas ugunsdzēsēju sirēnas. Mēs ielēcām manā baltajā busiņā un aiztraucāmies naktī.

Atkal viss bija sabrucis, nav vairs māju, visa nauda un drēbes palika degošajā mājā. Man kabatā tikai tālrunis, maks ar dokumentiem un daži tūkstoši eiro – tie beigsies dažu dienu laikā, bet, ko darīt pēc tam? Bezmērķīgi braukājām visu nakti, pret rītu novietoju busiņu ielas malā netālu no Seranggracht kanāla pirmā tilta, tas šobrīd bija vienīgais pieturas punkts. Uzlēca saule un sāka patīkami sildīt, bija iestājies rudens un mūsu vēsajiem ķermeņiem bija vajadzīgs siltums. Anna Luīze bija paspējusi degošajā mājā paķert pāris šokolādes batoniņus. Ar to jāiztiek, ja līdz vakaram nekas nenotiks, sāksim stingt un salt. Stāvējām uz tilta un vērāmies lejā uz garām slīdošajiem kuģīšiem. Gāja stundas, bet nekas nenotika, neapzināti spiedāmies viens pie otra, itin kā tā varētu sasildīties. Pa tiltu mums tuvojās kāds vīrs – pelēks mētelis, apkakle augstu pacelta un pār acīm dziļi uzmaukta platmale. Vīrs apstājās pie mums.

–        Kosta Primavers un grāfiene Verstapena, ja nemaldos? – viņš jautāja. Abi piekrītoši pamājām.

6. VAN STRIPENS

– Jūs esat arestēti, – vīrs bez jelkādu emociju pieskaņas paziņoja un pastiepa žvadzošus roku dzelžus.

– Bēdz, Anna, bēdz! – es iesaucos, bet bija par vēlu, nez no kurienes uzradās vēl citi vīri pelēkā un stiprām rokām satvēra Annu Luīzi. Pats kāpos atpakaļ uz tilta otru galu, bet ar acu kaktiņu pamanīju, ka arī no tās puses tuvojas bariņš tādu pašu pelēku vīru. Vienīgā izeja bija pāri margām, viens solis un es uz muguras iegāzos ledainajā kanāla ūdenī, brūnais šķidrums sakļāvās pār mani. Nogrimu kā akmens, aukstais ūdens vienā mirklī tā sastindzināja manu ķermeni, ka knapi varēju pakustināt rokas un kājas. Dūņas ap mani sakļāvās kā spilveni; aizturēju elpu, bet tikai tādēļ, lai mutē neieplūstu ūdens, jo elpot nebija vajadzības. Tātad varu te gulēt tik ilgi, kamēr zivtiņas man nograuzīs visu miesu no kauliem. Un, kas būs pēc tam?

Ar pūlēm apvēlos uz vēdera un sāku lēnām rāpot uz priekšu. Kanāla valdīja tumsa, nevarēja redzēt ne pusi soļa uz priekšu. Šur un tur mētājās salauzti velosipēdi un citas draza. Rāpos un rāpos, par virzienu nebija ne jausmas. Ka tikai tālāk no gūstītājiem, uz brīvām kājām būs lielākas izredzes kaut kā palīdzēt Annai Luīzei! Par ko mūs aizturēja? Neko noziegušies nebijām, radās nojausma, ka notiekošajam ir kaut kāds sakars ar mūsu savādo stāvokli. Mūsu jaukā pasaulīte strauji bruka.

Jau labu laiku biju kārpījies pa dūņām, ķermenis kļuva aizvien stīvāks un stīvāks. Sāku baiļoties, ka no ūdens neizdosies izkļūt nekad. Pēkšņi līdzās kaut kas nošļakstēja, pavēros tajā virzienā un ieraudzīju pa ūdeni maisāmies garu kārti. Instinktīvi tai pieķēros un tiku izvilkts no ūdens, gulēju kanālmalā kā samircis baļķis, nespēdams pakustināt ne rokas, ne kājas. Glābējs izvilka no azotes pudeli un pielika to man pie lūpām. Silts sīrups kā karsta un spēcinoša strāva izplūda pa visu ķermeni. Es atkal spēju kustēties.

– Ātri celieties, Kosta, mums jāmūk prom no šejienes, – vīrs teica un vilktin vilka mani aiz rokas prom. Daudz nedomādams, paklausīju un gāju līdzi, pēdējie notikumi bija tik strauji, ka nebiju tos vēl lāgā sapratis. Kas noticis ar Annu Luīzi? Kur viņa tagad ir?

Glābējs mani vadīja pa šaurām ieliņām, prom no pilsētas centra kņadas līdz vecam namam netālu no ostas. Pirmajā stāvā bija kāda indieša rotaslietu veikals – mazs ūķītis līdz griestiem piekrauts ar dažādiem sudraba un zelta nieciņiem. Ne vārda neteicis, indietis pavilka sāņus kādu paneli sienā un ielaida mūs slepenā kambarī. Pie griestiem karājās vientuļa spuldzīte, uz grīdas paklājs, galdiņš, pāris krēsli. Uz galdiņa krietna grēda šokolādes batoniņu, acīmredzot kāds ir gatavojies mūsu uzņemšanai.

– Tā, šķiet te kādu brīdi būsim drošībā, – teica mans glābējs. – Mani sauc Pīrss Van Stripens.

Vīrs pastiepa roku un es to paspiedu, tā bija silta, nē – karsta dzīva cilvēka roka. Cik sen nebiju jutis tādu siltumu!

–        Jūs droši vien vēlaties uzzināt, kas noticis?

Un kā vēl vēlos! Van Stripenss sāka stāstīt visneticamāko stāstu. Pirms vairākiem mēnešiem viņš pamanījis, ka zvaigznes apstājušās un nemainās mēness fāzes – ir nemainīgs pilnmēness. Tas viņam šķitis dīvaini, bet nekāda skaidrojuma tam neesot bijis. Tad parādījies jau pazīstamais punduris un pavēstījis, ka pavisam līdzās Zemei avarējis milzīgs citplanētiešu kuģis. Tik milzīgs, ka tas aizsedzis visu debesjumu. Lai netiktu pamanīti, viņi projicējuši mūsu zvaigžņotās debess attēlu uz sava kuģa, pēc vajadzības ieslēguši mēness un saules imitācijas. Tā tas bijis vairākus mēnešus, līdz viņi salabojuši savu kuģi un aizlidojuši prom.

– Un kā tas saistās ar mums? – jautāju.

– Tieši un varbūt arī ne pārāk tieši. Jūs esat šīs avārijas upuri.

Van Stripens turpināja stāstu. Mūsu planētai, Zemei, esot kāda unikāla īpatnība, to viņam pastāstījuši tie svešie ar sarkanā pundura palīdzību. Tālu aiz mums zināmo sfēru robežas esot vēl viena enerģijas sfēra, kas nodrošinot dzīvības eksistenci uz Zemes.

–        Tā ir unikāla parādība, nekur citur visumā tādas nav, – stāstīja Van Stripens. – Tajā apkopota neiedomājama enerģija, visu mūsu enerģija. Piedzimstot mēs – cilvēki, dzīvnieki, augi, pat baktērijas – saņemam daļiņu no tās, nomirstot mēs atdodam enerģiju atpakaļ kopīgajā sfērā. Dzīves laikā varam vairot to, bet varam arī mazināt dzīvības enerģiju sevī, tas atkarīgs no dzīves veida.

Citplanētieši esot traukušies mums garām pa hipertelpu vai kādu citu paralēlu dimensiju, kad sabojājies viņu ārtelpas dzinējs un kuģis izmests atpakaļ parastajā telpā. Viņi esot bremzējuši viesiem spēkiem, jo bojā eja draudējusi ne tikai viņiem, bet arī visai mūsu Saules sistēmai. Bremzēšanai viņi izmantojuši kādu nezināmu staru enerģiju, kas negaidīti reaģējusi ar mūsu planētu ieskaujošo dzīvības lauku un dažas daļiņa no tās tikušas izrautas un iedzītas atpakaļ mūsu ķermeņos.

Stāstītais mani satrieca līdz būtības pamatam, tātad mūsu pamošanās no nāves miega ir tikai kosmiskas avārijas sekas! Kā pudeles korķis – izņēma ārā un pēc tam iebāza atpakaļ.

–        Svešās būtnes uzzināja par avārijas sekām un gribēja to izlabot, – turpināja Van Stripens, – bet nezināja kā, jo mūsu dzīvības enerģijas lauks arī viņiem bija kaut kas pilnīgi jauns un nezināms.

Ceļotāji centušies sazināties ar visiem cietušajiem, bet visstabilāk komunikāciju lauks izveidojies tieši ar Van Stripenu, kurš pavisam nejauši ticis ierauts visā šajā jezgā. Viņi esot atraduši kādu risinājumu, bet laika palicis maz un informāciju par to nosūtījuši pa mums pilnīgi svešu sakaru kanālu cilvēkam ar vismazāko pretestību – kādam mehāniķim Īzaksonam tepat Amsterdamā. Lūk, šis Izaksons mums arī esot jāatrod.

Cik savādi, klausījos Van Stripenā un domāju. Milzīgi kosmosa kuģi, hipertelpa un virsgaismas ātrumi, enerģētiskie lauki un dzīvības enerģija – vienā mirklī tas ielauzies manā dzīvē un sagriezis visu ārprātīgā virpulī. Nāve, pamošanās, mīlestība – tas viss sakults kaut kādā elles katlā. Es jutos tik mazs un neaizsargāts šo kosmisko batāliju priekšā. Bet nekas vēl nebija beidzies, slēpāmies būcenītī indieša veikaliņā, tikām Anna Luīze ir sagūstīta un nebija ne jausmas, kas ar viņu noticis. Kāpēc viņa aizturēta un kāpēc gribēja noķert arī mani? Kāpēc Van Stripens slēpjas? Kas ir šie ķērāji?

–        Zināt, Kosta, man arī šajā vienādojumā ir ļoti daudz nezināmo, es nesaprotu nedz visu šo notikumu mehāniku nedz loģiku. Es neesmu fiziķis.

–        Kas notiks ar Annu Luīzi? – pajautāju.

–        Nezinu, – teica Van Stripens. – Viņu aizvedīs uz centru, kas izveidots tieši jums – mirušajiem.

–        Tātad mūsu ir daudz?

–        Nē tikai četri – jūs, Anna Luīze, tas vecais vīrs un kāds mācītājs, kura zārks arī bija novietots tajā kapličā.

Izrādās, ka par milzu zvaigžņu kuģi zinājis tikai Van Stripens, pārējā pasaule par to uzzinājusi tikai pēc kādas katastrofas. NASA pirms neilga laika palaiduši kārtējo atspoļkuģi, bet tas, izejot orbītā, ar kaut ko sadūries un uzsprādzis, gājuši bojā astoņi astronauti. Sākusies milzīga jezga, militāristi jau grasījušies šaut pa kuģi ar kodolraķetēm, bet tad tas izgaisis. Drīz pēc tam Van Stripens pastāstījis NASA par mums, mirušajiem un tā izveidojusi izpētes centru Amsterdamā. Esot visai ātri izsekojuši maniem darījumiem ar kredītkarti, tomēr Van Stripenam šķitis, ka mūs nevajag vis pētīt, bet palīdzēt mums, kā ieteikuši svešie.

–        Kāpēc? – jautāju Van Stripenam. – Vai tad viss nevar palikt kā ir? Mēs taču nevienam neko sliktu nedarām.

–        Protams, bet jums nevajag pārtiku, jūs neelpojat, jums droši vien nav kaitīgs arī starojums, tādēļ kosmosa izpētē šādi ķermeņi var būt ļoti noderīgi.

Pēkšņi sāka zvanīt tālrunis. Uzstājīgi tas kliedza kaut kur tepat līdzās. Es neizpratnē paskatījos Van Stripenā, bet tas pagrozīja galvu – nav viņam tālruņa. Pataustīju kabatā, tur vibrēja man tālrunis, kas brīnumainā kārtā nebija sabojājies kanāla ūdenī. Tas bija klusējis visu šo laiku, bet tagad ekrānā mirgoja mana drauga Svena vārds. Piespiedu atbildes taustiņu.

–        Hallo! Kosta? Tu tas esi? – klausulē sauca Svena balss.

–        Sveiks, Sven! Jā, tas esmu es.

–        Kosta, draugs, mēģināju tevi sazvanīt jau labu laiku, bet kaut kā nesanāca. Es visu zinu par tavu nelaimi un vēlos palīdzēt, mēs varētu tūlīt aizbraukt pēc tevis.

Galvā atkal spietoja tūkstoš domas, kādēļ gan Svens tikai tagad zvanīja? Kā viņš var palīdzēt? Ko darīt? Tomēr ar Svenu draudzējāmies jau kopš bērnības, nešaubījos, ka viņš tiešām vēlas palīdzēt. Un vienkārši gribējās satikt vēl kādu dzīvu cilvēku, tādēļ nosaucu adresi.

–        Vai tas bija pareizi? – jautāja Van Stripens. – Manuprāt, mums jāmeklē Izaksons.

–        Pagaidīsim, ko Svens teiks, varbūt kaut kā varam palīdzēt Annai Luīzei, tad kopīgiem spēkiem meklēsim to Izaksonu.

Pēc minūtēm divdesmit izgājām ārā, saules gaisma iedzēla acīs un labu brīdi neko neredzēju. Turējos pie Van Stripena pleca un blisināju acis. Pēc brīža redze atjaunojās, pa piekrasti šurp brauca Svena Citroen. Tur viņš bija, mans senais draugs Svens, plecīgs un iznesīgs, neiztrūkstošajās džinsu biksēs un melnajā jakā. Jā, tas bija man draugs Svens.

–        Sveiks, Kosta, – viņš jau pa gabalu sauca un sniedza man roku sveicienam. – Neticami, patiešām neticami, ka redzu tevi atkal sveiku un veselu! Pavisam nesen guldījām tevi zārkā un gatavojāmies apglabāt!

Paspiedu karsto dzīvā cilvēka roku, biju priecīgi saviļņots atkal satiekot draugu.

–        Pēc tā tava nakts zvana es patiešām aizbraucu uz kapiem un atradu tavu zārku tukšu. Padomāju, ka kāds tavu ķermeni nolaupījis un spēlē kaut kādas spēlītes vai arī gatavojas kaut kādam noziegumam.

Vārds pa vārdam, Svens paziņojis policijai, sākusies izmeklēšana un atklājies, ka pazudis arī grāfienes Verstapenas un kāda mācītāja ķermenis, sākusies plaša izmeklēšana.  Ātri vien izsekojuši maniem darījumiem ar kredītkarti, jau gribējuši mūs aizturēt, bet tad nodegusi māja un mēs pazuduši. Nesen Svens esot uzzinājis par centru, kas izveidots mūsu izpētei un te nu viņš ir – vedīšu tevi uz turieni.

–        Nē! – es iesaucos. – Tikai ne uz to centru! Es zinu visu, kas ar mani un citiem noticis, zinu, kā mums palīdzēt, tikai jāatrod kāds Izaksons. Labāk palīdzi mums dabūt ārā no tā centra Annu Luīzi! Palīdzi mums, draugs Sven!

–        Nedusmojies, bet mani brīdināja, ka tu kaut ko tādu varētu teikt.

Svens pamāja ar roku un kā velniņi iz vācelītes no malu malām izleca policisti ar šaušanai gataviem ieročiem. Visam klāt nākusi vēl drauga nodevība, varbūt cēlu mērķi vadīta, bet nodevība.

–        Nekustieties, Van Stripen, – sauca kāda balss no malas. – Jūs vēl neesat miris, varam nejauši nošaut!

Stipras rokas mūs satvēra, sasēja un iestūma policijas furgonā, kas gaidīja turpat aiz stūra.

7. GŪSTĀ

Izpētes centrs bija izvietots kādā pamestā armijas daļā, no visām pusēm to apjoza pamatīgs žogs. Pašā centrā atradās masīva divstāvu ēka ar antenu mežu uz jumta, līdzās tai gara baraka. Kādreiz koptais mauriņš bija aizaudzis nezālēm, kas tagad nodzeltējušas un skumji nokārušas galvas. Laimīgajā dzīvē īrētajā namā pat nebiju pamanījis, ka jau iestājies rudens. Vējš pār žogu saujām pūta nodzeltējušas lapas, bet gar sētu sabozušies patrulēja sargi ar šautenēm. Ļoti izskatījās pēc cietuma.

Ievietoja mani atsevišķā telpā barakā, tā bija pietiekami karsta, lai mans ķermenis nestingtu. Telpā bija gulta, galds, vairāki krēsli, bet uz galda liels grozs ar šokolādes batoniņiem. Rūpīgi sagatavojušies, es domāju. Kad biju iepazinies ar telpu, atvērās durvis un kāds sargs pamāja viņam sekot. Gāju arī, šādā situācijā neredzēju citu iespēju.

Mani aizveda uz lielo ēku, pēc pamatīgas klejošanas pa gaiteņiem, tiku ievest kādā kabinetā.

–        Lūdzu, sēdieties, – teica pie galda sēdošs iesirms vīrs baltā virsvalkā.

Paklausīgi apsēdos norādītajā krēslā. Kabinets stāvgrūdām bija piepildīts ar visdažādāko aparatūru, pa grīdu, gar sienām un griestiem stiepās melni kabeļi.

–        Es esmu profesors Iļja Kuzmins, biologs. Jūs, šķiet, esat Kosta Primavers … ē … miris. Vai ne?

Piekrītoši pamāju.

–        Mēs šeit veicam zināmus, tā sacīt jāsaka, pētījumus. Jūs esat ārkārtīgi interesanti izpētei, vai jūs to zinājāt? Zinātnei esat kā nenovērtējams dārgums, kad uzzināsim jūsu atdzīvošanās noslēpumu, kad izpratīsim dzīvības sfēras būtību …

Profesors aizrāvās un sāka stāstīt par nelaikā aizgājušu svarīgu personu atdzīvināšanu, par uzmodinātu mirušo izmantošanu naidīgās vidēs, par noziedznieku pāraudzināšanu.

–        Iedomājieties, Kosta, – profesors satraukumā piesarcis sauc, – mēs varam izveidot neievainojamus kosmosa pētniekus: vienkārši nošaujam astronautus un – prom pretī zvaigznēm! Viņi varēs bez skafandra staigāt pa Mēnesi, pa Marsu, viņiem nekaitēs Jupitera indīgā atmosfēra!

Tā profesors Kuzmins turpināja vēl labu laiku, šķita, ka viņš vispār aizmirsis par manu klātbūtni.

–        Vai nav brīnišķīgas perspektīvas, ko? – viņš jautāja, acīm drudžaini spīdot.

Sapratu, ka kaut ko iebilst pret astronautu nošaušanu pirms sūtīšanas misijā būtu visai bezjēdzīgi, tādēļ piekrītoši pamāju un pajautāju:

–        Sakiet, profesor, vai Anna Luīze arī ir šeit? Un Van Stripens?

–        Jā, mīļais, visi ir šeit, arī mācītājs tēvs Luka un jūsu paziņa nēģeris no kapsētas. No viņa gan nav nekādas jēgas, visu laiku tikai sēž un raksta dzejoļus. Nerunā vispār.

–        Vai varēšu satikt Annu Luīzi?

–        Kad vien vēlaties, jūsu istabiņu durvis, kā mēdz teikt, nebūs slēgtas, varēsiet brīvi staigāt pa visu teritoriju!

Pēc iepazīšanās profesors vēlēja man atgulties uz lāviņas un visu augumu no vienas vietas apkarināja ar dažādiem sensoriem, skraidīja gar aparātiem, kaut ko bubināja savā nodabā un pierakstīja biezā bloknotā.

–        Tā, tā, tā … spiediens … spiediens ir, elektrību vada slikti … smieklīgi, vai ne?

Profesors to nejautāja man, viņš nemitīgi uzdeva sev jautājumus un pats uz tiem arī atbildēja, pavadot to ar dažādiem izsaucieniem un spiedzieniem. Pēc kādas stundas sensori tika noņemti, sprigacis profesors silti atvadījās un vēlēja sargam aizvest mani atpakaļ uz baraku.

Nonācis atpakaļ savā istabā, nekavējoties metos meklēt Annu Luīzi. Viņa ir tepat, mana mīļotā ir tik tuvu! Rāvu vaļā vienas durvis pēc otrām, lielākoties visas istabas bija tukšas. Kādā no tām pie galda sēdēja sirmais nēģeris, tukšiem acu dobumiem vērās kaut kur tālu aiz sienas un rakstīja, rakstīja … Visa istaba bija biezā kārtā piekaisīta lapiņām, uz kurām sīkā rokrakstā rindojās pants pēc panta. Viņš nejuta atveramies durvis nedzirdēja manu “sveiki”, viņš bija šeit un vienlaicīgi citur.

Nedz Van Stripens, nedz mācītājs, nekur nebija manāmi, bet pašā barakas galā beidzot atradu viņu – visskaistāko no skaistajām un mīļāko no mīļākajām. Tur viņa bija, mana Anna Luīze, nobijusies un sarāvusies gultas stūrītī.

–        Kosta! – viņa priecīgi iesaucās un metās man ap kaklu. Cik daudz mums bija vienam otram ko stāstīt, itin kā nebūtu redzējušies mēnešiem, bet pagājusi bija tikai viena diena! Mēs sēdējām un runājām, runājām, runājām apskāvušies, līdz turpat barakas istabiņā apkampušies arī aizmigām.

No rīta pirmo reizi sastapu mācītāju Luku, tas bija vīrs ap piecdesmit, sirmiem matiem un iekritušiem vaigiem. Viņš lēni nāca pa gaiteni nedaudz klibodams.

–        Labrīt, Kosta, priecājos jūs beidzot satikt, – mācītājs teica un sniedza man roku. Vēsu miruša cilvēka roku. – Savāds notikums, vai ne?

Sasveicinājos ar mācītāju, viņa melnās acis vērās manī tik cieši it kā vēlētos nolasīt domas. Vairāk neko tēvs Luka neteica, tikai pamāja ar galvu un  aizgāja tālāk pa gaiteni.

Visa diena pagāja eksperimentos un mērījumos, profesors Kuzmins kā vienmēr satraukts runājās ar sevi un pierakstīja visus savā blociņā. Viņš lika man celt dažādus smagumus, gulēt zem ūdens. Milimetru pa milimetram viņš izmeklēja manu ķermeni datortomografā, magnētiskās rezonanses aparātā un daudzās citās ierīces, par kuru pielietojumu man nebija ne jausmas. Tā pagāja visa diena.

Pievakarē barakā sastapu Van Stripenu, viņš izskatījās noraizējies.

–        Redziet, Luka, – viņš teicas soļodams man līdzās pa gaiteni. – Mūsu viesi no tālā kosmosa teica, ka avārijas sekas noteikti vajagot novērst. Nesapratu visu, ko viņi man stāstīja, bet ir apmēram tā – ja ilgāku laiku dzīvības sfēra paliek tādā traumētā režīmā, tā var sākt sairt. Saprotat, ko vēlos ar to teikt?

Jā, mūsu atrašanās šeit neveda ne soli tuvāk problēmas risinājumam, bija iestājies tāds kā status quo, kad nevaram spert nevienu soli uz priekšu vai atpakaļ. Ja svešajiem ir taisnība, tad šāda neliela iejaukšanās dzīvības sfērā var izraisīt tās sairšanu. Un viss dzīvais uz Zemes ies bojā.

–        Es teicu par to tam aunapierem Kuzminam, bet viņš ir tā pārņemts ar savu pārcilvēku ideju, ka, tēlaini izsakoties, aiz kokiem neredz mežu. Mums jātiek prom un jāatrod Izaksons.

Bet, kā tikt prom? Visapkārt žogs, pie tā sargi ar šautenēm. Ja arī mums tās neko nekaitētu, tomēr Van Stripens var iet bojā. No otras puses – kāda mana daļa par visu pasauli, ja te ir Anna Luīze un varam kopā mierīgi dzīvot? Vairāk man neko nevajag.

Pienāca Ziemassvētki un Jaunais gads, izkusa ledus un kaut kur tur, aiz sētas dzīvie cilvēki viens otram vēlēja priecīgas Lieldienas. Uzplauka puķes un salapoja koki. Iestājās pavasaris. Mūsu dzīvē nekas nebija mainījies, izņemot veco nēģeri, visi dzīvojām draudzīgi, reizēm pa vakariem sapulcējāmies padiskutēt par to vai šo. Ne reizi neparādījās ne mazākā iespēja izkļūt brīvībā, kaut arī nepārtraukti radījām vienu bēgšanas plānu pēc otra, bet nevienu no tiem neizdevās realizēt. Katru dienu profesors Kuzmins ar mums veica aizvien jaunus un jaunus eksperimentus, bet šķita, ka rezultāti viņu neapmierina.

Arī mūsu mazajā sabiedrībā pakāpeniski samilza problēma, tas bija mācītājs Luka. Viņš runāja maz, bet katru reizi atgriezās pie viena un tā paša jautājuma:

–        Kad es nomiru, manai dvēselei taču vajadzēja pacelties debesīs, vai ne? Kur tā ir tagad ? Debesīs, vai pie manis? Ja debesīs, tātad man dvēseles vairs nav un esmu nolādēts! Ja dvēsele vēl ir manī, tad es nevaru būt miris, bet tomēr esmu.

Šis jautājums viņu mocīja visu šo laiku, bet tad, vēlēdamies palīdzēt, Van Stripens pastāstīja mācītājam par dzīvības sfēru ap Zemi, tas mācītāju satrieca līdz pašiem viņa būtnes dziļumiem.

–        Kā? Jūs gribat teikt, ka dvēseles vispār nav? Ka ir tikai kaut kāda enerģija? Kā elektrība, ūdens vai vējš? Bet, kur tad ir Dievs? Ja dvēsele ir tikai fizikāla parādība, tad arī Dievs vairs nav mistisks spēks!

Mācītājs Luka kļuva jo dienas, jo domīgāks un klusāks, visbeidzot viņš pilnībā noslēdzās sevī un ar mums vairs nesarunājās. Staigāja apkārt neredzošu skatu un kaut ko murmināja zem deguna.

Kādā saulainā pavasara rītā visi kopā tikām izsaukti pie profesora Kuzmina – vēl nekad tā nav bijis, allaž gājām uz pētījumiem pa vienam. Sapulcējāmies profesora kabinetā.

–        Man jāteic, ka ir radusies liela, liela problēma. – profesors teica. – Mums … ē … tā sacīt, atņem finansējumu. Viss, projekts ir beidzies.

Profesors bija satriekts, viņš skraidīja pa kabinetu šurpu un turpu, lauzīja rokas un laiku pa laikam iebrēcās:

–        Kāda man gar to daļa? Lai tak Āfrikā dzimst tie nedzīvie lopi! Paskatieties, re, ko viņi man atsūtīja! – profesors nometa uz galda faksa izdruku.

Paņēmām lapu un sākām lasīt. Dokumenta augšpusi rotāja ANO emblēma, tātad dokuments nācis no turienes. Pasaulē valda milzīgs satraukums, bija rakstīts. Vairākās vietās pasaulē mājdzīvnieku mazuļi nomirst tūlīt pēc piedzimšanas, iesēta labība neuzdīgst, augļu koki neuzplaukst. Bišu kūniņas visā pasaulē nepārvēršas par bitēm un vēl dzīvos augus neapputeksnē. Milzīgā ātrumā izplatās nesaprotama epidēmija – arī cilvēku mazuļi tūlīt pēc piedzimšanas te šeit, te tur bez redzama iemesla nomirst.

–        Redzat, Kosta? – man ausī iečukstēja Van Stripens. – Svešajiem bija taisnība, dzīvības sfēra sāk sairt.

Cik dīvaini – svešo kuģa bremzes tikai četras nelielas daļiņas izsita no tās milzu sfēras, bet tagad apdraudēta visa dzīvība uz Zemes. Un tikai viens cilvēks visā pasaulē var to novērst – mums nezināmais Izaksons. Tikai mēs varam atrisināt šo problēmu.

–        Tad nu tā, draugi, – visbeidzot teica profesors Kuzmins. – Projekts ir, kā smejies, beidzies, šodien aizvedīs aparatūru, rīt atslēgs elektrību.

–        Bet kā ar mums? Vai mēs varam iet prom? – pajautāju.

–        Par jums neko nezinu, sargu vairs nav un vārti ir vaļā, vai jūs to zinājāt?. Pagalam mans lielais darbs! – šķita, ka profesors tūlīt sāks raudāt.

Atstājām profesoru sagumušu vaimanājam pār saviem aparātiem un aizgājām uz baraku, piebāzām pilnas kabatas ar šokolādes batoniņiem, salasījām visas vecā nēģera dzejas lapiņas, bet pašu dzejnieku paņēmām pie rokas un devāmies uz vārtiem. Tie bija plaši vaļā un ārā pilnā sparā plauka pavasaris. Laikam šeit vēl nav atnākusi globālā izmiršana, padomāju. Kopā izgājām pa vārtiem, aiz muguras kaut ko purpinādams dusmīgi vilkās mācītājs Luka.

8. IZAKSONS

Arī šī lapa mūsu piedzīvojumā bija pāršķirta, ko tālāk? Uzdevums šķita neatrisināms – milzu pilsētā atrast cilvēku, kam zinām tikai uzvārdu. Atgriezāmies pie Van Stripena drauga indieša skabūzī aiz mazā veikaliņa. Tālrunī ieslēdzu internetu un ātri vien atradām, ka Amsterdamā dzīvo vairāki tūkstoši Izaksonu. Uzreiz atsijājām visus dimantu tirgotājus, veikalniekus un vienkārši turīgus vīrus. Mūsu meklētais bija mehāniķis, vairāk neko Van Stripenam svešie nebija pateikuši. Varbūt viņš ir pulksteņmeistars? Bija grūti iedomāties, ka cilvēks ar uzvārdu Izaksons varētu strādāt autoservisā vai labot veļas mašīnas. Tomēr izejas nebija vajadzēja meklēt visus Izaksonus, kuriem ir kaut kāds sakars ar tehniku. Pajautāt nevienam neko nevarējām, jo svešie bija aizlidojuši.

Uzdevums nebija no vieglajiem, jo sarakstā palika 789 Izaksoni – visi bija jāapciemo, bet pasaule ap mums tikām gāja bojā ģeometriskā progresijā. Indietis mums aizdeva savu automobili un meklējumi sākās. Dienu no dienas braukājām pa dažādām adresēm, bet no meklētā Izaksona ne vēsts. Mana pēdējā naudiņa arī tuvojās izsīkumam, tādēļ gribot negribot sākām raizēties.

Bijām apmeklējuši jau simtu sesto Izaksonu – šis remontēja termometrus un citu precīzo tehniku. Gājām pa izkārtņu spoži pagaismoto ielu, visapkārt kņada, cilvēki priecājās par pavasari, itin kā nekāds pasaules gals nedraudētu. Tomēr šis miers bija mānīgs, Zeme bija slima, nāvīgi slima.

–        Paskatieties, – pēkšņi iesaucās Anna Luīze, – re, kur vēl viens Izaksons!

Pavērāmies norādītajā virzienā. Tiešām, pie durvīm bija piestiprināta bāla, laika zoba skarta izkārtnīte: “Rauls Izaksons – dvēseļu inženieris. Pagātne, nākotne, zīlēšana un pareģojumi. Zvaigžņu kartes”.

–        Rokā ir! – priecīgi iesaucās Van Stripens. – Atminaties, svešie teica, ka nosūtījuši informāciju cilvēkam ar vismazāko pretestību! Varbūt ekstrasens, kurš atvērts visādām citiem netveramām enerģijām ir īstais? Padomājiet – dvēseļu inženieris! Varbūt svešie vienkārši sajaukuši inženieri ar mehāniķi. Ejam iekšā!

Atvērām durvis un iegājām tumšajā telpā. Pie griestiem karājās varena diskobumba un raidīja mistiskus zibšņus pa visu telpu, smaržoja vīraks. Pie galda sēdēja sakumpis tēls ar gariem, baltiem matiem un raibu turbānu, pirkstus rotāja krāsaini stikla gredzeni. Medijs nikni blenza caur biezām brillēm un iedziedājās dobjā balsī:

–        Vai jūūūs esāāāāt Pīīīrs Van Stripēēēēnsssssss?

–        Pareizi, esmu Van Stripens – uzrunātais atbildēja.

–        Vai jūūūs esāāāāt Pīīīrs Van Stripēēēēnsssssss? – atkal dziedāja mistiskais Izaksons.

–        Jā, jā, esmu Van Stripens, attopaties!

–        Vai jūūūs esāāāāt …

–        Nolādēts, attopaties taču, – teica Van Stripens un spēcīgi sakratīja Izaksonu aiz pleciem.

–        Vai jūs nevarējāt ātrāk atnākt? – tas ieķērcās – Teju gadu man katram ienācējam jāprasa, vai tas ir Van Stripēēēē … Redzat – jūsu vārds ir jau saplūdis ar manu sveiciena dziesmu!

Vecis vīrs bija ne pa jokam pārskaities, laiku pa laikam izplūzdams niknos izsaucienos, viņš pastāstīja kā skaidrā dienas laikā viņam bijusi vīzija – kāds sarkans punduris licis viņam izgatavot nesaprotamu ierīci un katram ienācējam jautāt, vai tas ir Van Stripens. Nejautāt neesot bijis iespējams – kā atveras durvis tā mute pati vērusies vārda jautāšanai.

–        Padomājiet paši, mans viss bizness ir paputējis, visus klientus esmu aizbaidījis!

–        Vai jums ir tā ierīce? – jautāju.

–        Ir, protams, ir! Es to velna mašīnu meistaroju veselu mēnesi, es taču itin neko nesajēdzu no visas tās velna mehānikas!

Izaksons izcēla no galdapakšas kaut ko līdzīgu senatnīgam radio aparātam, kam piestiprināts vesels mākonis bateriju, tas viss pārsiets ar sudrabainu izolācijas lenti. No ierīces nokarājās divi kaili vadi. Vai tiešām tāda izskatās ierīce, kas izgatavota pēc norādījumiem, ko sniegušas augsti attīstītās būtnes, Visuma apceļotāji? Tomēr nekas cits mums nebija.

–        Vai tā vīzija vēl kaut ko teica? – jautāja Van Stripens.

–        Jā, teica, ka kopā ar jums jādodas uz vietu, kur viss sācies, man nav ne jausmas, kur tas ir. Tur mirušajiem esot jāieņem sākotnējais stāvoklis un man ar šito aparātiņu tad esot jādara tā.

Izaksons žigli pielika kailos vadus pie galda malas un pašķīda dzirksteles.

–        Apmēram tā, – papildināja Izaksons.

9. ATKAL PROM

Nolēmām nekavēties un doties uz izejas punktu – kapsētu – tūlīt, nebija nekāda jēga gaidīt rītdienu. Izaksons vēl tikai paņemšot mēteli, iesteidzās kaut kur aiz tumšās telpas. Pēc brīža mazais vīriņš izleca no istabas kā korķis no pudeles un brēca:

–        Paklausieties, cienītie, tā nebija runāts, ejat paši paskatīties!

Iesteidzāmies telpā, kas acīmredzami bija Izaksona dzīvojamā istaba un guļamistaba. Telpai nebija neviena loga, tādēļ vienīgo gaismu deva lampa pie griestiem. Jā, lampa. Pie tās karājās mūsu biedrs tēvs Luka. Kaut kur sameklējis stiepli un pakāries. Stāvējām kā apstulbuši un skatījāmies uz melno talāru no kura rēgojās tievas kājas zilās kedās.

–        Dieva nav, – aizspiestā balsī teica tēvs Luka un noraustījās. Tad notika visbriesmīgākais – stieple dziļi iegriezās tēva Lukas tievajā kaklā un tas neizturēja. Ķermenis ar skaļu būkšķi nokrita mums pie kājām, bet galva pa netīro grīdu paripoja zem Izaksona gultas.

–        Kāpēc tu tā? – vaimanāja mācītāja galva pagultē. – Es gribu būt miris!

Izvilku mācītāja galvu ārā un noslaucīju putekļus, viņš ātri mirkšķināja acis. Šajā galvā emocijas bija sakarsušas līdz baltkvēlei un mutuļiem vien gāzās pāri malām. Viņa acis bija sausas, mirušie nevar paraudāt, visas asaras paliek dziļi iekšā. Mirušie raud uz iekšu. Visi bijām satraukti par šādu notikumu pagriezienu, domādami par tuvo atrisinājumu, pavisam bijām piemirsuši par mācītāju, kas visu laiku bija klusējot vilcies nopakaļ.

Izaksona dzīvoklītī atradām palielu somu, ieguldījām tajā tēva Lukas galvu, iesēdāmies indieša mašīnā un devāmies pēdējā ceļojuma. Mācītāja galva nerimās runāt:

–        Neticu, ka Dieva nav, neticu, ka dvēseles nav, bet jūs man visu laiku stāstījāt, ka ir tikai enerģija, fizika kaut kāda! Kur tad garīgums? Kur ticība? Kur pēdējais glābiņš? Kur visi tie ticībā dzīvotie gadu tūkstoši? Vai tad svētie mocekļi mira kaut kādas enerģijas vārdā? Viņi ticēja, ticēja Dievam un nemirstīgajai dvēselei. Tas viss ir bijis tikai māņi?

Veco nēģeri ērtības labad bijām ievietojuši bagāžas nodalījumā, jo viņš gribēja tikai gulēt. Tagad no turienes atskanēja balss:

–        Beidz gausties, vecais! Dievs ir tieši tik daudz, cik tevī ietilpst un dvēsele tik, cik pats esi pelnījis. Ja vēlies ticēt Dievam, tici un nesūksties, ja gribi ticēt nemirstīgai dvēselei, tici tai un nospļaujies, kā citi to sauc. Kas tev daļas gar fiziku? Jau divas dzīves esi dzīvojis ar Dievu, tad esi arī turpmāk ar to!

Mācītāja galva vēl gribēja kaut ko teikt, apgriezu somu otrādi un no tās skanēja vairs tikai apspiesta murdoņa. Drīz automobilis apstājās pie Te Vraag kapsētas vārtiem. Tālumā vīdēja kapliča, pa melnajām debesīm peldēja mākoņi, bija nakts un krūmos dziedāja putni. Vai tiešām tas viss lemts bojā ejai? Pa grantēto celiņu devāmies uz Verstapenu dzimtas kapenēm.

–        Mēs tur, otrā pusē satiksimies? – jautāja Anna Luīze.

–        Noteikti satiksimies – teicu un apskāvu savu mirušo mīļoto.

–        Un nemirsim?

–        Nē, mēs jau esam nomiruši, divreiz vienā upē nevar ieiet.

–        Kas tagad būs?

–        Nezinu, droši vien vēlreiz aiziesim pa tiem pašiem vārtiem, pa kuriem reiz jau aizgājām.

–        Un mēs vairs nebūsim kopā?

–        Būsim! Tā taču būs mūžība.

Iegājām kapeņu krēslā, aiz muguras kā ēna tipināja dvēseļu inženieris Izaksons. Kapenēs bija tumšs, tik tumšs, ka nācās aizdegt kādā nišā ielikto svecīti. Anna Luīze piegāja pie sava zārka un iegūlās tajā.

–        Luka, noskūpsti mani vēl reizi. Tajā pusē mums droši vien nebūs arī lūpu.

Es noliecos un noskūpstīju mīļās vēsās lūpas. Tas noteikti bija mūsu pēdējais skūpsts šajā pasaulē, bet kā būs otrā pusē? Laiks rādīs. Vēl reizi paskatījos uz gulošo meiteni un pakāpos malā. Izaksons piegāja pie Annas Luīzes un pielika viņas deniņiem sava aparātiņa kailos vadus, uz visām pusēm pajuka dzirksteles. Tās uzlidoja augšā pie kapeņu griestiem un sapulcējās vienā lielā dzirkstelē. Manā galvā atskanēja Annas Luīzes balss: ”Steidzies, Luka, steidzies …””

Abi ar Izaksonu izgājām no kapenēm, maliņā viegli šūpodamies stāvēja vecais nēģeris. Viņš pienāca pie Izaksona un iespieda tam rokās lapiņas ar saviem dzejoļiem.

–        Aiznes tos izdevējam, man teica, ka tā ir dzeja, kas veidos nākošos dažus gadu simtus. Aiznes, tā mēs tev atlīdzināsim par pūlēm.

Izaksosns steidzīgi sabāza lapiņas kabatā un noņurdēja:

–        Būs jau labi, bet tagad iesim, nav ko lieki kavēties.

Abi sirmie vīri aizgāja tālāk pa celiņu un pazuda skatam aiz krūmiem. Pēc brīža balta dzirkstele uzlidoja pār ziedos slīkstošo krūmu un aizlidoja stāvus debesīs.

–        Tā paiet laiks un notikumi, arī šis jau noslēdzas. Vai nav kaut kā žēl? – jautāja Van Stripens.

–        Ko tur nožēlot, – atbildēju. – Esmu atradis to, ko pirmajā dzīvē nezināju. Turklāt ne jau katram izdodas pēc nāves vēl piedzīvot tādu notikumu.

Atgriezās Izaksons, berzēdams rokas:

–        Aši, aši, darām kas jādara un izklīstam pa mājām!

Iegājām kapličā, atvēru somu un ieliku tēva Lukas galvu zārkā.

–        Nebaidies, – teicu tai. – Tagad tu noteikti nonāksi pie Dieva.

–        Vai tad viņš ir? – Luka jautāja.

–        Protams, ir. Ja tu kaut kam tici, tad tas arī ir.

–        Tu pats tici, Kosta?

–        Bez ticības nevar, kaut kam vajag ticēt.

Mācītāja Lukas galva aizvēra acis. Visas šaubas un zaudējumi, visas neizraudātās asaras, viss kļuva nenozīmīgs. Izaksons pielika galvai pie deniņiem savu aparātiņu, pašķīda dzirksteles, tās saplūda vienā spoži blatā dzirkstī, ka tieši cauri jumta aizlidoja debesīs.

Piegāju pie sava zārka un iegūlos tajā. Van Stripens sniedza man roku:

–        Tad nu ar dievpalīgu, šis bija viens dīvains notikums, vai ne?

Piekrītoši pamāju:

–        Ko jūs pats tagad darīsiet?

–        Gan jau atradīšu sev nodarbošanos, vispirms uzmanīšu, lai Izaksons nopublicē tos dzejoļus.

Paspiedām viens otram roku, cilvēka plauksta bija tik silta, gandrīz vai ugunīgi karsta. Viss, es domāju, šis bija traks piedzīvojums. Bija tik daudz prieku un arī asaru, bet tās visas mēs raudājām uz iekšu, ne lāse nenokrita. Pār mani noliecās Izaksons, iemirdzējās tāda kā zibspuldze, un es biju prom.

Ja kāds nejaušs garāmgājējs būtu šobrīd gājis cauri Te Vraag kapsētru, tad viņš redzētu savādu skatu. No kādas dzimtas kapenēm izlidoja spoža balta dzirkstele, no kapličas otra tāda pati. Abas dzirksteles kādu brīdi riņķoja viena ap otru, tad saplūda vienā un kā balta zvaigzne pacēlās tieši mākoņos. „… tevi mīlu …”, kā nopūta aizlaidās pār kluso kapsētu.

Uz kapličas kāpnītēm stāvēja divi vīri.

–        Nu, ko, šis notikums ir noslēdzis, laiks arī mums pazust no skatuves.

Viņš uzsita otram pa plecu un abi klusēdami aizgāja pa grantēto celiņu. Pamale jau pamazām krāsojās, ausa jauna diena. Pasaule modās, beidzot atkal viss bija kārtībā.

 

©Didzis Sedlenieks 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMMŪ!

Balts, tikai balts, bez citas krāsas piejaukuma vai kontūras. Varbūt tas nebija balts, varbūt nebija vispār. Miers un tukšums, bezspēks un spēks vienlaicīgi. Viss laiks saspiedās vienā punktā un izpletās līdz bezgalībai. Marta atvēra acis.

Baltais ieguva apveidu, parādījās stūri, plaisas, nekas ieguva kontūru. Parādījās skaņa, no sākuma kā troksnis, vēlāk jau kā atsevišķas balsis. Dziedāja putni, Marta zināja, ka tie ir putni. Virs viņas bija griesti ar zirnekļa tīklu stūrī, ar vecu lampu pašā vidū, vietām krāsa bija aplupusi un lēkšķēm atlobījusies. Marta ieskatījās – agrāk tā nebija. Agrāk? Kas bija agrāk un vai bija vispār? Kas ir tagad? Bija grūti saprast, vai starp pagātni un tagadni ir kāda atšķirība. Pagātne vienmēr bija šeit – zem griestiem ar lampu, gultā ar mehāniski regulējamu galvgali. Nekas nebija mainījies, viņa tāpat gulēja gultā zem šiem griestiem. Tomēr agrāk griesti bija tīri, lampa bija spodra, tagad nokvēpusi; kaut kas bija citādi.

Marta pagrieza galvu, tajā pusē vajadzētu būt logam. Otrā pusē siena, pie tās glezniņa. Marta paskatījās uz logu, tas bija atvērts un iekšā plūda siltas, svaigas strāvas. Spīdēja saule un dziedāja putni. Arī agrāk bija tāpat, tikai viņa nekad nav spējusi pagriezt galvu un pavērties ārā pa logu. Arī glezniņu pie sienas viņa bija redzējusi tikai ar acu kaktiņu. Tomēr galva paklausīgi pagriezās arī uz otru pusi un Marta pirmo reizi skatīja glezniņu visā pilnībā. Tajā bija attēlots kāds cilvēks ar grāmatu rokā un apli ap galvu. Ā, Marta atcerējās – tai vajadzētu būt vecmāmiņas svētbildei, to sauca arī par ikonu. Bieži mamma to bija pieminējusi. Mamma? Jā, bija taču arī mamma un tētis, vecmāmiņu gan Marta atcerējās tikai no nostāstiem. Kur tagad ir mamma un tētis? Kāpēc viņi nenāk? Marta atcerējās, ka gandrīz vienmēr kāds bija pie viņas – mamma vai tētis. Lasīja priekšā grāmatas, stāstīja kaut ko, mamma reizēm dziedāja. Varbūt viņi gatavo pusdienas? Varbūt drīz kāds atnāks un ar karotīti liks man mutē šķidru putriņu, es padzeršos no salmiņa. Tad mani pagrozīs, nomainīs palagus un drēbes.

Marta pievērsās logam, putni dziedāja daudz stiprāk, varbūt iepriekš viņa nebija pievērsusi tam uzmanību? Istabā iebrāzās silta vēja pūsma un kā lieli spārni pār viņas gultu izpletās aizkari. Tie māja un šalca – sak’ nāc mums līdzi, piecelies un lido! Pār vaigu noritēja karsta asara – nemāniet mani. Es nevaru palidot, es nevaru piecelties, nevaru pat galvu pagriezt vai pirkstiņu pakustināt. Es esmu paralizēta, vienmēr tāda esmu bijusi. Dārzenis, kā kādreiz izsaucās tētis, par ko mamma viņam iecirta pļauku. Bet galva taču pagriezās, šalca aizkari, pamēģina pacelt segu! Pamēģini, pamēģini, pamēģini…

Marta uzmanīgi pakustināja kreisās rokas rādītājpirkstu, tas klausīja. Arī pārējie pirksti darbojās. Kāju pirksti kustējās, rokas saliecās elkoņos. Es kustos, Marta gavilēja, es varu! Viņa uzmanīgi pacēla segu un pārlaida skatu savam pidžamā tērptajam ķermenim. Viena pēc otras kājas pacēlās un saliecās, abas kopā pagriezās uz vienu un otru pusi. Tas nav sapnis un tie nav krampji, locekļi nekustējās paši no sevis, tie klausīja Martai. Meitene atspiedās pret matraci un piecēlās gultā sēdus. Es sapņoju? Varbūt tie ir kārtēji murgi par staigāšanu, par kājām, skaistās kurpēs ieautām. Par kājām, kuras nes viņu ārā no šīs nolādētās istabas. Sapņi vienmēr beidzās pie durvīm, Marta ne reizi vien tās bija murgos vērusi vaļā. Aiz tām nebija nekā, tikai pelēks tukšums, no kura reizēm iznira mamma vai tētis. Marta nekad nav zinājusi, kas atrodas aiz durvīm. Viņa zināja tikai šo istabu, lampu, glezniņas stūri un logu.

Sega noslīdēja zemē, Marta pārslidināja vienu kāju pār gultas malu, tad otru un apsēdās. Pilnīgi jaunas sajūtas, sēdējusi meitene bija tikai tad, kad kāds no vecākiem pacēla gultas galvgali, lai vieglāk būtu viņu pabarot. Lai tu neaizrītos, Martiņ, dažkārt teica mamma. Pretī plats atvēries logs, aizkari plandēja un koki ārā māja zariem, aicinādami panākt tuvāk. Nāc, viņi čukstēja, nāc tuvāk, tu vari, vari, vari …

Marta piecēlās kājās, viņa stāvēja tāpat kā mamma un tētis. Solis, vēl viens solis, Marta stāvēja pie loga. Augstu virs kokiem zilas debesis un balti mākoņi. Lejā pagalms ar celiņiem, gar tiem rindiņā izkārtojušies automobiļi, pastaigājas cilvēki. Viņa nekad nebija to redzējusi, reizēm mamma bija stāstījusi, kas atrodas aiz loga. Jā, mamma stāstīja, arī tētis runāja, bet viņa vēl nebija pateikusi ne vārda. Marta nevarēja parunāt, tāpat kā nevarēja neko, tikai gulēt un skatīties griestos. Bet tagad viņa ir piecēlusies, var paiet, tātad var arī runāt. Marta atvēra muti un skaļi, no visa spēka sauca: „Govs!” Kāpēc govs? Marta pati nezināja, vienkārši ienāca prātā. “Es esmu Marta!”, viņa sauca ārā pa logu. Neviens gājējs nepacēla galvu, putni turpināja rosīties zaros. Meitene uz brīdi sajutās aizvainota – kā tad tā? Es pirmo reizi sāku runāt, bet neviens mani nedzird?

Vēl nebijusi sajūta radās kāju pirkstos, tā viļņiem lēnām kāpa uz augšu. Sasniedza vēderu un uzsprāga vispatverošā priekā – es esmu vesela! Saprotat? Vesela, vesela, vesela – es vairs neesmu slima? Marta priekā palecās un sasita plaukstas. Ar dievu gulta, paliec sveika istaba ar lampu! Marta lēkāja un priecājās, ielēca gultā un meta kūleņus. Viņa bija vesela! Laime un prieks mutuļiem skrēja pa augumu, dzirkstīja pirkstu galos un matos. Nekas vairs nebūs pa vecam, viņa dzīvos tāpat kā visi cilvēki, tāpat kā mamma un tētis! Nekad vairs vecākiem nevajadzēs nopūst svecītes uz viņas dzimšanas dienas tortes, viņa darīs to pati. Cik tad to bija? Pēdējā reizē četrpadsmit. Viņa visu darīs pati – klās gultu un ies uz tualeti, pati apģērbsies un sukās matus. Ies ārā un spēlēsies ar citiem bērniem. Marta būs stipra un laimīga! Viņa būs, jā gan!

Marta piegāja pie durvīm. Aiz tām sākās nezināmā pasaule, bet tajā atradās mamma un tētis. Par visu vairāk pasaulē viņai gribējās apkrist mammai ap kaklu un cieši, cieši viņu samīļot. Ielēkt tētim klēpī un arī viņu samīļot. Marta atvēra durvis, aiz tām bija neliels gaitenis un galā trepes. Uzmanīgi, kā pa plānu ledu, viņa spēra pirmo soli ārpus istabas. Nekas nenotika, viņa nepamodās. Tātad tas patiešām nebija sapnis, viss pa īstam! Marta atskatījās uz istabu. Logs bija aizvērts, aizkari gurdi nokārušies, bet gulta glīti saklāta. Meitene nepievērsa tam uzmanību, laikam jau lielajā priekā pati bija visu sakārtojusi. Tās nokaltušās puķes vāzē gan nomainīšu, viņa padomāja, un uzmanīgiem soļiem devās tālāk pa gaiteni.

Basās kājas uz paklāja neradīja ne mazāko troksnīti, Marta iztēlojās kā būs tālāk. Viņa nokāps pa kāpnēm, tur būs mamma un tētis, viņa klusītēm piezagsies vispirms mammai un cieši, cieši viņu samīļos. Kāds pārsteigums tas būs visiem, viņa domāja! Savu prieku un laimi pārklāšu pār viņiem, mēs visi satīsimies tajā kā segā un vāļāsimies pa grīdu. Ak, kas tas būs par prieku! Mamma nekad vairs neraudās, tētis nekad skumji nenopūtīsies, pie viņas gultas stāvēdams.

Meitene spēra pirmo soli uz trepēm, aiz laimes un prieka reiba galva. Tikai nenokrist, nenokrist, nenokrist … Cieši turēdamās pie margām, Marta uz pirkstgaliem klusītēm lavījās lejā. Nokāpusi līdz pusei, viņa varēja redzēt virtuvi. Uz plīts burbuļoja katls, klusītēm dūca tvaiku izvadītājs. Bet pie galda ar muguru pret Martu stāvēja Viņa – Mamma! Simtiem reižu Marta bija redzējusi šo nedaudz sakumpušo stāvu zilajā jakā. Mamma kaut ko kapāja uz galda. Virtuvē mirdzēja brīnišķīga zeltīta gaisma, bija sajūta, ka laime platiem viļņiem vēlās ārā no Martas krūtīm un piepildīja visu telpu.

Solīti pa solītim Marta lavījās lejup pa kāpnēm. Lūk, viņa jau stāvēja uz virtuves grīdas. Flīzes patīkami sildīja basās kājas. Ak, tad tāda ir apsildāmā grīda, Marta atcerējās tēta stāstīto par mājas remontu. Klusītēm viņa lavījās tuvāk mammai. Solītis, vēl solītis, pussolītis un Marta jau stāvēja mammai cieši aiz muguras. Viņa atpleta rokas plati cik vien spēja, palēcās un apskāva mammu.

Mammū, sauca Marta, mammū! Apskāva viņu vēl ciešāk, ciešāk, ciešāk .. Mammū!

–                       Artūr? Aizver pagraba durvis, tāds aukstums velk .. – sauca sieviete.

–                       Pagrabs ir aizvērts, es to vispār vaļā neesmu vēris, – no tālienes sauca vīrieša balss.

–                       Bet tas aukstums? No kurienes tās aukstums, Artūr?

Mammū! Mammū! Marta spieda  mammu vēl ciešāk.

Sieviete saguma pār galdu, džinkstēdams nazis nokrita uz grīdas. ‘

Viņa slīdēja zemāk, vēl zemāk, pavisam zemu.

Mammū! Es esmu vesela, mammū! Vesela!

Bet sieviete noslīdēja uz grīdas.

Vēl zemāk, prom …

Mammū!

 

MAKSIMS

Apturu automobili stāvlaukumā, izkāpju no tā un aizsmēķēju, vēja nav. Dūmi tepat vien grozās, kož acīs un pavisam negribīgi aizrāpo kaut kur ārā no redzeslokā. Tālu lejā jūra veļ slinkus viļņus. Viss ir pa vecam, nekas nav mainījies, arī platānas gar ceļu tādas pašas. Kāpēc gan ne? Es arī tas pats vecais, tikai mazliet apjucis, mazliet paburzīts. Nu un? Biju Miānā, kodu lielās dzīves pīrāgā un viss sagāja dēlī. Gadās, ne es pirmais, ne pēdējais, dzīvē tā notiek. Kas tad īsti notika? Par to vēl būs jāpadomā, jo TĀDAS lietas vis nenotiek katru dienu. 

Viss sākās pirms trim gadiem ar pavisam vienkāršu izstādīti Sanvinčenco lielveikala piebūvē, tajā bija parādītas manas fotogrāfijas, uzņemtas tepat pilsētas apkaimē. Nebija jau tur nekas īpašs, tikai apkārtējā daba, cilvēki un daži notikumi. Piemēram, smieklīgais atgadījums, kad premjerministra autokolonna ietriecās vecmāmiņas Veronikas vistu barā. Toreiz tracis bija pamatīgs, premjers negribēja maksāt par sabrauktajiem putniem, bet vecmāmiņa Veronika negāja nost no ceļa un galu galā kāds no miesassargiem tomēr samaksāja. Nejauši gadījās būt tur tuvumā un nofotografēt vecmāmiņas izteiksmīgos žestus un apjukušos politiķus. Dažus attēlus aizsūtīju vietējās avīzes redaktoram, viņš tās uzskatīja par pārāk skandalozām un nepublicēja. Tas mani sadusmoja un nolēmu par spīti viņam tās bildes parādīt visiem un vienojos ar lielveikala menedžeri par izstādi. Veikala piebūvē regulāri notika gan izstādes, gan dažādi saviesīgi pasākumi. Protams, te bija Sanvinčenco, necik bieži jau tas neatgadījās un katra tāda reize pilsētā bija Notikums, par ko pēc tam ilgi un kaislīgi tika diskutēts pie vīna pudeles.

Atlasīju pēc sava ieskata veiksmīgākos attēlus un veselu nakti ar draugiem rosījāmies pa izstādes telpu, izvietodami tos pie sienām. Iekārtot izstādi nemaz nav tik vienkārši, kā no malas var šķist – sak’ kas tur liels – sakar bildītes gar sienu un viss. Nē, attēliem jābūt zināmā kārtībā un to var redzēt tikai tad, kad attēli jau izvietoti. Neskaitāmas reizes pārvietojām fotogrāfijas no vienas vietas uz otru, strīdējāmies līdz aizsmakumam. Līdz ar saullēktu viss bija kārtībā, savācām mantiņas un izklīdām pa mājām, lai atkal sapulcētos pēcpusdienā uz izstādes atklāšanu.

Uz izstādi atnāca teju visi Sanvinčenco iedzīvotāji, pat pensionētie zvejnieki ar savām vīna pudelēm un ķiplokiem. Skatītāji gāja gar attēlu rindām un laiku pa laikam kāds iesaucās: „Re, kur Džuzepe guļ … Eu, tas taču Pablo kaķis … Tā taču mana laiva …” Kādam izlija vīns, cits liecās pēc nokrituša ābola un atsitās ar pieri pret kādas dāmas dibenu, kura tobrīd pieliekusies lasīja attēla nosaukumu. Izcēlās neliels tracis, visi smējās un uz mājām devās tikai ilgi pēc saulrieta. Pilsētnieki gāja ārā no lielveikala piebūves un atvadījās, dažs uzsita man pa plecu – labs darbs, Teo, cits paspieda roku. Visi bija priecīgi, sasārtuši no izdzertā vīna, bet pāri visam kā draiskulīgs plīvurs vējoja ķiploku smarža. Kad pēdējais viesis bija prom, aizslēdzu durvis un atslēgu atdevu veikala sargam, viņš no rīta izstādi atkal atslēgs.

No rīta atskārtu, ka atkal nav ko darīt. Nemaz nezināju, ka tāda izstāde var iztukšot; tāda sajūta, it kā tev būtu bijis daudz bērnu, bet tagad tie visi devušies plašajā pasaulē un tu esi palicis viens. Pārlaidu skatu darbistabai – datori, printeris, skeneris, drukas ierīces un pārēja aparatūra tupēja gar sienām un kautrīgi mirkšķināja gaidīšanas režīma lampiņas. Mani uzticamie draugi, padomāju. Otrā telpā bija iekārtota fotostudija, kur laiku pa laikam fotografēju nedaudzos apmeklētājus, kuru vēlējās kādam notikumam par godu izgatavot dažas bildes. Mūspuses ļaudīm nez kāpēc nepatīk fotografēties, tomēr katram mājās teju visas sienas nokārtas ar visdažādākajām bildēm teju kopš fotogrāfijas pirmsākumiem. Laiku pa laikam notika kāzas, kristības, iesvētības un citas svinības, tad arī manā mazajā fotosaloniņā bija apmeklētāji. Bet torīt nebija neviens, atslēdzu kantora durvis un apsēdos ārā pie durvīm uz soliņa. Garām gāja kaimiņi, citi pilsētnieki un tirgotāji no laukiem. „Čau, Teo!”, viņi jau pa gabalu sauca. „Skaista šodien diena, vai ne?”’. Čau, es visiem viņiem atbildēju, diena patiešām bija jauka. Taisnības labad jāteic, ka gandrīz visas dienas bija tieši tikpat jaukas un katra no tām sākās ar “čau, Teo” no rīta un beidzās ar “čau, Teo” vakarā. Tā bez īpašiem notikumiem pagāja šī diena, tikai pievakarē atnāca kāds pāris uz nelielu fotosesiju.

„Čau, Teo!” no rīta un vakarā, saule, jūras šalkas, brokastis un vakariņas – vēl trīs dienas aizvēlās kā vienādi klaipi, bet ceturtās dienas rīts sākās savādāk. Mani pamodināja ļoti uzstājīgs troksnis, paskatījos pulkstenī – bija pusastoņi. Troksnis turpinājās, berzēdams acis un vienlaicīgi meklēdams čības, iegāju darbistabā, no kurienes arī nāca negantais troksnis. Tas izrādījās vecais telefons, kurš netika lietots jau nez cik ilgi. Tālrunis zvanīja un zvanīja, kam, pie velna, esmu vajadzīgs tādā rīta agrumā? Pacēlu klausuli – hallo!

–        Vai Teodors Skarpia? – klausulē skanēja mundra balss.

–        Jā, Teodors klausās, – nomurdēju, jo puse prāta vēl atradās miegā.

–        Brīnišķīgi, lieliski! Labrīt, Teo! Es esmu Krucio Eskanders, La Stampa personāla pārvaldnieks!

La Stampa? Viena no lielākajām Itālijas avīzēm? Ko tiem no manis vajag?

–        Atvainojiet, Eskandera kungs, es lāgā vēl neesmu pamodies. La Stampa, jūs teicāt?

–        O, tūkstoškārt atvainojos, – mundrā balss saskuma, – tik tiešām neiedomājos, ka jums provincē vēl varētu būt agrs rīts. No sirds atvainojos! Vēl neesat lasījis mūsu šī rīta avīzi? Droši vien, ka ne, bet tajā iespiest plašs apraksts par tēlotāju mākslu un fotogrāfiju jo īpaši!

Avīzes jau labu laiku nebiju lasījis, La Stampa pat gadiem ilgi, tādēļ teicu:

–        Atvainojiet par manu nezināšanu, bet kāds man ar to sakars?

–        Vistiešākais, mīļais Teo, vistiešākais! Tajā citēts Maksims, viņš ļoti labi atsaucies par jūsu izstādi!

Maksims? Pats dižais Maksims? Bet viņš taču pat tuvu nav bijis mūsu pilsētelei! Ja Maksims pie mums ierastos, tā būtu vislielākā sensācija pēc zemestrīces pirms sešpadsmit gadiem! Bet mundrā balss klausulē turpināja:

– Citēju Maksimu: „Mūsu preses fotogrāfijā manāma stagnācija, vecie meistari nespēj ieraudzīt pasauli mūsdienu acīm, mūsdienu mākslas aprises neprot pienācīgi atspoguļot savos darbos, bet, piemēram, jaunais un talantīgais fotogrāfs Teodors Skarpia pirms pāris dienām atklājis brīnišķīgu izstādi Sanvinčenco.” Tas teikts par jums, Teo!

Nevar būt! Man noreiba galva un kājas saļodzījās – vai tiešām Maksims to teicis par mani?

– Tātad, Teo, šovakar pie jums ieradīsies mūsu pārstāvis ar gatavu līgumu, vajadzēs tikai parakstīt. Citiem vārdiem sakot, vēlos jums piedāvāt fotogrāfa vietu mūsu žurnāla Specchio Milānas birojā, nekādas atrunas nepieņemu!

Vēl daži pieklājības frāzes atvadām un Krucio kungs atvadījās. Es skatījos tālruņa klausulē kā pasaku fejā – kas nupat bija noticis? Tas bija brīnums, neticams un neiespējams brīnums! Manu vārdu izrunājis Maksims, visu laiku lielākais tēlotājas mākslas kritiķis, mani aicināja strādāt uz Milānu, uz La Stampa žurnālu Spechio, ko lasa simti tūkstoši un miljoni skatās internetā! Es nespēju tam noticēt, kaut kur apziņas dzīlēs uztraukti pulsēja jautājums, vai tikai tas nav kāda asprāša neveiksmīgs joks. Cita apziņas daļa tikām līksmoja – varbūt tas tomēr notiek pa īstam?

Pievakarē pie manas studijas pielīgoja melns Mercedes, no tā izkāpa divi kungi melnos uzvalkos un stādījās priekšā kā La Stampa personāldaļas juristi. Pa dienu biju nemitīgi domājis par rīta sarunu ar Krucio kungu, izprātojos tā un šitā, laimes uzplūdi mijās ar šaubām, bet beigu beigās tomēr izlēmu – ja līgums tiks nolikts priekšā, es to parakstīšu. Tā arī notika, vīri nolika man uz galda līgumu, pirmo lapu rotāja La Stampa logotips. Uzvara! Tas ir notici! Paliec sveika Sanvinčenco, palieciet sveiki draugi, vīna krūkas un ķiploki, Teo dodas satvert lielo dzīvi aiz spārniem! Aši uzšņāpu parakstu uz papīriem, juristi atvadījās, iekāpa savā mersedesā un aizbrauca, pirms tam tikai piekodinājuši, ka nākošajā pirmdienā man esot jau jābūt darbā.

Priekā dejoju pa studiju, apgāzu divus atstarotājus, bet pat nepapūlējos tos pacelt. Aši, aši jāsāk kārtot mantas, jāsavāc visa tehnika, jāsaliek somās drēbes … Apjukumā pat nesapratu no kura gala ķerties klāt. Stop, es sev teicu, vēsu prātu, Teo, nekur nav jāsteidzas, vēl veselas četras dienas ir laiks. Aizslēdzu salonu un sāku metodiski visu savu mantību šķirot un kārtot, tā darbojoties pagāja teju visa nakts.

No rīta atslēdzu salonu un apstulbis apstājos – tā priekšā stāvēja vai visi Sanvinčenco iedzīvotāji.

–        Čau, Teo, – viņi viens pār otru sauca, – lasījām avīzē … Maksims tevi saslavējis … vai tiešām uz Milānu?

Jā, teicu, tas viss ir taisnība un pirmdien braucu prom. Ak, tā? Nu, tad mums visiem vēl jānofotografējas! Tā sākās divas trakas dienas, kad nācās nofotografēt gandrīz vai divas reizes vairāk cilvēku, nekā Sanvinčenco vispār dzīvoja. Vismaz man tā šķita. Divas zibspuldzes pārkarsa, atmiņas kartes aizpildījās zibenīgā ātrumā, tik daudz strādājis vēl nekad mūžā nebiju. Pienāca sestdienas rīts, biju ieplānojis jau doties ceļā un braukt uz Milānu ar lielu līkumu, bet iepriekšējo dienu drudžainais darbs lika plānus mainīt. Neko darīt, sēdos pie datora un sāku bilžu tūkstošu apstrādi, lai svētdien no rīta tās varētu izdrukātas saliktu plauktiņos pie studijas. Darbs nevedās, ar domām jau biju Milānā – modes skates, sporta notikumi, slavenības, skandāli … O, tā tik būs dzīve!

Un pienāca svētdienas rīts, manas pēdējās stundas Sanvinčenco. Bija četri no rīta, visi vēl gulēja, rūpīgi sakārtoju plauktiņos pie studijas fotogrāfijas, vēlāk pilsētnieki atnāks un paņems tās, bet naudiņu pa spraugu durvīs sametīs studijā. Tā ne reizi vien bija noticis arī iepriekš, mans tēvs, šīs studijas izveidotājs, bija kaislīgs ceļotājs, tādēļ bieži vien iepriekšējās nedēļas fotogrāfijas tika saliktas plauktiņos kā pašapkalpošanās veikalā. Saule lēnām kāpa ārā no jūras, “čau, Teo” sauca piena vedējs uz velosipēda, liegs vējiņš pūta no kalniem, bet es sakravāju visu savu saimniecību vecā Volvo bagāžniekā. Jau tēvs to bija pircis kā lietotu, bet mašina vēl aizvien uzticami kalpoja arī man. Ieslēdzu motoru un vēl pārlaidu pēdējo skatu dzimtajai pilsētiņai, tā vēl tikai modās. Labi vien ir, ciest nevaru asarainas atvadas, pilsētiņā nebija neviena, kurš nebūtu man meties ap kaklu un, asarām slakot krūtežu, atvadītos tā, it kā es dotos uz Marsu. Izbraucu no pilsētas uz šosejas, līdz Milānai nedaudz vairāk par 400 kilometriem.

Lielceļa straume rāva mani uz priekšu mežonīgā ātrumā, nabaga Volvo centās kā neprātīgs, tomēr lielajās sacīkstēs mēs palikām pēdējie. Rēkdami plosījās neganti Ferrari, tiem pakaļ ņiprie Fiat 500 un mazās Alfa Romeo. Tā tas pie mums iekārtots – ja pa šoseju garām aiztraucas kāds superautomobilis, pat velosipēdi sāk braukt ātrāk. Tas nekas, kad sākās Milānas sastrēgumi, stāvējām tajos kopā ar iepriekšējiem skrējējiem, pēc svaigā jūras gaisa šeit šķita, ka ieelpoju smirdīgu ķīseli. Protams, Milānā jau agrāk biju iegriezies, tomēr pilsēta mainījās tik strauji, ka mazliet apmaldījos un internetā izīrēto mitekli meklēju labu laiku. Īres maksa, protams, bija kosmiska, tomēr gaidāmā La Stampa alga bija pietiekama, lai varētu atļauties tādu nelielu greznību. Sanesu mantiņas dzīvoklī un devos pastaigā.

Visapkārt grodus viļņus vēla dzīve, cilvēki steidzās pa ietvēm, skuteru spieti lavījās automobiļu jūrā, pīkstieni un signāli, rūkoņa un dunoņa … Lielpilsēta ielauzās manā prātā vardarbīgi un ar nodomu. Gāju pa ietvi un raudzījos apkārt, pakāpeniski fona troksnis kļuva pierasts un nemitīgā skūteru vadītāju brēkāšana vairs nešķita adresēta tieši man.  Piazza di Duome apsēdos pie galdiņa kādā kafejnīcā un paņēmu šodienas avīzi. Jau pirmajā lapā plašs raksts par kādas franču gleznotājas izstādes atklāšanā Galleria del Mundi, trekniem burtiem lapas apkašā neizttūkstošais Maksima komentārs. Tas esot apbrīnojams romantiskās sintakses un postmoderniskā barbarisma apvienojums lieliskā kontinuumā, kas skatītāju aizved tālu no ikdienas meridiāniem pavisam jaunās dimensijās. Skaisti vārdi, padomāju. Cik sevi atceros, Maksimam vienmēr ir bijis viedoklis par visām norisēm mākslā, viņš bija tik slavens, ka pat skolas programmās par viņu tika mācīts.

Maziem malciņiem dzēru kafiju un domāju, līdzās pārītis amerikāņu tūristu baroja baložus. Maksims bija mūsu laika dižākais mākslas kritiķis, viens viņa vārds varēja pacelt mākslinieku debesīs, bet varēja arī nogremdēt. Maksimā ieklausījās, Maksimu ņēma vērā. Viņš esot uzaudzis bērnu namā, vēlējies kļūt par mākslinieku, bet nav uzņemts nevienā mākslas skolā dēļ dotību trūkuma. Tā Maksims pakāpeniski kļuvis par mākslas kritiķi, par visdižāko, kāds kādreiz staigājis pa zemes virsu.

Noliku avīzi, samaksāju par kafiju un devos uz Galleria del Mundi, tā atradās tepat netālu. Pie ieejas vēl kaudzēm mētājas atklāšanas svinību plastmasas šampanieša glāzītes, bija svētdiena un visi sētnieki gulēja. Galerijā bija divas visai plašas izstāžu zāles, gar sienām gleznas, gāju gar tām un centos darbos saskatīt romantisko sintaksi, tomēr vairāk par postmodernisko barbarismu nespēju ieraudzīt. Kliedzošas krāsas, kroplas sejas un ķermeņa daļas. Nezinu, neesmu Maksims un nespēju neko dižu tajā saskatīt, toties Maksima citāts jau izkopēts no avīzes, palielināts, ielikts rāmītī un iekārts skatlogā.

Palēnām pār pilsētu nolaidās vakars, motoru duna pieklusa un skūteru straumes apsīka. Cilvēki sabira daudzajās kafejnīcās gar ielām un laukumos, sarunājās un saskandināja glāzes, bet es devos uz savu dzīvoklīti gatavoties jaunajai dzīvei. Kā daudzkārt bija teicis tēvs – galvenais tikt aptverē, gan jau tevi kādreiz izšaus. Ar mani tas bija noticis, biju iekļuvis lielās dzīves aptverē un Maksims mani izšāva.

Bija nakts un iestājās dienā, čau Milāna!

–        Ā, tu laikam esi Teo, mūsu jaunais fotoģēnijs, – ar smaidu sniedza roku pusmūža vīrs ar gariem, sirmiem matiem. – Es esmu Filips Garamanidis, sauc mani vienkārši par Filu. Esi sveicināts La Stampa pasaulē un jo īpaši – žurnāla Specchio, turpmāk es būšu tavs boss un pavēlnieks.

Filips īsumā pastāstīja par žurnālu Specchio, parādīja manu jauno darba vietu un iepazīstināja ar citiem kolēģiem. Sirds dauzījās pastiprinātā ritmā, viss bija jauns un satraucošs. Noliku uz galda nobružāto fotosomu, kas man tika mantojumā no tēva, un ņēmu ārā savu lepnumu – kameru un objektīvus.

–        Vēsturiska piemiņa, vai ne? – jautāja Fils. – Piedod, vecīt, bet arī šitādiem krāmiem mēs nestrādājam. Šī nav Nikon pasaule, te īstie vīri strādā ar Canon!

Aiz kauna nosarku līdz ausu galiem un gandrīz nometu zemē savu dzidrāko portretu objektīvu. Nikon taču ir labākās fotokameras pasaulē, mans tēvs tikai tām strādāja. Jaunie kolēģi iesmējās, bet Fils viņus apsauca – arī jūs reiz bijāt iesācēji. Izvilka no kabatas vizītkarti un atslēgas un sniedza man:

–        Te būs mana skūtera atslēgas un Canonworld veikala vizītkarte, tas nav tālu, tikai pāris kvartāli. Veikalā jautā pēc Karabedo, viņš visu izdarīs, par naudu neuztraucies, tie ir darbarīki un par visu samaksās La Stampa. Somu vari paturēt, tā dveš cieņu un pieredzi. Kad būsi ticis gala ar kamerām, pūt prom uz Via Privata del Dolfin sesto namu, tur pēc dažām stundām tiks atklāta kāda tēlnieka izstāde un būs klāt viss mākslas sabiedrības zieds. Bildē visu, ko redzi, puiši te atlasīs vajadzīgo.

Saliku savu nopelto mantību skapītī un devos savā pirmajā jaunās dzīves uzdevumā. Karabedo izrādījās milzīga auguma labsirdīgs nēģeris ar plaukstām lielākām par manām pēdām kopā saliktām. Bez liekām runām viņš ātri sakomplektēja visīstāko sapņu kameru – Canon Mark 5D ar sešiem kolosālas gaismjutības objektīviem. Karabedo atvēra kameras akumulatoru nodalījumu un pievienoja tai paprāvu bateriju paku. Lieks svars, padomāju un tā arī pateicu.

–        No laukiem esi, amigo? Tas taču ir satelītapraides modems, bez tā tu ne soli nevarēsi spert. Modems ir savienots tieši ar GPS sistēmas pavadoņiem, tiklīdz tu uzņem bildi, tā automātiski tiek nosūtīta un norādīto serveri, tavā gadījumā tieši Fila tehniķiem.

Atkal nācās nokaunēties par savu nezināšanu, par tādām ierīcēm biju dzirdējis, bet redzēju pirmo reizi. Sakravāju jaunos aparātus somā un lepni izgāju no veikla, jutos kā īsts foto profesionālis. Kā mednieks ar pasaulē labāku karabīni.

Ātri atradu Via Privata del Dolfin sesto namu, tajā atradās privāts laikmetīgās mākslas muzejs. Iegāju pa greznajām metālkalumiem rotātajām durvīm, milzu telpā murdēja cilvēku simts. Tad tāds izskatās mākslas pasaules zieds! Brīvās un spilgtās drānās tērpti slīdēja starp skulptūrām ar šampanieša glāzēm rokās un klusi sarunājās. Kāds man iebikstīja sānos:

–        Eu, tu esi tas jaunais La Stampa fotogrāfs?

Jautātāja bija sīka auguma sievietīte ar pamatīgi Nikon kameru kaklā. Jā, teicu, tas esmu es, mani sauc Teo. Super, teica meitene, es esmu Mia, neatkarīgs fotogrāfs, frīlancers.

–        Vai zini? – viņa teica. – Runā, ka Maksims būšot šovakar šeit! Tāda izdevība! Nevienam vēl nav izdevies Maksimu nofotografēt, tu to zināji?

Nē, nezināju vis. Biju iedomājies – ja reiz Maksims ir tik slavens, tad taču jābūt tūkstošiem viņa attēlu, bet, ja tā padomā, nebija arī nekāda priekšstata kā viņš īsti izskatās.

Atklāšanas runas, puķes un uzslavas tēlniekam. Īpaši tajā neklausījos, jo centos pēc iespējas neuzkrītošāk fotografēt visus viesus pēc kārtas – lai pēc tam Fila puiši atrod vajadzīgo, viņi labāk pazīst vietējās slavenības. Apgaismojums bija labs, varēja iztikt arī bez zibspuldzes, pamazām virzījos uz vietu, no kurienes labāk bija pārskatāmas durvis un ērtāk būtu nobildēt Maksimu, kad tas ienāks muzejā.

–        Šī ir viena no ievērojamākajām izstādēm šajā gadā, – teica kāda dāma garā kleitā, – Maksims teica, ka nekas līdzīgs vēl neesot pieredzēts, šī esot visīstākā sensācija.

–        Jā, – viņai atbildēja sarunbiedrs, izstīdzējis jaunietis pārāk īsās biksēs. – Nudien iespaidīgi darbi! Vai dzirdējāt – jaunais Nikolā esot pakāries dienu pēc tam, kad Maksims publicēja to iznīcinošo kritiku?

–        Vai patiesi? Man gan viņa darbi šķita tīri labi!

–        Man arī, bet Maksimam ir savas metodes. Tu taču zini – ja Maksimam kaut kas nepatīk, tad tas izsaka visu.

Pāris attālinājās un sarunu vairāk nedzirdēju. Vai tiešām Maksimam ir tik liela ietekme, ka cilvēks pats šķiras no dzīves?

–        Maksims, skatieties – Maksims atnācis! – viesi sauca viens par otru skaļāk. – Kur? Kur? – visapkārt paslējās galvu mežs, daži jaunie vīrieši pacēla savas dāmas augstāk, lai tās labāk redzētu.

Nolādēts! Vietas izvēle neveiksmīga – skatu meklētājā redzu tikai muguras un pakaušus. Centos gar malu nokļūt tuvāk durvīm, kur visi spiedās un drūzmējās, lai labāk redzētu Maksimu. Neveiksmīgi, cilvēki stāvēja kā mūris. Zibenīgi uzliku platleņķa objektīvu un pacēlu kameru pēc iespējas augstāk, varbūt no augšas varēs kaut ko noķert objektīvā. Nekā, kadrā tikai blīvi saspiedušies cilvēki un durvju augšējā mala.

–        Maksims ir prom, – kāds iesaucās. – Maksims ir aizgājis! – atsaucās citi.

Viesi atkal izklīda pa visu zāli un turpināja omulīgi tērzēt, tomēr sarunu fragmentos daudz biežāk dzirdēju pieminam Maksimu.

–        Man ir bilde, – negaidot līdzās iznira Mia. – Skaties, es viņu noķēru tieši pirms ienākšanas zālē!

Mia ieslēdza kamerā apskates režīmu.

–        Sasodīts, visas bildes pagalam, – iekliedzās Mia. – Nupat vēl bija, bet paskaties, kas notiek!

Mia pavērsa kameras ekrānu pret mani. Kadrā redzamas zāles durvis un kaut kāds miglains tēls patlaban izgaisa. Neticami, nekad nebiju redzējis, ka kaut kas no uzņemta attēla vienkārši izgaist! Mia ritināja attēlu pēc attēla un katrā nākošajā miglainā tēla bija mazāk.

–        Es viņu redzēju, goda vārds redzēju! Tieši tāpat kā tevi apmēram metra attālumā! Uzņēmu ap simtu kadru, bet nevienā nekas nav redzams!

–        Kā tad tas Maksims izskatījās? – pajautāju.

–        Kā? Nu … vienkārši … tāds … Vells parāvis, neatceros! It kā nupat te bija, bet tajā pašā laikā nebija.

Mia gandrīz raudāja – gadsimta bilde pagalam. Vai nav savādi – Maksims pazuda ne tikai no viņas fotokameras, bet arī no atmiņām?

Pēc pāris stundām izstādes atklāšana bija galā, viesi izklīda, es sēdos uz skūtera un devos mājup. Notikums ar Maksimu vairs nešķita tik dīvains, visticamāk Mia kamerai bija sabojājusies atmiņas karte vai kaut kas nebija kārtībā ar sensoru. Reizēm taču tā notiek, kad fotoattēlā parādās kādi dīvaini artefekti, kas kļūst par interneta sensācijām. Tomēr parasti tas ir vienkārši defekts elektronikā.

Aizbraucu līdz redakcijai, novietoju skūteri stāvvietā un atdevu atslēgas sargam. Mana pirmā darba diena Milānā bija beigusies un biju ar sevi apmierināts. Fotogrāfijas bija izdevušās labas, Fila puišiem noteikti būs no kā izvēlēties. Atslēdzu dzīvokļa durvis un ieslēdzu gaismu, tikai tagad atcerējos, ka šodien vēl neko neesmu ēdis. Ledusskapī atradu saldētu picu un pāris skārdenes alus, kam jau sen bija beidzies derīguma termiņš. Ieslēdzu mikroviļņu krāsni un ieliku picu gatavoties, šajā brīdī kabatā sāka vibrēt mobilais tālrunis.

–        Hallo, Teo? Te Fils, vai vari runāt? – klausulē dzirdēju bosa balsi. – Klau, kolosālas bildes esi uztaisījis, tiešām lieliskas, tehniķi sajūsmā! Ē, dzirdēju, ka tajā atklāšanā pats Maksims esot ieradies, kāpēc viņu nenobildēji?

–        Biju pārāk tālu. Kad Maksims ieradās, visi spiedās tuvāk es neko neredzēju.

–        Nekas, Teo, nesatraucies! Bet cita starpā pieraksti sev kaut kur, kas Maksima fotoattēls ir viens no kārotākajiem pasaulē. Tev būs citi darba uzdevumi, bet, ja kaut kā gadās, par Maksima bildi var dabūt kādus pāris miljonus eiro.

Vēl brīdi parunājām un atvadījāmies, pica arī bija gatava. Pāris miljoni eiro! Oho, tas gan nebūtu slikti! Aiz loga jau bija satumsis, paskatījos pulkstenī – šausmas, jau pāri pusnaktij. Žigli nokopu traukus, paņēmu klēpjdatoru un ielīdu gultā. Ja jau tas Maksims ir tik vērtīgs, jāpameklē kāda informācija par viņu. Atvēru Google meklētāju un jau pēc brīža atklāju, ka internets ir pilns ar Maksima citātiem, gan slavinošiem, gan ne visai un pat klaji nicinošiem. Neviena attēla, tikai daži zīmējumi un, protams, Maksima oficiālā biogrāfija. Atradu arī kādu interesantu rakstu, kur cita starpā bija teikts: ” … kopš Maksima parādīšanās tēlotāja māksla Itālijā un Eiropā kopumā piedzīvojusi nepieredzētu uzplaukumu – pēdējos 30 gados uzceltas 853 jaunas izstāžu zāles, atvērti vairāk nekā trīsdesmit tūkstošu jaunu mākslas salonu. Pat mazos ciematos, kur agrāk bija tikai tirgus un  baznīca, tagad ir pat vairāki tādi saloni. Notiek īsts mākslas izvirdums. Mūs tas darīja uzmanīgus un atklājām, ka attīstās tikai tie mākslas novirzieni, kurus atbalsta Maksims, savukārt mākslinieki, kuru daiļradei Maksima kritika nav labvēlīga, pazūd no mākslas skatuves un ļoti bieži beidz dzīvi pašnāvībā. Katrā ziņā, ja Maksims par kādu izteicies slikti, tad tāds cilvēks mākslai ir miris uz mūžiem. Kas ir šis Maksims? No kurienes nācis un kādēļ viņam ir tik kolosāla ietekme uz procesiem mākslā? Kādēļ neviens viņu nav redzējis, bet viņa vārdam ir tāds milzu spēks?”

Tā arī aizmigu ar datoru klēpī. Sapņu nebija, šajā pirmajā dienā piedzīvotais bija pārsātinājis mani, nogulēju bez kustībām līdz pat rītam. Pamodos, pa ceļam uz darbu ātri paēdu brokastis ķīniešu ēstuvītē netālu no mājām. Redakcijā saņēmu uzslavas par teicamajiem attēliem.

–        Maksims prot saskatīti īstus talantus, – teica Fils un uzsita man uz pleca.

Var jau būt, man gan šķita, ka parastas fotogrāfijas. Tā sākās mans darbs Milānā un ar lielākiem vai mazākiem panākumiem, bez īpašiem satricinājumiem pagāja trīs mēneši. Fotogrāfu vidū jau biju pazīstams, tādēļ pēc darba kādā izstādē vai skatē šad tad ar puišiem devāmies uz Piazza di Duome, kur biju atklājis teicamu alus pagrabu. Protams, bieži vien sarunās pieminējām ar Maksimu, bet lielākoties kā tālu un nesniedzamu mistisku būtni ar tik slepenu privāto dzīvi, ka republikas prezidents varētu šķist atklāts kā palaistuve.

Ikvienu uzdevumu veicu ar sajūsmu un iedvesmu, darba bija tik daudz, ka reizēm pat nācās būt trijās izstāžu atklāšanās vienā dienā. Maksims preses slejās neskopojās ar uzslavām, vairākas reizes viņš pats ieradās izstādē, bet neviens tā arī nespēja atcerēties viņa izskatu. Vienmēr atradās kāds, kurš apgalvoja, ka viņa drauga paziņa esot vairākkārt ticies ar Maksimu, daudzi zināja stāstīt par Maksima parādīšanos tur un šur. Bieži vien visās malās runāja, ka Maksims bijis kādā izstādē, bet es noteikti zināju, ka tur viņš nav bijis. Par Maksimu runāja visi un visur, ja Maksims bija kaut ko teicis, tas tika iespiests avīžu pirmajā lapā, korupcijas skandāli un premjerministra mīlas dēkas tādos gadījumos bija otršķirīgas. Par Maksimu ikvienam bija viedoklis un Maksimam bija viedoklis par visu.

Kādu nakti mani pamodināja histērisks tālruņa zvans, telefons dusmās vibrēja jau labu laiku, kamēr tiku ārā no gultas un tumsā sataustīju to.

–        Vai Teo? Te Mia, atceries – mēs tikāmies toreiz izstādes atklāšanā!-

Nomurdēju pusmiegā kaut ko apstiprinošu un palūkojos pulkstenī – bija pustrīs naktī. Mia turpināja kliegt klausulē:

–        Teo, velc bikses kājās, mums tūlīt pat jāsatiekas! Nē, to nevar atlikt uz rītdienu! Paņem arī kameru!

Protams, atcerējos Mia, tā taču bija man pirmā darba diena Milānā. Kas noticis? Kāpēc tāda steiga naktī? Steigšus apģērbos, paķēru fotosomu, uzlēcu uz skūtera un devos Mia norādītajā virzienā. Mia mani gaidīja pie kāda tumša savrupnama Via Bramante, meitene izskatījās uztraukusies:

–        Ui, labi, ka tik ātri atbrauci, Teo, te ir tik neomulīgi!

Bijis tā – pagājušajā naktī viņai piezvanījis kāds svešinieks un stādījies priekšā kā Vatikāna pilnvarots pārstāvis, viņam esot ļoti konkrēta informācija par Maksimu un dāsns piedāvājums. Neko konkrētāk neesot teicis, tikai izspiedis no Mia solījumu šonakt četros satikties pie savrupnama Via Bramante ielā. Pulkstenis rādīja bez piecām minūtēm četri, stāvējām abi ar Mia, atspiedušies pret saviem skuteriem. Tieši četros – jo mans laikrādis iepīkstējās – līkumā parādījās automobiļa gaismas, klusi kā spoks līdzās mums apstājās teju jūdzi garš melns limuzīns. Aizmugures durvis atvērās, blāvajā salona apgaismojumā redzējām kādu sirmu vīru mājam mums ar roku. Iekāpām limuzīnā un apsēdāmies pretī viņam.

–        Labvakar, draugi, – smaidot teica nepazīstamais. Vīrietis bija tērpies elegantā melnā uzvalkā ar nevainojami baltu apkaklīti, seja pauda stingrību, bet smaids skarbo iespaidu mīkstināja. – Jūs noteikti esat Mia, bet jūs – La Stampa fotogrāfs Teodors Skarpia, daudz labus vārdus esmu par jums dzirdējis, Maksims jūs slavē …

–        Kādā nolūkā esat mūs aicinājis? – es nenocietos.

–        Pacietību, mans draugs, pacietību! Vispirms iepazīsimies – mani sauc Bertoldo Agripa, esmu Viņa Eminences personīgais pilnvarotais pārstāvis Svētā Krēsla aizsardzības lietās un man ir ļoti konkrēts piedāvājums. Sakiet, draugi, ko jūs zināt par Maksimu?

–        Nū … – teica Mia.

–        Ē … Maksims ir mākslas kritiķis – arī es gribēju kaut ko teikt, bet patiesībā jau neko vairāk nezināju, visa informācija par Maksimu pašu ietilpa dažās rindiņās.

–        Redzat? – teica Vatikāna pārstāvis. – Neko konkrētu jūs nezināt, neviens nezina. Maksims nav vienkārši mākslas kritiķis, viņš ir daudz iespaidīgāka persona, varbūt pat ievērojamākā persona Eiropā un visā pasaulē.

–        Bet Maksims taču nav politiķis! Viņš pat vairākkārt presē izteicies, ka pat neinteresējas par politiku, – teica Mia.

–        Maldāties, mana mazā dāma, lai arī Maksims tieši nav saistīts ar politiku, viņš ir pārņēmis cilvēku prātus un dara ar tiem ko vēlas. Caur mākslu viņš manipulē ar cilvēkiem, katrs Maksima vārds tiek uztverts ar vislielāko ticību. Ievērojiet – ar TICĪBU!

–        Ā, šķiet, sāku saprast uz kuru pusi stūrējat, – teicu. – Ticības akcenti tiek pārcelti no baznīcām uz izstāžu zālēm!

–        Jūs esat atjautīgs, Teo, tā tiešām notiek. Maksims nepeļ klasisko mākslu, bet arī neslavē to, cilvēki viņā ieklausās un novēršas no mūsu vērtībām aizvien lielākā skaitā. Maksims slavē laikmetīgo mākslu, ko bieži vien savādāk kā par ķēpājumiem nevar nosaukt, un cilvēki viņam tic. Miljoni un miljardi pievērsušies laikmetīgajai mākslai, bet baznīcas kļūst aizvien tukšākas.

–        Bet, varbūt tā tam jānotiek? Varbūt mākslai beidzot jāuzvar pasaule?

–        Es neiebilst pret mākslu, arī pret laikmetīgo ne, problēma ir pašā Maksimā un viņa noslēpumainībā. Svētais Krēsls uzskata, ka Maksims nav cilvēks.

Šis apgalvojums mūs satrieca kā zibens spēriens – kā Maksims var nebūt cilvēks, ja regulāri raksta presē savas kritikas? Viņš taču nevarētu rakstīt, ja pats nebūtu visus tos darbus redzējis!

–        Redzu, ka neticat man – Svētā Krēsla pārstāvis nebeidza smaidīt. – Bet padomājiet paši – jūs esat viņu nofotografējuši ne reizi vien, bet vienmēr viņa attēls no kamerām pazūd. Jūs nekad neesat runājuši ar cilvēku, kurš būtu Maksimu pats redzējis …

–        Es redzēju, ļoti skaidri – tāpat kā jūs tagad, – iesaucās Mia.

–        Un kāds tad izskatās Maksims? Liela vai maza auguma? Tumšmatis vai gaišmatis? Redzat, Mia, jūs neatceraties neko konkrētu un neviens neatceras. Varbūt tā ir kāda īpaša veida hipnoze, kas liek jums domāt, ka esat sastapuši Maksimu? Varbūt nezināma tehnoloģija? Tomēr Maksims valda pār cilvēku prātiem un liek viņiem domāt kā vēlas. Redzat, draugi, cilvēki vairs nesaskata baznīcā kādu augstāko sūtību, viņi to redz tikai kā mākslas darbu, cilvēka roku radītu.

–        Jūsuprāt Maksims ir Sātans?

–        Nē, Teo, mēs nezinām, kas ir Maksims, varbūt arī Sātans, bet varbūt iebrucējs no citas pasaules. To esam nolēmuši lūgt jūs noskaidrot. Redzat šo savrupnamu? Ne velti vēlējos ar jums satikties tieši šeit. Nams pieder kādam Maksimiliānam Rikoferdam jau vairāk nekā simts gadu. Rikoferds to ir iegādājies 1883. gadā, nekad nav to pārdevis vai ieķīlājis. Ir zināms, ka šis cilvēk nekad nekur nav reģistrēts kā uzņēmējs, nav ierakstu par viņa nāvi. Citiem vārdiem sakot, mēs uzskatām kā Maksimiliāns Rikoferds ir Maksima īstais vārds un šis ir viņa nams.

–        Un jūs domājar, ka visus simts gadus tas cilvēks arī dzīvojis šeit? – jautāja Mia.

–        Mēs uzskatām, ka viņš nekad nav no nama nācis ārā un savas manipulācijas veic no šejienes.

–        Kas jums liek būt par to tik pārliecināta?

–        Ē, Teo, ir lietas un tehnoloģijas, par kurām labāk nezināt! Teikšu īsi – mēs zinām, ar to vajadzētu pietikt. Bet tagad par materiālo pusi – ja sagādāsit man fotogrāfiskus materiālus par Maksimu, pierādīsit, ka tas ir cilvēks vai gluži otrādi – ka tas nav cilvēks, mēs samaksāsim jums piecdesmit miljonus eiro. Pagaidām mazs avanss.

Vīrs izvilka no azotes uztūkušu aploksni un pasniedza to man. Piecdesmit miljoni! Neticami! Par tādu naudu mēs kaut vai velnu pašā peklē nofotografēsim.

–        Darbam jums dodu trīs mēnešus. Aploksnē ir trīsdesmit tūkstoši, tas ir avanss, ko varat arī neatdot gadījumā, ja neizdodas iegūt pierādījumus par Maksimu. Tādā gadījumā vienkārši nesaņemsit atlikušo summu.

Svētā Krēsla pārstāvis ātri atvadījās un aizbrauca, stāvējām ielas vidū apstulbuši no nule notikušā. Aploksnē patiešām bija nauda, daudz naudas, tikai dažas bildes un tās būs vēl vairāk. Bet kādas bildes? Es sapratu ko no mums vēlās noslēpumainais Svētā Krēsla sargs – mums ir jāatrod Maksims, lai Vatikāns varētu to kompromitēt un atgūt varu pār cilvēku prātiem. Vai mums vajag tur iejaukties? Tā ir viņu cīņa, lai paši arī tiek galā. Pastāstīju to Mia.

–        Vai nav vienalga? Mēs esam profesionāļi un šis ir darba piedāvājums. Dabūsim savus piecdesmit miljonus, tad varēsim prātot par morāli.

Šaubu mirklis bija īss, ātri vien piekritu Mia – mēs esam profesionāļi, un te nav nekā personīga. Mia nocēla no sava skūtera iespaidīgu somu – tas esot viņas paparaci komplekts. Plāns bija šāds – pārlīst pāri mūrim, atrast labu slēpni kādā kokā un gaidīt.

–        Es reiz Beļģijā nosēdēju kokā gandrīz nedēļu, kamēr dabūju nobildēt slepenu BMW modeli, – teica Mia.

Mia paparaci komplektā bija viss vajadzīgais – virvju kāpnes, āķi, karabīnes, īsts alpīnistu aprīkojums. Pat nakts redzamības brilles. Mia bija viegla kā pūciņa, pacēlu viņu augstāk, lai varētu pieķerties pie mūra malas. Meitene žigli uztrausās augšā un nolaida lejā virvju kāpnes. Nakts bija tumša un apmākusies, zem mums melnēja paliels dārzs un tālāk lielais savrupnams. Nevienā logā gaisma nedega. Uzmanīgi nolaidāmies zemē otrā pusē un atklājām, ka dārzs ir pamatīgi aizaudzis, dārznieks te nav bijis jau gadiem. Mia uzlika nakts redzamības brilles un uzmanīgi pavērās apkārt.

–        Tur, tas lielais koks būs īstais, var labi pārskatīt visu mājas priekšpusi. Nupat internetā apskatīju plānu – aizmugurē namam cieši pieguļ kaimiņu nama sēta, tur nav izejas.

Mia kā kaķis uzrāpās kokā un no virvēm novija tādu kā sēdekli. Arī es uzrāpos līdzi un uzvilku kāpnes, sēdeklis bija visai ērts.

–        Kafiju gribi? – Mia piedāvāja un izvilka no somas palielu krūku.

–        Vai prāts? Kafijas smarža taču šajā bezvējā izplatīsies bezgala tālu un ātri vien mūs nodos, – es nesapratu.

–        Nebaidies, šitā ir īpaša armijas krūze desantniekiem – varētu tajā ieliet kaut vai parfīmu – soli atstatu neko nejustu.

Rīta mijkrēslī atklājās, ka dārzs ir visīstākā postaža, tas pilnībā bija aizaudzis nezālēm. Nama lievenis un durvis bija biezā slānī apauguši staipekņiem, logus klāja putekļu slānis. Māja bija acīmredzami pamesta. Dārzā nebija nevienas taciņas, kas liecinātu, ka kāds te būtu gājis.

–        Vatikāna vīrs apgalvoja, ka pavisam noteikti šī ir Maksima māja, – Mia teica.

–        Varbūt tā tikai pieder Maksimam? Viņš taču ir bagāts vīrs un var būt sapircis īpašumus pa visu pasauli.

–        Bet vatikānietis bija pārliecināts, ka Maksims šeit noteikti dzīvo. Vilks viņu zina, kas viņiem tās par tehnoloģijām, Vatikānā taču noslēpums slēpjas aiz noslēpuma.

–        Varbūt kaut kādi satelīti vai spektrometri? Bet diez vai Vatikānā ir augstās tehnoloģijas – mēģināju minēt.

–        Liecies mierā, viņiem ir pilnīgi viss!

Tā runājāmies labu laiku, namā nemanīja nekādu dzīvību. Uzradās sīks vējelis, tas sāka vilnīt nezāles dārzā un staipekņus pie mājas. Garlaikodamies paņēmu kameru ar visgarāko teleobjektīvu un sāku pētīt namu sprīdi pa sprīdim. Apmetums saplaisājis un nolobījies, logi tik netīri, ka cauri nevar redzēt neko. Pētīju durvis un pamanīju, ka tās ir nedaudz pavērtas, vēl nedaudz pietuvināju attēlu – aiz durvīm bija redzama melnā kurpē ieauta kāja. Klik, klik, klik, klik, klik, automātiski piespiedu fotokameras slēdzi. Kāja aiz durvīm pazuda.

–        Ko tu dari, dullais, – iešņācās Mia, – ieslēdz taču kluso režīmu, nejēga!

Ieslēdzu apskates režīmu un parādīju ekrānā attēlus. Abi ar Mia pārsteigti skatījāmies kā kurpē ieautā kāja pamazām izgaist.

–        Tas ir Maksims, es zinu! – čukstēja Mia. -Tāpat kā toreiz izstādē – no sākuma viņš attēlā bija, pēc tam izgaisa!

Tikām bija ataususi diena, nācās klusām piezvanīt Filam, lai pateiktu, ka šodien redakcijā nebūšu, jo esmu atradis kādu īpašu tēmu. Ap pusdienlaiku karstums kļuva neciešams, no Mia bezdibenīgās somas viena pēc otras parādījās ūdens pudeles, dažādas uzkodas un pat auksta pica. Neganti svīstot pavadījām kokā visu dienu un vakars pienāca kā īstens atvieglojums.

–        Paklau, kad paliks galīgi tumšs, ejam iekšā. Tur kāds bija, bet ārā neviens nav nācis, – teica Mia.

Es piekritu, jo tupēšana kokā bija galīgi apnikusi. Varbūt Mia nebija nekas pretī nosēdēt slēpnī nedēļu viena automobiļa attēla dēļ, tomēr man labāk patika pa nakti gulēt savā gultā un fotografēt mazāk bīstamus objektus.

Pilsētas trokšņi pieklusa un nakts nolaidās pār aizaugušo dārzu, cenzdamies netrokšņot, uzstādīju kamerai platleņķa objektīvu un visspēcīgāko zibspuldzi. Ja kaut kas tai mājā būs, tas tiks nofotografēts. Sagatavoju arī analogo un Polaroid kameru – var būt no analogajiem attēliem Maksims nepazudīs? Uzmanīgi norāpāmies no koka, Mia uzlika nakts redzamības brilles un tuvojāmies mājai. Tāpat kā iepriekšējā naktī, tā stāvēja klusa un pamesta.

–        Ej tu pa priekšu, ja gribi, var paņemt redzamību – Mia sniedza man ierīci.

–        Nevajag, man ir lukturītis, – atbildēju. – Neviens te apkārt nestaigā un logi ir tik netīri, ka no ārpuses nekas nebūs redzams.

Durvis nebija aizslēgtas, tās atvērās ar tādu čīkstu, ka to būtu dzirdējis ikviens, kas atrastos mājā. Tomēr iekšā viss bija tukšs un kluss, neviens nesteidzās skatīties, kas ielauzies. Plašajā pirmā stāva telpā valdīja pilnīgs haoss, mēbeles salauztas un izmētātas, no sienām lielām lēkšķēm karājās tapetes. Nākošajā telpā griesti bija iebrukuši.

–        Paklau, tu tiešām domā, ka te kāds varētu dzīvot? – es jautāju. – Lai kāds dīvainis tas Maksims būtu, te viņa noteikti nav. Te vispār neviena nav.

–        Tā izskatās, bet apskatīsim visu rūpīgi. No kurienes tad tā kāja radās? Ja nav nekā, tad nav, mēģināsim citur. Sliktākajā gadījumā vienkārši nedabūsim tos Vatikāna miljonus.

Ar lukturīti spīdināju visapkārt, bet visur bija tā pati postaža, ne vēsts no Maksima vai kādas citas radības. Ieslēdzu kameru un rūpīgi nofotografēju visu. Nebija jēgas slēpties, namā noteikti neviens nedzīvoja jau ļoti sen. Māja bija daudz lielāka, nekā izskatījās no ārpuses, pirmajā stāvā saskaitīju kādas desmit telpas, bet otrajā stāvā kāpt baidījāmies – daudzām istabām grīdas bija iebrukušas un kāpnes arī izskatījās galīgi sačākstējušas. Varbūt kādu stundu bijām klīduši pa tukšo un pamesto namu, izņemot putekļus un dažas žurkas te nekā nebija, abi bijām safotografējuši pilnīgi visu, būs pierādījums Vatikānam, ka viņi maldās un Maksima te nav.

Jau devāmies uz izeju, kad Mia pēkšņi satvēra mani aiz rokas – skaties! Pavēros norādītajā virzienā un pamanīju no kādām durvīm pa spraugām spīdam gaismu. Kā iepriekš to nebiju pamanījis? Tās bija durvis uz pagrabu, pat prātā nebūtu ienācis tur meklēt visslavenāko cilvēku pasaulē. Uzmanīgi pavēru durvis un ieskatījos iekšā, diezgan stabilas trepes veda līdz nākošajām durvīm caur kuru spraugām spiedās ļoti spilgta balta gaisma. Uzmanīgi kāpām lejā, uzliku objektīvam visblīvāko filtru. Nākošās durvis nemaz nevajadzēja vērt vaļā, tiklīdz pastiepu roku, tās atvērās pašas. No sākuma neredzējām itin neko, tikai baltu, līdz sāpēm žilbinošu gaismu. Sargādamies aizlikām acīm priekšā rokas un pamazām sākām apjaust kontūras. Tā bija neliela telpa, bet tās vidū savas pēdas četras liela, mirdzoša lode. Tā lēnām griezās. Neapzināti sāku fotografēt, kadru pēc kadra, nespēdams atraut skatu no gaismas. Lode sāka kļūt tumšākā, jeb man tikai tā šķita? Nē, pēc brīža kļuva skaidrs, ka tā dziest, lode no mirdzoši baltas kļuva dzeltena, tad oranža, brūna un pēc pāris minūtēm nodzisa pavisam.

–        PIETIEK! – kaut kur tepat līdzās atskanēja negants brēciens. Abi ar Mia salēcāmies izbīlī, kas tur kliedza? Bija iestājusies pilnīga tumsa, es ieslēdzu lukturīti. Telpa šķita tukša, ne lodes, ne kā cita. Kas tas bija? Kāpēc pamestā mājā pagrabā bija tāda mirdzoša lode? Kāds tam sakars ar Maksimu?

–        Iesim prom, – teica Mia. – Šķiet, ka te viss ir beidzies.

Uzkāpām pa trepēm pirmajā stāvā un jau grasījāmies doties prom, kad pamanījām ārdurvīs kādu stāvam. Tā bija cilvēka figūra, bet izplūdusi un neskaidra, caur to varēja redzēt kokus un zvaigznes.

–        Jūs meklējat Maksimu? Viņš ir prom un neatgriezīsies, – figūra teica.

Mia sagrāba manu roku kā spīlēs un čukstēja: – Tas ir spoks, vai?

Tikām tēls turpināja:

–        Pirm brīža visas ziņu aģentūras pasaulē saņēm ziņu, ka Maksims ir miris. Tā būs nepastrīdama, patiesa un bezapelācijas vēsts. Nebūs Maksima bēres, nebūs kapavietas. Maksims būs aizgājis uz visiem laikiem.

–        Tu … tu esi Maksims? – beidzot izdabūju pār lūpām.

–        Nē, es esmu viņa projekcija cilvēkiem. Es esmu Maksima publiskā seja.

–        Vai tu .. – es gribēju bilst, bet šajā brīdī projekcija izgaisa. Klik, un viss – nupat bija, bet vairs nav. Kā lampiņa. Raudzījāmies tukšajā durvju ailē rokās saķērušies – šai naktij piedzīvojumu bija gana. Pēkšņi atdzīvojās mans tālrunis, zvanīja Fils.

–        Teo, pie viesiem svētajiem, kur tu vazājies? Kāpēc tevi nevar sazvanīt? Un, kas tās par bildēm, kas nāk no tevis? Met visu pie malas un tūlīt pat brauc šurp, te notiek pilnīgs vājprāts – Maksims esot miris, visas ziņu aģentūras ziņo!

Tik ātri tā ziņa izplatījusies? Sēdāmies uz saviem skuteriem un es teicu Mia:

–        Zini, ko nupat man teica Fils? Viņi jau zina, ka Maksims ir miris un pilsētā kaut kas notiekot!

–        Tik ātri? – Mia lika galvā ķiveri. – Nupat taču, tikai pirms dažām minūtēm Maksima spoks to pavēstīja!

Iedarbinājām skūterus un aiztraucāmies naktī uz Piazza di Duome. Jau tuvojoties laukumam redzējām aizvien vairāk un vairāk cilvēku ejam tajā pašā virzienā. Daudzi raudāja, stiepa rokas pret debesīm un sauca: “Maksim, nepamet mūs!” Laukums jau bija pilns raudošu cilvēku, visapkārt skanēja vaimanas. Cilvēku bija tik daudz, ka tikai ar pūlēm tikām uz priekšu. Maksims miris, Maksims miris, skanēja visapkārt. Galu galā nonācām pie La Stampa biroja, Mia cieši turējās man līdzās, cieši apņēmusies nepalaist garām neko no notiekošā. Redakcijā dūca kā bišu stropā, no visām pusēm skanēja ienākošo e-pasta ziņu signāli, fakss izvēma lapu pēc lapas. Bija grūti tam noticēt, jo lielais pulkstenis pie sienas rādīja puspieci naktī. Fils, mani ieraudzījis, palēkdamies traucās šurp.

–        Kur tu, vellos, vazājies, pārējie jau skraida pa pilsētu, notiek kaut kas neiedomājams! Gleznotāji graiza un dedzina savas gleznas, tēlnieki skalda skulptūras! Pats redzēji, kāda masu psihoze darās apkārt! Pagaidi, neskrien vēl nekur – kas tās par bildēm, ko pirms kādas stundas nobildēji? Tehniķi apgalvo, ka tā esot saule.

Fils pieveda mani pie kāda no datoriem, kur ekrānā bija redzama mirdzošā lode no pagraba.

–        Skatieties! – kāds no tehniķiem bakstīja ar pirkstu ekrānā. – Tā noteikti ir saule! Re, kur perturbances, tur plankumi! Varu likt galvu ķīlā, ka arī astronomi apstiprinās, ka tā ir saule. Tikai kā iespējams sauli nofotografēt bez īpaša filtra un tādā tuvumā?

–        Nu, Teo? Ko teiksi par šito? Kur tu nakts vidū nofotografēji sauli?

Nācās izstāstīt Filam par pamesto pagrabu un lodi pagrabā, par Vatikānu un piesolītajiem miljoniem gan noklusēju. Nezinu, vai viņš tam noticēja, bet ar to saruna beidzās, es paņēmu objektu sarakstu un aiztraucos fotografēt grautiņus mākslas salonos.

Pie kādas izstāžu zāles ar pamatīgu tuteni rokās sēdēja gleznotāja, pirms nedēļas šeit tika atklāta viņas izstāde. „Mākslas vairs nav,” viņa murmināja, „viss ir sabrucis un aizkars nolaists. Vaduguns ir nodzisusi, vairs nav mākslai savas bākas.” Fotografēju izmisušo sievieti, bet viņa pat nepamanīja zibspuldzes zibšņus. Visapkārt valdīja haoss – sagraizīti audekli, izsisti stikli un apgāztas vāzes.

Tā pagāja nakts, līdz ar dienu cilvēki pamazām izklīda, iestājās tāds kā truls atskārtums, ka Maksims patiešām ir miris. Nākošajās dienās it kā viss atgriezās parastajās sliedēs, bet izdemolētie mākslas saloni un izstāžu zāles vairs neatvērās, bija nodzisusi uguns, kas tik daudzus gadus rādīja ceļu. Gāja nedēļas un mēneši, bet agrākā mākslas spozme un līksmība neatgriezās. Neviens vairs nezināja, vai glezna ir laba vai slikta, gleznotāji uz visiem laikiem pārtrauca gleznot un pārkvalificējās par krāsotājiem – te vismaz bija kāds, kurš skaidri pateica priekšā kādā krāsā siena būs. Itālijā un citur Eiropā tika slēgts viens muzejs pēc otra, cilvēki pārstāja uz tiem iet. Mēnesi pēc Maksima aiziešanas durvis aizvēra Luvra un Prado. Vatikāns arī bija zaudējis, cilvēki negāja uz baznīcām, jo neredzēja vairs tajās pat mākslu. Viena pēc otras baznīcas tika slēgtas, bet Svētā Pētera laukumā ieviesās čigānu tirgus.

Arī man vairāk nebija ko darīt, stundām nīkuļoju redakcijā un labi, ja pāris reizes aizbraucu uz kādu objektu. Bet tās vairs nebija spožās izstādes un košie tērpi, tas nebija šampanietis un ziedi. smiekli un jautrība. Fotografēju satiksmes negadījumu un slepkavību sekas, fotokamerā nācās piesātinājuma iestatījumus samazināt, jo savādāk pārāk daudz attēlos bija sarkanās krāsas. Tā nebija māksla, un pēc pāris nīkulībā pavadītiem mēnešiem arī La Stampa veica lielo tīrīšanu un slēdza žurnālu Specchio.

Sakravāju savu iedzīvi un veco Nikon fotokameru mašīnas bagāžniekā, arī šī lappuse manā dzīvē ir pāršķirta. Vēl pēdējo reizi aizgāju uz Piazza di Duome un apsēdos pie galdiņa, pie kura sēdēju dienu pirms sāku strādāt La Stampa. Avīzēs vēl aizvien rakstīja par mākslas sabrukumu, runāja par laiku pirms un pēc Maksima, atzina, ka viss ir zudis un vairs neatgriezīsies. Kas tad bija Maksims? Cilvēks vai lode pamestas mājas pagrabā? Varbūt Dievs? Nezinu, tik daudz jautājumu, bet atbildes nevienas. Varbūt tāda Maksima nemaz nebija? Varbūt cilvēki tikai piedēvēja tam savus uzskatus? Prātā iekrita Vatikāna pārstāvja minētais gada skaitlis – 1883. Vai gan 19. gadsimta beigās neaizsākās laikmetīgās mākslas uzplaukums? Vai gadsimtu mija neiezīmēja krīzi Baznīcā? Varbūt mūsu slepenajam viesim bija taisnība – Dievs pārcēlās no tempļiem uz izstāžu zālēm? Ja tā, tad Viņš ir pametis visus, vienkārši piekusis no cilvēku prātu pārvaldīšanas un devies prom. Projekcija teica, ka uz viesiem laikiem, bet varbūt tomēr atpūtīsies un atgriezīsies? Vai pasaules vēsturē jau nebija līdzīgs notikums pirms divtūkstoš gadiem?

Pāri laukumam nāca kāda pazīstama figūra, tā bija mazā Mia ar neiztrūkstošo Nikon kameru kaklā.

–        Sveiks! – viņa jau pa gabalu sauca. – Dzirdēju, ka dodies prom.

–        Jā, dodos  gan, te galīgi nekā vairs nav ko darīt.

–        Skumji, ka viss tā sanāca, man daudz labāk patika, kad noslēpumainais Maksims bija dzīvs.

–        Tā ir, – es teicu, – mani kaut kā nepamet doma, ka esam kaut kā saistīti ar Maksima pazušanu. Varbūt, ja nebūtu līduši tajā pamestajā mājā, viss vēl būtu pa vecam.

–        Es arī par to esmu domājusi, Teo, tomēr nevaru pieļaut domu, ka esmu kaut kā atbildīga par mākslas bojāeju pasaulē. Pārāk daudz tika mazam radījumam kā man.

–        Ko tagad darīsi? Tev arī ar darbiem švaki, vai ne?

–        Izdzīvošanai jau sanāk, bet, kopš nav vairs izstāžu, darba kļuvis gaužām maz un dzīve vispār tāda bāla, mazasinīga.

–        Paklau, Mia, brauc līdzi uz Sanvinčenco! Man tur pieder fotosalons, nav jau nekāds šikais, bet priekš tādas mazas pilsētiņas pilnīgi pietiekami. Ja tur nav darba, vienmēr var zvejot, tā kā badu mirt nesanāk. Ko saki?

–        Izklausās jau jauki, te mani nekas vairāk nesaista, bagātībā arī neesmu iedzīvojusies, visa mantība, rau, šajā somā ietilpst.

Samaksāju par kafiju un divatā devāmies prom manā vecajā Volvo. Tikai nedaudz vairāk par 400 kilometriem un – sveika, Sanvinčenco, varbūt kādreiz māksla atdzims un nāks jauns Maksims?

 

© Didzis Sedlenieks 2011

LIELAIS NUNJESS

Reizēm dzīvē gadās visneticamākās lietas, par kuru iespējamību tu neesi pat sapņos iedomājies, tā notika arī ar mani – pašam negribot kļuvu par vienīgo cilvēku pasaulē, kam kaut nedaudz izdevies iepazīt lielo Nunjesu, visu laiku un tautu labāko futbolistu. Es pat teiktu vēl skarbāk – es nedaudz iepazinu Nunjesa cilvēcīgo pusi, bet to otru pusi nespēja ieraudzīt neviens, arī es. Protams, ja tāda vispār bija. Es sliecos uzskatīt, ka bija, citi tam svēti tic, bet pārējie tikpat kaismīgi noliedz. Paradoksāli, ka vienīgais cilvēks, kurš Nunjesu pazina, itin neko nejēdza no futbola. Jums to droši varu teikt, jo Kostarikā par tādu nezināšanu var nākties ciest. Tur tikai Jēzus ir varenāks par futbolu, bet čempionātu laikā arī viņam jāzaudē pirmā vieta ļaužu apziņā.

Viss sākās tieši pirms pieciem gadiem, ļoti labi atceros to 21 .jūliju. Diena bija sasodīti karsta, bija tik karsts, ka asfalts uz ielām kusa un lipa pie kurpēm. Visu dienu biju lēkšojis pa Sanhosē priekšpilsētām, vākdams materiālu kādam rakstam. Tēmu vairs neatceros, tolaik mani bija pārņēmusi misijas apziņa būt pirmajam žurnālistam, kurš atmaskotu bērnu iesaistīšanu narkotiku tirdzniecībā. Misija neizdevās, par slavenāko žurnālistu valstī nekļuvu, bet iemantoju tik daudz ietekmīgu ienaidnieku, ka ar laiku nācās bēgt no valsts.

Tātad diena bija velnišķīgi karsta, pienāca tveicīgs vakars. Tumsa neatnesa gaidīto vēsumu, bezvējā karstais gaiss bija piesātināts automobiļu izplūdes gāzēm un koku lapas karājās nekustīgas un saļukušas. Apsēdos kādā ielas kafejnīcā pie galdiņa un pasūtīju alu. Bagātīgi nosvīdis tukls viesmīlis atnesa rasas lāsītēm klāto glāzi un nolika uz galdiņa. Automātiski pavilku glāzi tuvāk, lai kāda no viņa sviedru lāsēm neiekristu dzērienā. Sūcu ledus auksto alu un pirmo reizi šajā dienā sajutu kaut ko, kas nav tikai visu aptverošais karstums. Aukstais šķidrums izplūda pamanu ķermeni un iesūcās pat vistālākajās porās. Biju patīkami atslābis un no alus teju vai skurbis, kad kaut kur netālu izdzirdu kņadu. Kāds kādu lamāja, citi tam piebalsoja. Paskatījos trokšņa virzienā un ieraudzīju bariņu zēnu – viens skrēja pa priekšu, bet trīs citi klaigādami viņam pakaļ. Parasts ielas puiku kautiņš, tas nebūtu piesaistījis manu uzmanību, ja vien bēdzējs nebūtu pilnīgi kails. Tas bija izstīdzējis gadus piecpadsmit vecs zeņķis tumšu ādu, pakaļ viņam dzinās trīs parastie ielas dauzoņas treniņtērpos. Parasti tādos notikumos neiejaucos, ielas dzīves nežēlīgos likumus nav iespējams izmainīt, bet bēdzējs bija tik kārns un vājš, ka niknie vajātāji varētu viņu vienkārši salauzt. Pielēcu kājās un veikli aizlidināju pa gaisu pirmo vajātāju, pēc tam otru. Skolas laikā biju itin labi spēlējis regbiju, tāpēc apturēt skrienošu cilvēku nebija grūti. Trešais vajātājs apstājās, paskatījās uz saviem biedriem, kuri vāļājās pa zemi, un aizbēga. Pakritušie arī slējās kājās un skaļi lamādamies aizskrēja. Bēglis bija apstājies, viņa vājās krūtis cilājās un mute kampa sakarsušo gaisu. Zēns stāvēja un elsoja, bet prom nebēga, kā to būtu darījis jebkurš cits, kurš brīnumainā kārtā ticis vaļā no vajātājiem. Piegāju pie zēna un jautāju:

–        Viņi tevi piekāva? Vai aplaupīja?

Puisis neko neatbildēja, tikai pakratīja galvu.

–        Vai gribi padzerties? – jautāju.

Zēns pamāja. Novilku žaketi un apsēju viņam ap vidu, aizvedu pie sava galdiņa un apsēdināju. Jezgas satraukti, no kafejnīcas bija iznākuši viesmīļi, slaucīja sviedrus, sita sev pa gurniem un skaļi tērgāja par nule notikušo sadursmi. Tā pie mums notiek vienmēr – ja kaut vismazākais notikums pārtrauc ikdienas plūdumu, tas uzreiz kļūst par sensāciju, kas nekavējoties skaļi jākomentē un jāapspriež. Pamāju viesmīļiem, lai atnes zēnam kolu.

Zēns bija vājš, bet garš, gandrīz manā augumā, lielām plaukstām un pēdām. Mati viņam bija īsi apgriezti, ādas krāsa tumsnēja. Bet vispārsteidzošākais bija viņa acis. Reiz biju redzējis suņus – haskijus. Tad, lūk, zēnam acis bija tieši tādā spokaini zilā krāsā. Tās mirdzēja kā divas spožas zvaigznes melnīgsnējā sejā. Mazliet pat neomulīgi kļuva no tā acu ziluma, šķita, ka tās manī urbjas kā adatas. Zēns maziem malciņiem dzēra kolu, pakāpeniski nomierinājās un atelpojās.

–        Kā tevi sauc? – es jautāju.

–        Nunjess, – zēns atbildēja.

–        Uzvārds? Bet kāds tev vārds?

–        Nunjess, – zēns nopietni teica.

–        Kā tad īsti ir? Tevi sauc Nunjess Nunjess?

–        Nunjess, – zēns pakratīja galvu.

Nunjess Kostarikā bija visai parasts uzvārds, zināju, ka daži cilvēki saviem dēliem arī tādu vārdu ielikuši. Savādi, pat man bija zināma vārda Nunjess maģiskā nozīme. Ektors Nunjess bija slavens futbolists un vēl slavenāks treneris, kurš 1995. gadā aizveda mūsu valsts izlasi līdz uzvarai Amerikas Kausā. Nunjess tajā gadā kļuva par nacionālo varoni un līdz pat savai nāvei pirms gadiem divdesmit, bija visslavenākais cilvēks Kostarikā. Arī tagad katrā pilsētiņā pie mums ir kāda ēka, iela vai laukums, kas nosaukt viņa vārdā. Un man priekšā sēdēja vēl viens Nunjess.

–        Kur tu dzīvo? – jautāju zēnam. – Es varētu aizvest tevi mājās.

Nunjess paraustīja plecus un ar roku novilka plašu loku visapkārt.

–        Tu esi bezpajumtnieks? Tev nav māju?

Atkal tas pats nenoteiktais žests, sak’ es dzīvoju visur.

–        Klau, Nunjess, tu neproti runāt? Esi mēms?

–        Nunjess, – zēns piesita sev pie krūtīm un pakratīja galvu.

Kaut kas zēnā bija pievilcīgs arī bez zilajām acīm, visā viņa stājā bija kaut kāda pašpaļāvība, iekšējs spēks, varbūt lepnums. Viņš sēdēja taisni, taisnu muguru un galvu lepni pacēlis. Viņš itin nemaz neizskatījās pēc mazajiem bezpajumtniekiem, tie visi kā viens bija kustīgi kā ūdenszāles un pļāpāja bez mitas. Nunjess bija pilnīgi citādāks. Varbūt viņš ir no citas valsts? Nē, viņš saprata visu, ko teicu.

–        Labi, Nunjess, ja reiz tev nav māju, aizvedīšu tevi pie sevis, sameklēsim kādu apģērba gabalu. Šitāds pliks pa pilsētu nevar staigāt. Ar mieru?

Zēns pamāja, mēs piecēlāmies un gājām uz manu automobili, kas bija novietots turpat netālu. Aizvedu Nunjesu uz savu dzīvokli, sameklēju viņam bikses un kreklu. Tas viss viņam, protams, bija par lielu, drēbes smieklīgi karājās uz viņa kaulainajiem pleciem. Pa visu šo laiku Nunjess nebija bildis ne vārdam tikai ar lielu interesi visu pētīja savām zilajām acīm. Pagatavoju mikroviļņu krāsnī divas saldētās ķīniešu nūdeļu paciņas, izņēmu irbuļus un sāku ēst. Nunjess paņēma savus irbuļus, pagrozīja tos, paskatījās kā es ēdu un sāka tik naski locīt iekšā, itin kā visu mūžu būtu ēdis ar ķīniešu irbuļiem. Dīvainas tas puika, skaidrs, ka līdz šim viņš neko tādu nebija redzējis, bet iemācījās dažu sekunžu laikā. Izmetu ārā tukšās nūdeļu kārbas un teicu Nunjesam:

–        Tā, nu tu esi apģērbts un pabarots. Vari doties prom vai palikt tepat līdz rītam. Rīt braukšu uz darbu, varu aizvest kaut kur, ja vēlies.

Nunjess pakratīja galvu.

–        Ko – nē? Iesi vai paliksi?

Nunjess atkal pakratīja galvu. Nu, Dievs ar viņu, padomāju, lai dara kā grib, aizgāju uz istabu un ieslēdzu televizoru. Apsēdos krēslā un sāku spaidīt pogas uz tālvadības pults. Pēc brīža pamanīju, ka istabā ienācis arī Nunjess un ar interesi vēro, ko es daru. Viņa zilās acis tumsā spīdēja spožāk par televizora ekrānu. Centos uz viņu neskatīties, jo zilajās acīs bija kaut kas svešs un biedējošs.

Nunjess palika pa nakti un neaizgāja no rīta. Viņš neaizgāja arī nākošajā rītā, aiznākošajā, pēc nedēļas un pēc mēneša. Citiem vārdiem sakot, Nunjess palika pie manis dzīvot. No sākuma es biju sašutis par tādu ielaišanos manā privātajā dzīvē, bet nemetīšu taču puiku ar varu uz iela un ar laiku pieradu. Nunjess nekad nerunāja, neko nevaicāja, uz visiem jautājumiem atbildēja ar nenoteiktu žestu, vienīgais viņa izrunātais vārds bija un palika “Nunjess”. Reizēm viņš pa dienu vai naktī kaut kur izgāja, bet vienmēr atgriezās. Lielākoties viņš sēdēja pie loga un skatījās ārā vai skatījās televizoru. Reizēm viņš pie TV nosēdēja vairākas diennaktis pēc kārtas. Nunjess ēda ļoti maz un vispār bija tik kluss un nemanāms kaimiņš, ka reizēm pat aizmirsu, ka viņš ir dzīvoklī.

Drīz atklājās Nunjesa lielā kaislība – futbols, viņš varēja stundām sēdēt pie televizora un skatīties spēli pēc spēles. Viņa aizraušanās bija tik dziļa, ka nācās nopirkt vēl vienu televizoru un uzstādīt virtuvē, savādāk nemitīgā raustīgā blāzma viesistabā traucēja man gulēt. Nunjess pārvācās uz virtuvi un no rīta lielākoties atradu viņu sēžam tur un platām avīm skatoties ekrānā. Viņš skatījās visus futbola kanālus pēc kārtas, šķita, ka viņu itin nemaz nemulsina tas, ka komentētāji runāja dažādās valodās, ne tikai spāņu.

Tā bijām nodzīvojuši kādās pāris nedēļas un man ienāca prātā iepriecināt Nunjesu – es nopirku mums biļetes uz futbolu, spēlēja Kostarikas un Brazīlijas izlases. Futbola notikumiem līdzi nesekoju, bet zināju, ka kopš 1995. gada mūsējie brazīliešus vairs uzvarēt nebija spējuši. Apsēdāmies savās vietas lielajā Sanhosē stadionā, troksnis apkārt bija neaprakstāms. Sākās spēle, atmosfēra visapkārt bija tā nokaitēta, ka šķita – tūlīt notiks sprādziens. Otrā puslaika sākuma brazīlieši iesita pirmos vārtus, stadions vārījās. Biju pārliecināts, ka temperatūra apkārt pacēlusies vismaz par pāris grādiem. Nunjess bija pārvērties, viņš lēca kājās, vicināja rokas, kaut ko kliedza, ar vārdu sakot, uzvedās tāpat kā visi pārējie stadionā. Biju pārsteigts par vienmēr klusējošā un kā ēna neredzamā Nunjesa pārvērtību. Viņa acis spulgoja vēl spožāk nekā parasti, Nunjess bija ekstāzē. Pēc spēles braucot mājās, viņš vēl bija tik satraukts, ka knapi varēja nosēdēt uz vietas.

Pēc šīs spēles Nunjesa apsēstība ar futbolu kļuva nevaldām. Tagad viņš ne tikai skatījās televizoru, bet arī apmeklēja visas spēles, kas notika Sanhosē. Tas nebija lēts prieks, uz augstākās līgas spēlēm biļetes bija dārgas, bet Nunjesa zilās acis spīdēja tik spoži, ka visciešāk apņemšanās nedot vairāk naudu salūza kā zibens pret sienu. Patiesībā ar naudu bija pavisam švaki, jo darbā bija iestājies pagrimums un izdevēji vairs negribēja manus rakstus pirkt. Narkotirgoņus atmaskojošajam materiālam informācija krājās gaužām lēnām, jo sliktajiem puišiem bija sakari visās malās. Viss beidzās ar to, ka mani arestēja un noturēja policijas iecirknī trīs dienas. Kad atbrīvojos, konstatēju, ka Nunjess nekur nav aizgājis, tāpat tupēja virtuvē pie televizora. Ledusskapis bija tukšs, bet Nunjesu tas itin nemaz neuztrauca.

–        Tev laikam pat ēdiena vietā futbols? – aizkaitināts pajautāju.

Nunjess paskatījās manī savām mirdzošajām haskija acīm un pasmaidīja. Arī es skumji pasmaidīju.

Nākošajā dienā nebija nekā prātīga ko darīt,, kā nekā sestdiena. Neko arī negribējās darīt. Policijā man bija pamatīgi aplauzuši spārnus un ieskaidrojuši, ka nav ne mazāko iespēju iedragāt gadu desmitiem pastāvējušo kārtību. Tā bija klints, kurai es ar savu koka zobentiņu mēģināju robu citrst. Garlaicības mākts tupēju pie datoru un bezmērķīgi rakājos internetā. Pamanīju, ka kādā no mazajiem stadioniem notiek draudzības spēle starp Sanhosē un Sanpaulu pilsētu skolēnu komandām. Tie ir Nunjesa vienaudži, padomāju, viņam būs interesanti paskatīties kā spēlē tādi paši puikas kā viņš. Iesēdāmies mašīnā un aizbraucām uz stadionu.

Tribīnes bija patukšas, tādas skolēnu spēles apmeklēja tikai iesīkstējuši fanātiķi un komandu vervētāji, kuri možu aci centās izskaitļot, kurš no zeņķiem varētu būt nākošais Pele vai Ronaldinju. Es jau teicu, ka futbols mani itin nemaz neinteresēja un šeit atrados tikai un vienīgi Nunjesa dēļ, kurš atkal bija pārvērties apsēstā līdzjutējā. Dīvaini, viņam nevajadzēja spēli ar zvaigžņu vai valstu izlašu piedalīšanos, tieši tāpat viņš juta līdzi skolēniem. Otrais puslaiks jau bija pāri pusei un Sanhosē komanda zaudēja ar rezultātu 5:0. Nunjess dīdījās un trinās savā sēdvietā līdz neizturēja un aizskrēja uz laukumu, lekdams pāri soliem un barjerām. Viņš kā viesulis iebrāzās laukumā, pāris milzu soļiem sasniedza spēlētāju, kuram patlaban bija bumba, meistarīgi to atņēma un aizjoņoja Sanpaulu vārtu virzienā. Viņu centās apturēt gan spēlētāji, gan tiesneši, bet Nunjess tikai joņoja uz priekšu. Šķita, ka bumba pieaugusi viņam pie kājām, tā ne uz mirkli neatrāvās no viņa kedas un neparipoja sāņus ne par sprīdi. Vārtsargs mēģināja bumbu ķert, bet Nunjess to uzsita augstu gaisā un lēcienā ar pieri iesita tieši vārtu augšējā stūrī.

Spēle tika apturēta, pie Nunjesa skrēja gan tiesneši, gan laukuma apsargi un viņš tika uzstājīgi aizraidīts prom. Zēns atnāca atpakaļ tribīnēs un apsēdās man līdzās. Viņš bija pelēks, acis nodzisušas, viss augums sagumis kā tukša riepa, Nunjess izskatījās sabrucis. Apliku viņam roku ap pleciem un teicu:

–        Futbolu jāspēlē komandā, Nunjess. Lai arī kā tu justu kādai komandai līdzi, nevar tā mesties laukumā un censties parādīt kā jāspēlē.

Nunjess skatījās manī savām zilajām acīm un varēja redzēt, ka viņš saprot, bet nepiekrīt.

–        Zelta vārdi, senjor,– man līdzās atskanēja kāda balss.

Paskatījos tajā virzienā un ieraudzīju līdzās apsēžamies gara auguma vīrieti rūtainā uzvalkā. Kurš vēl mūsdienās staigā rūtainos uzvalkos? Vīrs apsēdās līdzās un vērsās pie Nunjesa:

–        Dēliņ, tu esi kāda futbola zvaigzne vai kaut kas tamlīdzīgs? Es nekad vēl neesmu redzējis kādu tā vadām bumbu un iesitām šādus vārtus! Tas bija brīnišķīgi, lieliski, fantastiski, apbrīnojami!

Nunjess nekādi nereaģēja, tikai skatījās vīra rūtainajā uzvalkā.

–        Piedodiet, senjor, laikam vajadzēja vispirms stādīties priekšā, – svešinieks teica, – Mani sauc Hesus Manuels Barta, esmu komandas Herediano galvenais treneris.

–        Verans Vespa, žurnālists, – es teicu, paspiezdams viņa pastieptu roku.

–        O, senjor Vespa, jūsu dēls laikam kopš dzimšanas trenējas futbolā?

–        Nē, senjor Barta, cik man zināms, viņš futbolu līdz šim redzējis tikai televizorā. Bet futbols viņam patīk, viņš ir redzējis teju visas spēles Sanhosē pēdējo pāris mēnešu laikā, no televizora viņu arī neatraut.

–        Ak, tā? – senjors Barta bija pārsteigts. – Jāteic, esmu pārsteigts. Tādu meistatrstiķi spēj izdarīt tikai daži augstākās līgas spēlētāji! Un kā saprast jūsu vārdus “cik man zināms”? Vai tad tas nav jūsu dēls?

–        Nē, es viņu pazīstu tikai pāris mēnešus. Atradu uz ielas, kas to lai zina, var jau būt, ka agrāk viņš ir spēlējis futbolu. Pajautājiet viņam pašam.

–        Kā tavi sauc, dēls? – senjors Barta vērsās pie Nunjesa.

–        Nunjess, – tas atbildēja.

–        Nunjess? Tāpat kā slaveno treneri? Bet vārds?

–        Nav viņam vārda, senjor, tikai Nunjess, un viss, – es teicu.

–        Vai tas tiesa, Nunjito? – senjors Barta atkal jautāja Nunjesam.

–        Nunjess, – tas pakratīja galvu.

–        Netinciniet, senjor, pa šo laiku neesmu no viņa dzirdējis nevienu citu vārdu, – es teicu.

Senjors Barta pieliecās man pie auss un iečukstēja:

–        Vai viņš ir kāds garā vājš dzīves pabērns?

–        Nē, – atbildēju, – manuprāt, pilnīgi normāls, tikai runā maz.

–        Ā, skaidrs! Klau, Nunjess, vai tu gribētu spēlēt futbolu?

Nunjesa zilās acis iemirdzējās un viņš dedzīgi pamāja ar galvu.

–        Lieliski, dēliņ! – senjors Barta iegrudzinājās un vērsās pie manis. – Atvediet viņu rīt no rīta uz šo adresi, iepazīstināšu ar mūsu bērnu komandas treneri, Nunjess varēs spēlēt Herediano jauniešu komandā. Vai zinājāt, senjor Vespa, ka Herediano ir viens no vecākajiem futbola klubiem Kostarikā?

To es nezināju, bet balsī nepateicu. Spēle pa tam bija beigusies, atvadījos no rūtainā senjora Bartas un devāmies mājās.

Nākošajā rītā aizvedu Nunjesu uz klubu, bet pats devos savos ikdienas darbos. Pabiju vairākās redakcijās, mēģināju pārdot savus rakstus, un fortūna šodien man tomēr uzsmaidīja. Tās smaids gan bija visai rezervēts un šķībs, tomēr finanšu katastrofu uz brīdi izdevās aizbīdīt nedaudz tālākā nākotnē. Tā pagāja visa diena, pat nepamanīju, ka pulkstenis rāda jau četri pēcpusdienā. Vai nevajadzētu aizbraukt pakaļ Nunjesam uz klubu? Ar treneri par konkrētu laiku nebijām vienojušies. Šajā brīdī kabatā iezvanījās tālrunis.

–        Vai senjors Vespa? – klausulē skanēja vīrieša balss.

–        Jā, Vespa klausās, – es atbildēju.

–        Te treneris no kluba Herediano, jūs savu zēnu no rīta atvedāt, Nunjesu. Vai varētu jūs palūgt nekavējoties atbraukt?

Es piekritu, iesēdos mašīnā un braucu uz klubu. Interesanti, kāpēc tāds jautājums? Vai Nunjess būtu kādas ziepes savārījis? Jeb ar viņu kaut kas atgadījies? Pieķēru sevi pie domas, ka sāku par puiku uztraukties, itin kā tas patiešām būtu mans dēls.

Klubā mani sagaidīja vakarējais senjors Barta rūtainajā uzvalkā un bērnu komandas treneris, abi izskatījās noraizējušies.

–        Senjor, nāciet ātrāk, vēlos jums kaut ko parādīt, – teica senjors Barta.

–        Tas jums jāredz! – piebalsoja jauniešu treneris.

Mēs izgājām cauri ģērbtuvēm un nonācām laukumā, tajā spēlēja sarkanās un zaļās formēs tērpti futbolistu. Ieskatījies pamanīju, ka lielākā daļa spēlētāju tikai skraida pa laukumu, patiesībā bumba visu laiku ir tikai pie viena no tiem.

–        Vai redzat, senjor Vespa? – teica jaunieši treneris. – No rīta pēc iesildīšanās un vingrinājumiem sadalīju zēnus divās komandās un sākām treniņa spēli. Saprotiet, senjor Vespa, spēlēja tikai Nunjess, pārējie zēni pat lāgā bumbai pieskaries nedabūja! Izspēlējām divus puslaikus pa 20 minūtēm un, vai varat iedomāties? Nunjesa komanda uzvarēja ar rezultātu 34:0! Un visus vārtus iesita jūsu Nunjess!

Uz to man nebija ko atbildēt. Zināju, ka Nunjess ir kaislīgs futbola līdzjutējs, bet nezināju, ka ir vēl arī ģeniāls spēlētājs.

–        Bet tur laukumā taču nespēlē zēni, – teicu treneriem.

–        Pareizi, – atbildēja senjors Barta. – Tas ir Herediano pamatsastāvs, profesionāļi. Pērnās sezonas valsts čempioni, labākie spēlētājai augstākajā līgā! Paskatieties, lūdzu, tablo, senjor Vespa.

Es paskatījos un man žoklis atkārās – spēlē ritēja otrais puslaiks, līdz tā beigām vēl bija piecpadsmit minūtes, rezultāts bija 48:0.

–        Vai varat noticēt?  – teica senjors Barta. – Arī šeit visus vārtus iesita Nunjess! Bet vārtos stāv Sebastians, viens no labākajiem vārtsargiem pasaulē, kurš vidēji desmit spēlēs ielaiž divus vārtus. Mēs viņu nesen nopirkām no kluba Milan!

–        Senjor Vespa, – teica zēnu treneris. – Es tam puikam neko iemācīt nespēju, neviens nespēj. Viņš ir pārāks par visiem, visīstākais futbola dievs!

Stāvēju uzpūties lepns kā tītars – to viņi par manu zēnu saka! Kādas muļķības, pats sevi sarāju, es taču Nunjesu pazinu tikai dažus mēnešus, bet laikam biju viņam pieķēries.

–        Ko darīsim, senjor Vespa? – jautāja senjors Barta.

–        Kā, ko darīsim? – es nesapratu. – Tas taču labi, ka Nunjess tik labi spēlē, vai ne?

–        Ne jau par to es runāju, vienkārši mūsu klubam nav tādas naudas, lai nopirktu pasaulē labāko spēlētāju. Jā, jā, jūs nepārklausījāties – Nunjess ir nepārspējams! Jūs esat viņa pārstāvis un aizbildnis, varbūt mēs varēti vienoties par mazāku summu? Teiksim divdesmit miljoniem dolāru?

Divdesmit miljoni! Veseli divdesmit miljoni! Velns pār stenderi, svētā dievmāte, es savu mūžu vairāk par dažiem tūkstošiem neesmu redzējis! Bet balsī pateicu:

–        Redziet, senjori, Nunjesam nav nekādi dokumenti, es viņu atradu pliku kā zirni. Viņš vienkārši dzīvo kādu brīdi pie manis, bet mūs nesaista itin nekas juridisks, es nevaru būt viņa pārstāvis. Tātad nekādu naudu viņa vārdā pieņemt nevaru.

–        Bet kurš tad var būt? – neizpratnē bija senjors Barta. – Mums viņu vajag! Saprotiet – V A J A G!

–        Nezinu, kā jums palīdzēt, – teicu apjukušajiem treneriem. – Ja jums ir iespēja sadabūt Nunjesam dokumentus – un es domāju, ka jums tāda iespēja ir – padariet viņu 18 gadus vecu un slēdziet kādus līgumus vēlaties. Tikai atceraties – es visu laiku būšu līdzās un nekādas blēdības nepieļaušu!

Abi treneri atplauka smaidā, es vēl paskatījos, kā mans futbola dievs Nunjess viens pats sagrauj Herediano profesionāļus. Treniņš beidzās, sportisti pārguruši devās ģērbtuvēm, ja nezinātu, ka tie ir futbolisti, varētu domāt, ka tas ir izmocītu vergu bars. Visi gāja galvas nokāruši, tikai kalsnais Nunjess zibināja savas zilās acis pāri salīkušajām mugurām.

Iesēdināju Nunjesu mašīnā un uzņēmu kursu uz mājām. Idiots es esmu, apaļš idiots! Nu, kas mani vilka aiz mēles teikt, ka neesmu Nunjesa aizbildnis? Kas tas par stulbu godīgumu uznāca? Ar divdesmit miljoniem kabatā es pats būtu uztaisījis Nunjesam jebkādus dokumentus! Kas pateikts tas pateikts, izlietu ūdeni nesasmelsi.

Turpmāk katru dienu no rīta vedu Nunjesu uz klubu un vakarā braucu pakaļ, šāds ritms kļuva par manu ikdienu. Pa vidam vēl mēģināju strādāt pats savus darbus, šis tas izdevās, šis tas neizdevās. Manā narkotiku tirdzniecības tēmā uzradās jauna informācija un pasākums kopā jau sāka izskatīties cerīgs. Vēl materiāls nebija gatavs publikācijai, bet daudz vairs netrūka. Un pienāca diena, kad klubs Herediano devās pirmajā valsts čempionāta spēlē ar Nunjesu sastāvā.

Spēle notika kādā pilsētā apmēram 100 km no Santjago, tribīnes bija pārpildītas. Protams, man tas bija jāredz, kaut arī futbolu necietu, bet tur taču mans Nunjess spēlēja (ak, šīs sentiments, no kurienes gan tas?). Par spēli plašāk nestāstīšu, tā jau pietiekami aprakstīta presē, piebildīšu tikai, ka mūsējie uzvarēja ar rezultātu 29:0. Arī visu vārtu autoru nav vērts pieminēt, kopš šīs spēles Nunjess kļuva par slavenāko spēlētāju pasaulē.

Kamēr Nunjess septiņjūdžu zābakiem traucās augšā pa slavas olimpa kāpnēm, manas lietas kļuva ar katru dienu sliktākas un sliktākas. Kādu rītu man piezvanīja un kāds sēcošā balsī teica:

–        Vespa, tu esi līķis!

Pēc pāris stundām pagalmā uzspridzināja manu automobili. Ko jūs darītu manā vietā? Protams, savācu visu naudu, ko mājās varēju atrast, atstāju Nunjesam zīmīti (vai viņš prot lasīt?) un ar pirmo lidmašīnu aizlidoju uz Spāniju.

Nepagrūtināšu jūs ar garlaicīgu stāstu par bēgšanu uz lidostu, slēpšanos Madridē un iznākšanu no pagrīdes pēc diviem gadiem, kad man draudējušie narkotirgoņi tika notiesāti. Klusībā cerēju, ka mani raksti to veicināja, jo no savu slēpņa Eiropā sūtīju tos neatkarīgajiem izdevumiem Kostarikā. Tikpat strauji kā ienācis manā dzīvē, Nunjess to arī atstāja, nabas saite tika pārcirsta vēl tā lāgā pat neizveidojusies, pēc kāda gada par pasaulē slavenāko futbolistu vairs nedomāju kā par „savu zēnu”. Manā sirdī kaktiņu bija izkarojis kārnais puika ar zilajām acīm, kuru paglābu no uzbrucējiem. Tagadējam žurnālu vāku varonim ar toreizējo zēnu kopīgas bija tikai zilās haskija acis. Nunjess ne reizi nebija mēģinājis ar mani sazināties, senjors Barka tagad vairs nebija treneris, bet Nunjesa aģents un menedžeris.

Iekārtojos darbā kādā Madrides izdevniecībā par korektoru, pelnīju vidēju aldziņu, bet nebiju arī pārslogots – darba laiks no tikiem līdz tikiem, pulksten sešos aizvēru aiz sevis izdevniecības durvis, visas darba lietas atstājot tai pusē. Protams, Nunjess no manas dzīves pavisam nebija pazudis, viņa zilās acis vērās manī no žurnāliem, reklāmas stendiem, televīzijas ekrāniem, kino reklāmām. Nunjesa zilās acis kausēja sirdis visos kontinentos, pat Antarktīdā gandrīz visās pētniecības stacijās pie sienas bija Nunjesa portrets. Viņš bija visur, Nunjess kā komēta traucās pāri zemeslodei aizvien lielākā ātrumā. Viņu pārpirka aizvien slavenākas un bagātākas komandas, lai arī kur Nunjess spēlētu, tā komanda  guva uzvaru pēc uzvaras ar graujošiem rezultātiem, Kostarikas izlase jau vairākus gadus ieguva ne tikai Amerikas kausu, bet arī pasaules čempiona titulu. Brazīlija varēja griezt zobus, bet zaudējums ar 37:0 nebija novēršams. Neslēpšu, kaut arī par futbolu īpaši neinteresējos, dzimtās zemes komandas galvu reibinošie panākumi man bija patīkami. Tā pagāja pieci labi un mierīgi gadi.

Biju apmierināts ar savu korektora darbu, kurā nebija vairāk briesmu kā aizmigt pie datora un nogāzties no krēsla. Dzīvei nebija tās sen kārotās zelta maliņas, Pulicera prēmija pat sapņos vairs nerādījās, bet neviens vismaz man nedraudēja un automobili nespridzināja. Infuzorijas tupelītes piedzīvojumiem bagātā dzīve, es prātoju, bet labi, ka tā. Reizēm, protams, bija garlaicīgi, iekšā atkal ierunājās slavaskārais velniņš, bet rimtā dzīve to drīz vien nosmacēja savā spilvenā. Tāpēc zvans no Kostarikas pustrijos naktī bija kā zibens spēriens no nekurienes.

–        Senjors Vespa? – zvanītājs kliedza klausulē. – Vai jūs mani dzirdat? Te Hesus Barka, Nunjesa menedžeris, es vairs nezinu nevienu, kam piezvanīt, jums nekavējoties jāatgriežas! Lūdzu, nekavējieties, tas ir dzīvības vai nāves jautājums!

Pa miegam centos atcerēties, kas ir Hesus Barka un kā viņš atradis manu tālruņa numuru, bet sarunbiedrs prata būt uzstājīgs. Viņa balsī bija saklausāms neviltots izmisums. Neko konkrētu neapsolīju, bet teicos padomāt. Nākošajā dienā darbā nokārtoju atvaļinājumu un devos uz dzimteni. Nekāda uztraukuma nebija, jo labi pazinu savu tautiešu talantu no jebkuras mušas uzpūst ziloni un pēc tam krist panikā no ieraudzītā. Senjora Barkas zvans man lika saausīties, jo tam noteikti bija kāds sakars ar Nunjesu, savādāk viņš man nebūtu zvanījis. Nebiju dzirdējis no viņa nevienu pateicības vārdu par to, ka godīguma lēkmē pasniedzu viņam atslēdziņu no miljoniem dolāru lādes.

Lidojums bija ilgs un garlaicīgs, Sanhosē ierados dziļā naktī. Biju saglabājis sava dzīvokļa atslēgu, tādēļ pirmām kārtām devos uz turieni, ar senjoru Barku varēju tikties arī rīt. Taksometrs apstājās pie manas mājas, es izkāpu un pavēros apkārt. Pagājuši pieci gadi, bet te viss pa vecam, nekas nebija mainījies. Tā ir mana iela, kur bērnībā ar puikām spēlējam bumbu un paslēpes. Tur tālāk ir skola, kur mācījos un pirmo reizi iemīlējos. Tur izkusuša asfalta pleķis – vieta, kur tika uzspridzināts mans automobilis. Uzkāpu piektajā stāvā un atslēdzu durvis. Protams, Nunjesa te nebija, kaut arī klusībā biju cerējis, ka atvēršu durvis un virtuvē sēdēs zilacains zēns un skatīsies televizorā kārtējo futbola spēli. Bet nē, dzīvoklī valdīja klusums un gaisā vēdīja pamestības smārds. Kā katakombās vai kapličā, padomāju. Ieslēdzu gaismu un redzēju, ka neviens te nav bijis ļoti sen – gar griestiem zirnekļu tīkli, pa grīdu izkaisīti dažādi krikumi. Peles, protams. Jūs noteikti esat bijuši pamestās mājās un zināt to smaku: peļu izkārnījumu un pelējuma smaka, sajaukta ar vientulības aromātiem. Tāda smaka ir vietās, no kurām aizgājusi dzīvība, kas zaudējusi garīgumu. Kā miesa bez dvēseles.

Izgāju no dzīvokļa un aizslēdzu durvis, šīs nav manas mājas. Šobrīd nav. Apturēju taksometru un devos uz viesnīcu.

No rīta piezvanīju senjoram Barkam un sarunāju satikties ar viņu viesnīcas restorānā pēc pāris stundām. Paēdu brokastis, pasūtīju kafiju un apmierināts ar sevi un pasauli gaidīju ierodamies senjoru Barku. Tas arī ieradās, nē – atjoņoju, savas minūtes divdesmit pirms norunātā laika. Aizelsies un sviedriem noplūdis tas atkrita krēslā man pretī un bez jebkāda ievada teica:ta visaugstāk dievmāte Marija, kāda laime, ka jūs tik ātri atbraucāt, senjor Vespa! Es esmu galīgā izmisumā un nezinu nevienu, kurš varētu man palīdzēt, varbūt pat jūs nespējat!

Senjors Barka izskatījās visai bēdīgi – rūtainais uzvalks bija saburzīts un klāts kaut kādiem traipiem, menedžera seja bija bāla, vaigi iekrituši un sen neskūti. Ne vēsts no pašapzinīgā augstākās līgas komandas trenera, kuru sastapu pirms pieciem gadiem. Izskatījās, ka senjors Barka ir gulējis ar visām drēbēm un noteikti ne gultā ar baltiem palagiem. Sagrābis rokās kafijas tasi, viņš sasārtušām acīm pavērās manī un sāka stāstīt:

–        Katastrofa, Senjor, pilnīga katastrofa! Nunjess ir pazudis un mani vajā vesels pulks finansistu, menedžeru un viņu nolīgtie okšķeri! Es esmu pagalam, pavisam pagalam! Jūs taču būsiet pamanījis, ka kādu laku par Nunjesu nav nekādu ziņu?

–        Nē, – es teicu, – man šķita, ka viņš vēl aizvien ir pirmā lieluma zvaigzne, par kuru runā visi un visur. Var jau būt, ka kaut ko esmu palaidis garām, pēdējā laikā dzīvoju visai klusi.

–        Nē, nē, jau kādu mēnesi nav nekādu ziņu! Man izdevās kaut kā vienoties ar presi, lai viņi nepublicē materiālus par Nunjesa pazušanu, bet viņš ir pazudis, neviens nespēj Nunjesu atrast! Kā ūdenī iekritis! Viesnīcā visas viņa mantas palikuša neskartas, kredītkartes, apģērbi, formas tērps – viss atstāts neskarts! Kādu brīdi domājām, ka viņš nolaupīts, bet nekādu pieprasījumi par izpirkumu nav saņemti. Teju visas pasaules policijas, FIB un Interpolu ieskaitot, meklē viņu dienu un nakti galvas nepacēluši. Saprotiet pats, Nunjess ir pārāk slavena un liela persona, lai tā vienkārši izgaistu, bez viņa viss pasaules futbols sagāžas kā kāršu namiņš, jo bez Nunjesa futbols vairs nav futbols, Neviens vairs negrib redzēt futbolu bez Nunjesa. Jūs taču esat žurnālists, senjor Vespa, jūs zināt, ka futbols sen vairs nav tikai spēle, tas ir daudzu miljardu starptautisks bizness? Bet ar Nunjesa pazušanu visa nelaimes tikai sākās. Senjor Vespa, jūs pat iedomāties nevarat, ko viņi man inkriminē!

Senjors Barka iedzēra lielu malku kafijas un aizrijās. Kārtīgi izklepojies un pie tam kļuvis gluži sarkans, viņš turpināja:

–        Saprotiet, viņi cenšas pierādīt, ka Nunjess un es kā viņa menedžeris, esam iznīcinājuši visus viņus spēlētājus! Saprotiet?  Viņi saka, ka Nunjess, spēlēdams viņu klubos, ir izsūcis talantu un spēkus no viņu spēlētājiem un tie visi kā viens tagad esot kā veci večuki un nespējot pat laukumam pāri pārskriet. Nunjess ir spēlējis visos lielākajos un slavenākajos kubos, tagad viņu par miljoniem pirktie spēlētāji bez Nunjesa ir pilnīgas nulles. Vai zināt kāds rezultāts bija gadsimta spēlei starp Minhenes Bayren un Herediano? Tehniskais zaudējums, senjor! Herediano neiznāca laukumā, jo spēlētāji nespēja pat paiet! Tas pats notiek visā pasaulē! Un šo klubu vadītāji tagad grib no manis piedzīt zaudējumus par daudziem desmitiem pasaules dārgāko spēlētāju! Protams, visi viņi ir apdrošināti, bet ne jau pret spēku izsūkšanu! Redziet, senjor Vespa, visas šī ķibeles sākās vienlaicīgi ar Nunjesa izgaišanu, un es esmu pilnīgi pazudis, ar mani ir cauri, senjor Vespa!

Asaras ritēja pa senjora Barkas neskūto vaigu un bira kafijas biezumos, viņš izskatījās tik mazs un neaizsargāts. Trakākais bija tas, ka nekādi viņam nevarēju palīdzēt, kaut arī neticēju stāstam par spēku izsūkšanu no futbolistiem. Nebija man arī miljonu, lai segtu kaut daļu nabaga menedžera zaudējumu. Lai no kuras puses skatītos, senjors Barka bija viens savās bēdās un nelaimēs. Tā arī pateicu.

–        Tā cerēju, ka jūs man varēsit kaut kā palīdzēt kaut vai ar padomu, senjor Vespa! Jūs taču bijāt Nunjesam tāds kā audžutēvs, domāju, – varbūt ar viņu uzturat sakarus. Ka ne, tad ne, laikam būs jābēg uz Bolīviju un atlikušo mūžu jāslēpjas džungļos. Ar dievu, senjor Vespa, bija patīkami jūs sastapt!

Senjors Barka piecēlās un vilkās uz izeju. Zemu noliecis galvu un sabāzis rokas saburzītās žaketes kabatās, viņš lēni izgāja pa durvīm un pēc brīža vairs nebija redzama pat viņa ēna. Vēl pirms pāris gadiem plaukstošs augstākās līgas komandas treneris, bet tagad … Man viņa no sirds bija žēl.

Samaksāju rēķinu, sēdos taksometrā un devos uz savu dzīvokli. Jāiztīra to un jāpārdod, biju labi iekārtojies Eiropā un ar Sanhosē mani saistīja tikai atmiņas. Atslēdzu dzīvokļa durvis, tajā valdīja tā pati pamestības smaka, tādēļ atvēru visus logus, lai kārtīgi izvēdinātu. Bija 21. jūlijs un ārā neciešama tveice, tagad tā ielauzās dzīvoklī un trieca ārā visas sastāvējušā ēnas. Ieslēdzu putekļu sūcēju un sāku tīrīt zirnekļu tīklus un peļu sagrauztos papīrus, strādāju cītīgi un galvu nepacēlis. Gribēju pēc iespējas ātrāk tik galā ar netīrību un sajusties kā pats savā mājā. Tīrīju dīvānu, kad sajutu, ka man aiz muguras kāds stāv. Jūs zināt, kāda ir tā sajūta, visai neomulīgi. Taisnības labad jāteic, ka man bija aizdomas, kas stāv aiz muguras, tas nevarēja būt neviens cits, jo dzīvokļa atslēgas bija tikai man un …

Es apgriezos un izslēdzu putekļu sūcēju, manī vērās pāris spocīgi zilu acu. Tas bija Nunjess, pilnīgi kails kā tajā 29. jūlijā pirms pieciem gadiem, kad satiku viņu pirmo reizi. Tas vairs nebija novājējušais zēns, Nunjess bija kļuvis par skaistu jaunu atlētu ar bronzas krāsas ādu un labi veidotu, muskuļotu ķermeni. Tā viņš tur stāvēja un skatījās manī, es nezināju ko teikt. Kļuva neomulīgi, kailais atlēts noteikti bija daudz stiprāks par mani. Nunjess paspēra soli uz priekšu, es atkāpos, zilās acis iedzalkstījās, viņš atvēra muti un teica:

–        Nunjess, man vajadzēja enerģiju, daudz enerģijas, Nunjess.

Viņš pieskārās sevi pie krūtīm, pagriezās un izgāja pa durvīm. Glaukts! Caurvējš ar skaļu blīkšķi aizcirta ārdurvis. Pieskrēju pie tām un atrāvu vaļām kāpņu telpā neviena nebija. Augšā aizelsusies kāpa mūžvecā kaimiņiene no blakus dzīvokļa un sveicināja mani:

– Sen neesat redzēts, senjor Vespa! Vai ceļojāt?

Patiesībā tas arī ir viss mans stāsts par Nunjesu, visu laiku dižāko un slavenāko futbolistu. Neviens viņu vairs nav redzējis, pazudis arī menedžeris senjors Barka. Par to rakstīja avīzēs. Nunjess nav aizmirsts, viņam ir daudz pielūdzēju, kuri izveidojuši tādu kā sektu un tic, ka Nunjess devies tieši debesīs un nu sēž līdzās Jēzum pie Dieva labās rokas. Citi uzskata, ka Nunjess bijis pats sātans futbolista tēlā. Vēl citi, un viņu ir vairākums, uzskata, ka Nunjess ar senjoru Barku bijuši afēristi un blēži, kur pamanījušies piemānīt visdižākos futbola profesionāļus. Avīzēs rakstīja par masveidīgo futbola klubu bankrotu vilni, neviens gan tieši Nunjesu tajā nevainoja. Rakstīja par kaut kādu futbolistu vīrusu, kurš pļāvis tieši pašus talantīgākos.

Es gan domāju, ka taisnība nav nevienam no viņiem. Manuprāt, Nunjess bija kāds pagursi zvaigžņu ceļotājs, kurš apstājies pie mums nedaudz atpūsties un uzkrāt spēkus. Un, kur gan var būt vairāk enerģijas kā futbola stadionā? Var jau būt, ka bija cūcīgi tā izpostīt neskaitāmu cilvēku dzīves sava labuma dēļ, bet mūsu pasaulē tā notiek katru mīļu dienu.

Interesanti, kur tagad ir Nunjess, kurš uz Zemes bija dižens futbolists?

2012 © Didzis Sedlenieks

AR VALDNIEKA ROKU

Atslēga bija iesprūdusi durvīs un Toms to nekādi nevarēja izvilkt. Grozīja tā un šitā, bet spītīgais verķis nekustējās ne no vietas. Toms vairākas reizes paraustīja rokturi, durvis bija labi aizslēgtas. Nekas, pirmdien izsaukšu atslēdznieku, viņš nodomāja. Pasitis dokumentu mapi padusē, Toms kāpa lejup pa kāpnēm, pakāpieni žēlabaino čīkstu pavadīts. Nav jau arī nekādi joki, ja tev uzkāpj teju divmetrīgs centneri smags tēvainis. Toms nebija nekāds resnītis, viņa vingro augumu varēja apskausts ne viens vien svara bumbu cilātājs. Nesen Toms bija kļuvis četrdesmit gadu vecs, matus jau vietām skāra sirmums, no visiem cītīgi tika slēpts pusplikais galvvidus. Toms nebija no kautrīgajiem, tomēr tādu nepielūdzamā vecuma apliecinājumu viņš nevienam nevēlējās rādīt.

Izgājis uz ielas, viņš ar mīlestību aplūkoja liecību par savas līdzšinējās dzīves augstāko sasniegumu – kodināta misiņa plāksnīti, uz kuras skaistiem burtiem bija rakstīts “Toms Sizers, sertificēts būvinženieris. Būvēju, nojaucu, konsultēju”. Tieši tā, viņš prātā iesmējās – vispirms uzbūvēju, tad nojaucu un konsultēju, ko vēl labu varētu uzbūvēt. Brīvs un neatkarīgs būvinženieris, šobrīd arī brīvs no pasūtījumiem un vispār jebkāda darba. Krīze nolādētā, viss apstājies un neviens neko vairs nebūvē. Tā vienkārši – visi pasūtītāji kā viens pateica: taisi savu bodīti ciet. Toms gan neko neaizvēra, tikai samazināja algu sarakstu līdz vienai vienībai un turpināja katru dienu cītīgi nākt uz darbu.

Viņš pārgāja pāri ielai un apstājās. Bija piektdienas vakars, pilsētnieki blīvā straumē savos automobiļos traucās pretī brīvdienām. Uz kurieni iet? Uz bāru vai uz mājām? Toms nolēma iet uz abiem, un sparīgi aizsoļoja uz vietu, kas ielas malā apzīmēta ar burtiem DG. Tas bija neliels krodziņš, tieši pusceļā starp Sizera biroju un mājām. Apmeklētāji bieži jokoja, ka krodziņa nosaukums esot Dolce Gabana saīsinājums, bet pats krodzinieks apgalvoja, ka tas nozīmējot Dieva Gans. Lai nu kā, Tomam tur patika reizēm pēc saspringtas vai laiskas dienas ieraut kādu mēriņu un paklausīties jaunākajās tenkās. Krodziņš bija tukšs, tikai krodzinieks aiz letes ar dvieli pār plecu automātiski spodrināja glāzes. Toms apsēdās pie galda, uz kura drīz vien parādījās glāze kalvadosa – jau vairākus gadus viņš bija aizrautīgs šī dzēriena cienītājs. Fonā klusi bubināja mūzika, Toms izstiepa kājas un domāja par neko. Tieši tā, viņš ļāva visām domām un raizēm sabirt apziņas tālākajā kaktā, tagad ir tikai glāze zeltainā dzēriena un vairāk nekas. Brīdis maza klusuma starp darbu un mājām, kur neviens viņu negaidīja. Tā dzīvei bija labpaticies izkārtot – kamēr Toms kā profesionāls karavīrs aizstāvēja valdības intereses svešā valstī, parasts apdrošināšanas aģents bija iztīrījis viņa māju tukšu. Nē, ne jau aplaupīja, vienkārši iekāpa viņa čībās. Vai kundze nevēlas kaut ko apdrošināt? Varbūt to, šito un to arī? Kad Toms ieradās kārtējā atvaļinājumā, durvis atvēra tāds vājš, bāls papīrgauzis. Neko darīt, šajā frontē Toms bija zaudējis. Neko darīt, tā reizēm notiek. Pie velna, tā ir pagātne!

–             Paklau, Tom … ē, Tom mosties jel! Man te rāda savāda lieta šodien atgadījās, – krodzinieks ielauzās viņa domu vakuumā.

Toms atvērās:

–        Neviens neprasīja dzērienus kredītā?

–        Nē, Tom, es dzirdēju balsi!

–             Balsi? Kādu vēl balsi?

–             Nu, tādu. Stāvu aiz letes un pēkšņi kāds blakus sāk runāt.

–             Varbūt runātājs vienkārši tev aiz muguras stāvēja?

–             Nē, jel! Apskatījos apkārt, bet krodziņš bija pilnīgi tukšs! Nevienas dzīvas dvēseles! Bet tas neredzamais vairakkārt atkārtoja vienu un to pašu.

–             Un ko tad tev tas spoks stāstīja? – Toms bija uzjautrināts.

–             Netici, ja? Tu laikam domā, ka man ar prātiņu kaut kas nav kārtībā, bet tā balss runāja par tevi, Tom!

–             Par mani? – Toms izslējās krēslā taisni. – Ko tad tādu sastāstīja?

–             Neko īpašu, tikai teica, lai tu neejot mājās.

–             E, vecīt, tu jokojies! Vienkārši gribi, lai es te visu vakaru nosēžu un izdzeru labi daudz no taviem krājumiem. Nekas neiznāks!

–             Goda vārds, Tom, varu apzvērēt pie kā vien vēlies, balss bija un tā arī teica – kad atnāks Toms Sizers, pasaki, lai neiet mājās, var notikt liela nelaime.

–             Blēņas, mans dzīvoklis ir kā cietoksnis, neviens mani tur nevar apdraudēt!

Toms izdzēra atlikušo dzērienu un izgāja uz ielas. Laikam jau tas krodzinieks šodien pats glāzē dziļāk ieskatījies, ja reiz pats ar sevi sācis runāt. Un, ko viņš tur par kādām briesmām runāja? Toms sasprindzināja muskuļu kamolus zem krekla un klusi iesmējās, lai tik panāk kāds priekšā!

Lifts pacēlās piecpadsmitajā stāvā un atvēra durvis. Toms izkāpa no kabīnes, neviļus paskatījās apkārt un pats sevi nokaunināja – re, kā zemapziņa ņemas, kāds tomēr ir uzklausījis krodzinieka brīdinājumu. Toms izņēma no kabatas atslēgu un atslēdza dzīvokļa durvis, iededza gaismu: viss pa vecam, nekādu briesmu. Uzvilcis čības, viņš iegāja virtuvē un pagatavoja ne pārāk izmeklētas vakariņas mikroviļņu krāsnī. Ar šķīvi rokā Toms iegāja viesistabā un ieslēdza televizoru. Rādīja kaut kādu programmu par dabu – zaļa, bezgalīga prērija, zāles viļņi līdz pašam apvārsnim. Nē, šovakar par zvēriņiem ne, Toms sparīgi piespieda NHL kanāla podziņu uz tālvadības pults. Tomēr televizors nereaģēja, ekrānā vilnīja tā pati bezgalīgā prērija. Toms vēl un vēl spaidīja podziņas, bet zaļais ekrāns nekur nepazuda. Laikam baterijas pultij izlādējušās, Toms piecēlās un piegāja pie televizora, lai pārslēgtu kanālus ar taustiņiem un tā korpusa. Toms pastiepa roku, kāds to satvēra un ierāva viņu televizorā.

Kūleņu kūleņiem Toms Sizers aizripoja pa zāli, ar plecu smagi atsizdamies pret zemi. Armijā iegūtās iemaņas ļāva viņam neapjukt, sagrupēties un ātri pielekt kājās. Toms drudžaini vērās apkārt, meklēdams ienaidnieku, bet neviena nebija. Tikai zāle un rēns vējiņš. Toms pavērās uz augšu, tur lielā ātruma debesu zilgmē pagaisa kāds melns priekšmets. Tikai zilas debesis, spoža saule un daži mākonīši.

–             Eu, kas te notiek! – Toms iebļāvās. – Beidziet ākstīties, citādi būs slikti !

Viņš savilka dūres un nostājās aizsardzības pozā, tomēr neviens nenāca, neviens neuzbruka. Toms stāvēja viens pats lauka vidū un skatījās uz visām pusēm. Tas nevar būt, vienkārši nav iespējams, ka kāds mani tā saķēra un iesvieda televizorā, Toms prātoja. Murgs kaut kāds! Televizorā ir elektronisks attēls un stikls priekšā, tikai mazi bērni tic, ka aiz ekrāna kaut kas atrodas, te jābūt kaut kam citam. Zāle ir īsta, āda jūt saules siltumu un vēju, tātad vide ir īsta, bet, kur viņš ir nonācis? Amerikas prērijā? Argentīnas pampās? Āfrikas savannā? Krievijā? Viens bija skaidrs – Toms bija kaut kādā veidā pārvietots telpā un varbūt arī laikā. Kaut arī šaubas par notikušā patiesumu nebija pagaisušas, doma par pārvietošanos laikā bija biedējoša. Ja nu telpa ir tā pati, bet viņš pārmests atpakaļ par gadu tūkstošiem vai miljoniem? Tā it kā reizēm notiekot. Toma sirds apmeta kūleni, tādā gadījumā jebkurā brīdī var parādīties izsalcis dinozaurs vai zobenzobu tīģeris! Varbūt viņš nokļuvis nākotnē, kur visas cilvēka darbības pēdas sen jau pagaisušas un viņš ir viens pats visā pasaulē? Lai kā arī būtu, uz vietas stāvot nekas nenoskaidrosies, Toms sāka soļot uz priekšu. Par orientieri viņš izvēlējās sauli, pieļaujot, ka tā šobrīd virzās uz rietumiem. Nekā cita jau apkārt nebija. Zāle pinās pa kājām, Toms spārdīja velēnu un bija nikns kā lapsene – vajadzēja arī iekulties tādās ziepēs piektdienas vakarā!

Toms bija tā soļojis stundas piecas, bet saule savu stāvokli debesjumā nemainīja, viņa pulkstenis jau rādīja krietni pāri pusnaktij. Nežēlīgi mocīja slāpes, tuvumā nebija manāms nedz avots, nedz upe. Tikai sasodītā zāle līdz pašam apvārsnim. Vēl pēc pāris stundām pamalē parādījās tumša svītra, Toms nosprieda, ka tam vajadzētu būt mežam un pielika soli. Ja ir mežs, tad būs aizsardzība pret nežēlīgajiem saules stariem, varbūt arī kāda upīte vai strauts pa to aizlocīsies. Tomēr savādi, ka saule nemainīja stāvokli, mājās sen jau būtu iestājusies tumsa. Mājas, Toms nopūtās, kur tagad ir viņa mājīgais dzīvoklis ar ūdens krānu, ledusskapi un mikroviļņu krāsni? Nav ne jausmas, aizvien spēcīgāk Toma apziņā nostiprinājās doma, ka viņš atrodas uz citas planētas un spīdeklis debesīs nav Saule. Kas tad šī ir par vietu? Toms nekad nebija pastiprināti mācījies astronomiju, bet tik daudz viņš saprata, ka nedz Saules sistēmā, nedz mūsu galaktikas izpētītajā daļā šādas Zemei līdzīgas planētas nav. Varbūt ar laiku kaut kas noskaidrosies, pagaidām nekas cits neatliek, jāsaņemas un jāiet tālāk.

Mežs ne ar ko neatšķīrās no parasta meža – tās pašas egles un pamežs. Mežmalā Toms uzgāja zemeņu lauciņu, beidzot radās iespēja nedaudz ieēst. Baudīdams gardās un sulīgās ogas, viņš paskatījās pulkstenī, šajā pasaulē jau viņš bija pavadījis deviņas stundas. Toms paskatījās uz sauli, tā bija noslīdējusi acīmredzami zemāk. Strauji satumsa, tas nozīmēja, ka planētas asij vajadzētu būt visai slīpa un pāreja no gaismas uz tumsu te notiek strauji. Varbūt viņš atrodas planētas tropu zonā? Kas to lai zina, minējumi vien.

Bija pavisam satumsis, Toms paskatījās debesīs un pārsteigumā gandrīz vai paklupa – debesīs rēgojās tie paši zvaigznāji, ko viņš pazina kopš bērnības. Kā tas var būt? Tātad viņš ir uz Zemes un vienlaicīgi nav? Pārdomas pārtrauca skaļš paukšķis, Toms apsviedās trokšņa virzienā. Skaņa nāca no augšas, no zvaigžņotajām debesīm līgani lejup slīdēja izpletnis. Toms kā apburts skatījās uz balto kupolu, tas tik ļoti neiederējās visā šajā vidē. Zem izpletņa kaut kas bija piestiprināts, tāds kā četrstūrains priekšmets. Izpletnis nolaidās dažu soļu attālumā no mežmalas, Tomam gandrīz pie kājām. Viņš piegāja pie saplakušā kupola un izvilka kasti, tā izrādījās dažas pēdas liela, bet visai smaga, uz kastes bija rakstīts „Tomam Sizeram”. Toms pārsteigts skatījās uz kasti, tātad visi šie notikumu nav nedz nejaušība, nedz kosmiska kataklizma, bet gan kāda ļaunprātīgs nodoms! Ja reiz kādam bija zināms viņa vārds, tad šis kāds bija atbildīgs par viņa nokļūšanu šeit. Viņš pietupās un atvēra kasti, pašā augšā gulēja vēstule, Toms to paņēma un sāka lasīt:

„Dārgais Tom, piedod, ka vajadzēja tevi tik īpatnējā veidā atvest, bet tas bija nepieciešams! Vispirms esi sveicināts uz Jaunās Zemes, cilvēku civilizācijas jaunajā mājvietā. Lai pirmie soļi jaunajās mājās Tev būtu vieglāki, nosūtu pirmās nepieciešamības komplektu. Šajā kastē Tu atradīsi:

1)         telti,

2)         guļammaisu un segu,

3)         katlu un pannu,

4)         kramiņu ūdens aizdegšanai,

5)         zāģi,

6)         cirvi,

7)         nazi.

Iekārtojies ērti!”

Toms saburzīja vēstuli un dusmās iesvieda mežā. Kāda Jaunā Zeme? Ko tas nelietis te runā? Ar varu izrāva mani no mājām un vēl ņirgājas – iekārtojies ērtāk! Labprātāk uz karstām pēdām pazustu no šejienes un nekad neatgrieztos! Toms apsēdās zālē un saķēra galvu rokās, izmisums kā melna roka stiepās pie viņa un taustījās uz vājāko vietu. Izskatās pēc kādas televīzijas spēles vai realitātes šova, bet tādos gadījumos taču cilvēkus neizķer kā meža zvērus un neiemet arēnā bez brīdinājuma. Šaubu vairs nebija nekādu – šī nav nejaušība, viss tiek darīts ar nolūku. Bet kādu? Kas aiz tā stāv? Alkatīgi biznesmeņi? Varbūt valdība?

Kā jau bija rakstīts vēstulē, kastē patiešām atradās uzskaitītie priekšmeti, Tomam par prieku arī paliela ūdens pudele. Zemenes nedaudz bija mazinājušas slāpes, bet īsts, šķidrs ūdens bija nepieciešams. Gana padzēries, Toms ķērās pie naktsmītnes iekārtošanas. Vispirms uzcēla telti un atritināja guļammaisu, uguni iekurt pat nemēģināja, jo tumsā labu kurināmo tāpat atrast būtu pārāk grūti. Nakts arī bija silta. Toms ielīda teltī un uzreiz aizmiga, šīs dienas notikumi bija viņu piebeiguši.

Pamodās viņš no karstuma, saule bija uzlēkusi un sakarsējusi telti. Toms baidījās atvērt acis, varbūt tūlīt šis murgs pagaisīs un viņš atradīsies savā dzīvoklī. Acis lēnām atvērās – nē, tā pati oranžā telts, tas pats guļammaiss. Viņš izlīda ārā un, acis miegdams, palūkojās apkārt, arī te nekas nebija mainījies. Mežmala, bezgalīgais zālājs, zilās debesis un saule. Ko tagad iesākt? Tomam nebija ne jausmas, kas tagad būtu jādara – jāpaliek uz vietas vai jādodas tālāk? Nezināmais nolaupītājs nebija Tomam atgādājis neko ēdamu, arī ūdens pudele drīz būs tukša. Arī nekādas norādes par tālāko rīcību. Pēc neilgām pārdomām viņš nolēma doties tālāk, varbūt izdosies atrast kādu upi un noķert zivis. No pieredzes Toms zināja, ka bez ēdiena pāris dienas izciest varēs, bet bez ūdens, jau rīt sāksies problēmas. Savācis mantas maisā, kas arī atradās kastē, viņš devās gar mežmalu uz priekšu.

Toms nesekoja līdzi pulkstenim, tādēļ nezināja, cik laika pagājis, kad izdzirda tuvumā burbuļojam ūdeni. Viņš metās mežā, lauzās caur brikšņiem un beidzot nonāca pie nelielas upītes, drīzāk strauta ar aukstu, spirdzinošu ūdeni, kas sudraba šaltīm urdza pār akmeņiem. Gana padzēries un piepildījis pudeli, Toms apsēdās sūnās strauta malā un tikai tagad saprata, ka kāds viņu sauc.

–             Vai mīļais kungs nepanāktu solīti arī uz šo pusi? Palīdziet, lūdzu, palīdziet man, atrodiet savā sirdī žēlastību!

Toms ieklausījās, balss skanēja no otras strauta puses nedaudz pa labi. Viņš priekā pielēca kājās un pāri strautam skrēja balss virzienā. Cerība kā karsta strāva izskrēja caur ķermeni, varbūt viņš tomēr nav viens šajā pasaulē? Atradis vajadzīgo vietu, viņš apstājās, balss bija apklususi, bet priekšā bija tikai zaru un kritušu koku jūklis.

– Palīdziet, mīļais kungs, atbrīvojiet mani! – lūdzās balss no biežņas.

Toms pašķīra zarus un ieraudzīja … robotu, spožu metāla robotu, kam virsū uzkritis koks! Viņš nespēja noticēt savām acīm – īsts robots, gluži kā no fantastiskas filmas! Debestiņ augstā, kur tas ļaundaris viņu ierāvis? Toms pakustināja nokritušo stumbru, nē, tas pat viņam nav pa spēkam.

–             Kā tu tādās sprukās iekļuvi? – viņš jautāja robotam. Paberzēja acis un ieknieba sev, robots nekur nepazuda. Tātad tas nav nedz sapnis, nedz halucinācija.

–             Ai, neveikls esmu palicis, sen manas locītavas nav eļļu redzējušas, ķermeni pamazām pārklāj rūsa. Gribēju pāriet strautam, bet tad nogāzās tas koks un es nepaspēju izvairīties.

–             Un sen jau tu te tā? – Toms jautāja, vēl aizvien nespēdams noticēt, ka sarunājas ar robotu.

–             To es varu pateikt precīzi, labais kungs – pirms 187 dienām, 32 stundām un 9 minūtēm. Tas ir pēc Zemes laika, te dienas ir daudz garākas.

Toms saprata, ka notiekošais ir pa īstam, tas patiešām ir robots un tam patiešām virsū uzgāzies koks.

–             Man ir cirvis un zāģis, varbūt izdosies tevi atbrīvot, pacieties vēl mazliet, – viņš teic robotam.

Toms aizgāja pie strauta un paņēma mantu maisu. Viegli nebūs, jo stumbrs bija resns, tomēr gan jau dabūsim to pušu, Toms domāja.  Atgriezies pie piespiestā robota, viņš atrotīja piedurkne un atvēzējās spēcīgam cirtienam.

–             Nedari, to Tom, manuprāt, tā nav laba doma, – kāds teica viņam aiz muguras.

Viņš apcirtās apkārt, bet nevienu neieraudzīja. Kas tas? Balsis?

–             Kas te ir? Kas runā? – Toms sauca, cirvi uz priekšu izstiepis.

–             Es tas esmu, Natals Klimts, tev tieši priekšā!

Toms neko neredzēja, tikai lapu ņirbu saules gaismā.

–             Tas ir gars, es viņu redzu – no koka apakšas teica robots. – Paskaties uz sāniem, ar acu kaktiņiem, tad viņš būs redzams.

Toms izdarīja kā teikts, un tiešām – tieši pretī mirgoja blāva cilvēka figūra. Spoks? Pie velna, Toms sevī iebrēcās, kas par murgu – sveša pasaule, robots, spoks … Kas vēl parādīsies?

–             Nu, tagad tu mani redzi? – teica gars. – Es nevaru šobrīd vairāk sabiezēt, naktī esmu blīvāks un labāk redzams.

–             Un ko tev no manis vajag? – visai nelaipni uzkliedza Toms.

–             Vispirms nebūtu prāta darbs atbrīvot robotu, viņš var būt bīstams.

–             Kādā ziņā bīstams?

–             Vienkārši – viņš var tevi nogalināt.

–             Neklausies viņā! – iesaucās robots. – Es esmu parasts mājas robots, mani pienākumi ir kopt māju, gatavot ēst, mazgāt veļu un iet uz veikalu! Es nevaru nevienam nodarīt pāri!

–             Manuprāt, tu melo, – teica neredzamais Natals Klimts.

–             Stop! – pilnā galvā iekliedzās Toms. – Abi apklustiet! Aizverieties un ļaujiet padomāt.

Toms nosvieda cirvi un apsēdās sūnās, ar acu kaktiņiem viņš redzēja, ka gars viegli šūpojas tieši priekšā. Viegli pateikt – padomāšu! Kā lai cilvēks mierīgi padomā, ja apkārt viss vārās kā tādā vājprātīgā karuselī? Robots no nākotnes, gars no viņpasaules – varbūt viņš, Toms Sizers, arī ir kaut kas cits? Bet nē, izsalkums ir cilvēcīga sajūta, Toma vēders trokšņoja kā varžu dīķis riesta laikā. Viss, viņš apņēmīgi sev teica, jātiek ar šo situāciju galā un sparīgi pielēca kājās!

–             Tā, draugi mīļie, tagad visu pēc kārtas, – viņš teica. – Tur zem koka guļ robots un lūdz viņu atbrīvot. Man priekšā plivinās spoks un saka to nedarīt. Kāpēc? Kas, pie visiem svētajiem, te notiek un, kas jūs tādi esat?

–             Laikam jau tu vērsies pie manis, – atsaucās Natals. – Vispirms otrais jautājums – kas esmu es ? Nē, es neesmu spoks, bet gan gars, tā ir liela atšķirība. Tas zem koka ir nešķīst slepkavīgs robots no citas pasaules. Vispār jau mēs visi šeit esam no dažādām pasaulēm, arī tu, Tom …

–             To jau es tā kā būtu sapratis,– nikni noburkšķēja Toms, – ja kāds tevi lidina caur televizora ekrānu tieši kaut kādā sasodītā prērijā, tad tiešām esmu citā pasaulē. Varbūt tu zini kaut ko vairāk par to, kas te notiek?

–             Visu, protams, nezinu, jo savā veidā ierados šeit pirmais. Starp citu, centos tevi brīdināt, bet tu jau nevienam neklausi.

–             Tad tu biji tā balss, ko krodzinieks dzirdēja?

–             Nuja, gribēju tevi brīdināt, bet savādāk nevarēju. Burvis ap tevi jau bija apaudis kaut kādu apvalku, kas neļauj tikt tam cauri. Tāpēc centos brīdināt ar krodzinieka palīdzību.

–             Burvis, saki? Kas tas tāds vēl? – Toms saausījās.

–             Nezinu, kas viņš tāds ir, ērtības labad saucu viņu par Burvi. Tas ir kaut kāds radījums sarkanā paltrakā ar kapuci, kurš klejo pa pasaulēm un visur izliek lamatas.

–             Pa pasaulēm? Tātad esmu aiznests uz citu planētu?

–             Nē, Tom, šī gan ir planēta, bet to tāpat sauc Zeme …

–             Ko tu tur runā? – Toms iebrēcās. -–Kā tad tas iespējams – mani no Zemes aizmet uz Zemi? Šī taču noteikti nav tā planēta, uz kuras es dzīvoju!

–             Zemes ir daudzas, Tom, tik daudzas, ka pat saskaitīt nevar. Kā krelles uz diega savērtas viena aiz otras un visas citādas. Paralēlās pasaules, esi dzirdējis par tādām?

–             Paralēlās pasaules? Un kāds mūs te izmētājis? Kāpēc?

–             Kas to lai zina? – Natals pacēlās augstāk. – Viņš rosās pēc kaut kādas sistēmas, uz dullo viņš slazdus neliek. Esmu pamanījis, ka katrā pasaulē viņš ļoti rūpīgi izvēlas vienu cilvēku. Tam tad arī uzbūvē īpašu slazdiņu.

–             Un daudz jau viņš ir saķēris?

–             Diezgan, šobrīd uz planētas varētu būt izkaisīti kādi pāris desmiti cilvēki un vedras.

–             Pasaulīt augstā, kas tās par vedrām vēl?

–             Aizmirsu, ka jūsu pasaule ir izolēta, piedod. Vedras ir tie, kuri nav cilvēki, bet tāpat dzīvo uz kādas no Zemēm. Es taču teicu, ka visas Zemes ir sasodīti atšķirīgas!

–             Kā tu to visu zini? Kazi, pats esi ar to nelieti uz vienu roku! – Toms kļuva uzmanīgs.

–             Ne uz to pusi, es iekritu slazdā tāpat kā tu, tikai atšķirībā no tevis, mans ķermenis palika tajā pusē, šajā pasaulē nonāca tikai gars. Man šķiet, ka tas bija pirmais Burvja slazds un nebija vēl lāgā noregulēts.

–             Paga, tu teici, ka burvis meklējot kādus īpašu cilvēkus, kas tāds īpašs ir, piemēram, manī? Kas robotā?

–             Radies iespaids, ka katrā pasaulē viņš meklē cilvēkus, kam piemīt tai pasaulei raksturīgas īpašības vispārīgajā pakāpē. Padomā, kas tavas pasaules cilvēkiem ir raksturīgākais? Mērķtiecība, atjautība, spītība, varonība, pašaizliedzība. Zinu tikai, ka tu kādreiz dienēji armijā un tagad esi labs celtnieks, laikam jau esi savai Zemei visai raksturīgs cilvēks. Robots? Viņi savā pasaulē vienkārši novāca visus cilvēkus un tagad tai pasaulē būvē robotu impēriju.

–             Tu melo, caurspīdīgais, nekrietni melo! – iebrēcās robots. – Es taču teicu, ka esmu mājas robots, es pat mušai nespēju nodarīt pāri!

–             Jā, un mušas putekļu sūcējā nekad nesūc, vai ne? Jebšu tu tās pēc tam izlaid ārā? – iesmējās gars.

–             Tā jau ir sofistika, – aizvainotā balsī teica robots.

–             Un tāpēc tu negribi, lai atbrīvoju robotu? – jautāja Toms.

–             Skaidrs, ka tāpēc! Viņš melo, tā skārda bundža, kā tiks ārā, tā piežmiegs tevi kā cāli! – Natals bija pārliecināts.

–             Neklausies viņā, cēlsirdīgais Tom, – žēlabainā balsī vaimanāja robots. – Nepamet mani šeit mūžīgām mocībām! Padomā pats – es atbrīvošos tikai tad, kad koks sapūs, pa to lauku mans ķermenis būs galīgi sarūsējis un es nevarēšu ne pakustēties. Tas sarūsēs un sabirzīs pīšļos, manas acis sabojāsies un dzirde pazudīs, bet smadzenes paliks nomodā miljoniem gadu līdz nodzisīs Saule. Nenolem mani tādām mūžīgām mocībām, labais kungs! Es varu būt noderīgs, es labi kalpošu tev!

–             Viņš saka taisnību, – teica Toms. – Nevienu radību nedrīkst pamest tādām mokām. Man taču ir cirvis! Ja šis izdomās man kaut ko darīt, ātri vien pa pauri dabūs.

–             Uz tavu atbildību, naktī sardzē pie tavas telts nestāvēšu! – atcirta gars Natals.

Toms atkal satvēra cirvi un ķērās pie darba. Cirvis bija labs un ass, nemaz ilgi nebija jāgaida, kad resnais stumbrs jau bija pušu un robots pieslējās stāvus. Mjā, sevī noteica Toms, robots bija divas galvas tiesas garāks par viņu, ar tādu cīnīties būtu visai grūti.

–             Pateicos tev, krietnais Tom, tu esi ieguvis labu draugu un uzticamu kalpu visos ceļojumos, – teica robots, traukdams no sava spožā ķermeņa pielipušās lapas.

–             Kas tev liek domāt, ka ļaušu tev nākt man līdzi? – jautāja Toms.

–             Kā? – robots bija neizpratnē, – katram cilvēkam taču vajag robotu, kas viņu apkalpotu, tāda ir pasaules kārtība!

–             Man nevajag robotu, lieliski tikšu arī pats ar visu galā tāpat kā līdz šim, – Toms atcirta, paņēma mantu maisu un grasījās doties tālāk.

–             Nepamet mani, – lūdzās robots. – Es esmu radīts kalpošanai, robots nevar bez cilvēka!

–             Nē, – cieti noskaldīja Toms, – es iešu viens. Tas ir mans pēdējais vārds. Punkts.

Toms pārmeta mantu maisu pār plecu un sparīgi aizsoļoja prom pa mežu. Nevienu man nevajag, viņš domāja, kā līdz šim viens pats tiku galā ar visām problēmām, tā arī tagad tikšu. Toms gāja pa mežu, tas bija visai skrajš un iešana vedās viegli, viņš centās iet gar upi, kā bija mācīts armijas izdzīvošanas kursos. Pie upēm dzīvo cilvēki, viņam bija mācīts, upes ietek ezeros un arī pie ezeriem dzīvo cilvēki. Loģiski.

Diena sliecās uz rietu, vakardiena bija mācījusi, ka tumsa iestāsies ātri. Ar skubu jāatrod piemērota vieta nakšņošanai. Kādā upes līkumā Toms pamanīja nelielu pļaviņu, īsti piemērotu telts sliešanai. Viņš nometa zemē mantu maisu un izvilka no tās telti.

–             Vai saimnieks ļaus man uzcelt telti? – teica robots, ar negantu čīkstu ienākdams pļaviņā.

–             Neko es tev neļaušu! Visu dienu jau esmu atklausījies to tavu čīkstēšanu! – Toms atcirta un izklāja telti.

–             Varbūt uguni iekurt? Manī ir iebūvētas šķiltavas!

–             Nē, es taču teicu! Vācies prom un čīksti citā vietā!

–             Bet es nevaru nečīkstēt, godājamais Tom! Man trūkst smērvielu!

–             Kā tu man esi apnicis! Tad aizej uz benzīntanku un nopērc sev eļļu!

–             Ha, – kaut kur no augšas atskanēja caurspīdīgā Natala Klimta balss, – mūsu Toms ir arī asprātīgs, joki tā vien birst visapkārt!

–             Un tu arī te esi? – Toms vērās krēslā, cenzdamies saskatīt garu.

–             Protams, kas man var ko aizliegt? Esmu brīvs gars, kur gribu, tur eju.

Toms pa tam lāgam bija uzslējis telti, līda guļammaisā un grasījās doties pie miera. Robots visu dienu bija vilcies pakaļ, locītavām čīkstot un ķerkstot, dzelsvīrs klupa pār saknēm un vispār uzvedās galēji kaitinoši. Izsalkums arī neganti mocīja, ar zemenēm vien pieaugušam vīrietim bija par maz. Miegs pārmāca Toma gandrīz mirklī, viņš vēl dzirdēja, ka robots ar garu par kaut ko strīdas, bet sarunas saturu nespēja saklausīt. Toms Sizers aizmiga, šī bija otrā nakts svešajā pasaulē.

No rīta Toms nepamodās no karstuma. Saule vēl nebija uzlēkusi, bet ausīs iegriezās robota locītavu negantā čērkstoņa. Toms atrāva vaļā telts aizvaru, tāpat guļammaisā izlec no telts un iebļāvās:

–             Vai tiešām tu nevari čīkstēt klusāk? Kaut vai stāvi uz vietas, nedari neko, tikai nečīksti, ļauj taču pagulēt!

–             Tūkstoškārt atvainojos, bet es nevaru nečīkstēt bez smērvielām. Saimnieks var nākt brokastīs, es uzcepu pīli.

Ēdiens? Pie velna visas čīkstoņu, izsalkums ņēma virsroku, Toms vienā lēcienā bija pie ugunskura. Robots tiešām bija pacenties – pannā gulēja brūni apcepusies pīle, apkārt tai bija izkārtoti mazi kartupelīši un sīciņas kukurūzas vālītes, izrotāts tas viss bija ar kaut ko lokiem līdzīgu. Toms sagrāba pīli un kāri iecirta tajā zobus.

–             Mmm, cik garšīgi, – Toms teica, slaucīdams rokas zālē, – kur tu to dabūji? Un visas tās piedevas?

–             Mežā, godātais Tom, tur bija gan mežonīgie kartupeļu, gan kukurūza, gan meža ķiploki un citas zālītes. Bet pīle bija vienkārši aizmigusi un to pat nevajadzēja ķert.

–             Tu naktī staigāji pa mežu? Bija taču tumšs?

–             Saimnieks aizmirst, ka es esmu robots, man gaisma nav vajadzīga, lai redzētu.

Robots aizčīkstināja uz upi mazgāt traukus, Toms ar acs kaktiņu pamanīja uz koku fona vieglu mirgu.

–             Natal, tas esi tu?

–             Protams, Tom, kurš gan varētu tas vēl būt?

–             Nezinu, varbūt te vēl citi spoki plivinās.

–             Nav te neviena cita. Un nesauc mani par spoku, es esmu gars.

–             Un kāda tad ir atšķirība?

–             Spoks ir nelaimīga nelaikā aizgājuša cilvēka dvēsele, kurai mūžos lemts spokoties noteiktā vietā, bet gars ir pats no labas gribas aizgājis no ķermeņa un var klejot, kur vien vēlas.

–             Bet tavu ķermeni taču Burvis esot nogalinājis, kā tad tu vari būt gars, ne spoks.

–             Ai, nezinu, es tajā slazdā neglābjami iesprūdu un izlēmu labāk atdalīties no ķermeņa, tā kā savā ziņā tas bija brīvprātīgs akts. Raugi, mēs savā pasaulē esam iemācījušies atbrīvot garu no ķermeņa pēc vēlēšanās.

Atgriezās robots, sakrāva traukus mantu maisā un nostājās miera stājā:

–             Kad saimnieks būs gatavs, varam doties ceļā.

Bet uz kurieni iet? Vienkārši bezmērķīgi slāt gar upi, cerot, ka satiksim cilvēkus? Diez vai te bija kādas cilvēku apmetnes, bet izvēle bija vienkārša – palikt uz vietas un gaidīt atrisinājumu, vai iet uz priekšu, cerībā, ka atrisinājums ir priekšā. Toms izlēma doties tālāk, robots nojauca telti un aizčīkstināja pakaļa saimniekam.

Necik ilgi gājuši, viņi nonāca pie alas stāvā upes krastā. Liela, plaša ala pašā klints pamatnē, Toms sajuta savādu asu smaku. Labāk mest šai vietai līkumu.

–             Bēdziet! Mūkam ko kājas nes! – kaut kur no augšas kliedza rēgs Natals Klimts. – Tur iekšā ir kaut kāds zvērs, nupat pārbaudīju! Tas nāk ārā!

Sizers nepaspēja pat soli spert, kad no alas rēkdams izlidoja kaut kas milzīgs un melns, un metās virsū cilvēkam. Toms jaudāja tikai izraut aiz jostas aizbāzto nazi un izsviest rokas uz priekšu, melnais milzenis uzgāzās viņam virsū. Pie pašas sejas atvāzās baisa rīkle ar četrās rindās izvietotiem smailiem zobiem, smirdīga karsta dvaša ietriecās sejā. Toms zināja, ka garais nazis ir iedūries zvēram krūtīs līdz pašam spalam, bet tam par to ne silts, ne auksts. Milzenis ierēcās un jau grasījās sašķaidīt Tomam galvu ar varenajiem zobiem, kad pēkšņi noraustījās un palika mierīgs. Ar lielām pūlēm Toms izspraucās no beigtā zvēra skavām, līdzās stāvēja robots ar asiņainu cirvi rokās.

–             Tu … uf … uf … tu viņu nositi?

–             Jā saimniek, tev draudēja nāves briesmas un es to izdarīju.

–             Nu tu iekritu, čalīt, – no saviem augstumiem sauca gars. – Kurš te apgalvoja, ka nevar ne mušai pāri nodarīt? Es taču teicu, ka viņi tai savā pasaulē visus cilvēkus nožmieguši un impēriju būvē!

–             Nav tiesa, es tikai drusku paķimerējos ar shēmām, kad gulēju zem koka. Savādāk neskaitāmi kukaiņi mira manās locītavās, saindējušies ar eļļas paliekām, un man tas sagādāja neaprakstāmas ciešanas par aizlieguma pārkāpšanu.

–             Beidziet strīdēties, puiši, liels jums abiem paldies, – Toms teica. – Bez jums man būtu bēdīgi klājies.

Toms apgāja apkārt beigtajam zvēram. Pavirši skatoties, tas atgādināja lāci, tikai krietni lielāku par vislielāko grizli. Ar to arī visa līdzība beidzās, zvēram bija sešas masīvas kājas ar desmit centimetru gariem nagiem, mutē zobi auga četrās rindās un ļoti atgādināja haizivs zobus. Toms ieskatījās zvēra izdzisušajās acīs, tajās vēl mirgoja naidīga blāzma.

–             Atļaušos pievērst tavu uzmanību, godājamais Tom, ka tavs glābējs iekūlies pamatīgās ziepēs, – kaut kur līdzās iesmējās gars.

Toms paskatījās uz robotu, tas tāpat stāvēja ar asiņaino cirvi rokās.

–             Atvaino, saimniek, man bija kauns teikt, bet es vairs nevaru pakustēties. Pēdējais sasprindzinājums izspieda pēdējās smērvielas no manām locītavām, es vairs nekam nederu.

–             Te nu bija dižais lāču sitējs, – ņirgājās Natala Klimta gars. – Vienreiz atvēzējās un tik vien tās jauda pietika!

–             Nemuldi, ja nevari neko palīdzēt, tad apklusti labāk. Robots izglāba man dzīvību un es esmu viņam pateicību parādā, gādāšu viņam smērvielu, – atteica Toms.

–             Kā gan? Varbūt tev tai maisā ir paslēpta ar eļļas kanniņa?

–             Re, kur ir smērvielas kalns, – Toms norādīja uz nogalināto zvēru. – Tur ir kilogramiem tauku, tomēr labāk par neko.

To pateicis, Toms izvilka nazi no zvēra krūtīm un sāka milzeni dīrāt. Tauku slānis tiešām bija iespaidīgs, dzīvnieks noteikti nebija badu cietis. Toms grieza taukus lielām šķēlēm un meta katlā. Uzpūtis no oglēm uguni, viņš taukus izkausēja un ar tiem rūpīgi iezieda visas robota locītavas. Tauki iesūcās gultņos un savienojumos un robots atguva kustību spējas. Pa abiem viņi ātri vien nodīrāja un sadalīja milzīgo dzīvnieku. Robots teica:

–             Ja saimniekam nekas nebūtu iebilstams, es ieteiktu šodien ceļu neturpināt, bet palikt tepat. Es izkūpināšu gaļu priekšdienām un izģērēšu ādu, tā lieliski kalpos saimniekam, ja uznāks ziema.

Tomam nekas nebija iebilstams, jo tuvākajai nākotnei viņam nekādu neatliekamu darbu nebija. Viena diena šurpu vai turpu, tas neko nemaina. Lai īsinātu laiku, viņš palīdzēja robotam apstrādāt medījumu, kaut gan robots viens arī būtu lieliski ticis galā. Natala Klimta gars lidinājās apkārt un bārstīja dzēlīga piezīmes:

–             Kāds viņš tagad gādīgs un centīgs, tas mūsu robotiņš! Nekas, gan vēl viņš zobiņus parādīs!

–             Ko tu viņam piesējies? – Toms centās robotu aizstāvēt. – Varbūt viņš patiešām ir labs un prot tikai apkalpot cilvēkus.

–             Tik un tā neticu, es biju tai viņu pasaulē, un redzēju kā šie braši maršēja pa cilvēku galvaskausiem. Tieši tādi paši kā mūsējais, mats matā. Kur tad viņš pēkšņi tāds labiņš palicis, kad pavisam nesen droši vien savu saimnieku kaulus skābē šķīdināja.

Robots atrāvās no darba un pavērās tieši garā:

–             Vari mani apvainot cik tīk, es tev neko padarīt nevaru, bet ne uz mirkli tev neienāk prātā, ka tā varētu būt cita pasaule? Pats taču teici, ka pasauļu ir bezgalīgi daudz, ka tās visas ir atšķirīgas. Tajā pasaulē roboti būvē impēriju, manā viss ir mierīgi, tā nevarētu būt?

–             Nē, nevarētu vis, – atcirta Natala Klimta gars. – Jūs visi esat vienādi!

–             Varbūt robotam tomēr taisnība un tu kļūdies? – strīdā iejaucās Toms. – Es jūtu, ka viņš ir labs un uzticīgs biedrs, ko gan nevarētu teikt par tevi. Tu neko nedari, tikai velcies mums pakaļ un bārsti dzēlīgas piezīmes. Starp citu, viņš mani izglāba, ne tu.

–             Bet es tevi brīdināju! Brīdināts ir apbruņots, ir taču tāds teiciens, vai ne? Neesmu vainīgs, ka man nav krūšu ar ko mesties pretī briesmām!

–             Paklau, vai tevi gadījumā nemoka kāds nepilnvērtības komplekss? Visi mēs kaut ko darām, tikai tu sava caurspīdīguma dēļ neko nevari?

–             Ne uz to pusi! – lepni atcirta gars.

–             Ko tad tu lido mums līdzi? Vientuļš citādi jūties?

–             Nea, vienkārši gribu redzēt, ar ko jūsu piedzīvojums beigsies.

Kaut kas nozibēja koku galotnēs, Toms saprata, ka gars ir aizlidojis. Tikām robots bija sagriezis gaļu šķēlēs, no ādas uzmeistarojis kaut ko līdzīgu nojumei un krāva ugunskurā zaļus zarus. Gaļu viņš sakāra nojumē, atstāja kūpināties un teica:

–             Tepat līdzās kādā iezī atradu ārā iznākušu sāls dzīslu, bet no alas sienām nokasīju nedaudz salpetra. Gaļiņu ierīvēju ar meža ķiploku saknēm, būs lieliska delikatese saimniekam!

Toms noticēja robotam, redzot ar kādu aizrautību tas nododas ēdiena gatavošanai. Viņš to nedarīja tāpat vien, bet gan ar aizrautību un varbūt pat mīlestību. Robots izklāja ādu zemē un nostiprināja tās malas ar mietiņiem, ar Toma nazi nokasīja no tās visas tauku atliekas, pēc tam apkaisīja ar sāli.

–             Kamēr saimnieks naktī gulēs, es apstrādāšu ādu ar oglēm un vēl šo to, man ir zināma tāda recepte. No rīta āda būs mīksta un sagatavota, kaut tūlīt šuj mēteli.

–             Nezinu, kā tev pateikties,– Toms teica, – tu tika daudz dari manām labā.

–             Saimnieks jau atlīdzināja, godājamais Toms mani ieeļļoja, kad biju palicis nekustīgs. Man par to būtu jāpateicas tev, saimniek! Es pildu savu pienākumu, bet saimniekam nav jāglābj robots.

–             Ko niekus, – attrauca Toms,— drauga labā ne to vien izdarīsi, vai ne?

–             Vai drīkstu uzskatīt, ka saimnieks mani uzskata par savu draugu?

–             Droši, – atsaucās Toms un vēroja kā pār kokiem nolaižas kārtējā svešās pasaules nakts.

Tomu pamodināja kairinoša gaļas smarža, viņš izbāza galvu no telts. Robots tupēja pie ugunskura un cepa uz iesma gaļu.

–             Labs rīts, saimniek! Brokastis gatavas!

Toms pavērās apkārt, robots tiešām visu nakti bija cītīgi strādājis. Zvēra āda bija izģērēta un satīta sainī, kūpinātā gaļa salikta sainīšos un pārsieta ar ādas sloksnēm, ādas spainīšos salikti kausētie zvēra tauki. Robota smērvielas, Toms pasmaidīja. Ceptā zvēra gaļa bija apbrīnojami garšīga, katliņā bija arī tēja no pļavas zālēm. Nav slikti būt robota aprūpētam!

Līdz šim viņiem bija veicies, arī ar neganto zvēru bija tikuši galā salīdzinoši viegli. Pārtika bija sagādāta daudzām dienām, ūdens pietiekami, tomēr prāts nebija mierīgs. Varu jau kā tāds Robinsosns uzbūvēt sev mežā būdu un dzīvot ar savu mehānisko Piektdieni bez bēdu, tomēr atmiņas sāpīgi vilka mājup. Galvenais uzdevums tomēr bija un palika meklēt ceļu mājup, bet tas acīmredzami nebija iespējams bez Burvja. Kur viņu meklēt? Viņš var būt jebkurā vietā uz planētas vai pavisam citā pasaulē. Varbūt par Burvi vairāk zināja Natala Klimta gars, bet tas bija apvainojies un kaut kur aizlidojis. Neko labāku nespēdams izdomāt, Toms izlēma doties tālāk gar upi.

Robots apkrāvās saiņiem un raiti aizsoļoja pa mežu, mantu maisu Toms bija paturējis sev. Koki, koki un atkal koki, mežam ne mala, ne beigas nebija redzami, upe tāpat vientuļi tecēja reizēm straujāk, reizēm lēnāk. Tomam jau šī vienmuļā ainā bija apnikusi līdz riebumam, bet citas izvēles nebija, jāiet vien uz priekšu. Skrajo mežu reizēm nomainīja biežņa, kur varēja tikt uz priekšu tikai ar cirvja palīdzību. Tomam tas būt prasījis ilgu un grūtu darbu, bet robota metāla rokas strādāja bez paguruma. Toms soļoja pa robota izcirsto stigu un prātoja, ka nemaz nav tik slikti, ka tev ir pašam savs robots. Ātrāk un lēnāk virzoties uz priekšu pagāja diena un pienāca vakars. Robots aši uzslēja telti, iekūra uguni un pagatavoja vakariņas.

Ugunskurs meta spokainas ēnas apkārtējos kokos, un Toms jautāja robotam:

–             Paklau, rēgs teica, ka Burvis ķerot no katra pasaules visraksturīgākos pārstāvjus, kādēļ viņš noķēra tevi?

–             Nezinu, es esmu tāds pats kā pārējie, katrā ģimenē pie mums ir vismaz viens robots. Varbūt tāpēc arī mani ievilināja slazdā, ka mājas robots mūsu pasaulē ir visraksturīgākā parādība.

–             Jā, interesanti, kādus cilvēkus viņš vēl atvilcis no citām pasaulēm? Ja jau Zemes ir bezgalīgi daudzas, tad arī to attīstības virzieniem jābūt bezgalīgi dažādiem.

Ugunskurs sprēgāja, tālumā mežā sasaucās putni, koki kā staltas kolonnas ieskāva uguns apgaismoto loku. Kaut kur jūdzēm tālu bija dzirdami rēcieni, tur dabas nepielūdzamajā ritumā tika realizēts nepielūdzamais ēdāja un apēdamā likums. Toms iztēlojās kā sešķepu lācis plosa savu upuri un neviļus nodrebinājās. Cik tur trūka, lai es arī būtu tāpat apēsts? Toms skatījās kā liesmas laiza pagales un lēnām tās iznīcina, pārvēršot smalkos pelnos.  Ar ko beigsies šis piedzīvojums un, vai tas vispār kaut kad beigsies? Jau vairākas dienas viņš ceļoja pa kaut kādu paralēlo pasauli, gandrīz gāja bojā seškājaina lāča nagos, un tas viss nezināma Burvja iegribu dēļ! Nolādēts, uz Zemes noteikti ir šādam pārbaudījumam daudz piemērotāki cilvēki! Uz Zemes, Toms ar rūgtumu nodomāja, arī tagad es esmu it kā uz Zemes, tikai šīs nav mans mājas, tās palikušas kaut kur nezināmā tālumā. Visa viņa ierastā pasaule, darbs un krodziņš DG galu galā – tas viss ir zudis. Nē, tā nedrīkst padoties, Toms domās sapurinājās, ir jāmeklē rsinājums, ir jāatrod izeja, neatrisināmu problēmu nav! Miegs lēnām aizveda Tomu uz savu valstību.

–        Palīgā! Glābiet mani, glābiet … – Toma sapņos ielauzās izmisis kliedziens.

Gaisma vēl nebija uzaususi, Toms pa tumsu grābstījās gar telts ieeju, cenzdamies orientēties telpā un atrast rāvjēslēdzi. Ārā tikām palīgā saucieni nemitējās, dipēja soļi. Pēkšņi telts ieeja atsprāga vaļā un viņam virsū uzgāzās kaut kāds radījums. Tas spārdījās un skrāpējās un nemitējās klaigāt:

–        Glābiet mani, paglābiet no tās trakās!

Tomam beidzot izdevās nelūgto viesi ietīt guļammaisā un izsviest ārā, no meža izskrēja robots.

–        O, piedod, saimniek, piedod! Biju mežā saknītes lasīt un laikus nepaspēju atskriet!

Robots pacēla guļammaisu un izkratīja iebrucēju ārā. Zemē novēlās neiedomājama radība – sarkana āda, garas rokas un strupas kājeles, katra pirksta galā līks nags, bet sarkano ģīmi rotāja pāris līku ragu. Radījums novēlās zemē un tūlīt kā ķipars no lādītes pielēca kājās, žigli pavērās apkārt, nokrita cēļos un iebrēcās:

–        Paslēpiet mani kaut kur! Vienalga kur, tiki neļaujiet tai trakajai mani atrast! Lūdzu, lūdzu, paslēpiet!

–        Kas, pie visiem velniem, tu tāds esi? – iesaucās Toms, beidzot līdz galam pamodies.

–        Es? – pārjautāja sarkansejainis un pavērās apkārt, it kā meklētu vēl kādu. – Es esmu Kastors III, dzejnieks!

–        Un kāpēc dzejnieks nakts melnumā laužas manā teltī?

–        Es izbēgu no gūsta un tā trakā dzinās man pakaļ ar pātagu! Ja jūs mani nepaslēpsiet, viņa mani atradīs un noslānīs līdz nāvei!

–        Paga, paga, dzejniek – kas tā par sievieti, kas tā nobiedējusi tevi?

Robots uzpūta ogles un iededza ugunskuru, paņēma Kastoru III aiz pleciem un nosēdināja uz baļķīša:

–        Sēdi mierīgs un izstāsti saimniekam visu pēc kārtas.

Sarkansejainais tupēja uz bluķīša un tramīgi raudzījās apkārt.

–        Jūs nespēsiet noticēt, pirms pāris nedēļām mani pēkšņi ierāva brokastu pārslu šķīvī un es nonācu kaut kādā vājprātīgo ciematā. Nepaspēju vēl pat apjaust, kur esmu nokļuvis, kad mani sagrāba milzīga auguma sieviete un iegrūda krātiņā. Viņai tur daudz tādi būri ir, katrā kāds radījums sēž. Ja kāds runā pretī vai grasās mukt, viņu sit ar pātagu. Man paveicās atkabināt būra durtiņas un aizbēgt tumsā. Oi, klau, tā milzene jau ir klāt!!

Kastors III aizmetās aiz baļķēna un paslēpās. Uguns lokā ienāca varena sieviete – augumā ne mazāka par robotu, platiem pleciem un muskuļotām rokām, kājas kā betona pāļi. Apģērbta tā bija zilā darba kombinezonā, bet rokā sieviete turēja garu pātagu.

–        Lien ārā, mazais nekrietneli, es redzu tavus radziņus aiz baļķa! – sieva iesaucās un platiem soļiem devās pie bailēs trīcošā dzejnieka.

Toms piecēlās un nostājās viņai ceļā:

–        Pagaidi, ne tik strauji! Kas tu tāda esi un kāpēc vajā viņu?

–        Kas tas vēl par vīreli? – sieva iesaucās, it kā nupat tikai Tomu būtu pamanījusi. – Nost no ceļa!

Sieviete atvēzējās un cirta Tomam ar pātagu. Tūkstošiem voltu strāva izskrēja caur ķermeni un Toms nogāzās kā nopļauts. Robota reakcija bija zibenīga – ar vienu roku  viņš atņēma sievai pātagu un iemeta ugunskurā, ar otru nogāza milzeni zemē  un piespieda ar celi.

–        Neviens neuzbruks manam saimniekam!

–        Ha, bleķa vīrelis! Laikam te pilni krūmi ar brīvi skraidošiem vīriešiem! Nekavējoties laid mani vaļā, es pavēlu!

Toms atvēra acis un centās pieslieties kājās, galvā dunēja un acu priekšā dejoja dzirksteles. Vēl viens šīs pasaules monstrs? Sagūstītā sieva rokām un kājām dauzīja robota ķermeni, izkliedz pavēles un lāstus. Toms piespieda sevi piecelties un piegāja pie gūsteknes. Asiņu pielijušām acīm tā nikni blenza uz viņu:

–        Laidiet mani vaļā, niecības! Jums nav tiesību pacelt roku pret sievietei, jūs tiksit gabalos sarauti par tādu noziegumu! Nu, žigli!

Aiz baļķena parādījās Kastors III, uzmanīgi uz visām četrām un pierāpās pie Toma.

–        Dieva dēļ nelaidiet viņu vaļā! Tā sieva ir galīgi jukusi! Ciematā visi vīrieši sabāzti krātiņos, savā vaļā staigā tikai citas sievietes un radījumi, kuru dzimumu viņa nespēja noteikt. Nekādu paskaidrojumu, nekādu sarunu, vienkārši grābj uz ielas cilvēku aiz čupra un spundē būrī!

–        Ā, sarkanais punduris! – iešņācās sieviete. – Vajadzēja tomēr tevi nomiegt uzreiz! Pat nožēlojams vīrietis tu neesi, tā – vīrelis bezvērtīgs!

Tomam reiba galva, viņš apsēdās zemē līdzās gūsteknes galvai.

–        Cienītā, jūs varbūt paskaidrotu, kas te notiek? Jūs ielaužaties manā nometnē, uzbrūkat man un tam mazajam sarkansejainajam dzejniekam. Ko esam jums nodarījuši?

–        Jums jābūt būrī un viss! Vīrieši nestaigā apkārt! – sieva nikni nobrēca un aizgriezās.

–        Šobrīd jūs neesat tādā stāvoklī, lai varētu mētāties apvainojumiem. Vēlreiz prasu – kas jūs esat un ko jums vajag.

–        Ar zemākām radībām sievietes nerunā!

Dzejnieks Kastors III apsēdās līdzās Tomam:

–        Tagad tu redzi? Viņa esot ieradusies ciematā pirms pāris mēnešiem un bez jebkāda ievada metusies visiem virsū, piekāvusi un sasējusi. Pēc tam no klūgām sapinusi tos krātiņus un sasēdinājusi visus tajos. Es nupat tikai biju izrauts cauri brokastu pārslu šķīvim, kad tā milzene ar pātagu …

–        Tu jau stāstīji, – Toms pārtrauca dzejnieku. – kas tas par ciematu? –

–        Tu nezini? Apmēram stundas gājienā no šejienes atrodas ciemats, kādi pāris desmiti mājiņu. Katrai uz durvīm uzrakstīts vārds, kad ierados, arī mans vārds tur bija.

–        Kas to ciematu uzcēla? Kāds no jums? Un, kas jūs tādi esat? – Tomam atkal reiba galva no elektriskā trieciena un straujās notikumu virknes.

–        Nezinu, kas to uzbūvēja. Reizēm pa nakti parādās jauns namiņš, drīz pēc tam ierodas tās iemītnieks. Mēs esam visdažādākie un no malu malām. Es, piemēram, esmu no Zemes, no kurienes tu esi nācis?

–        Paga, tu kaut ko jauc – no Zemes esmu es, – Toms teica.

–        Nemels niekus, tu taču neesi cilvēks! Kā tad tu vari būt no Zemes?

–        Es neesmu cilvēks? – Toms iebrēcās. – Kas tas es tavuprāt esmu?

–        Nezinu, monstrs kaut kāds, – Kastors III ar interesi pavērās Tomā.

–        Nu vai zini, mēs tevi izglābām, bet tu šitādas muļķības gvelz!

–        Nestrīdieties, – ierunājās robots, – jūs abi esat no Zemes un abi esat cilvēki. Tom, vai tad neatceries, ko teica gars? Pasauļu ir bezgalīgi daudz, tās savērtas rindā kā krelles. Es arī Esmu no Zemes, tikai no citas. Šī sieviete arī ir no Zemes un noteikti tāpat ir cilvēks.

–        Jā, es esmu cilvēks! – šņāca sieviete. – Bet jūs visi esat tikai vīrieši, jūs neesat cilvēki!

Toms gribēja kaut ko teikt, bet pārdomāja. Nav jēgas strīdēties ar fanātiķi.

–        Sasien viņai rokas un aizbāz muti, ja turpinās lādēties, – viņš teica robotam

Robots žigli sasēja sievietei rokas un kājas un pieslēja pie koka.

–        Ij nedomā bēgt, vai pretoties, es tevi tik un tā noķeršu, – teica robots.

–        Kaut tu sarūsētu! – šņāca sieviete un uzspļāva robotam.

–        Tik niecīgs mitruma daudzums nespēj mani sarūsināt, pataupi to sev, – robots atbildēja, bet spļāvienu tik un tā ar zāles kumšķi noslaucīja. Ja nu tam žultainajam radījumam siekalu vietā ir skābe?

Toms bija gana atguvies un sparīgi pielēca kājās, ciemats – tas jau ir soli tuvāk Burvim. Vismaz tā viņš domāja, vismaz kādas pārmaiņas.

–        Domāju, ka mums tūlīt pat jādodas uz ciematu, man jau šī klejošana pa mežu ir pamatīgi apnikusi. Dzejnieks parādīs ceļu. Bet varbūt cienītā dāma vēlas mūs pavadīt? – Toms vērsās pie sasietās gūsteknes.

–        Atdod manu pātagu un es tevi pavadīšu, ja nenositīšu pa ceļam! – sieviete pagriezās uz otru pusi.

Robots ātri savāca mantas, uzslēja kājās gūstekni un visi devās ceļā. Pa priekšu sīkiem solīšiem rikšojas dzejnieks Kastors III. Pēc pāris stundām mežs kļuva retāks un pamazām pārgāja jau zināmajā plašajā zālājā. Atšķirībā no vietas, kur Toms nonāca šajā pasaulē, šis nebija līdzenums. Te šur, te tur bija redzami pakalni, tālumā dūmakā varēja redzēt sniegotas kalnu virsotnes. Meža upīte vairs nečaloja pa akmeņiem, bet rāmā plūdumā aizlocījās starp pakalniem. Uzkāpuši kādā virsotnē, ceļinieki lejā ieraudzīja ciematu. Kā jau dzejnieks bija teicis, te bija daži desmiti mājiņu divās rindās ar laukumu pa vidam. Gaužām atgādina mūsu rindu mājās, Toms secināja. Starp laukuma plāksnēm bija lekni saaugusi zāle. Tātad ciemats uzcelts jau pirms kāda laika, katrā ziņā neviens par ravēšanu nebija iedomājies. Aiz namiņu rindām bija izkārtoti tādi kā pīti grozi. Dzejnieks parādīja ar nagotu pirkstu uz tiem:

–        Tur tā milzene iespundējusi pārējos iedzīvotājus!

Toms ar speciālista aci novērtēja ēkas – visai nevīžīgs un nekvalitatīvs darbs. Māju sienās bija redzamas plaisas, dēļu un siju gali vietām nebija apzāģēti un rēgojās ārā. Koka sienas nebija nedz nokrāsotas, nedz kā citādi aizsargātas. Ja šajā pasaulē līst lietus, tad šīm mājām nav gaidāms ilgs mūžs, domāja Toms. Uz kādas mājas durvīm Toms ieraudzīja plāksnīti “Toms Sizers”, nedaudz tālāk “Robots”.

–        Kāda nekaunība, – iesaucās robots, – kopš kura laika robotam jādzīvo atsevišķi no saimnieka?

–        Neuztraucies velti, – teica Toms, – dzīvosim kā pašiem patīk, bet interesanti, kādēļ nekur neredz Natala Klimta vārdu? Varbūt gariem vispār jumts virs galvas vajadzīgs?

Droši piesējuši gūstekni pie kādām kāpnēm, trijotne devās uz ciemata tālāko malu, kur sieviete bija ierīkojusi savu cietumu. Arī krātiņi bija pāris desmiti, apmēram tik daudz cik mājiņu, vienam pēc otra robots rāva nost durtiņas un ārā acis miegdami nāca visnedomājamākie radījumi. Lielākā daļa bija līdzīgi Tomam, bet bija arī pavisam dīvaini. No kāda krātiņa izlēca divmetrīga ķirzaka un nostājās uz pakaļkājām ar asti neganti kulstīdama zemi. Cits bija cilvēka augumā, bet viscaur noaudzis ar melnu kažoku. Pie kāda cita krātiņa sakņupis raudāja slaids cilvēks, kuram bija salauzti spārni. Daudzi bija savainoti un knapi turējās kājās.

Toms atskatījās uz ciemata otrā galā piesieto sievieti, tā nikni raustīja valgus un centās atbrīvoties. No atbrīvoto pulka iznāca kāds garā, melnā apmetnī tērpts cilvēks ar bālu seju:

–        Esi sveicināts, svešiniek! Kam mums jāpateicas par atbrīvošanu?

–        Mani sauc Toms Sizers, esmu cilvēks no Zemes, – Toms teica un tikai tad saprata kādu muļķību pateicis – šie taču visi bija cilvēki un visi no planētas Zeme. – Tas ir, esmu no citas Zemes.

–        Kā jau mēs visi, – teica bālais cilvēks. – Mani sauc Ragamints Mintarags, esmu burvis.

–        Tiešām burvis? – iesaucās Toms. – Tātad tu mūs visus nolaupīji un atstiepu uz šejieni?

–        Nē taču, – iesmējās bālais, – mūs visus tāpat nolaupīja! Es patiešām esmu burvis, bet nolaupītājs sevi sauc par Dievu, viņš te pāris reizes ir viesojies.

Burvis pa vienam apstaigāja bijušos ieslodzītos, ar roku pabraucīja viņu ievainojumus un tie brīnumainā kārtā tūlīt sadzija. Salauztie spārni saauga un to īpašnieks priecīgus uzspurdza gaisā. Pēc tam viņš savicināja roku un visu namiņu durvis vienlaicīgi atvērās.

–        Šķiet, visprātīgākais tagad būtu visiem iet mājās, nomazgāties un savest sevi kārtībā, – teica Ragamints Mintarags un pats iegāja pa durvīm, uz kurām bija piestiprināta plāksnīte ar viņa vārdu.

Mazais dzejnieks arī ar skubu iemetās savā namiņā un aizcirta durvis, drīz vien no turienes atskanēja rakstāmmašīnas tarkšķu kārtas. Toms ar robotu aizgāja tālāk. Iegājis savā namiņā, Toms izbrīnījās, cik iekšpusē viss glīti un mājīgi ierīkots. Mājā bija vairākas istabas – guļamistaba ar greznu gultu un skapi, viesistaba ar kamīnu, virtuve un otrajā stāvā vēl viena guļamistaba. Virtuvē klusi dūca ledusskapis, Toms piegāja pie tā un – ak, lai slavēts visaugstākais! – tajā atradās pāris pakas alus skārdeņu! Viņš pagrāba vienu no tām un pāris malkos izdzēra.

–        Vah, dievu dzēriens! Nektārs īstākais!

Pēc brīža ienāca robots, spīdēdams kā spogulis.

–        Padomā tikai, saimniek, intereses pēc iegāju namiņā ar manu vārdu uz durvīm, tur atradās pilns robotu kosmētikas komplekts, arī locītavu eļļa! Lāča taukus saliku ledusskapī, varbūt kādreiz pēc tiem būs vajadzība.

–        Jā, – teica Toms, – kāds te ir vareni pacenties visu iekārtot tā, lai mēs justos pēc iespējas labāk. Paskaties, te pat alus ir! Interesanti, vai krājumi tiek papildināti? Bet tas nav svarīgi, galvenais, ka esam ārā no meža un daudzmaz civilizētos apstākļos. Varēšu beidzot kārtīgi izgulēties īstā gultā, nebaidoties, ka pa nakti varētu uzbrukt kāds no tiem šešķepainajiem lāčiem vai kāds cits monstrs.

–        Ja saimnieks ļaus, es pa naktīm varu stāvēt ārā, vai tepat viesistabā un, tici man, ne tikai lācis, pat muša netraucēs tavu miegu, – robots teica un devās uz virtuvi, ievietot ledusskapī kūpinātās gaļas krājumu.

Kamēr Toms ar baudu tukšoja trešo alus skārdeni, pie durvīm ieskanējās zvaniņš un pa spraugu ielidoja papīra lapiņa. Toms to pacēla un sāka lasīt: ”Godātais Tom, mans draugs! No visas sirds savā un kaimiņu vārdā izsaku vislielāko pateicību par glābšanu, bravo! Šai sakarībā vēlos Tevi aicināt uz dzīrēm par godu šai lielajai dienai. Gaidām Tevi pie namiņa durvīm. Bezgalīgā cieņā un pateicībā, Tavi kaimiņi.”. Tiklīdz viss bija izlasīts lapiņa spoži iedzirkstījās un izgaisa. Tomam nebija ne mazāku šaubu, kurš šo vēsti sūtījis. Burvis, protams, vīrs melnajā tērpā ar bālo seju. Aiz durvīm patiešām stāvēja visi ciemata iedzīvotāji ar Ragamintu Mintaragu priekšgalā.

–        Sveicināts vēlreiz, – teica burvis, – mums ienāca prātā, ka atbrīvošanās no daudzu nedēļu un pat mēnešu gūsta varētu būt labs iemesls dzīrēm. Vai piebiedrosies?

Uz dzīrēm Tomu nekad nebija divreiz jāaicina, viņš uzreiz piekrita. Starp mājām pēkšņi parādījās garš galds ar katrai sēžamvietai pielāgotiem sēdekļiem, pats no sevis uzklājās galdauts. Kad visi bija sasēdušies pie galda, burvis visus apstaigāja un par kaut ko kādu brīdi sačukstējās.

–        Nu, Tom, ko vēlies ēst? Ko dzersi? Neko nesaki, tikai iedomājies, – teica Ragamints Mintarags, noliecies Tomam pie pašas auss.

Pēkšņi Toma priekšā parādījās šķīvis ar pamatīgu kūpinātās lāča gaļas gabalu.

–        Vai tiešām tas ir tas, ko tu šobrīd vēlies ēst?— Burvis jautāja.

Toms nosarka un papurināja galvu, gaļas šķēle pazuda un tās vietā parādījās spoži brūns hamburgers ar pilošu mērci.

–        Tom, Tom, nekautrējies, viss ir iespējams, itin viss! – burvis čukstēja.

Galds nokrakšķēja, kad uz tā piezemējās cepts sivēns un alus mučele. Vienam pēc otra ēdājiem priekšā parādījās viņa iecienītākais kārums. Ķirzakveidīgajam cilvēkam uz šķīvja gulēja kūpošs jēlas gaļas gabals, puisis ar salauztajiem spārniem bija izvēlējies vāzi ar ziediem un ar garu mēli kāri laka nektāru no tiem. Pie galda skanēja priecīgi izsaucieni, ņurdieni un šmaksti. Toms pieliecās tuvāk Ragamintam un teica:

–        Paklau, mēs te dzīrojam, bet tā negantā sieva tur tup pie kāpnēm piesieta. Varbūt vajadzēja arī viņu paaicināt?

–        Ā, tu domā Lauru? To, kura visus mūs iespundēja grozos? Var jau pajautāt, bet diez vai kaut kas sanāks.

Toms ar Ragamintu piecēlās un galda un robota pavadībā devās pie sasietās sievietes.

–        Vai dzirdi, Laura? Toms saka, ka vajag tevi atbrīvot un aicināt pie galda. Vai uzvedīsies labi?

–        Neapkauno mani, nožēlojamais – šņāca Laura, – sievietes nekad nesēž ar pretīgiem vīriešiem pie viena galda! Atraisi mani, lai varu jūs satupināt atpakaļ krātiņos? Ko gaidi? Ātrāk raisi vaļā!

–        Kas tev lēcies? – Toms jautāja. – Mēs visi esam dažādi, bet tāpēc jau otru nav jāspundē krātiņā!

–        Īsti vīrieša vārdi! Tikai čīkstēt un žēloties! Muti ciet un raisi mani vaļā!

Trijotne pagriezās un devās atpakaļ pie galda.

–        Es jau domāju, ka tur nekas nesanāks, – teica Ragamints, – būtu tu redzējis, ar kādu naidu viņa bruka mums virsū, tiklīdz ieradās! Pātaga vien švīkstēja.

–        Kāpēc viņa tā? – jautāja Toms. – Vai tad viņa neko nepaskaidroja?

–        Ne vārda, vienkārši dusmās saviebtu seju mūs pa vienam izķēra un satupināja būros. Man šķiet, ka viņas pasaulē vīrieši ir mājdzīvnieku lomā, varbūt pat sliktāk.

–        Tu teici “viņas pasaulē”, tātad jau zini, ka ir bezgalīgi daudz pasauļu?

–        Vēl nesen nezināju, bet tad atlidoja kaut kāds gars, Natals Klimts. Viņš arī pastāstīja visu, arī par jūsu Burvi, ko mēs pazīstam kā Dievu, par jums un daudz ko citu.

–        Un, kur Natals ir tagad? Mēs šķīrāmies ne tajā draudzīgākajā noskaņojumā.

–        Viņš te bija pirms pāris dienām, bet tad pazuda.

Dzīres vēl turpinājās, kad satumsa un virs galda sāka plivināties malduguņu liesmiņas, uz sava sēdekļa pakāpās ragainais dzejnieks Kastors III un sāka lasīt poēmu, ko nule sacerējis par godu Tomam Sizeram un viņa brīnišķīgajam robotam. Poēma bija ļoti gara, pēc pusstundas neviens vairs Kastorā III neklausījās, bet dzejnieks par to ne nieka nesatraucās un turpināja skaļi deklamēt ar visām vajadzīgajām pauzēm un uzsvariem.

Pamazām viesi izklīda pa namiņiem, galds un sēdekļi izgaisa līdz ar traukiem un ēdienu atliekām. Laukumā stāvēja Toms ar Ragamintu, turpat līdzās tumsā mirdzēja robota spožais stāvs. Vienā ciemata galā Kastors III turpināja kaismīgi lasīt savu poēmu, bet otrā galā skaļi lādējās Laura.

–        Kā tu zināji, ka jūsu gūstītāju sauc Laura? Vai tad viņa stādījās priekšā? – Toms jautāja Ragamintam.

–        Neko viņa neteica, man vienkārši ienāca prātā, ka tādu briesmīgu sievišķi tieši tā varētu saukt.

–        Un kā gadījās, ka tevi, burvi, viņa varēja tik viegli sagūstīt? Varēji taču viņu noburt, vai pats sevi aizburt kaut kur prom.

–        Nē, Tom, to es nespēju. Redzi, mūsu pasaulē mēs visi esam burvji, katram ir savs maģiskais talants. Es varu darīt tikai labu – dziedēt ievainojumus, iepriecināt citus. Bet ir pie mums arī vareni melnie burvji, kuri sekundes simtdaļā pārvērstu Lauru par gurķi vai svečturi. Diemžēl es to neprotu.

Mājā robots bija iekūris kamīnu, Toms atlaidās krēslā un tīksmi izstiepa kājas. Dzīvi šajā brīdī varētu uzskatīt par izdevušos, ja vien kādā apziņas kaktā netupētu atskārsme, ka šis ir vienīgais ciemats uz planētas un viņi vienīgie iedzīvotāji. Ja būtu kaut mazākā iespēja atgriezieties, varētu uzskatīt šo par atvaļinājumu paradīzē. Jā, kāpēc gan ne? Lielisks namiņš, draugos iztapīgs robots, līdzās burvis, kurš var uzburt teju visu, vajag tikai iedomāties. Sātaniska izskata dzejnieks sacer par tevi poēmas – ko gan vēl vairāk var vēlēties? Tomēr visiem svētkiem reiz pienāk gals un arī šīs spēles beigas ir kaut kur tālākā vai tuvākā nākotnē. Lai arī šobrīd ir labi, mērķis tik un ir nemainīgs – atgriezties mājās pašam savā pasaulē.

Toms palīda zem segas un grasījās jau aizmigt, kad durvju ailā pamanīja pazīstamo mirgu. Tam vajadzēja būt Natala Klimta garam.

–        Sveiks, Tom, redzu, ka esi labi iekārtojies, – no durvju puses skanēja Natala gara balss. – Lidoju aiz jums un domāju: re, kāds saderīgs pārītis. Tu un tas bleķa robots …

–        Klau, Natal, ja gribi atkal strīdēties, labāk dodies prom, – Toms atcirta.

–        Kurš gan tevi spētu pārstrīdēt, tu jau ar to robotu kā salaulāti!

–        Un, kas par to? Kas tev liedza nākt mums līdzi, nevis apmelot robotu un pēc tam vilkties pakaļ un lūrēt gara stūri? Atvainojies robotam un lieta darīta.

–        Ko vēl ne? Lai es atvainotos tai pāraugušajai mikroshēmai? Nekā nebija?

–        Tad nekā, ej prom kā atnācis, – Toms teica un pagriezās prom no durvīm.

–        Kāpēc tad uzreiz tā, Tom? Es jau neko sliktu negribu, bet pats savām acīm redzēju to robotu impēriju. Nedomā, es meklēju, bet tādu pasakainu pasauli, par kādu robots stāsta, nespēju atrast. Vai nevar būt tā, ka tas Burvis, Dievs vai kā viņu tur sauc, paņēmis robotu no tās impēriskās pasaules, te viņš ieraudzīja, ka ir mazākumā un uzmetās par milzīgu draugu? Par to neesi nekad domājis?

–        Neesmu gan domājis, Natal, un iesaku arī tev izbeigt. Ja robots būtu no tās slepkavu vietas, vai tad viņš mācētu tika labi gatavot ēst? Viņš ir liels un spēcīgs, kas viņam nekait mūs visus apsist? Nē, tā vietā viņš mani aizsargā. Tas vairāk izskatās pēc mājas robota, vai ne?

–        Daudz tu zini par mājas robotiem! Šo vienu tikai pazīsti. Ja arī tev taisnība, tik un tā – kāpēc tu visu lauku tikai ar viņu vien esi kopā? Pat par draugu tur mežā nosauci!

–        Ar ko tad man kopā bija staigāt? Līdz pat šim rītam nezināju, ka uz planētas ir vēl kāds cilvēks.

–        Lai arī tā, kāpēc tu nevarētu pārmaiņas pēc draudzēties arī ar mani ?

–        Beidzot tu runā patiesību! Vienkārši jūties vientuļš un meklē sabiedrību, vai ne?

–        Nu … pieņemsim … teiksim, ka tev taisnība … Man jau tūkstošiem gadu nav bijis neviens draugs!

–        Kā tad tā? Tu taču teici, ka Burvis tevi nolaupījis tāpat kā mūs, bet tas taču nebija pirms gadu tūkstošiem.

–        Redzi, es vienkārši … nu, es sameloju. Gribēju ar tevi sadraudzēties un tāpēc izlikos, ka esmu tāds pats nolaupītais.

–        Un kāda tad ir patiesība?

–        Patiesība ir tāda, ka es pazaudēju savu ķermeni.

–        Kā tā – pazaudēji?

–        Ļoti vienkārši, izlīdu ārā drusku palidināties un pēc tam vairs nevarēju ķermeni atrast, aizmirsu, kur tas palicis. Varbūt kāds cits pievācis, varbūt tas kaut kur paslēpts, nezinu. Kopš tā laika viens pats vazājos no pasaules uz pasauli, bet visur no manis baidās. Tu vienīgais sarunājies.

–        Varēji jau uzreiz pateikt, nebija jāklimst vienam pa mežu un jātēlo aizvainoto.

–        Domā ir viegli būt caurspīdīgam?

–        Kāds nu mēs katrs esam …Bet izlido tagad ārā, atvainojies robotam un būsim draugi.

–        Bez tā nekādi nevar? Es taču tev visu izstāstīju?

–        Nē, Natal, bez tā nevar nekādi.

Toms atkal pagriezās uz sāniem un uzreiz aizmiga. Nogurums un daudzie iespaidi itin kā nolaida necaurredzamu priekškaru, kas pacēlās tikai nākamajā rītā. Toms atdarīja acis un ieraudzīja pie gultas stāvam sudrabā mirdzošo robota stāvu ar kūpošu kafijas tasi rokā.

–        Labrīt, saimniek, – tas teica. – Es nezināju, vai tev garšo kafija, bet tomēr uztaisīju. Ja vēlies alu, tūlīt atnesīšu.

–        Labrīt, mans draugs, – Toms smaidot teica, – kafiju es ļoti labprāt dzeršu, bet ielāgo nākotnei – ja vien mums būs kāda nākotne – neviens cilvēks pirms brokastīm alu nedzer.

–        Ielāgošu! Ceru, ka saimnieks man piedos tik muļķīgu izrunāšanos.

Toms paņēma kafijas tasi un, tāpat gultā sēdēdams, sāka strēbt melno virumu.

–        O, teicama kafija! Vai pārējie jau piecēlušies?

–        Jā saimniek, piecēlušies un būvē barikādes.

–        Ko? Kādas barikādes?

–        Laura pa nakti aizbēgusi, saimniek. Pārgrauzusi virves un aizbēgusi.

Toms aizrijās ar kafiju un labi laiku kāsēja.

–        Ko tad tu man uzreiz neteici?

–        Saimnieks gulēja, man negribējās tevi modināt.

Aši izdzēris kafiju, Toms apģērbās un izgāja ārā. Patiešām, viss ciemats dūca kā bišu strops, tika nestas no mājām ārā mēbeles un krautas kaudzē. Acīmredzot pēc burvja pavēles, apkārtējie koki paši nozāģējās un viegli kā pūciņas peldēja pa gaisu. Visi bija satraukti un nobijušies, neviens negribēja atpakaļ krātiņā. Starp cilvēkiem zibēja vakar neredzētas būtnes, Toms nosprieda, ka tās laikam ir sievietes, kuras Laura nebija iesprostojusi būros.

–        Sveiks, Tom, – pavisam līdzās atskanēja Natala Klimta balss. – Vai zini, es vakar atvainojos robotam!

–        Un viņš tev piedeva? – Toms vaicāja.

–        Šķiet, ka jā, es viņam arī izstāstīju visu patiesību tāpat kā tev!

–        Lieliski! Tad jau varēsim parunāt kā draugi. Paklau, tu pa daudzām pasaulēm esi klejojis, vai Lauras pasaulē arī esi bijis?

–        O, reiz biju gan, tikai viņu nesauc Laura, tajā pasaulē sievietēm ir ļoti sarežģīti vārdi, bet vīriešiem tikai numuri. Vispār baiga vieta!

–        Tiešām tur vīrieši krātiņos sēž?

–        Ne tikai, viņām tur ir milzīgi amfiteātri, kur bieži notiek asiņainas izrādes – vīriešus izbaro plēsīgiem zvēriem, liek līdz nāvei cīnīties vienam ar otru vai vienkārši publiski nogalina. Tā ir baisa pasaule, saule tur gandrīz nespīd, pilsētas apjoztas augstiem mūriem. Ārpus pilsētām pat sievietes iet reti, visa daba tur ir naidīga. Visi dzīvnieki plēsīgi, visi augi – indīgi. Tāda kārtība tur jau ir desmitiem tūkstošu gadu, tāpēc arī Laura nespēj staigāt pa vienu zemi ar vīriešiem.

–        Bet, kā tad viņi … Kā viņi vēl nav izmiruši bez bērniem?

–        Kāpēc? Bērni viņiem ir, turklāt daudz. Tai pasaulē ir labi attīstīta hidroponika un varbūt, ka bērnus audzē ar salātiem vienā dobē. Nezinu, tā pasaule ir pārāk baiga, tāpēc ilgi tur neuzkavējos.

Gars būtu vēl kaut ko stāstījis, bet Toms pamanīja, ka visi iedzīvotāji ir mitējušies strādāt, atgāzuši galvas un skatās debesīs. Arī Toms paskatījās – no debesīm laidās lejā kāda sarkana figūra. Apkārt kūpēja dūmi un bija dzirdama dobja dūkoņa.

–        Uz ceļiem! Krītat ceļos sava Dieva priekšā! – no debesīm dunēja pērkondimdoša balss.

Tēls līgano piezemējās, tinies dūmu mākuļos. Neviens gan ceļos nekrita, arī Toms stāvēja aiz brīnumiem muti atvēris.

– Uz ceļiem, es teicu! – iekliedzās sarkanais tēls un izstiepa roku. No pirkstu galiem izšāvās zili burbuļi, tiklīdz kāds no tiem pieskārās cilvēkam, tam kājas saļodzījās un cilvēks nokrita uz ceļiem. Toms nepaspēja izvairīties un burbulis pieskārās arī viņam. It kā no kājām būtu izņemti kauli, nodomāja Toms, un saļima tāpat kā citi. Kājās palika tikai robots, jo tam zilie burbuļi neko nespēja izdarīt.

–        Ko jūs te esat pasākuši? Kāpēc kraujat mēbeles kaudzē? – Jautāja Dievs. Pār acīm tam dziļi bija uzmaukta kapuce, zem tās spoži mirdzēja divas zilas acis. – Nu, es gaidu atbildi!

–        Cienītais, nevis mums tev jāatbild, bet tu mums esi daudzas atbildes parādā, – teica Toms.

–        Tu runāsi, kad es ļaušu un atbildēsi, kad es jautāšu! Pagaidiet tikai, tūlīt jūs man redzēsiet kā dumpoties!

Burvis atkal pastiepa roku un raidīja jaunu zilo burbuļu mākoni. Šoreiz burbuļi apņēma cilvēkus un pacēla gaisā. Toms spārdījās un mēģināja pārplēst burbuli, bet tas izrādījās stiprs, pat nazis pret to bija bezspēcīgs. Sāka trūkt gaisa. Starp namiņiem stāvēja sarkanais Dievs un kliedza:

–        Palidojiet, palidojiet mazliet, drīz jutīsit kā ir pretoties Dievam!

Toms vairs negrozījās burbulī, jātaupa gaiss. Ar acs kaktiņu viņš pamanīja ciemata otrā galā vēl kādu kustību. Milzu lēcienā pāri barikādei pārlēca Laura un iebļāvās:

–        Es tev rādīšu kā staigāt savā vaļā, sasodītais vīreli!

Atvēzējās ar pātagu un cirta Dievam, tas nolaida rokas un saļima, visi burbuļi pārplīsa un cilvēki kā plūmes no koka sabira zemē. Laura satvēra Dievu, vienā stiepienā bija pāri visam ciematam un iegrūda to kādā krātiņā. Durtiņas aizcirtusi, Laura pagriezās pret pārējiem un atvēzējās jaunam cirtienam. Turpmāk divi notikumi risinājās vienlaicīgi – burvis izstiepa roku un kaut ko nomurmināja, bet robots ar diviem milzu soļiem pielēca Laurai, sagrāba to aiz vidukļa un atņēma pātagu. Laura kliedz un spēra robotam, bet atbrīvoties nespēja. Otrā ciemata galā risinājās ne mazāk interesanti notikumi – krātiņš, kur Laura bija iesēdinājusi Dievu, ātri vien pildījās āboliem līdz tas bija piepildīts tā, ka pat izliecās.

Visi šie notikumi notika tik strauji, ka neviens no pakritušajiem pat nebija paspējis piecelties. Robots no barikādes izvilka kādu cauruli un salieca to ap Lauru tik spēcīgi, ka tā nevarēja ne pakustēt.

–        Nolādētā bleķa kārba, atkal tu man stājies ceļā! – viņa kliedza. – Laid mani vaļā! Vai dzirdi? Laid vaļā, lai varu salikt krātiņos tos nešķīstos vīriešus, viņi nedrīkst atrasties zem vienām debesīm ar cilvēku!

–        Turi muti, sieviete, – uzbrēca Laurai robots, – šie vīrieši ar mani draugi! Labāk pasaki kā pie pātadziņas atkal tiki?

–        Ha, nelga, vai gan tu domā, ka mans ierocis tik viegli salaužams? Tas nedeg, to nevar iznīcināt, tu, čuguna pauri!

Laura vēl gribēja kaut ko teikt, bet pienāca kāda no sievietēm ar lielu ābolu rokā.

–        Tu arī ar viņiem uz vienu roku? Mai … – Laura gribēja iebrēkties, bet sieviete žigli iestūma viņai mutē ābolu tā, ka ne nokost, ne izspļaut. Viņa pieliecās Laurai pie pašas sejas un nikni teica:

–        Mums, saulīt, vīrieši ir vajadzīgi citiem nolūkiem, nevis krātiņos sēdināšanai!

Laura tupēja, pieslieta pie mājas sienas un nikni bolīja acis. Laukuma otrā galā no āboliem pieblīvētā krātiņa skanēja apslāpēti kliedzieni:

–        Laidiet mani ārā, nelieši! Laidiet ārā, vai arī es …

Kliedzieni apklusa un skanēja vairs tikai vaidi.

–        Ar tiem āboliem tu labi izdomāji, – Toms teica Ragamintam.

–        Neko citu jau izdarīt nevarēju, neesmu nekāds melnais burvis! – tas smaidot atbildēja. – Kaut kā jau viņš bija jāapstādina, citādi atkal būtu licis lietā savus burvju trikus ar burbuļiem.

–        Un ko tagad?

–        Nezinu, laikam jau tagad varēsim ar to Dievu parunāt.

Blakus iemirgojās Natala Klimta gars:

–        Eu, Ragamint, mazliet atslābini to ābolu masu, tas Dievs jau ir gandrīz nosmacis! Nupat biju ielīdis pie viņa paskatīties.

Ragamints pakustināja pirkstu un krātiņš sakustējās. Toms piegāja pie krātiņa un pieklauvēja.

–        Tu tur vēl esi?

–        Un kā tu domā? – atskanēja no krātiņa.

–        Varbūt parunāsim?

–        Dievi ar cilvēkiem nerunā, tu to nezināji?

–        Neāksties, tu neesi nekāds Dievs, savādāk pats būtu izkļuvis no āboliem.

–        Sen jau būtu izkļuvis, ja vien būtu gribējis!

–        Ā, tad mēs varam iet pusdienās, ja jau pats vari izkļūt? Robots neēdīs, palūgsim viņu aiztiept tevi uz upi un mazliet pamērcēt, varbūt pēc tam saruna labāk raisīsies.

Burvis uzbūra galdu ar uzkodām visdažādākajām gaumēm, robots satvēra krātiņu uz stiepa uz upi. Neviens pie galda nesēdās, visi skatījās pakaļ robotam. Toms paskrēja tam līdzi, lai labāk visu redzētu, burvis Ragamints noslēdza gājienu.

–        Ko jūs gribat darīt? – kliedza krātiņā iesprostotais. – Ūdenī nevajag! Es neciešu ūdeni!

Robots piegāja pie upes un iemērca tajā pīto krātiņu. Toma iecere bija Dievu tikai pabaidīt, bet turpmākais viņu pārsteidza nesagatavotu – tiklīdz krātiņš saskārās ar ūdeni, atskanēja būkšķis un uz visām pusēm pajuka āboli. Dūmi izklīda un viņu acīm pavērās bēdīga aina. Upes vidū peldēja nekustīgs Dieva ķermenis. Toms ielēca upē, pāris vēzienos sasniedza cietušo un izvilka krastā, pataustīja pulsu un pagriezās pret Ragamintu:

–        Paklau, viņš ir miris!

Ragamints noliecās pār Dievu un pāris reizes novilka pār tā ķermeni ar roku. Dievs atvēra acis un ieklepojās:

–        Es taču teicu, ka neciešu ūdeni, tagad jūs visu esat sabojājuši.

Bez sarkanā tērpa Dievs bija visparastākais cilvēks, apaļīgs vīriņš pusmūža gados. Burvis uzbūra biezu dvieli un aplika to samirkušajam Dievam ap pleciem. Visi kopā atgriezās ciematā, kur galds ar uzkodām bija pazudis, bet uzradušies ērti soli. Atdzīvināto Dievu nosēdināja uz viena no tiem, Toms ar Ragamintu apsēdās pretī, robots nostājās līdzās.

–        Varbūt tagad varam parunāt? – jautāja Toms.

–        Ko gan citu vēl varam darīt? – skumji atbildēja Dievs. – Pateicoties jūsu muļķībai, visa aparatūra guļ upē.

–        Par to vēlāk, vispirms pasaki, kas tu tāds esi?

–        Dievs es laikam vairs neesmu, to jūs esat panākuši. Patiesībā mani sauc Boriss Fjodorovs, esmu inženieris.

–        Tas jau ir ticamāk, varbūt tagad pastāstīsi, kas viss šitas ir? – Toms ar plašu koku norādīja visapkārt.

–        Tas ko tu niecīgi nosauci par „šitas”, ir dižākais projekts cilvēces vēsturē …

–        Tavas pasaules vēsturē vai visu pasauļu? – Toms viņu pārtrauca.

–        Visu pasauļu! Pirms vairākiem gadiem es atklāju iespēju ceļot starp pasaulēm un drīz vien, sapratu, ka visas paralēlās Zemes ir pilnībā sagandētas. Visur bija kaut kādas nenormālības – tur roboti iznīcinājuši cilvēkus, tur pustrakas sievietes vīriešu būros tur, citā pasaulē tādi kā Natals Klimts pamanās pazaudēt paši savu ķermeni, citur cilvēki pārvērtušies par bitēm līdzīgiem radījumiem un lidinās starp puķēm. Vēl citur cilvēki vispār pēc cilvēkiem neizskatās. Viena vienīga nenormālība! Nejauši atklāju šo nepadzīvoto pasauli un radās ideja par ideālo pasauli. Kāpēc ne?

–        Un tad tu izdomāji paņemt no katras pasaules pa raksturīgam īpatnim un iejaukt tādu kā ideālo buljonu? – jautāja Ragamints Mintarags.

–        Apmēram tā bija, tikai ne tik prasti!

–        Tad atver acis un paveries apkārt – te esi izrāvis visus šo cilvēkus no viņu vides, atstiepis uz šejieni un vēlies lai mēs te būtu laimīgi?

–        Vai tad neesat laimīgi? – izbrīnījās bijušais Dievs Boriss. – Es visiem pēc ierašanās nodrošināju pirmās palīdzības komplektiņu, uzbūvēju šo skaisto ciematu. Vai tad mājiņas nav ērtas? Vai neesmu padomājis par katra vajadzībām? Pat robotam eļļu sagādāju!

–        Bet tas tik un tā ir cietums, kaut arī ērts un skaists. – teica Toms. – Vai tiešām neiedomājies, ka no nelaimīgiem cilvēkiem laimīgu sabiedrību nevar uzbūvēt?

–        Nē. Jūs ar laiku pierastu viens pie otra, papildinātu cits citu …

–        Jā, tupot Lauras krātiņos! – iesaucās Ragamints.

–        Laura bija kļūda, piekrītu, ar laiku būtu to atrisinājis.

–        Kamēr tu risināji, mēs visi kā tādi dzīvnieki sēdējām krātiņos!

–        Atvainojos, piedodiet, tas neietilpa manos plānos! Bet tie ir sīkumi, lielā projektā neizbēgami ir šādi tādi upuri.

Burvis no gaisa paņēma ābolu un iemeta ar to Borisam pa pieri:

–        Tas arī ir neizbēgams upuris!

–        Au, tas sāpēja! Es jau saprotu jūsu dusmas, bet saprotiet arī mani – cilvēce visās pasaulēs iet bojā, vajadzēja kaut ko darīt lai saglabātu gan cilvēces sasniegumus, gan pašu cilvēci. Kas var būt labāks par šādu tukšu pasauli, kur cilvēce var attīstīties no paša sākuma vajadzīgajā virzienā un bez aizspriedumiem? Nekas! Ja jūs nebūtu visu sagandējuši, es būtu atgādājis šurp vēl neskaitāmu pasauļu pārstāvjus, jūs katrs atrastu sev pāri un dzīvotu laimīgi.

–        Tev nešķiet, ka tas atgādina ainiņu no dzīvnieku pasaules? – Toms pieliecās tuvāk Borisam. – Nolaidies uz zemes, muļķi, mēs esam cilvēki un tu neesi Dievs. Mums katram ir sava dzīve, iemīļotā nodarbe, kaislības – viss, kas mūs padara par cilvēkiem.

–        Muļķības, Sizer, cilvēks ir elastīga radība, pielāgosies jebkam! Jebkuras pasaules vēsture to neskaitāmas reizes ir pierādījusi.

–        Tu vēl aizvien nesaproti? Jā, cilvēks ir elastīga radībā, jā, tas spēj pielāgoties jebkam, bet tikai tad, ja šis jebkas ir dabas stihija, karš, epidēmija. Ja tu vēlies nostāties stihiskas nelaimes lomā, tad cilvēka dabā ir pirmām kārtām likvidēt šīs nelaimes cēloni.

–        Nevis es esmu jūsu nelaimju cēlonis, bet jūsu pašu kroplās pasaules! Kaut vai tava pasaule, Sizer – kas ir jūsu civilizācijas ideāls? Stulbs pusveiksmīgs biznesmenis labā uzvalciņā! Tā ir nākotne? Nē, šeit ir nākotne, kur tāds biznesmenītis var dzīvot tīrā vidē kopā ar burvi, kur kodolfiziķis neizgudro jauno ūdeņraža bumbu, bet diskutē par literatūru, bet vārgs puķu sūcējs trenējās diska mešanā …

–        Boris, tu tagad stāsti teoriju, bet mēs neesam abstrakti lielumi, bet gan īsti, dzīvi cilvēki, kuri vairāk par visu vēlas atgriezties mājās, nevis piedalīties tavās spēlēs!

–        Vai nav vienalga, Sizer? Varbūt man ir taisnība, varbūt tev, varbūt taisnība nav nevienam? Aparatūru tu noslīcināji un mēs šeit esam iesprūduši visi, arī es. Varam te runāt vēl ilgi, bet jaunus namiņu vai instrumentus neviens vairs nepiegādās. Esat sveicināti akmens laikmetā!

Saruna pārtrūka. Toms saprata, ka apsēsto izgudrotāju nespēs pārliecināt, bet vienā viņam taisnība – mājupceļš bija aizvēries uz visiem laikiem. Pat, ja Boriss tagad atzītos, ka visa šī maskarāde ar Dievu un viss pārējais bija tikai paša Borisa vēlme būt valdniekam pār savu privāto pasaulīti – ko tas vairs mainītu? Neko. Tagad jādomā kā labāk iekārtoties šajā pasaulē, kā izdzīvot pasaulē, kur nav itin nekā. Mums vajadzēs sākt no paša, paša sākuma ar augu selekciju, mājdzīvnieku piejaucēšanu … Šie cilvēki no visdažādākajām pasaulēm bija nonākuši tajā punktā, kur Toma pasaules civilizācija atradās pirms desmit tūkstošiem gadu, bet patiesībā situācija bija daudz drūmākā. Boriss bija atstiepis no katras pasaules pa vienam, turklāt gandrīz visi bija vīrieši. Kad mūsu dzīves beigsies, skumji domāja Toms, šī planēta atkal būs nepadzīvota un tukša. Tajā dzīvos tikai robots un Natala Klimta gars.

No pārdomām Tomu izrāva robots:

–        Klau, es ieniru upē un sameklēju Borisa aparātus. Rau, šī te ir maska ar diodēm acu vietā un balss sintezatoru, šī dūmu mašīna, bet šito es nepazīstu, – teica robots, rādīdams apaļu ierīci ar neskaitāmiem slēdžiem un indikatoriem.

–        Jums laikam visiem piemīt kaut kāds fatāls nihilisms attiecībā uz visu ģeniālo, – ierunājās Boris. – “Šitas” ir ierīce, ar kuru var ceļot pa pasaulēm, ar to es ierados, un tas būtu bijis arī jūsu vienīgais ceļš mājup. Bet manī jau neviens neklausījās, es taču teicu, ka mani nedrīkst mest ūdenī.

–        Un tu būtu mūs izvedis mājās?

–        Protams, ka nebūtu! Redzi, man ir SAPNIS, un no tādām lietām neviens brīvprātīgi neatsakās!

–        Protams, upurējot savam sapnim visu pārējo cilvēku sapņus! – Toms teica un riebumā novērsās.

Pēkšņi ierīce robota rokās atdzīvojās, indikatori sāka mirgot. Boriss pielēca kājās, izrāva ierīci robotam no rokām un zibenīgi uz tās uzlēca, pateica dažus vārdus un pacēlās gaisā. Aizlidojis drošā attālumā, viņš apstājās un uzsauca lejā stāvošajiem:

–        Es taču teicu, ka jūs visi esat nelgas un neveiksminieki! Visus man izdevās piemuļķot ar primitīvām lamatām! Un tagad visi šeit paliksiet uz visiem laikiem! Mans projekts nebeigsies nekad!  Vai sapratāt? Nekad! Jūs esat pat tik stulbi, ka nepajautājāt par ceļošanas starp pasaulēm principiem! Ha! Ja tas muļķa robots nebūtu līdis upē, ierīce ar laiku sabojātos, bet šī ierīce ir vienīgais, kas bloķē jūsu saites ar dzimto pasauli. Ja tā nedarbojas, saites desmit stundu laikā atjaunotos un jūs nokļūtu atpakaļ tai pašā vietā un stundā, no kuras tikāt paņemti. Tikai robots paliktu te, jo nav dzīva būtne. Visu gaišu, neveiksminieki!

Boriss teatrāli pamāja ar roku uz strauji sāka uzņemt augstumu.

–        Ābolu! – iesaucās robots.

–        Kādu ābolu? – reizē atbildēja Toms un Ragamints.

–        Ātrāk, uzbur ābolu! – robots jau kliedza.

Nekavējoties tieši priekšā robotam uzradās liels, sārts ābols. Robots to satvēra, atvēzējās un svieda. Ābols svilpdams aizlidoja un trāpīja bēglim tieši pa pakausi. Boriss sagrīļojās, krita un pēdējā brīdī paspēja ar rokām apķert apaļo ierīci. Iespējams, ka viņš ķerdamies piespieda kādu slēdzi, jo indikatori nodzisa un ierīce izslēdzās. Boriss krita un krita, līdz izlaida ierīci no rokām un nu abi krita līdzās. Robots paspēra pāris soļus uz priekšu un stiprajās rokās satvēra krītošo Borisu. Ierīce atsitās pret bruģa plāksnēm uz sašķīda gabalu gabalos. Robots nolaida apstulbušo Borisu zemē.

–        Tu aizmirsi, ka ne visi šeit ir cilvēki, mašīnas ir ļoti precīzas, – teica robots.

–        Kurš te tagad ir neveiksminieks? – jautāja Toms.

Boriss pagrieza muguru.

–        Dažu stundu laikā mēs divas reizes esam izglābuši tev dzīvību, bet tu tā arī neko nesi sapratis!

–        Atšujies! – uzbrēca Boriss un aizslāja prom pa pļavu.

Ragamints Mintarags atkal uzbūra galdu, visi sasēdās ap to un jautrās sarunās pavadīja ne vienu stundu vien. Visi bija līksmi un runātīgi, to arī varēja saprast, jo drīz vien viņi atgriezīsies mājās. Vienīgi robots stāvēja maliņā un par kaut ko pusbalsī runājās ar Natala Klimta rēgu. Toms piecēlās un piegāja pie drauga.

–        Par ko skumsti? Drīz taču atgriezīsimies mājās!

–        Tur jau tā lieta, Tom. Vai tad nedzirdēji, ko teica Boriss? Saites atjaunosies un jūs visi atgriezīsities, tikai es palikšu, jo neesmu dzīva būtne. Runājām ar garu, ka arī viņš varētu palikt, jo viņš var ceļot pa pasaulēm kad un kā vēlas.

–        O, piedod, laikam biju to palaidis gar ausīm. Tas gan ir bēdīgi! Varbūt vēl kāds no pārējiem vēlas palikt? Primitīvi, bet dzīvot te var. Piemēram, es varētu palikt. Mani mājās neviens negaida, nekam tā pa īstam pieķēries arī neesmu …

–        Paldies, saimniek, bet tu nevari palikt, neviens no jums nevar palikt. Saites atjaunosies un jūs vienkārši izgaisīsiet.

–        Ko tad darīt?

–        Neko, jūs visi aizlidosiet, mēs paliksim.

–        Bet varbūt tu vari nākt kopā ar mani?

–        Un ko es darīšu tavā pasaulē, saimniek? Tur nav neviena robota, es pievērsīšu pārāk daudz uzmanības …

–        Tu iemācīsi mūsu cilvēkiem būvēt tādus pašus kā tevi un jūsu būs daudz.

–        Hm, ideja nav peļama, tas varētu būt interesanti, – iesaucās robots.

–        Vienīgi skumji par to tavu ģimeni, tu tā arī neredzēsi viņus nekad vairs.

–        Ē, man tev, saimniek kaut kas būtu jāpastāsta, es nebiju īsti godīgs pret tevi.

–        Kā? Tāpat kā gars?

–        Apmēram tāpat. Redzi, gars nevarēja atrast manu pasauli, jo tādas vairs nav. Manā pasaulē cilvēki izraisīja postošu karu un itin visi aizgāja bojā, arī mana ģimene. Lielākā daļa robotu izdzīvoja un viņiem nekas cits neatlika kā būvēt kaut kādu savu sabiedrību. Tas ir tas, ko gars nosauca par robotu impēriju. Man tās idejas ir svešas un es ļoti labprāt neatgrieztos tur.

–        Mjā, – teica Toms, – tie tik ir jaunumi! Bet tas neko nemaina, tik un tā vari doties man līdz.

–        Tiešām? – jautāja robots.

–        Tiešām! – Toms pastiepa roku.

Robots paspieda Toma roku.

–        Draugi, saimniek?

–        Draugi, bet bez saimnieka – partneri!

–        Un es? – jautāja Natala Klimta gars. – Vai varu doties ar jums?

–        Vai tad tevi kāds var atturēt?

–        Nevar gan!

Pēkšņi kāds iesaucās:

–        Skatieties!

Visi pavērās tajā virzienā un redzēja kā ar cauruli saistītā Laura lēnām paceļas gaisā un aizlido. Drīz viens, drīz otrs priecīgi iekliegdamies aizlidoja. Robots cieši satvēra Tomu un drīz jau arī viņi pacēlās gaisā. Toms lidoja un domāja – atgriezīšos piektdienas vakarā, divas dienas rakāšos internetā, bet pirmdien no paša rīta došos uz patentu biroju un patentēšu pasaulē pirmo mājas robotu. Oho, aust spoža saule pār Toma Sizera dzīvi!

2012 © Didzis Sedlenieks

Absolūtā garša

Garlaicība, totāla un visaptveroša garlaicība. Stumdīju ar dakšiņu kaviāra piciņas pa šķīvi un drūmi blenzu uz pusizdzerto vīna pudeli. Galda otrā pusē tikpat garlaicīgu seju sēdēja Kāns, mans draugs un partneris garlaicībā. Kāns turēja rokā mikroskopisku laukirbes stilbiņu un vērās tajā tādām acīm, it kā būt dzīva varde.

–                  Paskaties, Edmund, – viņš teica, – šitāds štrunts, bet cena tam kā smalki slīpētam briljantam.

–                  Ko tad tu gribēji – lai delikatese maksātu santīmus? – es iebildu..

–                  Delikatese? Šitas pintiķis esot delikatese? Mana nelaiķe māmiņa vistu mācēja labāk pagatavot, nekā tie smalkie pavāri.

Negribējās strīdēties, laukirbes nebija nemaz tik peļamas, patiesībā pusdienas bija uz goda, kā jau tam jābūt vienā no smalkākajiem Parīzes restorāniem Maxim’s. 1952. gada ražas Masandras „Muskat” desertvīnu es pat varētu atzīt par dievīgu, bet Kānam negaršoja gandrīz nekas.

Ar Kānu iepazināmies pirms četriem gadiem Londonā, kur bijām uzaicināti uz kāda ārkārtīgi slavena vīna izsoli. Patiesībā uzaicināts bija tikai Kāns, es tur ierados uz savu galvu ar cerību, ka sanāks labs raksts kādam augstāko aprindu žurnālam. No sākuma, kā jau ierasts, garš stāsts par vīnu, tam esot vairāk nekā 200 gadi, tas glabājies tādu un tādu aristokrātu dzimtu pagrabos. Sākuma cena 7000 mārciņas. Nekad neesmu sapratis, kas tajos dārgajos vīnos ir tāds, kas liek cilvēkiem izgāzt tik drausmīgas summas. Varbūt ar domu nopirkt tagad un vēlāk pārdot dārgāk? Laikam biju pārāk aizsapņojies un ij nepamanīju, ka solīšana jau beigusies. 

–                  Pārdots kungam trešajā rindā otrajā vietā par 9850 mārciņām, – iesaucās izsoles vadītājs un sparīgi iesita ar koka āmurīti pa pulti. 

Paskatījos uz uzvarētāju, tas bija Kāns. Vārda un sejas pēc viņu pazinu jau sen, patiesībā visa pasaule viņu pazina jau sen – ārkārtīgi veiksmīga programmatūras ģēnija un naftas miljardu mantinieces vienīgā atvase, līdz vājprātam ekstravagants un mežonīgi bagāts dīkdienis. Pilnā vārdā Garets Melisans, bet augstajās, vidējās un visās pārējās aprindas viņš bija zināms kā vienkārši Kāns. No kurienes viņam tāda iesauka, neviens nezināja. 

Kāns parakstīja dokumentus, kaut ko nikni pateica izsoles vadītājam, paķēra pudeli un mētelim plandot soļoja prom pa eju starp soliem. Nonācis līdzās manam sēdeklim, viņš apstājās, nomērīja ar skatienu no galvas līdz kājām un noprasīja: 

–                  Tev korķu viļķis ir?

–                  Koa? – uzreiz nesapratu, ko tam naudas maisam no manis vajag.

–                  Korķu viļķis, tāds spirālveida instruments pudeļu atvēršanai! – Kāns ar roku mēģināja atveidot gaisā spirāli.

–                  Ak, korķu viļķis, tūlīt paskatīšos! 

Parakājos pa jakas kabatām un atradu savu zviedru armijas nazi, kur citu noderīgu instrumentu starpā bija arī dažādu pudeļu atveramie. Šķiet, zviedru kareivjiem dienests ir visai jautrs. Kāns iežmiedza pudeli starp kājām un tik ilgi cīnījās ar tās kakliņu, ka viņa iedegusī seja pat piesarka. Beidzot korķis bija ārā, Kāns nometa to kopā ar manu nazi zemē un pieplaka pudeles kakliņam. Iedzēris pamatīgu malku, viņš atrāvās un pasniedza to man: 

–                  Še, pagaršo. Manuprāt, baigais mēsls. 

Paņēmu pudeli, pagaršoju mazu malciņu, tad vēl divus – tas bija dievu nektārs! Nepārspīlēju, tas nebija vīns, bet garšas kvintesence! Fantastiski, kolosāli, vārdu trūka, lai aprakstītu to debešķīgo garšu. Vīnā bija saule, zeme un visa daba koncentrētā veidā, pati pilnība. Sniedzu pudeli atpakaļ Kānam, ap mums jau bija sastājies prāvs pulciņš izsoles apmeklētāju. Laikam jau pārāk bieži cilvēki nepērk izsolē vīnu par teju desmit tūkstošiem, lai vienkārši tepat uz vietas izdzertu. 

–                  Ko blenžat? – Kāns uzbļāva skatītājiem, satvēra mani aiz rokas un vilka uz izeju.  

Man vēl uz mēles un galvā dziedāja eņģeļu kori un visa mana būtība slavēja dievišķo vīnu. Uz ielas tā arī pateicu Kānam, ka šis vīns ir labākais, kas ar mani dzīvē noticis. 

–                  Tiešām? – Kāns iesmējās. – Vecīt, tavas garša kārpiņas vēl atrodas akmens laikmetā! Šitas vīns ir parasts zemnieku dzēriens, tikai drusku par ilgu pagrabā stāvējis. Īstos vīnus nepārdod izsolēs, bet tikai no rokas rokā, tos no zinātāju loka neizlaiž. Vakar bija trakulīga nakts un šodien … pats saproti. Tas nelga vēl gribēja piegādāt man to pudeli uz mājām, neticams serviss vīna veikalā! 

Pēc šī gadījuma mums ar Kānu nodibinājās cieša draudzība, es metu pie malas žurnālistiku un pievienojos viņam dzīves baudīšanā. No sākuma gan jutos nedaudz neveikli, jo nebiju pieradis pie greznas dzīves, kur kāds tev visu apmaksā. Tā arī reiz pateicu Kānam, bet viņš tikai smējās – vecīt, man ir tik daudz naudas, ka viens nekad nespēšu to iztērēt. Vairāk nekad pie šīs sarunas neatgriezāmies, un es ar laiku pieradu būt patērētājs ar plašu vērienu. 

Turpmākos gadus klejojām pa visu pasauli Absolūtās Garšas meklējumos, kā to sauca Kāns. Viņš bija visu gardēžu gardēdis, izcilākais starp tiem. Mēs līdām visdziļākajos džungļos, kāpām visaugstākajos kalnos, mielojāmies gan mežoņu ciltīs, gan pasaules dārgākajos restorānos. Lielākā daļa pavāru labi pazina Kāna prasības un biezo maku, tādēļ bieži vien saņēmām ielūgumus ierasties tur vai citur uz īpaši Kānam radīta ēdiena baudīšanu. Jāteic, arī es sevi allaž esmu dēvējis par gardēdi, bet tādi apgriezieni kā Kānam, man vienkārši nebija pa kabatai.

–                  Klau, Edmund, man šovakar gribas brutālu hašišu, varbūt aiziesim pie Turka? – Kāns teica, nolicis tā arī neapskrubināto laukirbes stilbiņu.

Hašišs man nekad nav gājis pie dūšas, bet piekritu aiziet draugam līdzi. Paņemšu kādu kokteili un pavērošu tur notiekošo, pie Turka vienmēr savācās interesanta publika.

Kāns norēķinājās par pusdienām, piecēlāmies un izgājām ārā tveicīgajā Parīzes vasarā. Bija jūlija vidus, bet tādu vasaru pat vecākie parīzieši nespēja atcerēties – nedēļām turējās tropiska tveice, kas mijās ar grandioziem pērkona negaisiem. Šobrīd puskusušais asfalts lipa pie kurpēm un neganti karsēja pēdas. Nolēmām līdz viesnīcai doties ar metro, tur kondicionieri uzturēja daudzmaz ciešamu temperatūru. Kāns ne īpaši labi ieredzēja automobiļus, tādēļ bieži vien ceļojām ar metro, autobusiem, vilcieniem, lidmašīnām. Iespējams, tāda nepatika pret mašīnām Kānam bija tādēļ, ka viņa vecāki bija gājuši bojā autokatastrofā kaut kur Indijā – auto iegāzies aizā.

Viesnīcā nomazgājāmies, pārģērbāmies un drusku pagulējām. Nē, nē, nepārprotiet – nekā tāda! Mums vienmēr viesnīcās bija katram savs numurs, mājās – atsevišķas ieejas. Dzīvojām atsevišķi, kopīgi pavadījām laiku un izklaidējāmies. Un šķiedām naudu par ēdieniem un dzērieniem. Dīvaini, Kāns būtu varējis ģērbties labāko drēbnieku labākajās drānās, lielākā daļa modes dizaineru pat uzskatīja Kānu par savu draugu, bet viņš staigāja apkārt saplēstās džinsās, kedās un kādā no saviem daudzajiem džemperiem. Tas pats atteicās arī uz dzīves vietu – mēs nekad neapmetāmies pieczvaigžņu viesnīcās, ja īrējām māju, tad nekad ne bagātnieku kvartālā, Kāns sadzīvē bija pieticīgs, bet ne skops, viņu vienkārši neinteresēja parastie dzīves labumi. Toties attiecībā uz ēdieniem un dzērieniem Kāns nezināja robežu, par kārtējo pavārmākslas brīnumu vai – gluži pretēji – kārtējo vaboli kaut kur Borneo džungļos, viņš bija gatavs izdot summu, kas varētu atrisināt vidēja lieluma valsts budžeta deficīta problēmas. Ja Kāns iedegās kārtējā garduma meklējumiem, viņš bija gatavs noīrēt kaut vai Karalisko Gaisa Spēku iznīcinātāju, lai tikai ātrāk nonāktu pie kārotā.

Pār Parīzi nolaidās nakts, nesdama sev līdzi patīkamu dzestrumu. Kā nakts dzīvnieki no malu malām līda ārā cilvēki un tūristi, pat parastie pilsētnieki iznāca ielās baudīt nakts vēsumu. Monmartras pakalnā kā vienmēr – cilvēku, ka biezs, mākslinieki, suteneri un vienkārši viltojumu pārdevēji spraucās caur sasvīdušajiem ķermeņiem, lūkodami pēc upura. Nogriezāmies mazā ieliņā, Kāns ar pirkstu nobungoja signālu pa kāda nama pirmā stāva loga slēģiem. Es zināju, ka šajā brīdī vesels pulks noslēptu kameru mūs filmē, skenē un pārbauda. Turka pagrabiņā varēja iekļūt tikai tādi cilvēki, kuru biometriskie dati bija ieprogrammēti viņa drošības sistēmās. Tieši tādēļ pie Turka bieži vien varēja sastapt politiķus, policistus, mafijas krusttēvus un bagātus bandītus kopā draudzīgi sūcam hašiša pīpes. Noteikti šī bija pati drošākā slepenā vieta Parīzē, Turks šeit darbojās jau pārdesmit gadus.

–                  Kāna kungs! Edmunda kungs! Kāds prieks jūs atkal redzēt manā mazajā uzņēmumā! – Turks zemu paklanījās un atvēra durvis.

Nokāpām pagrabā, tas atradās vienu stāvu zemāk par parasto pagrabu. Visapkārt paklāji un spilveni, uz tiem visdažādākajās pozās zvilnēja kādi divdesmit vīrieši un sievietes. Daži kūpināja hašišu, citi kādu dzērienu baudīja, stūrī jauniešu pulciņš spēlēja kārtis. Turks mūs gādīgi izvadīja caur roku, kāju un vēderu labirintam līdz ierastajai vietai stūrī iepretim durvīm. No šejienes varēja labi redzēt visu pagrabā notiekošo.

–                  Vai kungi labi iekārtojušies? – jautāja Turks un mēs pamājām.

–                  Kāna kungam kā parasti? Ko Edmunda kungs vēlas?

Es vēlējos vodku ar toniku, Turks zemu paklanījās un aizgāja. Pēc brītiņa viņš bija atpakaļ ar vajadzīgo un zemu klanīdamies pagaisa kaut kur pagraba mijkrēslī. Kāns atlaidās spilvenos, ievilka krietnu dūmu no caurulītes un teica:

–                  Palūk, Edmund, cik ilgi es medīju to Absolūto Garšu? Piecus gadu? Desmit? Nē, vecīt, visu savu mūžu. Droši vien esmu jau stāstījis par mūsu virēju?

Es pamāju, tas bija mūžīgais Kāna stāsts par nekam nederīgo virēju, kas apņēmīgi gandējusi viņa garšas kārpiņas visu bērnību. Māte to neesot atlaidusi tikai tādēļ, ka virēja dzimusi tajā pašā ciematā kaut kur Tuvajos Austrumos, kur viņas tēvs. Kāns šos stāstu stāstīja ik reizi, kad viņam bija tās sērīgs garastāvoklis.

–                  Klau, Kān, varbūt tādas Absolūtās Garšas pasaulē nemaz nav? – centos novirzīt draugu uz citu tēmu.

–                  Noteikti ir! Mēs taču esam visu pasauli izbraukājuši krustām šķērsām un ikvienā vietā bija kaut kas unikāls – vairāk vai mazāk garšīgs.

–                  Protams, tā ir, bet es nevarētu teikt, ka kaut kas būtu tik ļoti garšīgāks par citu, lai teiktu, ka tas ir visgaršīgākais pasaulē.

–                  Pareizi, Edmund, tieši tā arī ir, vienkārši vēl neesam atraduši neko tādu, ko varētu saukt to par visgaršīgāko. Bet neliedzies, Edmund, tev noteikti ir izveidojies savs tāds kā top desmit, vai ne?

–                  Ja tu tā jautā, tad uzreiz nemaz nevaru atbildēt, iespējams, ka mana topa augšgalā ir skudras no Rietumāfrikas.

–                  Kāpēc? – Kāns bija izbrīnīts.

–                  Nu, tās koda mēlē un pēc tam vēl ilgi mutē bija tāda savāda, ļoti patīkama garša. Bet, kas tev šķiet līdz šim pats gardākais?

–                  Zini, es bieži par to domāju, man nav tāda garšīgākā vai negaršīgākā ēdiena. Ja kāds pieliktu pistoli man pie pieres un pieprasītu uz karstām pēdām nosaukt kādu īpašu delikatesi, es nešaubīgi nosauktu fugu.

–                  To indīgo japāņu zivteli? Nekā īpaša taču tajā nav, vienkārši labi pagatavota vidēji garšīga zivs!

–                  Ē, vecīt, tu laikam nesaproti, ne jau pati zivs iespiedies atmiņā, tas ir notikums. Vai pavārs labi iztīrījis zivi? Vai nav atstājis kādu krikumiņu indes? Saproti, tas ir ēdiens, kura dēļ tu ieķīlā savu dzīvību pavāram. Tā ir absolūtā uzticēšanās, pilnīga atdošanās svešinieka rokās. Viena pavāra kļūme, un tu jau esi līķis. To varētu saukt par ēdienu pasaules krievu ruleti.

–                  Laikam sāku saprast – nevis ēdiens vai dzēriens ir galvenais, bet ar to saistītais notikums. Tas ar savu unikalitāti vienreizēju padara arī ēdienu, vai ne?

–                  Tu esi uz pareizā ceļa, Edmund, uz sasodīti pareiza ceļa! Tāpat kā ar tavām skudrām – tu atceries, kā tās sakoda tev mēli, neviens cits ēdiens taču nav kodis! Bet es gribētu atrast ēdienu vai dzērienu, kurš viens pats, bez pavadošā notikuma būt nosaucams par Absolūto Garšu. Kad varētu teikt – šis kumoss vai malks ir labāks par visiem citiem kumosiem vai malkiem pasaulē. Un es zinu, ka kaut kur pasaulē kaut kas tāds ir, tikai to vēl neesam atraduši!

Kāns dziļi ievilka dūmus no caurulītes un labsajūtā ievaidējās. Pēc pieredzes zināju, ka drīz jādodas prom, savādāk Kāns aizmigs un man vajadzēs stiept viņu augšā pa trepēm un pēc tam pāri laukumam, lai izsauktu taksometru.

–                  Atvainojiet, kungi, – no netālu esošās spilvenu kaudzes mūs uzrunāja kāds vīrs. – Neņemiet ļaunā, nejauši noklausījos jūsu sarunu. Runājāt par pasaulē garšīgākajiem ēdieniem, vai ne?

Mēs pamājām, runātājs bija ļoti tumši iededzis vai arī tāda bija viņa ādas krāsa.

–                  Man sauc Pablo Sarapets, draugiem vienkārši Pablo. Varbūt esat dzirdējuši? Nav svarīgi. Redziet, jūs runājāt par absolūtajām garšām, par pasaulē gardākajiem ēdieniem, bet pavisam nesen jau tādu sarunu tiku dzirdējis. Patiesībā tā nebija saruna, divi vīri strīdējās. Tas bija Brazīlijā, kādā attālā ciematā netālu no Varplatas pilsētas. Pat ne ciemats, piecas būdas un tirgus laukums. Nav svarīgi. Tad, lūk – tur divi iereibuši vīri strīdējās, viens teica, ka pasaulē neesot nekas gardāks par kirku, bet otrs teica, ka tādas kirkas pasaulē nemaz neesot. Tam nebūtu pievērsis uzmanību, ja vārdu “kirka” jau nebūt vairākkārt dzirdējis. Es esmu mežrūpnieks, saprotat? Man nākas daudz ceļot, tostarp arī pa lielajiem lietus mežiem, jo tur ir bezdibenīgi koksnes krājumi. Bet tas nav svarīgi.

Kāns bija nolicis malā savu pīpi un izskatījās, ka viņam pat ausis būt garākas pastiepušās garākas, jo svešais Pablo bija izrunājis maģiskos vārdus – pasaulē garšīgākais. Viņš paliecās tuvāk mežrūpniekam un acīm degot jautāja:

–                  Stāstiet, stāstiet ātrāk, kas tā par kirku? Tas ir augs?

–                  Nē, tā ir gaļa, turklāt esot gaišzilā krāsā. Vairākas reizes esmu dzirdējis strādniekus to pieminam. Tā esot dievu miesa, kas reiz to baudīji, tam visi pārējie ēdieni šķietot nebūtiski. Viens mežcirtējs reiz stāstīja … Ai, nav svarīgi.

–                  Kā – nav svarīgi? – Kāns iebrēcās tā, ka visi pagraba apmeklētāji pagrieza galvas pret mums. – Stāstiet ātrāk, kur to atrast?

–                  Ē, to precīzi neviens nezina, bet runā, ka kirka esot atrodama tikai vienā vietā, un tas esot kaut kur tās pašas Varplatas tuvumā. Paši saprotat – Brazīlijā jēdzieni “tuvu” un “tālu” ir visai stiepjami.

–                  Apmēram, kaut vai aptuveni …

–                  Nu, to pilsēteli atrast nav grūti, kaut arī kartēs tā nav atzīmēta. Uz Rio taču zināsiet kā nokļūt? Tad nu, lūk, Rio jums jāatrod kaut kāds transports uz Manousu, tas ir visai liels centrs Amazonas štatā, visērtāk ar lidmašīnu. Tur jāatrod kāds pilots pārgalvis, kurš būt ar mieru aizvest jūs uz San Bao pilsētu. Kad tur nonāksiet, tālāk būs jāceļo ar laivu pa kādu no Amazones pietekām, nosaukumu neatceros. Bet tur viena tikai ir, nav svarīgi. Varplatā ir tikai viens pats krogs, tajā arī sāciet meklējumus. Redz, sarunas par kirku esmu dzirdējis tikai tajā apvidū, tātad tālāk par 1000 kilometriem no Varplatas tas nebūs.

Kāns bija kā spārnos, viņš vēl labu laiku iztaujāja Pablo par Varplatas apkaimi, par klimatu un ceļiem (tādu tur nav, teica Pablo). Pīpe bija aizmirsta, vis pasaule aizmirsta, Kānam bija jauns mērķis – gaišzilā gaļa kirka. Kā jau allaž tādās reizēs, Kāns tvēra savu mobilo tālruni un piecu minūšu laikā norezervēja mums biļetes uz Riodežaneiro. Allaž esmu brīnījies par Kāna spēju visu zibenīgi nokārtot, arī tagad – vienā rāvienā mums bija biļetes līdz Rio, tur kāds cilvēks jau būs informēts un noorganizēs mums visu vajadzīgo transportu tālāk. Kā uz burvja mājiena – Kāns pavicināja zizli un ritentiņi sāka griezties.

Nākamajā rītā jau piecos Kāns klaudzināja pie mana numuriņa durvīm, pēc divām stundām jābūt lidostā. Viss turpmākais notika īsti Kāna stilā – Parīzē iekāpām lidmašīnā, pēc vienpadsmit stundām jau bijām zemeslodes otrā pusē, kur mūs aši pārsēdināja uz privātu lidmašīnu, kas bez problēmām mūs nogādāja līdz Manousu. Tur ar iesildītu motoru jau gaidīja cits lidaparāts, kas dažu stundu laikā aizlidoja līdz San Bao un pa ceļam neizjuka. Labi gan, ka Kānam ir tik daudz draugu visās pasaules malās. Nākamais draugs mūs uzticēja bariņam indiāņu, kuri garā un šaurā motorlaivā devās taisnā ceļā uz Varplatu.

Varplatā iebraucām melnā naktī, tā tiešām bija maza pilsētiņa, indiāņi nesaprata nevienu citu valodu, tikai savējo un portugāļu, savukārt šajās valodās mēs nebijām skoloti, tādēļ radās zināmas komunikācijas problēmas. Tomēr arī tās arī ātri vien atrisināja kāds visur esošs Kāna draugs – dolārs. Kopā ar pat indiāņiem saprotamo vārdu “hotel”, pāris zaļās naudaszīmes bija pietiekams arguments, lai kāds zēns būt ar mieru aizvest mūs pa tumšajām ieliņām līdz vienīgajam pilsētas krogam, kas vienlaicīgi bija arī viesnīca.

Trakais skrējiens bija prasījis četras dienas, it sevišķi pēdējā posmā gulējuši bijām visai maz, tādēļ, tikuši gultā, momentā aizmigām kā nosisti. Viss, tālāk jādodas nezināmajā.

No rīta pamodos un lāgā nesapratu, kur atrodos – apkārt dēļu sienas, guļu uz zālēm piebāzta matrača, kājgalī sēž svītraina žurka un ar ķepiņām mazgā muti. Atvērās durvis un kā vienmēr svaigs un smaidīgs ienāca Kāns.

–                  Nu, partner, kravā mantas, iesim lejā kaut ko iekost un sāksim meklēt mistisko kirku.

Jā, mantu mums bija saradies daudz, kaut arī no Parīzes izbraucām tikai mazām somiņām. Kāna draugi bija sarūpējuši visu, kas vajadzīgs ekspedīcijai – te bija paliela telts, alpīnistu aprīkojums, moskītu tīkli, pārtikas koncentrāti, ūdens dezinficētājs un milzums citu lietu. Un kaste vislabākā skotu viskija.

–                  Kam mums tāds daudzums viskija? – pajautāju.

–                  O, tas ir neaizvietojams līdzeklis! Pirmām kārtām tā ir universāla valūta, visā pasaulē to pieņem, otrām kārtām – ja šajā karstumā un mitrumā gūsim kādu ievainojumu, tas ir vislabākais dezinfekcijas līdzeklis. Trešām kārtām – vai tu kādreiz džungļos esi redzējis bāru?

Nu arī man uzlabojās garastāvoklis. Krodzinieks mums brokastīs varēja piedāvāt izvēlei trīs ēdienus – ceptu cāli, vārītu cāli vai aukstu cāli. No dzērieniem esot tikai matē un alus. Kāds alus? Kā – kāds? Pašu darināts! Skaidrs, dzersim matē, kaut gan tas nav labākais dzēriens agram rītam. Kafiju viņš nepiedāvāja, pašam gan uz letes stāvēja liela krūze.

Pēc brokastīm Kāns ar vulkāna cienīgu enerģiju ķērās pie iztaujāšanas, kā stepes ugunsgrēks pa pilsētu izplatījās ziņa, ka atbraucis kāds ķerts bālģīmis un piedāvā desmit dolārus par jebkādām ziņām attiecība uz kirku. Drīz vien pie kroga stāvēja visi pilsētiņas iedzīvotāji, pat bērni un nevarīgi bezzobaini sirmgalvji. Iezagās aizdomas, ka Kāns ir pamatīgi pārsolījis, kaut kur biju lasījis, ka šeit vidējā alga ir pieci dolāri mēnesī. Kāns kā ķēniņš sēdēja uz lieveņa un viens pēc otra pilsētnieki nāca pie viņa cepures rokās saņēmuši. Krodzinieks ļoti vāji runāja angliski, bet ar to pietika, lai šajos apstākļos viņš būtu kvalificēts tulks. Tas bija apmēram šādi:

–                  Šitais vīrs sacīt runādams, ka kirka augt kalnā, – krodzinieks tulkoja.

–                  Nē, cienītais, saki, ka kirka nav augs, tas ir dzīvnieks. Gaļa, saproti? Zilā krāsā.

–                  Tu, muļķa indiāni … – tālāk krodzinieks brēkāja vietējā valodā.

Indiānis nokāra galvu un gāja prom. Viens pēc otra pilsētnieki nāca pie Kāna, dažiem viņš izsniedza kāroto banknoti, citus raidīja prom bešā. Kaut arī pilsētiņa bija maza, pēdējais indiānis aizgāja tikai vēlu vakarā.

–                  Tā, – Kāns berzēja rokas, kad bija uzkāpuši savā žurkainajā istabiņā, – aptuvenais tālākās rīcības plāns ir skaidrs. Rīt no rīta nolūgsim kādus piecus indiāņus, kuri palīdzēs mums nokļūt līdz nākošai pilsētiņai – Brasai. Līdz turienei esot trīs dienu gājiens pa mežu. Vispār šejienes čaļiem bail no tām vietām, nācās piesolīt viņiem īsteni karalisku algu, veselus simts dolārus. Un katram pa viskija pudelei, bet to tikai pēc atgriešanās.

Kāns izstāstīja, ka tieši Brasā dzīvojot tas cilvēks, kurš varot dabūt kirku. Indiāņi arī stāstījuši, ka kirku vajagot apēst ļoti ātri, jo tā sabojājoties dažu stundu laikā pat tad, ja tiek turēta uz ledus. Jēlu nedrīkstot ēst, jo tad esot ilgi jāslimo ar vēderu. Neviens no šejieniešiem gan kirku pats nekad nav baudījis, bet daudzi no viņiem satikuši indiāņus, kuri esot to ēduši. Esot teikuši, ka tas esot visgaršīgākais pasaulē, bet nevarot to vairs nopirkt – pārdevējs prasot šausmīgu cenu.

–                  Tad jau redzēs, cik tā cena drausmīga, – priecīgi teica Kāns, likdams pēdējo somu ēzelim mugurā.

Sākās mūsu ceļojuma grūtākais posms. Tropu džungļi tikai attēlos izskatās pēc paradīzes zemes virsū, patiesībā šeit valda smacējošs mitrums un karstums. Pat uz takām augājs sniedzās krietni pāri ceļgaliem, visās malās mudžēt mudž milzīgs daudzums kukaiņu un abinieku. Pat stundu nebijām gājuši pa mežu, kad man jau bija piesūkušās divas pamatīgas dēles sprīdi garas. Lai slavēts Kāns, viskijs noderēja gan brūcēm, gan dvēselei.

Nekad vēl nakti nebiju pavadījis Dienvidamerikas džungļos, salīdzinājumā ar šeit valdošo troksni, Āfrikas mežos valda pilnīgs klusums. Visapkārt kliedza, kvieca, kāvās, auroja un gluži vai līdzās kāds kādu apēda. Bijām noguruši līdz pusnesamaņai, tādēļ ātri vien aizmigām. Līdz ar pirmajiem saules stariem teltī ieklupa vai visi indiāņi un viens par otru skaļāk brēkāja, ka tur esot jaguārs.

Kāns izlīda no guļammaisa, paņēma karabīni un izgāja ārā.

–                  Nu, mazie, – dzirdēju viņu sakām, – kur ir tas jūsu sasodītais jaguārs?

Pēc brīža viņš atgriezās un sāka ģērbties.

–                  Šitiem nabaga nelgām ne no kā nav bail, bet viņi pārbīstas pat no vārda „jaguārs”. Esmu dzirdējis stāstus, ka mācītāji viņiem borējuši par elles šausmām, bet šie tik smējušies Pieticis pieminēt jaguāru, lai indiāņi paliktu klusāki par īstiem baznīcēniem.

Trešās dienas pievakarē sasniedzām Brasu, tas pat nebija ciemats, kur nu vēl pilsēta. Pāris desmiti indiāņu būdiņu mežā, laukums un viena dēļu māja pašā ciemata malā, kas tika dēvēta – kāds pārsteigums! – par „hotel”. Iekārtojāmies viesnīcā, gultu gan šeit nebija. Gulējām tāpat uz nomīdītās grīdas. Naktī redzēju sapni – it kā es būtu atkal mazs zēns un atrastos pie vectēva laukos. Kur vien gāju, man sekoja cūkas un urkšķēdamas grūstīja. Cūkas grūstījās tik stipri, ka pamodos. Atvēru acis un redzēju, ka sapnis nebeidzas – man visapkārt rosījās cūkas. Ak, vai, nebijām kā nākas aizvēruši durvis un pa nakti visa viesnīca sanākusi pilna rukšķošas publikas. Rīta rosmes vietā nācās dzīt ārā neaicinātos viesus.

Ātri ieslēdzām gāzes degli, uzvārījām kafiju un uzsildījām dažas pakas koncentrētās pārtikas – šajā viesnīcā nebija ēdienkartes. Jau beidzām maltīti, kad pie durvīm atskanēja kautrs klauvējiens. Kāns atvēra, tur stāvēja mazs indiāņu zēns ar beigtu vistu, varēja redzēt, ka aiz viņa rindiņā sastājušies vēl pāris indiāņi ar kaut ko rokās.

–                  Nē, nē, mums nevajag šito, mums vajag kirku! Saproti? Kirka, ņam, ņam!

Zēns piekrītoši pamāja ar galvu un norādīja uz ciemata pretējo malu. Kāns katram no viņiem iedeva pa dolāram un aizsūtīja dziļāk mežā, kur bija apmetušies mūsu nastu nesēji.

–                  Ahā, tātad meklētais atrodas tur, – teica Kāns, paņēma somu un apņēmīgi aizsoļoja zēna parādītajā virzienā.

Aši ielēcu zābakos, uzmaucu cepuri galvā un aizskrēju viņam pakaļ. No visām būdiņām bija iznākuši indiāņi un smaidot sveicināja mūs, gara rinda sniegbaltu zobu. Gatava Colgate reklāma, ne pielikt, ne atņemt. Kāns piegāja pie kāda vīra un pajautāja, kur jāmeklē kirka, tas parādīja ar roku – tur, tālāk. Nonācām pie pēdējās būdiņas, bet arī tur teica – tālāk. Tātad meklētais bija ārpus ciemata. Iegājām meža biezoknī un gandrīz tūlīt atradām vēl vienu būdiņu, tās priekšā sēdēja vecs indiānis un sūca pīpi.

–                  Labdien, mēs meklējam kirku, – Kāns noņēma cepuri. – Tev ir kirka?

–                  Bien sûr, – indiānis atbildēja lauzītā franču valodā, tas nozīmēja „labi”.

–                  Tu mums iedosi?

–                  – Vous avez l’argent? (Tev nauda ir ?)

–                  Cik?

Indiānis paņēma zariņu un smiltīs sev pie kājām uzrakstīja skaitli 500.

–                  Piecsimts dolāru? – Kāns iebrēcās, – Piecsimts dolāri par diviem kirkas gabaliņiem?

–                  Par katru, – mierīgi atbildēja indiānis.

Kāns nodzēsa pēdējo nulli.

–                  Un vēl pudele viskija, – viņš piebilda.

Indiānis atjaunoja nulli un vienaldzīgi noburkšķēja:

–                  Ja tev nav naudas, vari iet prom.

Kāns izvilka no maka desmit simtniekus un ne vārda neteicis iedeva indiānim. Tas mierīgi iebāza banknotes netīro bikšu kabatā, piecēlās un devās mežā.

–                  Jūs abi te pagaidiet un iekuriet uguni, – indiānis teica un pazuda biežņā.

Kāns rīkojās kā īsts lietpratējs, izklāja zemē sniegbaltu galdautu uz tā uzlika divus vissmalkākā ķīniešu porcelāna šķīvjus un sudraba galda piederumus. Līdzās viņš iededza gāzes degli un uzlika uz tā nelielu grillpanniņu. Pēc kādas pus stundas atgriezās indiānis, rokā nesdams ādas maišeli, tajā kaut kas bija. Es uztraukumā pielēcu kājās, arī Kāns centās izstiept kaklu pēc iespējas garāku. Indiānis atsēja maisiņu un izņēma no tās divas šķēles gaišzilas gaļas.

–                  Šitas ir kirka. Jums ir pusstunda, pēc tam gaļa sabojāsies, – indiānis vienaldzīgi teica un nometa abus gabalus uz galdauta.

Abi ar Kānu paņēmām katrs pa gabalam un sākām pētīt. Gaļa patiešām bija debeszilā krāsā, bet pakāpeniski kļuva tumšāka, tā bija ļoti maiga un ar vieglu, netveramu smaržu. Varbūt mazliet kā vaniļa? Vai kā jasmīns? Nē, tāds salīdzinājums šai smarži bija pārāk skarbs. Pabraucīju gabaliņu ar roku, varēja just, ka gaļa ir mazliet šķiedraina, bet daudz smalkāka par truša gaļu. Kāns mēģināja paskrubināt savu gabaliņu.

–                  Neēd jēlu, – iesaucās indiānis, – vēderu sabojāsi.

Kāns paskatījās uz viņu ar tādu skatienu, kā mācītājs varētu skatīties uz cilvēku, kurš baznīcā skaļi pateicis rupjību. Uzmanīgi kā vislielāko dārgumu viņš uzlika savu kirkas gabalu uz pannas, es arī. No savas bezdibenīgās somas Kāns izvilka citronu un uzspieda uz gaļas pāris lāses sulas, uzbēra nedaudz kāda pulverīša.

–                  Majorāns ar kumelītēm, – viņš paskaidroja.

Nedaudz no vienas puses, nedaudz no otras puses, Kāns noņēma gaļu no pannas un uzlika uz šķīvjiem.

–                  Nu, Edmund, lūdzu pie galda, – viņš svinīgi teica.

Es apsēdos zemē un sakrustoju kājas, man pretī apsēdās Kāns.

–                  Labu ēstgribu, Kān, – es tikpat nopietni atbildēju un nogriezu nelielu gabaliņu gaļas.

Cepot tā bija ieguvusi samtainu tumši zilu toni, savādā smarža bija kļuvusi stiprāka. Šķita, ka tā reibina kā vīraks. Nogriezu nelielu gabaliņu, uzdūru uz dakšiņas un cēlu pie lūpām. Paskatījos uz Kānu un gandrīz vai iesmējos – viņš izskatījās pēc spocīga paviāna, kurš nupat atradis milzīgu kāpuru. Iebāzu gabaliņu mutē un sakodu zobos. Mana dvēsele atdalījās no miesas un pacēlās augstu rozā mākoņos, viens pēc otra iestājās tūkstots orgasmu, es izpletu spārnus un pārvērtos par eņģeli. Pār mani lija laimes straumes, es peldējos nektārā un biju gaiss, es biju viss un vienlaikus nekas. Pakāpeniski laime noplaka, pār vaigiem man ritēja asaru strūklas. Galdauta otrā pusē tikpat noraudājies sēdēja Kāns un vai staroja laimē. Aši nogriezu nākamo gabaliņu, sakodu un viss sākās no sākuma. Tad vēl un vēl, līdz viss gabaliņš bija apēsts. Nešaubīgi – šī bija Absolūtā Garša, tik absolūta, ka absolūtāka vairs nevarēja būt.

–                  Kas tas ir, draugs? – atguvis runas spējas, Kāns jautāja indiānim.

–                  Tas ir kirka.

–                  Tas ir liels vai mazs dzīvnieks?

–                  Tas ir kirka.

–                  Draugs, vai mēs varētu nopirkt pāris dzīvniekus un aizvest uz Eiropu?

–                  Ja gribi ēst, dod naudu un es atnesīšu vēl.

–                  Tu nesaproti, kaut ko tik brīnišķīgu nedrīkst laupīt cilvēcei, tu nedrīksti paturēt to noslēpumā!

–                  Dod naudu, es atnesīšu vēl.

Indiānis nebija pierunājams, uz visiem Kāna mēģinājumiem viņu pierunāt, viņš atbildēja īsi – dod naudu, es atnesīšu vēl. Savācām traukus un devāmies prom, šodienai laimes pietiek. Pa ceļam jautāju Kānam:

–                  Vai šo tu atzīsti par Absolūto Garšu?

–                  O, jā, tūkstoškārt jā! – Kāns iesaucās. – Bet piekrīti man, lāse citrona sulas un majorāns ar kumelītēm padarīja to vēl labāku! Es zināju, es jau mājās zināju, ka tieši tas būs vajadzīgs!

Ciematā mūs atkal sagaidīja vēlīgi smaidošie indiāņi un es sapratu – viņi zina, viņi ir baudījuši kirku. Mēs gājām gar būdiņām un jutāmies kā pietuvināti kopīgam noslēpumam, kā pilnvaroti sazvērnieki, vienoti mistiskā burvestībā.

Līdz vakaram abi ar Kānu nevarējām rimties un stāstījām atkal un atkal savas izjūtas, baudot dievišķo kirku.

–                  Interesanti, – teica Kāns, – kā izskatās tas dzīvnieks? Spriežot pēc gaļas gabalu izmēra, tam jābūt visai prāvam, mazam dzīvniekam nevarētu būt tik lieli muskuļi. Es teiktu, ka tam jābūt krietni lielākam par trusi.

–                  Bet, kur viņš liek pārējo gaļu? Vienā kirkā taču vajadzētu būt vairāk gaļas, nekā šie divi gabaliņi, nevar būt, ka vienkārši izmet, – es prātoju.

–                  Varbūt pats apēd? – minēja Kāns.

Tā runājāmies līdz pašam vakaram, bet nekādā skaidrībā tā arī netikām, kirka negribēja mums atdot savu noslēpumu. Runājoties diezgan dziļi ieskatījāmies viskija pudelē, tādēļ ij nepamanījām, ka pa dienu mūsu indiāņi bija ielavījušies un nospēruši divas pudeles, tas atklājās tikai no vēlāk.

Pabrokastojuši atkal devāmies pie indiāņa uz mežu, atkal mūs pavadīja vēlīgo smaidu pulks, atkal nauda pārceļoja netīro bikšu kabatā. Atkal indiānis iegāja mežā, atkal mēs tikām katapultēti tieši pašā biezākajā laimes koncentrātā. Šoreiz jau zināju, ko gaidīt, tomēr pārdzīvojums nebija mazāks. Ja tagad man jautātu, kā garšo kirka, es uzreiz atbildētu – nezinu. Garša ir pārāk primitīvas sajūta, lai aprakstītu kirku, tā iedarbojas nepastarpināti uz mūsu vismaigākajām, visromantiskākajām jūtām. To varētu saukt par mīlestības koncentrātu, bet arī mīlestība šķiet par raupju, lai aprakstītu kirku. Cilvēku valodā vēl nav izgudroti vārdi, kas to varētu aprakstīt, kirka ir kaut kas bezgalīgi svešs un vienlaicīgi ļoti tuvs un labs.

Arī šodien indiānis bija tikpat lakonisks un neielaidās nekādās sarunās. Kāns solīja viņam miljonus un miljardus kaut vai tikai par vienu dzīvnieku, bet indiānis palika pie sava – dod naudu, atnesīšu vēl.

Vakarā Kāns kļuva kategorisks:

–                  Ja tas mazais nelietis negrib atdot kirku ar labu, paņemsim ar varu. Ar katru kumosu pārliecinos, ka būtu īstens noziegums neļaut cilvēcei iepazīt kirku. Un, ko tur slēpt, es … nē – mēs kļūtu par pasaulē slavenākajiem gardēžiem, jo būtu kaut vai tikai dažiem citiem ļāvuši ieskatīties dievu miteklī. Nauda man nav svarīga, bet vari iedomāties, kādas summas cilvēki būtu gatavi maksāt par šādu maltīti?

–                  Kā tu iedomājies viņam to atņemt?

–                  Nezinu, bet viņam tie kirkas noteikti ir krājumā, kā gan savādāk viņš varētu katru dienu mums nest svaigu gaļu pāris mārciņas svarā, kas sabojājas pusstundas laikā? Gājiens turp un atpakaļ viņam prasa apmēram minūtes divdesmit, tātad kirku aplociņš nevarētu būt īpaši tālu. Es domāju, darīsim tā – rīt aiziesim pie viņa un sekosim. Apskatīsimies, kur tas ir, pēc tam naktī aiziesim un dažus nozagsim. Un uzreiz dosimies prom, stipri šaubos, vai viņš mums dzīsies pakaļ. Pat, ja dzītos – viņš ir viens, bet mēs divi, turklāt vēl nesēji indiāņi, kuri tāpat ir gatavi laistie lapās jebkurā brīdī. Nē, domāju, ka viņš mūs aizmuguriski nolamās un ar  to arī viss beigsies.

Kāna plāns šķita izpildāms, tādēļ jau vakarā sakravājām visas mantas, (nesēji atkal bija vienu pudeli nozaguši) un brīdinājām indiāņus, lai rīt ir gatavi uz karstām pēdām doties ceļā. Sagatavojām arī pāris prāvus krātiņus, kur ielikt sagūstītos kirkas.

–                  Mani gan māc zināmas bažas – kā mums izdosies izvest viņus no Brazīlijas? Tiklīdz viņi uzzinās, ka esam atklājuši jaunu sugu, uzreiz atņems kirkas un visu slavu piesavināsies, – es teicu.

–                  Par to domāsim, kad problēma nāks tuvāk, gan jau atradīšu kādu draugu, kurš palīdzēs dabūt laupījumu uz kuģa. Bet tajā krastā nekādas problēmas nav gaidāmas, tur visi ir man draugi, – Kāns iesmējās un ielīda guļammaisā.

Sekoju viņa piemēram un fakts, ka teju nedēļu nebijām mazgājušies, kļuva aizvien aktuālāks. Jo šim faktam bija smaka, karstais un mitrais gaiss to tikai veicināja. Laidos miegā un domāju – kāda ironija, esmu šobrīd tik netīrs, kā nekad savā mūžā, bet pieskaros vistīrākajai, visgaišākajai laimei. Tāda kā zaimošana sanāk, vai ne?

Pa nakti bija savilkušies mākoņi un lija. Ja kādreiz esat bijuši tropos, tad zināt kā tas ir – nepārtraukta straume no debesīm.

–                  Tas ir labi, – teica Kāns, – indiānis nedzirdēs kā mēs zogamies viņam pa pēdām.

Indiānis sagaidīja mūs kā ierasts uz savas būdiņas lieveņa ar pīpi zobos.

–                  Kas ir, baltie cilvēki, kirka iegaršojusies? – viņš ar nievu teica. – Kā tad šitādā lietū panniņu darbināsiet?

–                  Mums ir telts, – Kāns parādīja paprāvu vīstokli.

–                  Kā gribat, dodiet naudu un es atnesīšu.

Kāns iedeva indiānim kārtējo tūkstoti, tas iebāza naudu kabatā un pazuda mežā. Cenzdamies pēc iespējas netrokšņot, abi sekojām viņam, lietus bungoja pa platajām lapām un troksnis visapkārt bija tāds, ka viens otru nedzirdējām. Centāmies nepazaudēt indiāni no redzesloka, jo taku biezajā augājā tikpat kā nevarēja redzēt. Lietus smagums lieca zāles pie zemes un tādējādi paslēpa visas pēdas. Pēc minūtēm desmit nonācām pie lielas klints, indiānis bija kā akā iekritis. Staigājām šurp un turp, bet no viņa ne vēsts. Pēkšņi Kāns iesaucās:

–                  Skaties, re, kur ieeja alā, – un rādīja uz kādu spraugu klintī.

–                  Ejam iekšā, – viņš apņēmīgi iesaucās, izvilka no somas lukturīti un iespraucās iekšā.

Nepaspēju Kānu apturēt, jo, kas gan notiks, ja mēs alā sastapsimies ar indiāni? Viņš var būt bruņots un viss plāns var pajukt. Neko darīt, līdu arī es. Alā pakāpeniski kļuva aizvien plašāka, drīz vien jau varējām izstiepties visā augumā. Aiz kāda līkuma pamanījām priekšā gaismu, acīmredzot tur indiānis tvarsta kirkas. Kāns kaut ko ieraudzīja un metās skriešus uz priekšu, man neatlika nekas cits kā sekot. Pieskrējām tuvāk un apstājāmies kā iemieti. Mums priekšā stāvēja indiānis ar pamatīgu nazi rokās, viņš bija noliecies un kaut ko grieza. Alas sienā bija iestiprināts lukturis un tā gaismā mēs ieraudzījām …

Abi šausmās bijām sastinguši, tur priekšā aiz rokām un kājām klintij bija piesiets milzīgs cilvēks un indiānis patlaban grieza tam no kājas lielu gaļas šķēli. Nē, tas tomēr nebija cilvēks, radījumam tikpat kā nebija kakla, bet miesu sedza īsa, sūnu zaļa spalva. Tā galva bija atliekta atpakaļ, mute atvērta, radījums klusi sēca. Skats bija tik drausmīgs, ka es neviļus iekliedzos. Indiānis iztaisnojās un pagriezās pret mums, vienā rokā tas turēja nazi, otrā nule nogriezto debeszilās gaļas šķēli. Viņš pacēla nazi virs galvas un klusējot metās mums virsū, Kāns paleca malā un no visas spēka iesita indiānim pa galvu ar lukturīti. Indiānis sabruka kā nopļauts. Kāns no somas izņēma auklu un sasēja viņu.

Piesietais radījums bija noliecis galvu un dzelteni spožām acīm mūs vēroja, piegājām tuvāk. Piesietais nekustējās, auklas bija pārāk īsas. Radījuma kājā rēgojās milzīga brūce, tur indiānis bija nogriezis šķēli, kas tagad mētājās mums pie kājām. Zaļais radījums skatījās uz mums, mēs uz viņu, bet dzeltenās acis šķita draudzīgas. Aiz muguras sakustējās indiānis, laikam sāka atgūties. Kāns pieliecās pie viņa un iešņācās:

–                  Tu, nelieti, kas tas tāds ir, ko? – un parādīja uz piesieto radījumu.

–                  Tas ir kirka, – mierīgi atbildēja indiānis.

–                  Un kas ir kirka? – tincināja Kāns.

–                  Kirka ir meža cilvēks, svešais.

–                  Un kā tas te alā nonāca?

–                  Es ievedu.

–                  Un piesēji?

–                  Un piesēju.

–                  Paklau, es tevi tūlīt sadauzīšu mīkstu kā plāceni, ja visu neizstāstīsi!

–                  Nevajag jau uzreiz kauties! Pirms sešiem gadiem es šito radījumu atradu tepat netālu, viņam bija norautas kājas, tās turpat blakām mētājās. Bija neražas laiki, tādēļ tās kājas es paņēmu sev un apēdu, nav jums jāstāsta kāds efekts ir kirkas gaļai. Nākošajā dienā aizgāju atkal pie viņa, domāju būs nosprādzis un varēšu visu apēst, bet viņš bija dzīvs. Pat vēl vairāk – viņam jau sāka ataugt jaunas kājas. Tad es sapratu, ka tas ir bezgalīgs pārtikas krājums, jo viņam viss zaudētais ataug, turklāt ātri.

Es paskatījos uz piesieto – patiešām, milzīgā brūce bija sadzijusi un jau pārvilkusies ar jaunu sūnu zaļu ādiņu. Indiānis noklepojās un stāstīja tālāk:

–                  Piesēju viņu te alā, lai neaizbēg. Ēst un dzert viņam nevajag, nezinu no kā viņš pārtiek. Kā jau teicu, bija bada laiki, neraža, tad nu viss ciems izdzīvojām no kirkas gaļas. Pamazām kaimiņi izpļāpājās un sāka nākt citi, tad es sāku ņemt naudu. Protams, tik daudz kā no jums, baltie muļķi, ne no viena neesmu ņēmis, parasti tie ir piecpadsmit dolāri…

–                  Un tev ne uz brīdi neienāca prātā, ka tas ir cietsirdīgi, nežēlīgi … viņam taču arī sāp! – es biju sašutis.

–                  Ienāca prātā, esmu taču ticīgs cilvēks un pie dievgalda eju. Bet, ko darīt? Viss ciems būtu badā nomiris, ja ne kirka.

–                  Un pēc tam? Kāpēc neatbrīvoji viņu, kad neražas gadi bija pagājuši?

–                  Iegaršojās.

Es iespēru indiānim un tas apklusa. Kāns paņēma nokritušo indiāņa nazi un tuvojās piesietajam radījumam. Tas atgāza galvu, atvēra muti un atkal sāka klusi sēkt.

–                  Pagaidi, ko tu grasies darīt? – es iesaucos.

–                  Pārgriezīšu auklas un palaidīšu to nabagu vaļā! Tu taču nedomā, ka grasos viņam vēl kādu šķēli nogriezt?

–                  Pagaidi, Kān, nesteidzies, vispirms padomāsim. Atmetīsim visas gastronomiskās kaislības, es tagad vairs ne kumosiņa kirkas gaļas nevarētu norīt. Bet padomā par viņa reģenerācijas spējām, padomā kādas iespējas tas pavērtu medicīnai! Ja varētu viņu kārtīgi izpētīt, tas radītu apvērsumu! Iedomājies – traumēti locekļi ataugtu, varbūt pat izņemta sirds varētu izaugt no jauna, padomā par to, Kān!

–                  Kas tur ko domāt! Aizvedīsi viņu uz Eiropu vai Ameriku, tur viņu atkal iespundēs, griezīs nost pa šķēlītei, liks zem mikroskopa un atkal griezīs. Ar ko tas būs labāks par gadiem šajā alā? Nē, Edmund, neviens mērķis nav tā vērts, lai vienu radījumu tā spīdzinātu. Es griežu auklas.

Kāns piegāja pie piesietā milzeņa, līdzās tam viņš izskatījās kā punduris. Uzmanīgi, lai nevainotu, viņš pārgrieza auklas. Zaļais radījums nolaida rokas, tad pacēla kreiso un noglāstīja Kānam galvu, pēc tam pienāca pie manis un izdarīja tāpat. Tad platiem soļiem devās uz izeju, pagriezās, pamāja ar roku un izgaisa mežā.

–                  Vai tagad ir labāk? Vai saproti, ko izdarīji, baltais cilvēk? – indiānis šņāca. – Tu visu mūsu tautu esi lēmis bada nāvei!

–                  Tu maldies, muļķi, – teica Kāns. – Nekam jūs neesmu lēmis, vienkārši atņēmu vēderpriekus. Laikam jau tu nekad nesapratīsi, ka savu baudu apmierināšana uz citu ciešanu rēķina ir noziegums.

To teicis, Kāns noliecās pie sasietā indiāņa un pārgrieza arī viņa auklas. Uzmetis tam naidpilnu skatienu, Kāns aizsoļoja izejas virzienā. Indiānis pietrausās sēdus, kaut ko kliedza savā valodā un kratīja dūres. Lietus bija mitējies, visapkārt sakrājušās lielas peļķes un no kokiem pilēja lielas lāses. Gājām caur ciematu, bet visi vēlīgie smaidi bija pazuduši, mūs pavadīja cieši sakniebtas lūpas un dzeloši melnas acis. Viņi zināja, ko esam izdarījuši. Mēs zinājām, ko esam viņiem atņēmuši.

Mūsu nesēji atkal bija nozaguši viskija pudeli, bet nebija paspējuši vēl visu izdzert, tādēļ ātri vien sakravājāmies un devāmies mājup. Gardēžu ciemats pilnā sastāvā atnāca mūs pavadīt. Neviens nerunāja, neviens nesmaidīja. Ieradās arī vecais indiānis.

–                  Ejiet prom, baltie cilvēki, ejiet prom! Un nekad nenāciet atpakaļ, kas zina ko tad ēdīsim!

Atceļā nekas interesants nenotika, mēs ar Kānu jutāmies diezgan nomākti, tādēļ laika īsināšanai izmantojām pārbaudītu līdzekli – labu skotu viskiju. Kā lai neskumst, bijām pieskārušies kaut kam tik skaistam un pilnīgam, bet nu tas ir zudis uz viesiem laikiem. Mēs atradām Absolūto Garšu, bet tūlīt arī to pazudējām.

Kāns gandrīz visu ceļu līdz Parīzei gulēja, laiku pa laikam nācās viņam iebakstīt sānos, jo pasaules bagātākā gardēža krācieni skanēja tik vareni, ka pārēji pasažieri meta mūsu virzienā naidīgus skatus.

Tuvojāmies Parīzei, Kāns pamodās un berzēja acis:

–                  Tu nemaz nepagulēji?

–                  Gribēju, bet nespēju, mani vislaik mocīja viens jautājums.

–                  Kāds?

–                  Raugi, kā tev šķiet, kāpēc kirkas gaļa bija tik garšīga?

–                  Nu, vienkārši tāda tā bija, vai tad ne?

–                  Es sliecos domāt, ka ne tikai tas bija brīnumainās garšas pamatā ir vēl kaut kas. Manuprāt, tās ir ciešanas.

–                  Ciešanas? Kā ciešanas var uzlabot garšu?

–                  Padomā pats – kādas ir mūsu tā saucamās delikateses? Austeres ar varu atlaužam un apēdam dzīvas, Taizemē tarantuliem un skorpioniem izgriež indes dziedzerus un dzīvus met verdošā eļļā, vardēm dzīvām norauj kājas. Pat Strasbūras zosu aknas – nabaga putniem rīklē iebāž cauruli un pa to stūķē iekšā barību. Ķīnieši nežēlīgi sit suņus un tad dīrā, kamēr tie vēl elpo. Pat zivis – tās lēnām nosmok, kamēr nonāk uz mūsu galda. Tāpēc iedomājos – varbūt ciešanām ir tiešs sakars ar garšu.

–                  Liecies mierā, Edmund, varbūt tev ir taisnība, bet, vai tad tāpēc mēs vairs neesam gardēži?

–                  Esam, Kān, protams, esam, bet kirka manī ir kaut ko mainījis un tagad es uz ēdienu skatīšos savādāk. Atceries, ko pats tai alā teici – nekas nav tā vērts, lai savu baudu dēļ liktu kādam citam ciest.

Lidmašīna nolaidās Šarla de Gola lidostā, mēs gājām pa eju un es raudzījos uz pasauli caur stikla sienām. Tūlīt iziešu aiz tām, bet pasaule būs mainījusies, tā būs citāda un nekad vairs nebūs tāda, kāda bija. Jo manu dzīvi bija šķērsojis kirka, meža cilvēks. Kas viņš bija? Sniega cilvēks, lielpēdis vai citplanētietis? Varbūt kāds cits? No kurienes viņš nācis?

© Didzis Sedelnieks 2012

 

SUDRABA VABOLES

SUDRABA VABOLES

1.

Tālumā aiz kalniem atkal bija dzirdamas lielgabalu
zalves, lielākiem sprādzieniem sekoja dūmu mākoņi, ko vējš slinki stiepa
garumā, kamēr tie pagaisa. Tad nāca jauna zalve, un viss sākās no sākuma. Jau kuro
gadu viens un tas pats, prātoja Baba Hasans al Fatari, cik sevi atceros, viens
un tas pats. Tikai varas mainījās, bet karš ilga visu Babas mūžu un pusi viņa
tēva mūža. Kaut kādā bezjēdzīgā kaujā tēvs arī bija kritis, Baba nevarēja
atcerēties, kādas varas pusē tēvs bija karojis un kāda vara viņu nobendējusi.
Vajadzēja iet un viņš, Babas tēvs, gāja, šāva, kamēr kādu dienu nepārnāca. Tā
Baba bija uzaudzis bez tēva un jau desmit gadu vecumā kļuvis par saimes vienīgo
un galveno vīrieti. Tagad viņam bija trīsdesmit pieci, bet grūtā dzīve viņa
ārieni vairāk vērta par piecdesmitgadnieku – pleci sagumuši, kādreiz melnie
mati lielākoties sirmi, arī bārdā sudrabs vien. Tumšās acis dziļi iegrimušas,
sejā aizvien krasāk iegriezās grumbas. Nū, Baba uzsita ēzelim ar nūju pa
krustiem, un tas slinki turpināja kāpienu kalnā. Baba atgriezās no tirgus, kur
uzpircējs Samīrs bija viņu apkrāpis kā tādu sievieti – par divdesmit kaltētām
kazādām tikai neliels maišelis rīsu un divdesmit paciņas cigarešu. Nelietis,
tas Samīrs, Baba klusībā pukojās, suns kraupainais, kāda man daļa par viņa
grūtībām? Man tās kazādas arī no gaisa nekrīt! Tā sevī prātodams, Baba Hasans
al Fatari pa akmeņaino taku kāpa kalnup – ēzelis mazo maišeli mugurā pa
priekšu, viņš nopakaļus. Pilsētā tagad pilns ar amerikāņu karavīriem, visu izrīko
un māca kā dzīvot, dažus noķer un iesloga, citus no gūsta atbrīvo. Kad bija
krievi, viss notika tāpat, tikai raķetes tolaik nelidoja tik tālu un šuravi
bija daudz sliktāki karotāji par amerikāņiem. Kas man no tā? Nekas, itin nekas,
tikai amerikāņi pērk kazas savai virtuvei, krievi nepirka.

Pārgājis kalna korei, Baba jau varēja saskatīt savu
ciemu. Ha, kas nu vairs tas par ciemu – divas mājeles un viens šķūnis, tas bija
viss, kas palicis pēc tās nolādētās raķetes sprādziena, kad aizgāja bojā teju
visi ciema iedzīvotāji un Baba kļuva par atraitni ar diviem bērniem kamiešos.
Tā bija briesmīga diena, visapkārt uguns, drupas, cilvēku ķermeņu daļas. Baba
nekad neaizmirsīs, kā, rāpdamies ārā no savas mājas drupām, uzvēlies virsū
tieši ciema vecākā ķermenim – viņam bija norauta galva. Tas notika pirms gadiem
desmit, bet vēl neviens tā arī nezina, kura puse to raķeti izšāva. Visi saka,
ka raķete bijusi nomaldījusies, bet uz kurieni tai bija jālido, to tikai
Visaugstākais zina. Ciemā viņi palika tikai divi pieaugušie – Baba un viņa
kaimiņš Farūks az Tatars, un divi Babas dēli – divpadsmitgadīgais Saīds un
desmitgadīgais Mahamads. Kad māte aizgāja bojā, mazākajam dēlam tikai kāds
gadiņš bija.

Baba piesēja ēzeli pie šķūņa, nocēla no tā nastu un
nolika zemē, pamalē aiz kalna nogranda sevišķi spēcīgs sprādziens, pat šeit
zeme salīgojās. Nedz Baba, nedz viņa dēli, nedz vispār kāds cilvēks šiem
trokšņiem vairs nepievērsa uzmanību, tā ir bijis vienmēr un droši vien vienmēr
arī būs vienmēr. Puiku mājās vēl nebija, kopā ar kaimiņu viņi kaut kur augstāk
kalnos ganīja kazas. Baba ienesa pirkumus mājā un nometa pie pavarda.
Iekurinājis uguni, viņš neviļus atminējās kā citureiz bija nācis no tirgus,
viņu sagaidīja sieva un visapkārt skanēja kaimiņu klaigas. Tagad viņš viens kā
tāds maitasputns, kā koks ar noplēstām lapām vēl turējās nagiem ieķēries
akmeņainajā zemē. Vairs nekas nav palicis, tikai tukša māja, rūpes un trūkums.
Baba ielēja katliņā ūdeni, iemeta tajā pāris gabalus kaltētās kazas gaļas,
sīpolus un vēl šādas tādas saknītes. Vēlāk piebēršu rīsus, Baba pats sev teica,
būs mums kārtīgas vakariņas. Viņš noraisīja galvsegu, izpurināju un rūpīgi
salocīja uz plauktiņa, tad izklāja uz blietēta māla grīdas paklājiņu un nometās
uz tā ceļos. Zemu noliecis galvu, ar pieri skardams paklājiņu, Baba kā katru
dienu uzsāka lūgšanu Allāham. Kā katru dienu viņš slavēja Visaugstāko, kā katru
dienu viņš lūdza Visaugstākajam tikai vienu – dod mums mieru. Neko vairāk,
tikai mieru, pārējo mēs paši atradīsim. Tikai klusumu dāvā mums, tikai iespēju
bez nāves draudiem iet pa savu zemi.


Tēt, tēt, skaties ko
mēs atradām, – ārā skanēja Mahamada balstiņa. Dēli ieskrēja mājiņā sārtiem
vaigiem un aizelsušies. Saīds bija novilcis kreklu un tajā kaut ko ievīstījis.


Tēt, paskaties …


Es paskatīšos, – teica
Baba. – Bet vispirms – kur ir kazas?


Kazas? – Saīds
izskatījās aplam apjucis.


Jā, dēls, kazas gan!
Kur tās ir?


Ak, kazas – iesaucās
Mahamads. – Mūsu kazas kopā ar savējām dzen Farūks!


Labi, es jau domāju, ka
jūs atkal kaut kur aizdauzījušies un par kazām pavisam aizmirsuši – Baba
samierinoši teica. – Ja nebūtu tās reizes, kad šakāļi mums divus lopus aiznesa
jūsu blēņu dēļ, tad es tā nejautātu. Bet tagad aši nomazgājiet mutes un iesim
ēst, pēc tam apskatīsimies, ko esat atraduši

Zēni izmetās ārā un aizskrēja uz strautu mazgāties,
tikām Baba salika bļodiņās kazas virumu, trīs vienādās daļās. Kad atnāks
kaimiņš ar kazām, arī viņu pacienāšu. Farūks tai nelaimē bija zaudējis itin
visu ģimeni, arī bērnus, tādēļ Baba uzskatīja par savu pienākumu reizēm savam
vienīgajam kaimiņam parādīt vairāk goda kā tas pelnījis. Vai nav savādi, Baba
iedomājās – no visa ciema palicis dzīvs tikai viņš un Farūks, kuru pirms tam
neviens ij acu galā nevarēja ciest, jo viņš vienmēr bija draugos ar kārtējo
jauno varu – gan krieviem viņš pielīda, gan talibu laikā bija kaismīgākais
jauno ideju aizstāvis. Amerikāņi patrieca talibus un Farūks pārtapa par labāko
jauno saimnieku draugu. Tas viņam nesa arī kādu labumu, Faruka ģimene dzīvoja
pie treknāka katliņa. Runāja, ka viņš vieniem kādu ziņu pateicis, šo to
noklausījies un citiem pateicis, tāds glums tips bija Farūks.

Maltīte tuvojās beigām, zēni izlaizīja pēdējās
kripatas no savām bļodiņām un galvas pieliekuši pateicās Visaugstākajam. Kad
arī tas bija galā un tauki no galda noņemti, Saīds uz tā nolika kreklā
ievīstīto atradumu.


Tēt, tu pat iedomāties
nevari, ko mēs atradām, – Mahamads priekā lēkāja acīm zibot. – Nekad neviens
neko tādu nav redzējis!

Saīds atraisīja mezglu un izbēra uz galda pāris duču
tādu kā sudrabainu čiekuru. Vismaz Babam tie šķita līdzīgi čiekuriem, kaut pats
ne reizi dzīvē nebija īstu čiekuru redzējis. Tomēr čiekuri tie nebija, šie bija
dzīvi, gulēja uz galda un slinki kustināja kājeles. Baba pieliecās tuvāk, lai
labāk apskatītu savādos radījumus. Tos varētu nosaukt par vabolēm – tās bija
visai prāvas, apmēram sērkociņu kastītes lielumā, katrā pusē pa astoņām līkām kājelēm.
Neko, kas atgādinātu galvu vai acis, radījumiem nebija – abi gali pilnīgi
vienādi. Baba uzmanīgi paņēma vienu vaboli rokās, kājiņas vārgi skrāpējās gar
viņa raupjo ādu, bet izskatījās, ka tās kustās tāpat vien, bez jebkāda mērķa.
Visa vaboļu kaudzīte uz galda knosījās un kustējās, bet pat nemēģināja rāpties
prom. Kukaiņi bija matēta sudraba krāsā, kas visvairāk atgādināja no biežas
šaušanas nomelnējušu ieroča stobru.


Kur jūs tos atradāt? –
Baba jautāja dēliem, radījumu krāsa vedināja viņu domāt, ka tas varētu būt kāds
jauns ierocis.


Am, ē – uzsāka Saīds. –
Tais tālajās ganībās, kur viņnedēļ šakāļus šāvām, tur to vēl ir daudz – paprāva
bedre un pilna ar šitādiem kukaiņiem.


Un nevienu karavīru
tuvumā nemanījāt?


Nē! – korīti atbildēja
abi zēni.

Baba vēlreiz pacēla vienu no kukaiņiem, tas bija
daudz smagāks par vissmagāko vaboli. Tam acīmredzami bija apakšpuse un
augšpuse, jo vienu pusi klāja tāds kā ŗaupjš padziļinātu līniju tīklojums, bet
otrā pusē no viena gala līdz otram stiepās viena pati līnija. Itin kā zem
čaulas vajadzētu būt spārniem, Baba prātoja. Viņš paspaidīja kukaini, tas bija
ciets, bet šķita silts.

Ar kazām ieradās Farūks un nācās vaboles no galda
novākt, Farūks varētu par atradumu kādam pastāstīt. Ja nu tām vabolēm ir kāda
vērtība? Tuvojās vakars, puikas devās pie miera, lai rīt ar pirmajiem saules
stariem dzītu kazas kalnos ganīties, bet Baba ar Faruku izgāja ārā uzsmēķēt pa
cigaretei. Sarunas lāgā nevedās, Farūks visu laiku centās runāt par kaut kādiem
darījumiem ar amerikāņiem, bet Babam gar to bija maz daļas – lai tikai viņi
ļauj tam mierīgi dzīvot un pērk vairāk kazu. Pie debesīm parādījās plāns mēness
sirpītis, Baba aizbultēja durvis un nolēma vēlreiz apskatīt savādās vaboles.
Izvilcis vienu no tām, viņš uzlika vaboli uz galda un sāka aplūkot tuvāk.
Pirmajā reizē viņš nebija pamanījis, ka kukaiņiem visapkārt ir tādu kā iedobumu
un izciļņu rinda, Baba ievēroja, ka pār visu muguru pārvilktā līnija patiesībā
ir sprauga. Paņēmis nazi viņš mēģināja to iebāzt spraugā, lai atvērtu kukaini.
Tas neizdevās, Baba paņēma akmeni un sāka ar to dauzīt pa naža spalu kā pa
kaltu. Lēni, lēni, tomēr sprauga kļuva platāka. Neviens kukainis nevar būt tik
cits, Baba prātoja. Jebkura normāla vabole sen jau būtu sašķīdusi. Tomēr
pavisam atvērt kukaini viņam neizdevās, pa pavērušos spraugu viņš tikai tik
daudz redzēja, ka vabolē iekšā kaut kas tā kā kustas, kā pulsē. Baba izņēma
nazi no spraugas, abas puses ar klikšķi aizvērās. Labi, viņš domāja, rīts
gudrāks par vakaru, rīt būs jāaiziet zēniem līdzi un jāpaskata to vaboļu
krātuvi. Izskatās, ka bīstamas tās nav, katrā ziņā pēc granātām neizskatās,
tomēr nav izslēgts, ka tas ir kaut kādas citādas iedarbības ierocis. Baba
sabēra vaboles tukšā podā un uzlika tam vāku. Savādi, Baba domāja, no kurienes
te tika daudz putekļu, nupat tikai taču galdu noslaucīju. Tomēr tās vietas, kur
viņš bija darbojies ar vabolēm, bija plānā kārtā segtas tādiem kā zilganiem
putekļiem. Rūpīgi tos saslaucījis, Baba izbēra gružus pa logu un nopūta eļļas
lampiņas vāro gaismiņu. Slava Visaugstākajam!

Kā jau bija iecerēts, no rīta Baba kopā ar dēliem
devās uz ganību vietu. Farūks ar savām kazu ādām šodien sasparojies tirgū iet,
tādēļ Babam nācās dzīt ganībās arī kaimiņa kazas. Kādu pusstundu gājuši, viņi
nonāca vietā, kur zēni vakar bija atraduši vaboles. Bedre bija gan, tāds kā
bumbas izrauts krāteris apmēram divu metru diametrā, tās dibenā kūņojās kāds
simts vai divi tādu pašu vaboļu. Visa apkārtne bija klāta pelēcīgi zilganiem
putekļiem, itin kā zemi būtu skārusi sarma. Vēlējis dēliem aizdzīt kazas kaut
kur nostāk (jo putekļi varētu būt arī indīgi), Baba satvēra līdzi paņemto
lāpstu un rūpīgi aizbēra bedri – lai kas tie radījumi būtu, nekas labs tas nav.
Vismaz svešām acīm tās nav jāredz, kamēr nav noskaidrojies, kas tas ir.

Atgriezies mājās, Baba tāpat izdarīja arī ar vakar
atnestajām vabolēm – apraka netālu no strauta, kur zeme mīkstāka. Darot
visdažādākos darbus pagāja diena un Baba aizmirsa par savādajām vabolēm, jo
prātu nodarbināja daudz vienkāršākas un ikdienišķākas lietas. Pret vakarpusi
sāka līt, ne stipri, bet tā smidzināja. Lietus samērcēja putekļaino zemi un
savēla to piciņās, izejot ārā basām kājām, mitrie putekļi nepatīkami lipa pie
pēdām. Noguruši atgriezās zēni ar kazām, paēda un tūlīt likās gulēt, arī Baba
jutās saguris un drīz vien nopūta eļļas lampiņu.

Nākošais rīts bija tik savāds, ka kazas uz ganībām
tika aizdzītas daudz vēlāk – pamodušies viņi pamanīja, ka visapkārt ir saauguši
platlapaini staipekņi ar lielām zilganzaļām lapām. Baba ar dēliem stāvēja mutes
pavēruši un nevarēja vien beigt brīnīties – kā šajā neauglīgajā māla zemē var
vienā naktī izaugt tik lekns augājs? Tīteņi bija apauguši visu māju un šķūni,
pat ap dažām miegainām kazām tie bija aptinušies. Augus klāja pumpuri, kas
acīmredzami kļuva aizvien resnāki un resnāki, līdz viens pēc otra pārsprāga,
atklādami treknas, pelēkzilas iekšas. Uzpūta vējš un gaisā pacēlās pelēku
putekļu mākonīši, kas lēnām nolaidās zemē. Kur vien putekļi krita, tur tūlīt
sāka dīgt jauni staipekņi, tādus brīnumus Baba vēl nebija redzējis un šaubījās
vai vispār iespējama tik ātra augu augšana. Staipekņiem bija visai nepatīkama
zili zaļa krāsa, kas nemaz nelīdzinājās pierastajai zāles vai krūmu krāsai.
Augi auga tik strauji, ka tos vajadzēja cirst ar sirpi, lai izlauztos paši un
aizvestu kazas uz ganībām. Cirtuma vietās no lakstiem pilēja eļļaina, kodīgi
smaržojoša sula, Babam šī smarža atgādināja slimnīcu, kur bērnībā bija nonācis
ar salauztu roku.

Kad zēni ar lopiem bija prom, Baba ņēmās tīrīt māju
un apkārtni, teju visu dienu viņš cirta un rāva, plēsa un mīdīja, tomēr katra
norauta auga vietā ar skubu izauga jauns un kā traks ņēmās ziedēt. Baba
mēģināja augus plaucēt ar verdošu ūdeni, bet efekts bija pretējs – saņēmuši
ūdeni, staipekņi, auga gandrīz vai spiegdami. Cīnīdamies ar augiem, viņš
aizelsās un elpot kļuva grūtāk, Baba atsēdās malā un centās atelpoties. Nē kaut
kas nav kārtībā – kaut sen vairs nav vasaras karstuma, tomēr viņam līst sviedri
aumaļām un visu laiku ir grūti elpot, galva reibst. Līdzīgi kā augstu kalnos,
Babam iešāvās prātā. Vairākas stundas cīnījies ar augiem, Baba nolēma uzsmēķēt,
apsēdās uz akmens, ielika lūpās cigareti un uzrāva sērkociņu. Itin kā kāds būtu
te benzīnu izlējis, viss apkārt vienā mirklī uzliesmoja un tūlīt arī nodzisa,
leknie augi karājās melni un apsviluši. Baba galīgi apstulbis sēdēja ar
neaizdegto cigareti zobos un neticīgi vērās postažā – tad redz, kas jums
nepatīk! Augi bija sabirzuši pelnos, tagad viss apkārt melns kā pēc ugunsgrēka.
Baba bailīgi uzāva otro sērkociņu – nekas nenotika.

Atgriezās Farūks no pilsētas, pēc elpas varēja
saprast, ka viņš ir grēkojis pie amerikāņiem. Baba izstāstīja Farukam visu par
vabolēm un augiem, jo kaut kā taču vajadzēja paskaidrot kāpēc viss apkārt
melns. Farūks gan klanīja galvu un it kā piekrita, tomēr pēc tam teica, vai tik
kaimiņš kaut kur neesot pie pīpējamās zāles ticis. Citreiz lai uzmanoties ar
sērkociņiem, bet mantā labāk dalīties ar kaimiņu. Farūks aizgāja, bet Babu viņa
teiktais bija aizvainojis – kā gan viņu, īstenu Pravieša sekotāju var vainot
tādā izlaidībā?

Tomēr no rīta Farukam savas domas bija jāmaina –
visu, cik vien acs spēja saskatīt, atkal klāja lekni zilpelēki staipekņi.
Izbailēs viņš skrēja pie Babas un atrada to kopā ar dēliem kārpāmies ārā no
savas mājas drupām – augu svars bija to sagrāvis. Kaut kur netālu izmisīgi mekšķēja
kazas, arī tās bija piespiestas pie zemes ar vareno augu segu. Kā mācēdami,
visi četri ar sirpjiem metās glābt lopus, jo labi zināja, ka bez kazām viņiem
pašiem gals klāt. Kaut kā atbrīvojuši kazas, viņi dzina tās pa staipekņu mežu
lejā no kalna. Tālāk no mājām staipekņu bija mazāk, kalna pakājē pavisam maz.


Kas tā par Allāha
sodību pār mums nākusi, – vaimanāja Farūks. – Ko mēs esam nogrēkojušies viņa
vaiga priekšā?

Kā atbildot uz viņa vaimanām, tālumā ieducinājās
pērkons. Nē, tā nebija lielgabalu zalve, tie šorīt klusēja. Pār kalniem samilza
varens negaisa mākonis, šajā gada laikā tas nebūt nebija gaidāms. Gājēji paslēpās
zem pārkarenas klints radzes un gaidīja lietu, trīcošām rokām Farūks mēģināja
aizdegt sērkociņu un aizsmēķēt. Sāka līt, no sākuma lielām, retām lāsēm, tad
aizvien stiprāk un stiprāk, līdz gāza kā ar spaiņiem. Apkārtne gluži kā
atdzīvojās, no visām malām spraucās ārā jauni savādo staipekņu asni, auga
augumā, sējās mezglos un veidoja aizvien lielākas augu kaudzes. Farūks, Baba un
abi viņa dēli skatījās kā ap viņiem augu siena aug aizvien lielāka, lielāka un
lielāka. Uzplaiksnīja zibens un tūlīt arī pērkona dārds aizvēlās pār kalniem,
tātad negaiss ir teju virs galvas. Vēl viens zibens spēriens un visa pasaule ap
četriem vīriešiem un viņu kazām uzliesmoja milzīgā ugunsbumbā – zibens trāpīja
tieši augos.

2.


Ser, vai drīkst ienākt,
ser? – telts durvis vēra kāds kareivis.

Pulkvedis Makārtūrs noņēma kājas no galda un pamāja
kareivim ienākt.

-Ser, atļaujiet ziņot, ser – nupat seismogrāfi
sastādīja ziņojumu un vēlēja to nekavējoties nogādāt jums, – kareivis pasniedza
pulkvedim izdruku.

– Brīvi, kareivi, – atņurdēja pulkvedis Makarturs un
paņēma papīra lapu.

Ko, vellos, tie seismologi atkal atklājuši, pulkvedis
prātoja, meklēdams atvilktnē brilles. Dokumentu rotāja zīmogs “Slepeni”,
atkal pakistāņi kādu kodolbumu uzspridzinājuši?

„Šodien, 23. oktobrī, pulksten 07:14 6 km attālumā no
bāzes notika ļoti spēcīgs sprādziens, tā jaudu vērtējam apmēram 3 kilotonu
ekvivalentā. Sprādziena mehānika visvairāk atgādināja gāzes eksploziju. Pats
par sevi šāds sprādziens nebūtu nekas īpašs, bet mūsu uzmanību pievērsa fakts,
ka sprādziena rezultātā visa jauda tika vērsta atmosfērā, kas izraisīja
minimālas zemes svārstības. Meteorologi ziņo, ka virs sprādziena vietas
izveidojusies ļoti spēcīga un nekustīga augsta atmosfēras spiediena fronte, kas
nav raksturīga šim reģionam. Iesakām rūpīgi izpētīt sprādziena vietu.
Koordinātas …”

Tālāk pulkvedis nelasīja, piespieda interkoma
taustiņu un iebrēca mikrofonā: – Seržant, mērkaķa ātrumā pie manis!

Kā ķipars no lādes durvīs tūlīt parādījās štāba
seržants Karls Gou.


Seržant, uz karstām
pēdām sameklē to mīnu čali, kapteini Veldri, paņemiet vēl dažus vīrus un
aizbrauciet uz šito vietu paskatīties, izskatās, ka mūsu draugiem talibiem kaut
kas tur uzsprādzis. Tikai izlūkot, nekādās darbībās neiesaistīties, skaidrs?
Jā, un paņemiet līdzi arī tulku, varbūt atradīsiet kādu runātīgu vietējo.Tieši tā, ser, ļausiet
izpildīt, ser?


Izpildiet seržant, par
rezultātiem ziņot man personīgi!

Seržants Gou salutēja un izgāja no pulkveža telts.
Ak, Dievs, klusībā nopūtās pulkvedis Makarturs, kaut nu tie maitas nebūtu
izgudrojuši kaut ko jaunu! Pulkvedis jau trīs gadus bija šai misijā un
Afganistāna viņam bija apriebusies līdz kaklam. Īsi uzbrukumi, pretuzbrukumu
atvairīšana, pašnāvnieki spridzinātāji – tas viss bija tapis par pulkveža
ikdienu. Kāpēc mēs nevaram vienkārši ļaut viņiem pašiem vienam otru slaktēt?
Vai arī izbeigt visas tās muļķības ar ierobežoto kontingentu – izvērst
kārtīgu  plaša apmēra operāciju un visu
pāris mēnešu laikā pabeigt?

Tikām seržants Gou, sapieru kapteinis Jānis Veldre,
tulks un pāris desmiti atlasītu jūras kājnieku un sapieru divās bruņumašīnās
izvirzījās uz kalniem. Līdz dokumentā norādītajām koordinātām bija apmēram
pieci, seši kilometri, ceļa kā tāda nebija, tātad ceļā paies kāda stunda. Vietu
viņi atrada nekļūdīgi, to nevarēja nepamanīt – milzīgs melns un apsvilis lauks,
kalnu muguras melnas, cik vien tālu skats sniedzas – viss melns. Pie klints
pārkares piespiedušies divi afgāņu vīrieši un divi zēni, visi nokvēpuši melni. Visapkārt
izmētātas kazas, lielākoties lauztām kājām. Izkāpuši no mašīnām, kareivji devās
pie pārbiedētajiem vīriem. Seržants Gou uzreiz pazina vienu no vīriem, tas bija
Farūks, itin bieži redzēts grozāmies ap garnizonu.


Kapteini, – viņš vērsās
pie Veldres. – Jūs protat krievu valodu, tas resnais ir Farūks, viņš runā
krieviski. Pajautājiet viņam, kas te noticis.


Zdravstvuj, Farūk!
Varbūt pastāstīsi, kas te noticis? – Veldre uzrunāja resnāko no abiem vīriem,
kurš, tāpat kā otrs, trīcēja kā lapa un skatījās neko nesaprotošā acīm.


Mister, šaitans šiteno
vietu apsēdis! – Farūks bērtin izbēra. – Vaboles, puķes, uguns un ūdens,
Visaugstākais soda mūs ar uguni!


Paga, paga, Farūk,
kādas vaboles, kas te ir dedzis?


Viņš, – Farūks pastiepa
pirkstu pret Babu, – viņš pie visa vainīgs! Viņš man rādīja kaut kādas sudrabainas
vaboles, pēc tam izauga milzīgas, smacējošas puķes. Pēc tam bija zibens un
pērkons un viss aizdegās!


Kaptein, ko viņš tur
stāsta? – seržants jautāja kapteinim Veldrem.


Kaut ko par vabolēm un
puķēm, saka, ka vainīgs esot tas otrs, Bet runā kā prātu izkūkojis.

Veldre vēl kādu laiku mēģināja no abiem nokvēpušajiem
vīriem kaut ko izdibināt, bet ne viens, ne otrs neko sakarīgu nespēja pateikt.


Domāju, kraujam šos
mašīnās un vedam uz štābu, lai tur gudrie tiek ar viņiem galā, – teica kaprālis
Gou.

Veldre pagājās uz priekšu un savāca melnos pelnus
analīze, ar pārsteigumu viņš konstatēja, ka zem pelnu kārtas acīm redzamā
ātrumā dīgsts zilgani zaļas lapiņas. Kapteinis nogrieza dažus stiebrus un
paostīja, spēcīgi uzvēdīja ētera smarža. Kamēr viņš brīnījās par savādo augu,
melno pelnu klājienu nomainīja zili zaļo lapiņu sega, nekad viņš nebija
redzējis nevienu augu stiepjamies garumā tik ātri. Turklāt virs galvas melnēja
mākonis un ducināja pērkons, te notika kaut kas pavisam savāds.

Abi vīri kopā ar zēniem tika iesēdināti mašīnā, tikai
Farūks kliedza, ka nevarot taču kazas tā pamest, nācās viņam apsolīt atsūtīt
kareivjus, kuri tās vēlāk savāks. Otrs vīrs un abi zēni klusēja kā ūdeni mutē
ieņēmuši, arī aizvesti pie pulkveža Makartura klusu tupēja stūrītī un izbiedēti
zibināja acis uz visām pusēm. Farūks gan neklusēja.


To viņš, Baba, viņš un
viņa puišeli izdarīja! – Farūks brēca. – Jau pirms pāris dienām viņš rādīja man
kaut kādu ellišķīgu vaboli un no rīta viss bija apaudzis ar tiem smacējošajiem
augiem! Ai, Allāha lāsts pār manu muļķa galvu! Un es vēl domāju, ka šis man
draugs, bet nē – divi vien tur esam palikušies pēc tās negantās bumbošanas, bet
viņš ņem un izdara šitā. Šaitans viņš ir, tas Baba!

Farūks runāja bez mitas, izskatījās, ka viņš nobijies
un gaida kaut kādu sodu par notikušo. Tomēr gan pulkvedim Makarturam, gan citiem
virsniekiem bija skaidrs, ka Farūks neko nezina par notikušo, tikai cenšas
drošības labad nodrošināties pret iespējamajiem apvainojumiem. Baba sāka runāt
tikai nākošajā dienā, izstāstīja visu par dēlu atrastajām vabolēm un savādajiem
augiem, arī Saīds un Mahamads izstāstīja kā atraduši vaboles bedrē, kā
pārnesuši mājās. Tomēr arī no viņu stāstītā neko vairāk taujātāji neuzzināja.

Mahamads paraustīja tulku ar svārku malas: – Klau, cienītais,
pasaki tam kungam, ka man viena vabole ir.

Pulkvedis Makarturs pārsteigts blenza un vaboli, kas
bezspēcīgi kūņojās uz viņa galda, neko tādu viņš pat Discovery kanālā nebija
redzējis, savādais radījums vairāk izskatījās pēc atnācēja no citas pasaules.
Iezvanījās tālrunis.


Vai pulkvedis Makarturs?
– klausulē skanēja sapieru komandiera Jāņa Veldres balss.


Jā, kaptein, kas jums
ziņojams?


Ser, vai jūs nevēlaties
atnākt pie mums uz ķīmisko laboratoriju, materiāli no sprādziena vietas ir ļoti
interesanti.

Pulkvedis un
daži viņa vietnieki ātri piecēlās un izgāja no telpas. Līdz laboratorijai
nebija tālu, tomēr pulkvedis nesteidzās, vajadzēja to lietu „apsmadzeņot’, kā
viņš mēdza teikt. Vai tiešām šajā karā atkal tiek izmantots kāds jauns ierocis?
Ja vienā mirklī uzsprāgst milzīgas apgabals, vienā acumirklī viss sadeg un
liesma noplok – kas tas ir?  Šorīt
meteorologi ziņoja, ka virs tā apgabal izveidojies un nekustīgi stāv milzīgs
zema atmosfēras spiediena apgabals. Tas nav raksturīgi šai zemei. Vai tas kaut
kādā veidā saistīt?

Tā prātojot viņš nonāca līdz ēkai, kur saimniekoja
sapieru kapteinis Veldre. Laika gaitā viņš bija izveidojis visai labi aprīkotu
laboratoriju, kur varēja pētīt gan sprāgstvielas, gan gāzes – visu, kas
interesēja komandierus. Pulkvedis iegāja laboratorijā, tajā dega spilgta
gaisma, gar sienām plauktos izvietoti dažādi aparāti. Atsevišķā telpā, kas bija
nožogota ar sprādziendrošo stiklu, atradās galds. Pie tā ķīmijas aizsargtērpos
rosījās vairāki vīri. Kāds no tiem pamāja pulkvedim un ar žestu vēlēja uzlikt
sakaru ierīci. Makarturs uzlika austiņas un pieregulēja mikrofonu. Nekavējoties
austiņās atskanēja kapteiņa Veldres balss:


Priecājos, ka atnācāt,
pulkvedi! Mēs te tādas lietas esam atklājuši!

Veldre stāstīja un Makarturs nespēja noticēt
dzirdētajam – tas ir kaut kāds augsto tehniku ierocis vai iebrukums no citas
pasaules? Kapteinis pastāstīja, ka sprādziena
vietā paņemtās augsnes paraugi esot bāztin piebāzti ar savādām sporām.


Mazākā ūdens lāse, un
sporas sāk dīgt, – kapteinis teica. – Neiedomājami – dažu stundu laikā augi
spēj izaugt teju desmit pēdu augstumā, uzziedēt un izkaisīt jaunas sporas!
Turklāt tiem augiem nevajag apputeksnēšanu.

Augi
neveicot neko fotosintēzei līdzīgu, tajos notiek sarežģīta ķīmiska reakcija,
kas no zemes iegūtos minerālus pārveido ēterī un skābeklī. Turklāt tas notiek
neticami ātri un milzīgos daudzumos.


Nav nekāds brīnums, ka
to nabagu ciems uzsprāga – ēteris pats par sevi ir viegli uzliesmojošs, bet
skābeklis degšanu tikai pastiprina, – turpināja Veldre. – Otrajā gadījumā augi
jau bija pārņēmuši visu kalnu un ieleju, tātad tur uzkrātās gāzes apjoms arī
bija milzīgs. Atceraties, vien no tiem vīriem stāstīja, ka bijis grūti elpot?
Tas no skābekļa pārbagātības gaisā!


Vai tām vabolēm ir kāds
sakars ar visu notiekošo? – pulkvedis norādīja uz sudrabaino vaboli, kas vāri
kūņojās hermētiskā kārbiņā.


O, jā, tas arī ir ļoti
interesanti!

Veldre
stāstīja tālāk – vaboles acīmredzot ir transporta līdzeklis. Patiesībā tās nav
vaboles, bet biomehāniskas ierīces. Tās ir ārkārtīgi izturīgas, ar parastajiem
līdzekļiem tās nav iespējams atvērt. Noskaidrojies, ka vaboles izstrādā
zilganpelēko augu sporas milzīgā daudzumā, bet pašas ir gluži nekaitīgas.


Bet kādēļ? Kāda tam
visam loģika? – jautāja pulkvedis.


Tūlīt parādīšu! –
Veldre paņēma vaboli un ievietoja to lielākā kārbā, kur bija salapojuši
svešādie augi. – Redzat? Gāzu analizators rāda, ka kārbā ir gandrīz tikai
ēteris un skābeklis, īstens degmaisījums.

Vabole
rātni tupēja un neizrādīja nekādas dzīvības pazīmes. Pēc pāris minūtēm tā
atdzīvojās un sāka raiti rikšot pa kārbu. Kājiņas zibēja tik ātri, ka
izskatījās, it kā radījums lidotu uz pelēku putekļu spilvena. Pulkvedis
pārsteigs skatījās notiekošajā un jautāja:


Bet kāda tam visam
jēga?


Kāda jēga? Vaboles mūsu
atmosfērā nespēj normāli kustēties, tām ir vajadzīgs ētera un skābekļa
maisījums, tā ir viņu atmosfēra!


Un kas tad tas īsti ir?
Kāds jauns ierocis?


Tas nav ierocis
parastajā izpratnē, pulkvedi. Tās noteikti ir būtnes no kosmosa, no citas
planētas. Bet tas var būt arī ierocis, viņu ierocis pret mums.


Un ko tām vajag?


Kas to lai zina? Tikai
vaboles spēj uz to atbildēt.

Pulkvedis noņēma austiņas un aizdomīgi paskatījās uz
tām, it kā austiņas no viņa slēptu kaut ko svarīgu. Citu planētu būtnes? Tas
nevar būt, vienkārši nevar būt! Šeit, Dieva pamestajā nostūrī, ko karš
saraustījis gabalu gabalos, tieši šeit jānotiek kaut kam tādam. Viņam jāpieņem
lēmums, tāds ir viņa darbs, bet kādu lēmumu var pieņemt, ja nav zināms kā tas
uz mums attiecas. Varbūt vaboles mūs neapdraud? Varbūt tas tomēr ir ierocis?

No slēgtās telpas iznāca kapteinis
Veldre:


Zināt, pulkvedi, mēs ar
puišiem nolēmām aizskriet līdz tai vietai un paskatīties, kas īsteni notiek.
Skatījāmies jaunākās satelītnovērošanas bildes, bet mākoņi virs tiem kalniem ir
tik biezi, ka nekas nav redzams.


Lieliski, izpētiet visu
kārtīgi un uz karstām pēdām par visu ziņojiet tieši man! – atvieglots atsaucās
pulkvedis. Tādējādi lēmuma pieņemšanu varēja atlikt. Mans pienākums ir analizēt
apstākļus un dod komandas par uzbrukumu v ai aizstāvību, padomāja pulkvedis
Makarturs. Par citplanētiešiem nevienā augstskolā nemāca. Durvīs parādījās seržants
Gou


Atļausiet vaicāt, ser?
Ko darīt ar tiem četriem afgāņiem, ko aizvakar atvedām?

Pulkvedis pakasīja pakausi.


Lai brauc kopā ar
Veldri, mēs tā arī neatvedām viņu kazas, lai paši ar tām tiek galā.


Klausos, ser! – Gou
salutēja. – Varbūt arī es varu doties viņiem līdzi?


Brīvi, seržant, varat
doties, ja jums tā tīk. Iztikšu kādu brīdi bez jums.

Jau iztālēm braucēji pamanīja, ka aizvakardienas
sprādziena vieta ir krasi izmainījusies – gan kalnus, gan daļu piekalnes, cik
vien tālu sniedza skats, klāja zilgani zaļo augu mežs. Virs kalniem melnēja
pamatīgs negaisa mākonis. Augi bija nokāpuši arī no kalna un ieņēmuši krietnu
daļu līdzenuma to tuvumā. Gou brauca tuvāk augu robežai, pēkšņi mašīnas ātrums
strauji samazinājās.


Kas, pie velna, te
notiek? – iebrēcās seržants Gou un vēl stiprāk piespieda akseleratora pedāli.
Motors iekaucās, riteņi neganti griezās uz vietas un kārpījās pa akmeņiem,
tomēr nekustējās no vietas. – Sasodīts, vai jūs kaut ko saprotat?


Tūlīt slēdziet ārā
motoru, – iesaucās kapteinis Veldre. – Tai biezoknī ir pilns ar sprāgstošu
gāzi! Viena dzirkstele, un mēs visi uzlidosim gaisā!

Seržants atlaida akseleratoru un izslēdza motoru,
mašīnā sāka no sākuma lēni, pēc tam aizvien ātrāk un ātrāk ripot atpakaļ. Gou
spieda bremžu pedāli cik spēka, tomēr mašīna slīdēja atpakaļ līdz ar pamatīgu
blīkšķi ietriecās aizmugurē braucošajā Hummer.
Vīri sēdeklī sakrita kaudzē, kaut kur
pašā apakšā sašutis kliedz Farūks.

Vīri izkāpa no mašīnām.


Neko tādu vēl neesmu
redzējis, kaptein – itin kā būtu iebraucis gumijas spilvenā!  – teica seržants Gou, berzēdams sasisto
pakausi.

Kapteinis Veldre pagāja pāris soļus uz priekšu, bet
tālāk netika – kāda mīksta neredzama siena spieda viņu atpakaļ. Neredzams siena
neļāva spert ne soli.


Kas tas ir? – jautāja
Gou, taustīdams nez no kurienes uzradušos barjeru.


Nav ne jausmas, – teica
Veldre. – Izskatās pēc spēka lauka..


Zvaigžņu kari, vai? – Gou
bija neizpratnē. Apkārt pulcējās pārējie vīri, taustīja neredzamo sienu un
neticībā grozīja galvas.

Seržants Gou satvēra Veldri aiz rokas:


Kaptien! Skatieties,
skatieties tur biezoknī!

Veldre paskatījās norādītajā virzienā un kļuva vai
mēms aiz pārsteiguma – gar zaļo augu robežu slīdēja sudrabaina čūska. Tā bija
apmēram metru resna un savus desmit metrus gara, čūska neizsakāmi veikli
locījās cauri augu biezoknim, laiku pa laikam apstājās un it kā ieklausījās,
kaut gan abi tās gali bija vienādi, ne vēsts no acīm, ausīm vai kāda cita maņu
orgāna.


Šausmas, kaptein, tas
gan ir īstens briesmonis, gluži kā no filmas “Svešie”!  – Gou drošības labad pakāpās pāris soļu
atpakaļ.

Veldre skatījās biezoknī, kur neticami veikli locījās
milzīgais dzīvnieks. Uz brīdi tas apstājās un kapteinis pamanīja, ka lielais
ķermenis sastāv no daudzām sudrabainajām vabolēm, kas bija cieši saķērušās kopā
kājiņām. Kā Lego klucīši, Veldrem
iešāvās prātā. Tātad vaboles atsevišķi nav bīstamas, bet kopā tās droši vien
var veidot jebkādas formas un nozīmes … Jā, ko tās kopā veido? Dzīvniekus?
Citādas biomehāniskas ierīces? Kā apstiprinot viņa domas, gar neredzamās sienas
otru pusi aizvēlās iespaidīgu izmēru lode, arī veidota no neskaitāmām
sudrabainajām vabolēm. Tālumā leknie augi locījās un liecās, varēja saprast, ka
aiz sienas ir daudz šādu radījumu. Veldre sajuta, ka kāda neredzama roka viņu
stumj atpakaļ, viņš padevās tai un spēra soli atpakaļ. Tātad barjera izplešas!
Svešie radījumi un augi iekaro jaunas teritorijas. Iekaro, Veldre prātā
atkārtoja šo vārdu. Acīmredzot atnācēju spēka lauks ir puslodes veida, jo virs
tā vēl aizvien karājās melnais mākonis un nemitīgi šķīla zibeni pēc zibeņa.
Pērkona dārdi ar tālumā notiekošo apšaudi saplūda vienā nepārtrauktā dunoņā.
Pēkšņi iepīkstējās viņa rācija, viņu izsauca pulkvedis Makarturs:


Kaptein, steidzīgi
atgriezieties! Nupat saņēmu ziņu no NATO virspavēlniecības – viņi no pavadoņa
infrasarkanajā spektrā pamanījuši, ka netālu no jums darbojas vairāki desmiti
iespaidīga izmēra ierīču. Atgriezieties un sastādiet detalizētu ziņojumu, rīt
ieradīsies kāds augsts ierēdnis no Briseles.

Vīri sakāpa mašīnās un devās atpakaļ uz bāzi, aiz
muguras melnēja zaļgani zilais biezoknis un laiku pa laikam tajā pazibēja kāda
radījuma sāni.

Amerikāņi aizbrauca, bet Baba ar dēliem un kaimiņu
Farūku sēdēja uz akmeņiem un skatījās uz blīvo zili zaļo biezokni sev priekšā.


Un ko mēs tagad
darīsim? Ko? – Farūks burkšķēja. – Kur mums likties? Mājas ir aiz tās
neredzamās sienas, varbūt nekādu māju vispār vairs nav. Kazas pagalam, ko ēst
mums nav, un pie visa vainīgs esi tu, Baba!


Rimsties, kaimiņ! Kāpēc
tu vaino mani? Vai tad tev tas amerikānis nepastāstīja par zvaigžņu būtnēm? Tās
vaboles nokritušas no turienes, no debesīm. Un, kur pēc tavām domām dzīvo
Allāhs? Debesīs, tu kazas pauri! Vēl nesaproti? Pats Allāhs to ir atsūtījis,
varbūt tā čūskas tur iekšā ir jauns Pravietis, kas sūtīts pie mums? Nezaimo,
Farūk, nezaimo, labāk pagriezies ar seju pret Meku un palūdz Visaugstākajam,
lai viņš nesoda tavu dumjo galvu pārāk bargi!


Allāhs, saki? Un kāds
Allāhs lika tev tās vaboles mājās nest? Ne jau es tos augus ar ūdeni laistīju,
tu tas biji! Labi, ne tu pats, bet tavi dēli, kas būtībā neko nemaina. Zini, ko
es tev teikšu – iešu es kalnos uz slepenajām alām pie mullas Omāra. Izstāstīšu
viņam par visām šīm lietā, lai tad viņš izspriež- ir tā Allāha sūtība vai arī
pats nelabais pa zemi staigā.


Pie mullas Omāra? –
Baba bija izbrīnīts. – Viņš jau sen nav nekāds Dieva cilvēks, Farūk. Dzirdēju,
ka tapis par vietējo Taliban vadoni. Kāpēc tad viņš sēž tais alās un amerikāņi
cenšas viņu no turienes izbumbot?


Svēts vai nesvēts,
mulla vai ne mulla – kāda atšķirība? Iet man tāpat nav kur, tur vismaz mani
pabaros un ļaus pie uguntiņas pasildīties. Nāksi līdzi?


Nē, kaimiņ, mēs iesim
atpakaļ pie amerikāņiem, kādu laiku padzīvosim bēgļu nometnē un paskatīsimies
kā šī jezga beigsies. Tad varbūt dosimies tālāk pie mans nelaiķes sievas radiem
uz Hurzufu. Runā, ka tur esot daudz brīvas zemes.


Tad paliec sveiks,
kaimiņ Baba! Zvēru pie Muhameda bārdas – tad vēl redzēsi, ka amerikāņi visā
vainos tevi!

Farūks piecēlās un sparīgi aizsoļoja, Baba noskatījās
bijušajam kaimiņam pakaļ, tad ar dēliem devās atpakaļ uz amerikāņu bāzi.

3.

Helikopters nosēdās bāzes lidlaukā, kad putekļu
mākonis izklīda, no lidaparāta iztrausās maza auguma apaļīgs vīriņš sārtiem
vaigiem un papliku galvvidu, cepuri ar roku pieturēdams, viņš sīkiem solīšiem
aiztipināja sagaidītāju virzienā.


Ģenerālis van Eriksens,
Gvido van Eriksens – vīriņš izplūda platā smaidā un stiepa roku pulkvedim
Makarturam. – Esmu NATO ģenerālštāba īpašais sūtnis, virspavēlniecība
deleģējusi man visplašākās pilnvaras.

Pulkvedis paspieda mīksto, maigo rociņu. Tad šis būs
tas vīrs, kam jāpieņem lēmums iespējams vissarežģītākajā konfliktā pasaules
vēsturē? Makarturs bija rūpīgi izstudējis Veldres ziņojumu un šaubu vairs
nebija – tas noteikti ir citplanētiešu iebrukums. Vai tiem nodomi labi vai
slikti, to rādīs laiks. Mazais ģenerālis rikšoja blakus pulkvedim Makarturam un
jautāja:


Sakiet, pulkvedi, vai
tas tiesa, ka jums te lidojošie šķīvīši nolaidušies? Un citplanētieši esot
tizlas vaboles nevis monstri kaut kādi? Briselē man teica, ka mūsējie no
kosmosa esot šos nobildējuši, kalnos to esot liels bars. Vai tas tiesa,
pulkvedi?


Ne gluži, ģenerāli van
Eriksen.


Nebūsim tik oficiāli –
Gvido, vienkārši Gvido.


Labi, Gvido. Lidojošo
šķīvīšu nav, kā viņi ieradušies nav zināms. Mūsu atmosfēra viņiem ir kaitīga,
tādēļ svešie uzbūvējuši kaut kādu spēka lauku un zem tā no vabolēm veido
dažādus nesaprotamus ķermeņus. Viņiem nepieciešama ētera un skābekļa maisījums,
mūsu atmosfērā tas ir ārkārtīgi bīstams.

Tālāk pulkvedis izstāstīja visu, ko bija izdevies
uzzināt kapteinim Veldrem.


Ej tu nost, tas gan ir
sasodīti interesanti, – mazais ģenerālītis sasita plaukstas. – Ko viņiem vajag?
Vai viņi grib iekarot Zemi? Esat mēģinājuši stāties ar viņiem kontaktos?


Spēka lauks tika
izveidots tikai pirms pāris dienām, nekādu mēģinājumu kontaktēties ar mums nav
bijis. Pie robežas visu laiku atrodas patruļa un ir zināms, ka savas robežas
viņi palielina – spēka lauks lēnām virzās uz priekšu. Bet jūs pats visu
redzēsit, ja vēlaties, pēc pāris stundām dosimies uz notikuma vietu.


Bet tikai pēc
pusdienām, pulkvedi. Esmu tā izsalcis, ka vērtu tos jūsu citplanētiešus visus
apēst!

Apmierināts par izdevušos joku, ģenerālis van Eriksens
iegrudzinājās.


Ziniet, pulkvedi, jūsu
pavārs nekam neder, – ģenerāļa garastāvoklis pēc pusdienām sāka maitāties. –
Tas liellopa bifšteks bija sīksts un – jūs pamanījāt? – ar tādu savādu smaciņu.


Tā bija kaza, ģenerāli
… atvainojiet, Gvido … mēs tās pērkam no vietējiem un kareivji ar to ir
tīri apmierināti.


Kaza? Pulkvedi, es
nepārklausījos? No kazām taču tikai fetaki sieru taisa!

Tā pukodamies ģenerālis tomēr ietusnīja Hummer un līdz pat notikuma vietai gaudās
par neērtību, par bruņuvestes smagumu un daudz ko citu. Briselē viss ir
citādāk, viņš sūkstījās.


Ā, tad šitā ir tā jūsu
robeža, – konstatēja ģenerālis, trausdamies ārā no mašīnas.

Pagāja uz priekšu un uzmanīgi pataustīja neredzamo
sienu.

– Nav slikti,
nav slikti. Pulkvedi, jūs zinājāt, ka jūsu tā saucamais spēka lauks ir silts? Tur
iekšā laikam ir pamatīgs karstums!

Ģenerālis jau grasījās gardi pasmieties par savu
joku, kad no zili zaļo augu biezokņa izslīdēja kuprains radījums bez galvas,
bet ar astoņām kājām. Siena pavirzījās par kādu pēdu uz priekšu un nogāza
ģenerāli no kājām.


Jūs redzējāt? Pulkvedi,
tas man uzbruka, tas gribēja mani nogalināt! Padodiet roku! Nestāviet kā tāds
auns, padodiet roku un palīdziet piecelties!

Tālāk notikumi risinājās zibens ātrumā – ticis kājās,
ģenerālis izrāva kādam kareivim no rokām patšuteni un iztukšoja visu aptveri
nezvēra virzienā. Neviens nepaspēja viņu brīdinā – lodes iegrima neredzamajā
sienā, apstājās un svilpdamas lidoja atpakaļ – trīs no tām trāpīja ģenerālim
tieši krūtīs, viena ieskrambāja tuvākā Hummer
vējstiklu. Ģenerālis nogāzās kā nopļauts un necēlās, ātri sameklēja nestuves,
uzlika viņu uz tām un iekrāva mašīnā. Pusceļā uz bāzi cietušais atguva samaņu,
veste bija ģenerāli pasargājusi no paša izšautajām lodēm, bet uz miesas bija
palikuši trīs pamatīgi zilumi.


Man uzbruka! –
ģenerālis iebrēcās. – Vai redzējāt? tas zvērs likās man tieši virsū un
apšaudīja! Es esmu ievainots! Ārstu, ātrāk ārstu sagādājiet!.

Velti pulkvedis centās ģenerālim paskaidrot, ka
neviens viņam nav uzbrucis, bet savainojis viņš pats sev, Gvido Van Eriksens
bija pārskaities.


Tā bija naidīga rīcība,
tas bija uzbrukums man un visai aliansei! Tas ir karš, velns parāvis! Es
iznīdēšu to odžu dzimumu!

Ģenerālis izrāva no kabatas mobilo tālruni un sāka
drudžaini spaidīt taustiņus.


Ko? Sasodīts, zonas
nav, iedodiet man satelīttelefonu! Jūs mani nedzirdējāt? Ātri atrodat to
tālruni!

Lai prasīto atrastu, nācās apstāties, jo
satelīttelefons atradās citā mašīnā.


Madlēna? Vai tā esi tu,
Madlēna? – ģenerālis van Eriksens kliedza klausulē. – Tūlīt savieno mani ar
komandieri Bergeru! Anrī, sveiks, te es! Jā, jā Gvido, nupat biju tajā
invāzijas vietā, tas kaut kas šausmīgs! Ko tu runā, Anrī?  Kādi zinātnieki, kāda izpēte? Man uzbruka, uz
mani šāva, ko tur vēl pētīt? Sazinies tūlīt ar amerikāņu jūras floti, lai viņi
aši paceļ pārīti Stealth, vai kas nu
viņiem tur ir ar kodolbumbām, un noslauka to burbuli no zemes virsas! Nē, Anrī,
nē, tas nav apspriežams, tā ir naidīga un mums sveša dzīvības forma, kas
noteikti vēlas mūs iekarot! Man taču uzbruka! Viss, Anrī, rīkojies!

Ģenerālis nometa klausuli un uzdzalkstīja ar acīm
pārējiem, itin kā gribēdams teikt – re, cik ātri es visu nokārtoju! Pirmais
atguvās Pulkvedis Makartūrs:


Ģenerāļa kungs, vai esat
pārliecināts, ka tā ir pareiza rīcība? Ja bumba caursitīs viņu spēka lauku un
uzsprāgs tajos kubikkilometros sprādzienbīstamas gāzes, varat iedomāties kas
notiks? Sešu kilometru attālumā no mūsu bāzes nomesta kodolbumba viena pati
noslaucīs mūsu bāzi no zemes virsmas! Padomājiet ja vēl aizdegsies visa tā
gāze, tā jūs pusi pasaules vara iznīcināt!

Ģenerālis nepiekrita, ģenerālis strīdējās un rādīja
savus zilumus, tomēr kopīgiem spēkiem viņa atriebes kāre tika samazināta līdz
zeme – zeme tipa raķetei.


Ja jums izdotos tur
iedabūt kaut vai sērkociņu, tas maisījums aizdegtos un iznīcinātu visu zem
spēka lauka, – teica pulkvedis Makarturs. Par to, vai jāmēģina atnācējus
iznīcināt, pulkvedis neiebilda – kaut arī tieša drauda no spēka laukā
ietvertajiem nebija, tomēr lauks pakāpeniski auga un neviens nevarēja zināt,
cik tālu tas pletīsies.

Četras dienas pēc spēka lauka parādīšanās uzbrukums
svešajiem bija sagatavots – apmēram kilometra attālumā no lauka robežas
uzstādīja raķešu iekārtu un notēmēja to uz neredzamo ienaidnieku. Tuvāk laukam
novietoja vairākas videokameras, kam viss notiekošais būs jāieraksta. Ģenerālis
van Eriksons pats uzņēmās aktivizēt raķetes starta iekārtu. Trīs – divi – viens
– maizais īkšķītis piespieda sarkano pogu un raķete šņākdama aizlidoja, skatītāji
pievērsās datoru ekrāniem. Lūk, raķete lido, lūk – ietriecas laukā, krīt zemāk
un zemāk, spiežas dziļāk un dziļāk, tūlīt būs sprādziens, bet nekā. Raķete
iztērējusi visu degvielu, kūleņu kūleņiem aizlidoja atpakaļ un uzsprāga kādā
laukā tālu aiz vērotāju mugurām.


Nu? Ko es teicu? Tagad
paši redzējāt, ka ar koka zobentiņu pret ložmetēju nevar iet! – ģenerālis bija
sašutis. – Ja būtu lietots kāds spēcīgāks ierocis, tas noteikti būtu pārsitis
lauku un mēs mierīgi varētu braukt mājās. Ko tagad darīsi, pulkvedi?

Arī pulkvedis bija pārsteigts par raķetes nespēju
ielauzties laukā. Bet balsī viņš teica:


Raķetei beidzās
degviela, to mēs nevarējām paredzēt. Man padomā ir izmantot bunkuru bumbu,  tai vajadzētu līdzēt.


Kādu vēl bunkuru bumbu?
– ģenerālis jautāja.


Nu, tā ir tāda visai
jaudīga bumba, ko mūsu karspēks šeit izmanto alu un bunkuru spridzināšanai – tā
no sākuma ietriecas vairākus metrus dziļi zemē un tikai tad uzsprāgst. To visai
bieži izmantojam, jo pretinieks slēpjas dziļi pazemē. Kaut kur tur kalnos arī
mūsu draugs mulla Omars atrodas kādā alu labirintā.


Kalnos? Kurā pusē? –
interesējās ģenerālis.


Kaut kur tur, –
pulkvedis ar plašu žestu norādīja uz kalniem. – Apmēram turpat, kur plešas tas
spēka lauks, bet precīzi nezina neviens. Bumbas atrodas Bagramas bāzē,
vajadzīgas tikai koordinātas un pavēle.


Tad dodat tādu pavēli!
Ko jūs vēl gaidāt? – iesaucās ģenerālis van Eriksens.

4.

Farūks klupdams un krizdams kūlās uz priekšu pa
akmeņaino kalna nogāzi. Sendienās te bija taka, bet nu jau labu laiku kā rūpīgi
iznīcināta. Krievu okupācijas laikā Farūks bija cīnījies modžahedu spēkos un
itin labi zināja gan ceļu, gan alu sistēmu. Pašas alas tika izveidotas pirms
daudziem gadsimtiem kārtējā kara laikā ar kādiem iekarotājiem, bet tik tāla pagātne
Farūkam neinteresēja. Lūk, te ir pieci lieli akmeņi, aiz tiem būs nobrucis
klints gabals, bet aiz tā – ieeja alu sistēmā. Kādreiz viņš bija lēsis, ka
varētu itin izdevīgi pārdot šīs zināšanas amerikāņiem, bet tagad bija itin
priecīgs, ka tā nav rīkojies. Aiz nobrukušā klintsakmens Farūkam krūtīs
iespiedās automāta stobrs.


Salam Aleikum,
cienītais, es nāku ar mieru un svarīgu vēsti godājamajam mullam Omāram, – viņš
teica un būtu zemu paklanījies, ja krūtīs nebūtu iespiedies stobrs.


Un kāpēc man tev būtu
jātic? Vienkāršāk būtu tevi nošaut un atdot šakāļiem par barību, – čukstēja
sargs, bet spiedienu uz Farūka krūtīm tomēr atslābināja.


Allāhs ir viens un
Muhameds viņa pravietis, es esmu Farūks az Tatars, mulla mani labi pazīst,
pajautā viņam.

Sargs piespieda interkoma taustiņu un kaut ko klusi
pateica, sagaidījis atbildi, viņš nolaida automātu un teica Farūkam:


Vari iet, mulla tevi
gaida.

Farūks devās pa labi zināmo ceļu dziļāk alās, kopš
viņa cīņu laikiem te daudz izmaiņu noticis – alās un gaiteņos uzstādīti neuzkrītoši
gaismas ķermeņi un novērošanas kameras, visur redzami vadi, darbojās gaisa
kondicionētājs. Mulla Omārs sēdēja paklājiem izklātā alā pie rakstāmgalda, ala
bija spoži izgaismota, mulla kaut ko rakstīja datorā.


Miers tavam namam, –
teica Farūks un zemu paklanījās.


Ā, Farūks atnācis, sen
par tevi nekādu ziņu nebija, – mulla Omārs pacēla acis no datora ekrāna. – Nav
labi, nemaz nav labi vecus draugus aizmirst. Ko gribēji man teikt, Farūk??


Ai, godājamais mulla
visgudrākais no gudrajiem, tu zini, ka Farūks ir tur un paklausās, vēl kaut kur
un atkal paklausās, Farūks daudz dzird un redz. Gribēju tev pastāstīt par
atnācējiem no citas pasaules, kuri savu māju uzbūvējuši uz manas mājas.


Tu domā šo? – mulla
pagrieza datora ekrānu pret Farūku. Tajā bija redzams satelītuzņēmums un pašā
vidū gaiši pelēks aplis. – To man jau pirms pāris dienām paziņoja, zinu arī par
Babas dēlu atrastajām vabolēm un augiem, kas aug milzīgā ātrumā. Ja gribēji
stāstīt par šo, tad tās ir vecas ziņas, mullam Omāram arī ir garas ausis.

Farūks bija pārsteigts, ka mulla visu zina teju labāk
par viņu pašu.


Nebaidies, Farūk, kaut
arī neko jaunu man pavēstīt nevari, tomēr allaž priecājos tevi redzēt. Tu vēl
biji mazs zēns, kad mēs ar tavu tēvu vērsām ieročus pret neticīgajiem šuravi.
Tie bija labi gadi, jaunība un dumjš pretinieks – kas gan var būt labāks īsteni
ticīgam džihāda kareivim?

Mulla Omārs pievēra acis un sapņaini pasmaidīja.


Saki man Farūk – vai
mēs tos debesu sūtņus nevarētu kaut kā izmantot savā labā? Man tapis zināms, ka
amerikāņi šāvuši raķeti pa to kupolu, bet nevarēja tam ne nieka padarīt. Es
domāju, ka Allāhs savā gudrībā ir atsūtījis mums kādas citas pasaules
pārstāvjus, tātad tām jābūt saprātīgām būtnēm. Kā tev šķiet – vai mēs varētu ar
viņiem satikties un varbūt iegūt tā spēka lauka tehnoloģiju? Padomā pats, kāds
mums no tā būtu labums – sēžam mēs kā zem liela lietussarga un nevar mums ne
lode, ne bumba, ne raķete neko padarīt. Kā tev šķiet, Farūk?

Farūks juta kā auksti sviedri tek pār muguru – kā
viņš, vienkāršs zemnieks var dot padomus viedākajam no viedajiem, pašam mullam
Omāram?


Lai nekad nenodziest
gaisma tavā namā, godājamais mulla, – viņš knapi dvesa. – Vai var ar Allāha
sūtņiem runāt cilvēku valodā, nezinu gan. Cik man stāstīts, tās ir kaut kāds
kuslas vaboles, kas lāgā pat paiet nevar.


Farūk, Farūk, un tu
teicies man svarīgas ziņas pavēstīt? Skaties, šo mani cilvēki nofotografēja pie
spēka lauka malas.

Mulla uzklikšķināja pa datora taustiņiem un atkal
pagrieza ekrānu pret Farūku.


Skaties, šī ir milzu
čūska, šis – kuprains nezvērs bez galvas, te vēl kaut kāds kubs ar atverēm
sānos, te ģenerālis van Eriksens pārbīlī šauj uz citplanētieti – mullam viss ir
zināms! Tās nav nekādas nevarīgas vabolītes, šie, mans draugs Farūk, ir
saprātīgi radījumi un viņi spēj darbināt necaursitama spēka lauka mašīnu. Bet
kā pie tiem iekļūt, ja viņi nelaiž nevienu savā mājā?

Pēkšņi Farūkam galvā dzima lielā ideja, doma, kas
viņu pilnībā reabilitēs mullas acīs:


Es zinu, kā tur iekļūt!
Atver to satelītuzņēmumu vēlreiz, cienītais mulla. Redzi, šeit ir ieeja alu
sistēmā, šeit spēka lauka robeža, bet šeit – mana māja. Ieeja atrodas ārpus
spēka lauka, bet netālu no manas mājas ir vēl viena slepena izeja, šobrīd tā ir
aizmūrēta un aizkrauta akmeņiem.


Interesanti,
interesanti, mans mīļais Farūk, laikam jau pats Allāhs tevi sūtījis pie manis,
– teica mulla, domīgi glaudīdams sirmo bārdu. – Rīt dosimies lūkot to tavu alu,
kazi, varbūt arī citu planētu iemītniekiem nav svešs Allāha vārds!

5.

No Bagramas bāzes lidlauka pacēlās melns bumbvedējs,
tam kravas telpā tikai viena bumba – septiņsimt kilogramus smagā bunkuru bumba.
Pāris kilometru attālumā no spēka lauka pie datora ekrāniem pieplakuši
ģenerālis van Eriksens, pulkvedis Makarturs un pārējie virsnieki. Viens ekrāns
bija melns, tajā būs redzams bumbai pievienotās kameras raidītais attēls.
Pēkšņi šis ekrāns izgaismojās, tātad bumbu lūka atvērta. Lūk, attēls atdzīvojās,
parādījās zemes un kalnu attēls no liela augstuma, pašā attēla vidū prāvs
aplis, spēka lauks. Tas strauji kļuva lielāks un lielāks, līdz aizņēma visu
ekrānu. Varēja redzēt milzīgos, treknos augus un vairākus demsitus dažādas
formas un lieluma radījumus, kuri veikli skraidīja pa iezīmēto apli. Pašā apļa
vidū bija redzams liels, apaļš priekšmets, tieši uz to bija notēmēta bumba. Priekšmets
ekrānā palielinājās, varēja saskatīt to ieskaujošo augu zarus, lapas un ziedus.
Tas tuvojās, tuvojās, tuvojās, tagad jābūt sprādzienam un ekrānam jānodziest.
Tomēr ekrāns nenodzisa, bet gan priekšmets tajā kļuva aizvien mazāks un mazāks,
tātad bumba lidoja atpakaļgaitā! Pēc brīža tā atkal krita lejā, tikai pavisam
citā vietā, līdzās lauka robežai. Ekrāns nodzisa un visu apkārtni satricināja
varens sprādziens.


Nolādēts! – iebļāvās
ģenerālis van Eriksens. – Atkal nekā! Paskatieties uz to bumbu – nupat tā
lidoja atpakaļgaitā, sagriezās velns viņu zina uz kurieni un uzsprāga kaut kur
galīgi ne tur! Pulkvedi, vai tiešām jūsu rīcībā ne nekā stiprāka? Vai man
zvanīt uz Briseli Anrī un atkārtot lūgumu par kodolbumbu mešanu? Ko? A?

Pulkvedi  tas
sadusmoja. Ja reiz divi uz ātru roku organizēti uzbrukumi svešajiem ir cietuši
neveiksmi, vai tad nevajadzētu apsēstiss un kārtīgi to visu “apsmadzeņot”?


Kas jums, ģenerāli,
liek domāt, ka kodolbumba spēs iznīcināt spēka lauku? Varbūt tā tāpat uzlidos
gaisā un tiks aizmest velns viņu zina uz kurieni? Varbūt tieši mums uz galvas?
Pirms bļaustīties par bumbām, vai jums tur Briselē vai kaut kur citur nav
ienācis prātā, ka mēs cenšamies iznīcināt unikālu tehnoloģiju, kurai mēs ar
visiem mūsu rīcībā esošajiem ieročiem nevaram neko padarīt? Varbūt jābeidz
strēbt karstu un jāpadomā kā to iegūt sev? Padomājiet, kāds pārspēks mums būtu
pār pretinieku, ja mums būtu tāds spēka lauks! Redzējāt satelītattēlos to kubu
aizsarglauka centrā? Var gadīties, ka tieši tas ir lauka ģenerators!

Ģenerālis satvēra satelīttelefonu un ievadīja numuru.


Anrī? Klausies, man te
blakus sēž viens vietējais pulkvedis un saka jēdzīgas lietas. Nē, nē, liec
mierā savas kodolbumbas, labāk padomā, kur varam dabūt labi jaudīgu tuneļu
rokamo mašīnu – tas spēka lauks taču nevar būt lodveida, tātad tam var
parakties apakšā! Padomā par to Anrī, rīt piezvanīšu atkal. Jā, Anrī, arī es
skumstu pēc tevis, atā!

6.


Te ir tā izeja,
godājamais mulla, – teica Farūks un norādīja uz akmeņu krāvumu priekšā. – Aiz
tā ir mana māja un, spriežot pēc tā satelītattēla, turpat arī vajadzētu būt tai
spēka lauka ierīcei.


Tā, vīri, – izrīkoja
mulla Omārs. – Viesiem uzlikt gāzmaskas, aiz šim akmeņiem ir cita pasaule un ja
kādam ienāks prātā aizdegt kaut sērkociņu …

Tālāk mulla nepaspēja neko pateikt, jo visu kalnu
satricināja drausmīgs sprādziens, ala aiz viņiem iebruka.


Nolādētie amerikāņu, –
mulla Omārs lādējās, celdamies kājās un purinādams nost putekļus no drānām. –
Tātad atraduši tomēr mūsu slēptuvi un uzmetuši tai savu bunkuru bumbu! Kaut velns
viņus visus parauj, laikam jau trāpījuši tieši mūsu munīcijas noliktavā! Tātad
ceļš mums tikai viens – uz priekšu, atpakaļ ceļa vairs nav. Aptiniet laužņus ar
lupatām, kaut mazākā dzirkstelīte un mēs visi dosimies pa vistaisnāko taku pie
Allāha.

Vīri uzlika gāzmaskas un sāka lauzt akmeņus, jau pēc
neliela brīža parādījās gaismas pleķītis, kas drīz vien tapa tik liels, ka tajā
var ielīst pieaudzis vīrietis pilnā apbruņojumā. Pirmais pa caurumu izlīda
mulla Omārs, aiz viņa Farūks un tad pārējie vīri. Bārdas dēļ gāzmaska slikti
piegulēja Farūka sejai un no skābekļa pārbagātības viņam drīz sāka reibt galva.
Varbūt tā izskatās paradīzē? Augstu pāri galvai sniedzās savādie zili zaļie
augi, tieši pretī atradās prāvs sudrabots kubs, varēja redzēt, ka to veidoja
neskaitāmas kopā sastiprinātas vaboles, no skābekļa pārbagātības šķita, ka
gaiss trīsuļo zilganā mirgā. Mulla Omārs ar saviem vīriem apstāja lodi no visām
pusēm.


Kā jums šķiet, vīri,
vai varēsiet to pacelt?

Kāds no mullas vīriem piegāja pie lodes un pamēģināja
to pagrūst, bet roka līdz plecam iegrima lodē, it kā tā sastāvētu no tīra
gaisa. Vīrs sabijās un izrāva roku no lodes, bet rokas vairāk nebija – zem
pleca neliels stumbenis, un viss.


Mana roka, kas noticis
ar manu roku? – vīrs iebļāvās un ar otru roku izrāva revolveri.


Nē !!! – iekliedzās
mulla Omārs, bet bija par vēlu, ierocis izšāva. Tikai vienu reizi, bet ar to
pietika, lai viss apkārt uzliesmotu kā kalēja ēzē.

7.


Sveiks, Anrī, –
ģenerālis van Eiksens kliedza satelīttelefona klausulē. – Tu labi mani dzirdi? Paldies,
mīļais, nevajadzēs vairāk nekādu tuneļu rokamo vai kodolbumbas, vakar pēcpusdienā
tas viss pats no sevis uzsprāga un tagad tur ir tikai apsviluši akmeņi. Viss ir
sadedzis, gan skābekli un ēteri ražojošie augi, gan vaboles – viss. Cik savādi,
Anrī, vakar nometām uz spēka lauka to superjaudīgo bunkuru bumbu, bet lauks to
aizmeta prom un bumba uzsprāga kaut kur kalnos. Pēc kādām divdesmit minūtēm
viss kupols izgaismojās baltās liesmās un pēc pāris sekundēm pazuda, gaisā
pacēlās dūmu mākoņi. Mēs, protams, tūlīt devāmies uz turieni un atradām visu
sadegušu. Pēc tam biologi teica, ka pat to augu sporas esot sadegušas. Kamēr
vēl spēka lauks nebija pazudis, degošā gāze esot iekšā radījusi milzīgu
spiedienu un temperatūru. Padomā tikai, karstums tur bijis, ka māli ir
keramizējušies, tā augsne tagad ir pilnībā sterila, tur neaugs nekas. Tu vēl
klausies, Anrī? Pats interesantākais sākās pēc tam, kad pašā apļa centrā
atradām pārdesmit personu pārogļojušās atliekas. Mūsu mīļā pulkveža Makartura speciālisti
ātri vien noskaidroja, ka viens no mirušajiem bijis mulla Omārs, viens no
meklētākajiem teroristiem pasaulē! Pēc tam atrada nesen aizbrukušu alu, no tā
pulkvedis izsecināja, ka mūzu bunkuru bumba, kas kā korķis no šampanieša
pudeles aizlidoja no spēka lauka, nejauši trāpīja tieši Omāra pulvera pagrabā
un nabaga velniem nav bijis citas izejas kā līst laukā pa pēdējo atlikušo
izeju, bet tā, kā par nelaimi, atradusies pašā atnācēju teritorijas centrā.
Nezinu, ko viņi tur darījuši, varbūt kāds izdomājis pīpēt, bet ar to pietika,
lai viss uzlidotu gaisā. Tādi, lūk, mani piedzīvojumi, Anrī, rīt lidošu atpakaļ
uz Briseli, sagaidi mani, lūdzu, lidostā. Aiziesim kaut kur paēst normālas
pusdienas, vai vari iedomāties tādu barbarismu – viņi šeit ēd kazas!

© Didzis Sedlenieks, 2011

Ūdensnakts

Nakts bija mēness un zvaigžņu pielieta; viegls, tikko jūtams vējiņš silti plūsmoja pār ezeru un kustināja jau dzeltēt sākušās lapas. Es sēdēju uz laipas un vēroju tālās gaismas spēli ezera ūdeņos. Vilnis aiz viļņa vēlās krasta smiltīs un tad kāda spēka vilkti tie atkal ieplūda atpakaļ ezerā.

 Tādas kā stabules skaņas atlidoja pār ūdeņiem. Es saausījos – kas gan šeit varētu spēlēt stabuli nakts vidū? Stabule skanēja aizvien tuvāk un tuvāk, bet pašu stabulnieki nekur nemanīja. Bāls mēness stars iemirdzējās līcī. Nē, nē, tas nebija stars, gaisma nāca no ūdeņiem un dzelmē varēja redzēt kustamies neskaidrus stāvus. Laikam taču māns, vai tad zem ūdens mīt kāds stabulnieks?

 Ūdens pašķīrās un krasta pļavā iznāca ūdensvīrs. Kas gan cits tas varētu būt, ja pasakās viņu apraksta tieši tādu? Šim arī bija zaļi mati un zaļa bārda, mugurā zaļas drānas un pat acis viņam bija zaļas. Ūdensvīram sekoja četras ūdensmeitas ar gariem, zaļiem matiem līdz pat papēžiem. Tās nesa lielu lākturi, bet ūdensvīrs brīnumskaisti spēlēja stabuli. Skaņas plūda ārā no stabules, spurdza apkārt kā putni, sasēdās apkārtējo krūmu zaros. Kāda ļoti zaļa skaņa nokrita tepat uz laipas un dziedāja tik brīnumjauki, kas es pat aizmirsu, ka atrodos uz laipas. Ūdensmeitas nolika lākturi zemē un uzsāka deju; tā bija rudens deja, atvadas vasarai. Brīžiem viņas slīdēja viegli kā pusnakts vēsma, brīžiem joņoja kā viesuļi, brīžiem krita zemā kā sniegpārslas klusā ziemas naktī. Ūdensvīrs spēlēja, meitas dejoja ap lākturi, es biju tā aizgrābts, ka nematīju vairs ne laiku, ne telpu. Vai patiesi ūdensmeitas mani pacēlušas virpulī un ūdensvīra stabules skaņās? Kā apreibis naktstauriņš es griezos ap lākturi, stabule tik spēlēja un spēlēja …

 Arī ūdensvīrs nesēdēja mierā un griezās dejā, neviens nepamanīja sārtumu debesmalā. Pēkšņi atlidoja žilbinoši sarkans saules stars un apsvilināja ūdensvīra zaļo bārdu. Pirmajam sekoja nākošais un drīz vien pa visu pļaviņu plosījās satrakotu saulstaru bars. Sudraba mēnesstari brīkšķēdami salūza un sabira ezerā, zvaigznes ar klusu nopūtu saruka aizvien mazākas un mazākas, līdz izdzisa pavisam. Ūdensvīrs ar meitām pārbīlī samuka ezerā un tikai ņirba pār klāju vēl liecināja, ka te kaut kas bijis. Saulstari trakoja visapkārt, spalgām putnu balsīm plosīja nakts klusumu. Tie uzbruka ūdensvīra stabules skaņām un rāva tās ārā no krūmiem un zariem, no austrumu puses nāca aizvien jauni un jauni saulstaru karapūļi. Es paliku viens rasas piemirkušajā pļavā, nebija vairs ne ūdensvīra, ne ūdensmeitu, ne stabules. Nē, tomēr bija gan kaut kas, pļavā stāvēja ūdensmeitu lākturis. Saulstari nesekmīgi centās tajā ielauzties, bet nespēkā sabruka un grabēdami bira zālē.

 Lākturis tagad stāv manā istabā uz plaukta, siltos vasaras vakaros tas atveras un iznāk ūdensvīra stabules skaņas, kas torīt tur paslēpās no niknajiem saules stariem. Līdz ar zaļajām stabules skaņām istabā rotājas arī trīs mēnesstari aplauzītiem matiem. Kad gar logu sāk grabināties saules stari, tie atkal paslēpjas lākturī. Tā es dzīvoju klusi un mierīgi, gluži kā ūdensvīrs savā ezera dzelmē.

 Didzis Sedlenieks, © 1979